Ústav mechaniky a materiálů

Vedoucí ústavu:prof. Ing. Ondřej JIROUŠEK, Ph.D.
Zástupce vedoucího:Ing. Tomáš DOKTOR
Tajemník:Ing. Jitka ŘEZNÍČKOVÁ, CSc.
Ing. Tomáš DOKTOR
Manažer
roh pro pedagogickou činnost:Ing. Jitka ŘEZNÍČKOVÁ, CSc.
roh projektů:Ing. Tomáš DOKTOR
Sekretariát: Blanka BUDSKÁ

Zajišťuje výuku předmětů v oborech:

  • statika, kinematika a dynamika, pružnost a pevnost, experimentální mechanika, plasticita, lomová mechanika, výpočtová mechanika, biomechanika člověka
  • dynamika dopravních cest a prostředků
  • nauka o chování a vlastnostech konstrukčních a funkčních materiálů - klasické materiály, keramické materiály, kompozitní materiály, neklasické materiály s řízenými vlastnostmi
  • bezpečnost v dopravě, interakce člověk – vozidlo
  • úvod do kolejových vozidel
  • tvorba technické dokumentace v oblasti strojírenství, stavebnictví a elektrotechniky

Výzkum je zaměřen na analýzu deformačních procesů konstrukčních soustav v dopravě při uvážení různých materiálů a různých podmínkách zatěžování, na vyšetřování deformačního a lomového chování materiálů, na zkoušení a diagnostiku konstrukcí a materiálů a na výpočtové modelování chování mechanických soustav a na řešení spolehlivosti produktovodů a biomechanických problémů svalově-kosterního systému a jeho implantátů a léčebných postupů v ortopedii.

Příjmení Jméno, titul
E-mail
Doktor Tomáš Ing. (kombinované studium)
Falta Jan Ing. (prezenční studium)
Krčmářová Nela Ing. (prezenční studium)
Rada Václav Ing. (prezenční studium)
Šleichrt Jan Ing. (kombinované studium)
Webové stránky ústavu
fotka budovy florenc

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
Ústav mechaniky a materiálů
Na Florenci 25
110 00 Praha 1
Poštovní adresa
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Ústav mechaniky a materiálů
Konviktská 20
110 00 Praha

Tel: +420 224 358 414, +420 224 890 723, +420 773 756 606

Kudy k nám
mapa + street view

Fotografie z ústavu