Ing. Jan Vyčichl, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F108 - Na Florenci 25, Praha
E-mail:
vycicjan@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent
Funkce:
předseda disciplinární komise / FD
člen disciplinární komise - zaměstnanec / FD
Člen:
Laboratoř experimentální mechaniky K618
Specializované centrum pro aplikovanou simulaci a vizualizaci

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
18PZP - Pružnost a pevnost
18SAT - Statika
18SPP - Seminář z pružnosti a pevnosti
18SS - Seminář ze statiky

Vedoucí studentského projektu:

Počítačová mechanika v dopravě
  18X2PD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Vyčichl, J. ed. - Drábek, M. ed. - Mík, J. ed. - Kraus, J. ed., - Langr, M. ed.
Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, ISBN 978-80-01-06016-2.
Sborník
2.Konference PhD studentů a mladých vědců ČVUT FD
Mičunková, K. org. - Jacura, M. org. - Vyčichl, J. org., - Nouzovský, L. org.
[Pořádání konference]. 2015, Dostupné z: http://ytec2015.fd.cvut.cz
Pořádání konference
3.YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference
Mičunková, K. ed. - Nouzovský, L. ed. - Vyčichl, J. ed., - Jacura, M. ed.
Young Engineers Transportation Conference 2015. Praha, 30.09.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, ISBN 978-80-01-05791-9.
Sborník
4.THE OBTAINING OF BICYCLE HELMET'S MODEL FOR NUMERICAL ANALYSIS
Vyčichl, J. - Krupička, O., - Šudřich, M.
In: 21th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2013. 21th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2013. Luhačovice, 12.06.2013 - 14.06.2013. Brno: SVS FEM. 2013, s. 191-198. ISBN 978-80-905525-0-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
5.NUMERICAL MODELING OF THE BEHAVIOUR OF A FLEXIBLE CLAMP AT GRIPPING OF A RAIL
Volf, T. - Vyčichl, J.
In: 21th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2013. 21th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2013. Luhačovice, 12.06.2013 - 14.06.2013. Brno: SVS FEM. 2013, s. 183-190. ISBN 978-80-905525-0-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
6.SIMULATION OF MOTORCYCLE HELMET IMPACT BY ECE 22-05
Popl, J. - Vyčichl, J. - Micka, M., - Jírová, J.
In: 21th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2013. 21th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2013. Luhačovice, 12.06.2013 - 14.06.2013. Brno: SVS FEM. 2013, s. 133-141. ISBN 978-80-905525-0-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
7.Modeling of Motorcycle Helmet Drop Test
Popl, J. - Vyčichl, J. - Micka, M., - Jírová, J.
In: JEŘÁBEK, M. a VOTRUBA, Z., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 298-309. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
8.STRESS ANALYSIS OF HUMAN THIGHBONE WITH INTERNAL OSTEOSYNTHESIS
Kunášek, V. - Vyčichl, J. - Micka, M., - Jírová, J.
In: 20th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2012. 20th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2012. Přerov, 17.10.2012 - 19.10.2012. Brno: SVS FEM. 2012, s. 1-8. ISBN 978-80-260-2722-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
9.MODELING OF THE DROP TEST OF THE CYCLING HELMET
Šudřich, M. - Krupička, O., - Vyčichl, J.
In: 20th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2012. 20th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2012. Přerov, 17.10.2012 - 19.10.2012. Brno: SVS FEM. 2012, s. 1-7. ISBN 978-80-260-2722-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
10.A Numerical Study of the Bicycle Helmet Drop Test
Krupička, O. - Šudřich, M., - Vyčichl, J.
In: Engineering Mechanics 2012. Engineering Mechanics 2012. Svratka, 14.05.2012 - 17.05.2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR. 2012, s. 192-193. ISBN 978-80-86246-39-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
11.Numerical modelling of the reinforcing effect of geosynthetic material used in ballasted railway tracks
Jiroušek, O. - Jíra, J. - Hrdlička, O. - Kunecký, J. - Kytýř, D. - Vyčichl, J., - Doktor, T.
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit. 2010, 224(4), s. 259-267. ISSN 0954-4097. Dostupné z: http://journals.pepublishing.com/content/k561040632411117/
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
12.Behaviour of a Ballasted Track under Cyclic Loading: Numerical and Laboratory Investigations
Jiroušek, O. - Horníček, L. - Jíra, J. - Kunecký, J. - Kytýř, D., - Vyčichl, J.
In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Madeira, 01.09.2009 - 04.09.2009. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2009, s. 69. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-30-0.
Abstrakt ve sborníku
13.Behaviour of a Ballasted Track under Cyclic Loading: Numerical and Laboratory Investigations
Jiroušek, O. - Horníček, L. - Jíra, J. - Kunecký, J. - Kytýř, D., - Vyčichl, J.
In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Madeira, 01.09.2009 - 04.09.2009. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2009, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
14.Import STL modelu do aplikace ANSYS Workbench - Design Modeler
Vyčichl, J.
In: ANSYS konference 2008. 1. ANSYS konference, 16. ANSYS Users' Meeting & 14. ANSYS CFD Users' Meeting. Luhačovice, 05.11.2008 - 07.11.2008. Brno: SVS FEM. 2008, s. 52-55. ISBN 978-80-254-3355-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
15.The Present and Future of Modern Transport
Kubát, B. ed. - Jírová, J. ed. - Jacura, M. ed., - Vyčichl, J. ed.
The Present and Future of Modern Transport. Prague, 12.05.2008 - 13.05.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, ISBN 978-80-01-04056-0. Dostupné z: http://www.15let.fd.cvut.cz/
Sborník
16.Contact Stress Analysis of Pelvic Bone and Cemented Acetabular Component with Imperfections of Cemented
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008. Praha, 18.02.2008 - 22.02.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, s. 430-431. ISBN 978-80-01-04016-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
17.Contact FE analysis of interaction between pelvic bone and cemented acetabular component
Vyčichl, J. - Kytýř, D., - Jírová, J.
In: VYČICHL, J., et al., eds. The Present and Future of Modern Transport. The Present and Future of Modern Transport. Prague, 12.05.2008 - 13.05.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, s. 333-336. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
18.Two Different Approaches a Hip Joint Reconstruction
Kytýř, D. - Vyčichl, J. - Jírová, J., - Jíra, J.
In: TOPPING, B.H.V. a PAPADRAKAKIS, M., eds. Proceedings of the Sixth International Conference on Engineering Computational Technology. The Sixth International Conference on Engineering Computational Techniology. Athens, 02.09.2008 - 05.09.2008. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2008, s. 160. ISBN 978-1-905088-26-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
19.Hip Joint Surgery Problems of Crash and Fall Injures
Kytýř, D. - Jírová, J., - Vyčichl, J.
In: KUBÁT, B., ed. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Prague, 17.04.2007 - 19.04.2007. Praha: Czech Technical University in Prague. 2007, s. 143-146. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
20.Tvorba modelu přilby z 3D skenování
Micka, M. - Vyčichl, J.
In: 15th ANSYS Users´Meeting. 15th ANSYS Users´Meeting. Lednice, 03.10.2007 - 05.10.2007. Brno: SVS FEM. 2007, s. 1-6. ISBN 978-80-254-0301-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
21.Muscle Unbalance Influence to Hip Implant Migration
Kytýř, D. - Jírová, J. - Vyčichl, J., - Jíra, J.
In: ZOLOTAREV, I., ed. Engineering Mechanics 2007. Engineering Mechanics 2007. Svratka, 14.05.2007 - 17.05.2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR. 2007, s. 151-152. ISBN 978-80-87012-06-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
22.Finite Element Modelling in Biomechanics and Mechanobiology
Kubát, B. ed. - Jírová, J. ed. - Jacura, M. ed., - Vyčichl, J. ed.
Summer Workshop of ESB: Finite Element Modelling in Biomechanics and Mechanobiology. Dublin, 26.08.2007 - 28.08.2007. Dublin: Trinity Centre for Bioengineering. 2007
Sborník
23.Interaction Between Pelvic Bone and Acetabular Component with Non-Uniform Cement Layer
Vyčichl, J. - Kytýř, D. - Jírová, J., - Jíra, J.
In: ZOLOTAREV, I., ed. Engineering Mechanics 2007. Engineering Mechanics 2007. Svratka, 14.05.2007 - 17.05.2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR. 2007, s. 321-322. ISBN 978-80-87012-06-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
24.Interaction Between Pelvic Bone and Acetabular Component with Imperfections in the Cement Layer
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: Engineering Mechnaics 2006. ENGINEERING MECHANICS 2006. Svratka, 15.05.2006 - 18.05.2006. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic. 2006, s. 347-348. ISBN 80-85918-93-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
25.Contact Stress Analysis of Acetabular Component and Pelvic Bone
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: 2st Students' Scientific Conference of Biomechanics. 2st Students' Scientific Conference of Biomechanics. Szklarska Poreba, 20.04.2006 - 23.04.2006. Wroclaw: Oficyna Wydawnica Politechniki Wroclawskiej. 2006, s. 73-74. ISSN 1732-0240.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
26.Contact Stress Analysis of Cemented Acetabular Implant
Jíra, J. - Vyčichl, J. - Jírová, J. - Sosna, A., - Pokorný, D.
In: Fourth International IASTED Conference on BIOMECHANICS. The Fourth IASTED International Conference on BIOMECHANICS. Palma de Mallorca, 27.08.2006 - 29.08.2006. Gran Meliá Salinas, Lanzarote: IASTED. 2006, s. 11-14. ISBN 0-88986-604-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
27.Interakce acetabulární komponenty a pánevní kosti
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jíra, J.
In: FUIS, V., KREJČÍ, P., a NÁVRAT, T., eds. Engineering Mechanics 2005. Engineering Mechanics 2005. Svratka, 09.05.2005 - 12.05.2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR. 2005, s. 347-348. ISBN 80-85918-93-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
28.Analýza kontaktního napětí mezi acetabulární komponentou a pánevní kostí
Vyčichl, J. - Jiroušek, O.
In: 13. ANSYS User´s Meeting. 13. ANSYS User´s Meeting. Přerov, 21.09.2005 - 23.09.2005. Brno: SVS FEM. 2005, s. 321-329. ISBN 80-239-5675-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Hybridní metoda pro optimalizaci mechanických vlastností ochranných přileb
Vyčichl, J.
2012 - 2013
SGS12/163/OHK2/2T/16
2.Kontaktní napěťová analýza pánevní kosti a cementované acetabulární komponenty s imperfekcí v cementové vrstvě
Vyčichl, J.
2007 - 2007
CTU0709216
3.Kontaktní napěťová analýza cementovaného acetabulárního implantátu
Vyčichl, J.
2006 - 2006
CTU0622716