Ing. Jan Vyčichl, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F108 - Na Florenci 25, Praha
E-mail:
vycicjan@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent
Funkce:
předseda disciplinární komise / FD
člen disciplinární komise - zaměstnanec / FD
Člen:
Laboratoř experimentální mechaniky K618
Specializované centrum pro aplikovanou simulaci a vizualizaci

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
18PZP - Pružnost a pevnost
18SAT - Statika
18SPP - Seminář z pružnosti a pevnosti
18SS - Seminář ze statiky

Vedoucí studentského projektu:

Inovace dopravních cest
  18X2ES - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Vyčichl, J. ed. - Drábek, M. ed. - Mík, J. ed. - Kraus, J. ed., - Langr, M. ed.
Praha, 2016-10-06. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-06016-2.
Sborník (2016)
2.Konference PhD studentů a mladých vědců ČVUT FD
Mičunková, K. org. - Jacura, M. org. - Vyčichl, J. org., - Nouzovský, L. org.
[Conference Hosting] 2015.
Pořádání konference (2015)
3.YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference
Mičunková, K. ed. - Nouzovský, L. ed. - Vyčichl, J. ed., - Jacura, M. ed.
Praha, 2015-09-30. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. ISBN 978-80-01-05791-9.
Sborník (2015)
4.THE OBTAINING OF BICYCLE HELMET'S MODEL FOR NUMERICAL ANALYSIS
Vyčichl, J. - Krupička, O., - Šudřich, M.
In: 21th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2013. Brno: SVS FEM, 2013. pp. 191-198. ISBN 978-80-905525-0-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
5.SIMULATION OF MOTORCYCLE HELMET IMPACT BY ECE 22-05
Popl, J. - Vyčichl, J. - Micka, M., - Jírová, J.
In: 21th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2013. Brno: SVS FEM, 2013. pp. 133-141. ISBN 978-80-905525-0-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
6.NUMERICAL MODELING OF THE BEHAVIOUR OF A FLEXIBLE CLAMP AT GRIPPING OF A RAIL
Volf, T. - Vyčichl, J.
In: 21th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2013. Brno: SVS FEM, 2013. pp. 183-190. ISBN 978-80-905525-0-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
7.Modeling of Motorcycle Helmet Drop Test
Popl, J. - Vyčichl, J. - Micka, M., - Jírová, J.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 298-309. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
8.A Numerical Study of the Bicycle Helmet Drop Test
Krupička, O. - Šudřich, M., - Vyčichl, J.
In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012. pp. 192-193. ISBN 978-80-86246-39-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
9.MODELING OF THE DROP TEST OF THE CYCLING HELMET
Šudřich, M. - Krupička, O., - Vyčichl, J.
In: 20th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2012. Brno: SVS FEM, 2012. pp. 1-7. ISBN 978-80-260-2722-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
10.STRESS ANALYSIS OF HUMAN THIGHBONE WITH INTERNAL OSTEOSYNTHESIS
Kunášek, V. - Vyčichl, J. - Micka, M., - Jírová, J.
In: 20th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2012. Brno: SVS FEM, 2012. pp. 1-8. ISBN 978-80-260-2722-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
11.Numerical modelling of the reinforcing effect of geosynthetic material used in ballasted railway tracks
Jiroušek, O. - Jíra, J. - Hrdlička, O. - Kunecký, J. - Kytýř, D. - Vyčichl, J., - Doktor, T.
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit. 2010, 224(4), 259-267. ISSN 0954-4097.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
12.Behaviour of a Ballasted Track under Cyclic Loading: Numerical and Laboratory Investigations
Jiroušek, O. - Horníček, L. - Jíra, J. - Kunecký, J. - Kytýř, D., - Vyčichl, J.
In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
13.Behaviour of a Ballasted Track under Cyclic Loading: Numerical and Laboratory Investigations
Jiroušek, O. - Horníček, L. - Jíra, J. - Kunecký, J. - Kytýř, D., - Vyčichl, J.
In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. pp. 69. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-30-0.
Abstrakt ve sborníku (2009)
14.Import STL modelu do aplikace ANSYS Workbench - Design Modeler
Vyčichl, J.
In: ANSYS konference 2008. Brno: SVS FEM, 2008. pp. 52-55. ISBN 978-80-254-3355-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
15.Contact FE analysis of interaction between pelvic bone and cemented acetabular component
Vyčichl, J. - Kytýř, D., - Jírová, J.
In: The Present and Future of Modern Transport. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 333-336. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
16.Contact Stress Analysis of Pelvic Bone and Cemented Acetabular Component with Imperfections of Cemented
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 430-431. ISBN 978-80-01-04016-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2008)
17.Two Different Approaches a Hip Joint Reconstruction
Kytýř, D. - Vyčichl, J. - Jírová, J., - Jíra, J.
In: Proceedings of the Sixth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2008. pp. 160. ISBN 978-1-905088-26-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
18.The Present and Future of Modern Transport
Kubát, B. ed. - Jírová, J. ed. - Jacura, M. ed., - Vyčichl, J. ed.
Prague, 2008-05-12/2008-05-13. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. ISBN 978-80-01-04056-0.
Sborník (2008)
19.Tvorba modelu přilby z 3D skenování
Micka, M. - Vyčichl, J.
In: 15th ANSYS Users´Meeting. Brno: SVS FEM, 2007. pp. 1-6. ISBN 978-80-254-0301-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
20.Hip Joint Surgery Problems of Crash and Fall Injures
Kytýř, D. - Jírová, J., - Vyčichl, J.
In: From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007, pp. 143-146. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
21.Muscle Unbalance Influence to Hip Implant Migration
Kytýř, D. - Jírová, J. - Vyčichl, J., - Jíra, J.
In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007, pp. 151-152. ISBN 978-80-87012-06-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
22.Interaction Between Pelvic Bone and Acetabular Component with Non-Uniform Cement Layer
Vyčichl, J. - Kytýř, D. - Jírová, J., - Jíra, J.
In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007, pp. 321-322. ISBN 978-80-87012-06-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
23.Finite Element Modelling in Biomechanics and Mechanobiology
Kubát, B. ed. - Jírová, J. ed. - Jacura, M. ed., - Vyčichl, J. ed.
Dublin, 2007-08-26/2007-08-28. Dublin: Trinity Centre for Bioengineering, 2007.
Sborník (2007)
24.Interaction Between Pelvic Bone and Acetabular Component with Imperfections in the Cement Layer
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: Engineering Mechnaics 2006. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006, pp. 347-348. ISBN 80-85918-93-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
25.Contact Stress Analysis of Acetabular Component and Pelvic Bone
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: 2st Students' Scientific Conference of Biomechanics. Wroclaw: Oficyna Wydawnica Politechniki Wroclawskiej, 2006. pp. 73-74. ISSN 1732-0240.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
26.Contact Stress Analysis of Cemented Acetabular Implant
Jíra, J. - Vyčichl, J. - Jírová, J. - Sosna, A., - Pokorný, D.
In: Fourth International IASTED Conference on BIOMECHANICS. Gran Meliá Salinas, Lanzarote: IASTED, 2006. pp. 11-14. ISBN 0-88986-604-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
27.Interakce acetabulární komponenty a pánevní kosti
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jíra, J.
In: Engineering Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005, pp. 347-348. ISBN 80-85918-93-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
28.Analýza kontaktního napětí mezi acetabulární komponentou a pánevní kostí
Vyčichl, J. - Jiroušek, O.
In: 13. ANSYS User´s Meeting. Brno: SVS FEM, 2005, pp. 321-329. ISBN 80-239-5675-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Hybridní metoda pro optimalizaci mechanických vlastností ochranných přileb
Vyčichl, J.
2012 - 2013
SGS12/163/OHK2/2T/16
2.Kontaktní napěťová analýza pánevní kosti a cementované acetabulární komponenty s imperfekcí v cementové vrstvě
Vyčichl, J.
2007 - 2007
CTU0709216
3.Kontaktní napěťová analýza cementovaného acetabulárního implantátu
Vyčichl, J.
2006 - 2006
CTU0622716