Ing. Jan Falta

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F208 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224890728
E-mail:
faltaja2@fd.cvut.cz
Člen:
Laboratoř experimentální mechaniky K618
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
prof. Ing. Josef Jíra, CSc.
Školitel specialista:
Ing. Petr Zlámal, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Člen:
Laboratoř experimentální mechaniky K618

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
18MTY - Materiály
18SAT - Statika

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Direct Impact Hopkinson Bar: Application on 3D Printed Auxetic Lattices and Other Cellular Structures
Fíla, T. - Zlámal, P. - Falta, J., - Adorna, M.
In: KRUISOVÁ, A., KOLMAN, R., a BEREZOVSKI, A., eds. The 2nd International Conference of Wave Propagation in Solids - Book of abstracts. The 2nd International Conference of Wave Propagation in Solids. Praha, 17.09.2018 - 21.09.2018. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.. 2018, s. 43-44. ISBN 978-80-87012-67-3. Dostupné z: http://wavemodelling2018.it.cas.cz/im/data/my/WAVEMODELLING2018_book_of_abstracts_ref
Abstrakt ve sborníku
2.Testing of Auxetic Materials Using Hopkinson Bar and Digital Image Correlation
Fíla, T. - Zlámal, P. - Falta, J. - Doktor, T. - Koudelka, P. - Kytýř, D. - Adorna, M. - Luksch, J. - Neuhäuserová, M. - Valach, J., - Jiroušek, O.
In: EPJ Web of Conferences - Volume 183 (2018) - DYMAT 2018 - 12th International Conference on the Mechanical and Physical Behaviour of Materials under Dynamic Loading. 12th International DYMAT Conference. Arcachon, 09.09.2018 - 14.09.2018. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences. 2018, s. 1-6. sv. 183. ISSN 2100-014X. ISBN 978-2-7598-9053-8. Dostupné z: https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2018/18/epjconf_dymat2018_02045/epjconf_dymat2018_02045.html
Stať ve sborníku
3.Modulární jednotka pro měření s tenzometry
Falta, J. - Zlámal, P., - Fíla, T.
[Funkční vzorek]. 2017, Dostupné z: http://mech.fd.cvut.cz/labs/dudakbox_sgs_fvz.pdf
Funkční vzorek
4.Dynamic Testing of Advanced Cellular Metallic Materials Using Split Hopkinson Pressure Bar
Fíla, T. - Zlámal, P. - Felten, M. - Fries, M. - Falta, J. - Jiroušek, O., - Jung, A.
In: 25th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY - PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. 25th International Conference On Materials And Technology. Portoroz, 16.10.2017 - 19.10.2017. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije. 2017, ISBN 978-961-94088-1-0. Dostupné z: http://icmt25.com/e_files/content/BookOfAbstracts_25ICM&T.pdf
Abstrakt ve sborníku
5.Instrumentace sestavy dělené Hopkinsonovy tyče pro dynamická měření
Falta, J. - Zlámal, P. - Šperl, M. opon., - Doktor, T.
2017. Diplomová práce.
Diplomová práce
6.Impact testing of polymer-filled auxetics using Split Hopkinson Pressure Bar
Fíla, T. - Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Falta, J. - Koudelka, P. - Kytýř, D. - Doktor, T., - Valach, J.
Advanced Engineering Materials. 2017, 19(10), ISSN 1438-1656. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1002/adem.201700076
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
7.Testování originálních a neoriginálních náhradních dílů kapot Fabia II
Mičunek, T. - Jiroušek, O. - Frydrýn, M. - Kytýř, D. - Schmidt, D. - Zlámal, P. - Svatý, Z. - Doktor, T. - Nouzovský, L. - Fíla, T. - Lenková, A. - Koudelka, P. - Mičunková, K. - Neuhäuserová, M. - Hájková, B. - Šleichrt, J. - Adorna, M. - Hos, J. - Falta
Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav: ŠKODA AUTO a.s.. 2015
Výzkumná zpráva v češtině
8.Motorizace a magnetické odhazování klece padostroje
Falta, J. - Fíla, T. - Moos, T., - Zlámal, P.
[Funkční vzorek]. 2015, Dostupné z: http://mech.fd.cvut.cz/labs/odhoz_moto_gacr_rpmt_fvz.pdf
Funkční vzorek

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Měření reakčních sil v průběhu rychlých dynamických dějů - aplikace pro SHPB a jeho modifikace
Falta, J.
2018 - 2019
SGS18/154/OHK2/2T/16