Ing. Petr Zlámal, Ph.D.

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
18Y1PS - Počítačové simulace v mechanice
Cvičení:
18KAD - Kinematika a dynamika
18PZP - Pružnost a pevnost
18TIK - Teorie inženýrských konstrukcí

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Marcel Adorna
Ing. Jan Falta

Vedoucí studentského projektu:

Počítačová mechanika v dopravě
  18X2PD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Strain Dependency of Poisson's Ratio of SLS Printed Auxetic Lattices Subjected to Quasi‐Static and Dynamic Compressive Loading
Fíla, T. - Koudelka, P. - Zlámal, P. - Falta, J. - Adorna, M. - Luksch, J. - Neuhäuserová, M., - Jiroušek, O.
Advanced Engineering Materials. 2019, 21 ISSN 1527-2648.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2019)
2.XHPB- Hopkinson Bar Data Evaluation Software
Adorna, M. - Zlámal, P., - Falta, J.
[Other Software (not meeting RIV conditions)] 2019.
Jiný software (nejde do RIV) (2019)
3.PROCESSING OF HIGH-SPEED CAMERA IMAGES OF HOPKINSON BAR EXPERIMENTS USING DIGITAL IMAGE CORRELATION
Adorna, M. - Neuhäuserová, M. - Fíla, T. - Falta, J. - Koudelka, P., - Zlámal, P.
In: Engineering Mechanics 2019: Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2019. p. 29-33. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-71-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2019)
4.OPTIMIZATION OF HOPKINSON BAR INSTRUMENTATION FOR TESTING OF CELLULAR AND LOW IMPEDANCE MATERIALS
Falta, J. - Fíla, T. - Adorna, M., - Zlámal, P.
In: Engineering Mechanics 2019: Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2019. p. 97-101. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-71-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2019)
5.Temperature Dependent Compressive Characteristics of Additively Manufactured Stainless-steel Auxetic Lattices at High Strain-rate
Koudelka, P. - Fíla, T. - Falta, J. - Šleichrt, J. - Zlámal, P. - Mauko, A. - Adorna, M. - Neuhäuserová, M., - Jiroušek, O.
In: Temperature dependence of material behaviour at high strain-rate. Politecnico di Torino, 2019. ISBN 978-88-85745-27-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2019)
6.Hybrid Polymer-Nickel Auxetic Structures: Testing Using Open Hopkinson Bar, Digital Image Correlation and High-speed Thermography
Fíla, T. - Falta, J. - Bronder, S. - Koudelka, P. - Zlámal, P. - Adorna, M. - Jiroušek, O., - Jung, A.
In: Temperature dependence of material behaviour at high strain-rate. Politecnico di Torino, 2019. ISBN 978-88-85745-27-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2019)
7.Strain-rate sensitivity of 316L-0407 steel selective laser sintered auxetic lattices
Fíla, T. - Zlámal, P. - Falta, J. - Adorna, M. - Koudelka, P. - Neuhäuserová, M. - Luksch, J., - Jiroušek, O.
In: 10th International Conference Auxetics and other materials and models with ”negative” characteristics - abstract book. Poznań: Institute of Molecular Physics, 2019. p. 37-39. ISBN 978-83-933663-8-5.
Abstrakt ve sborníku (2019)
8.Evaluation of Hopkinson Bar Experiments using multiple DIC tools
Adorna, M. - Bronder, S. - Falta, J. - Zlámal, P., - Fíla, T.
In: 17th YOUTH SYMPOSIUM ON EXPERIMENTAL SOLID MECHANICS. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. p. 1-5. vol. 25. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06670-6.
Stať ve sborníku (2019)
9.17th YOUTH SYMPOSIUM ON EXPERIMENTAL SOLID MECHANICS
Kytýř, D. ed. - Zlámal, P. ed., - Doktor, T. ed.
Telč, 2019-06-06/2019-06-08. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. vol. 25. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06670-6.
Sborník (2019)
10.Book of Abstracts of Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics 2019
Kytýř, D. ed. - Doktor, T. ed., - Zlámal, P. ed.
Telč, 2019-08-06/2019-08-08. Praha: Czech Acad Sci, Inst Theoret & Appl Mech, 2019. ISBN 978-80-86246-45-1.
Sborník (2019)
11.High Strain-rate Compressive Testing of Filling Materials for Inter-penetrating Phase Composites
Doktor, T. - Fíla, T. - Zlámal, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: 17th YOUTH SYMPOSIUM ON EXPERIMENTAL SOLID MECHANICS. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. p. 21-24. vol. 25. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06670-6.
Stať ve sborníku (2019)
12.DIRECT MEASUREMENT OF REACTION FORCES DURING FAST DYNAMIC LOADING - APPLICATIONS FOR SHPB AND ITS MODIFICATION
Falta, J. - Adorna, M. - Fíla, T., - Zlámal, P.
In: 17th YOUTH SYMPOSIUM ON EXPERIMENTAL SOLID MECHANICS. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. p. 32-35. vol. 25. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06670-6.
Stať ve sborníku (2019)
13.Digital Image Correlation: Deformation Characteristics of Cellular Solids Under Quasi-static and Dynamic Compression
Fíla, T. - Zlámal, P. - Falta, J. - Adorna, M. - Neuhäuserová, M. - Koudelka, P. - Luksch, J. - Felten, M. - Fries, M. - Jung, A., - Jiroušek, O.
In: International Conference on Nonlinear Solid Mechanics - ICoNSoM2019. Palazzo Argiletum, Roma, Italy, 2019. p. 131.
Abstrakt ve sborníku (2019)
14.Strain-rate and Printing Direction Dependency of Compressive Behaviour of 3D-printed Stainless Steel 316L
Neuhäuserová, M. - Koudelka, P. - Falta, J. - Adorna, M. - Fíla, T., - Zlámal, P.
In: 17th YOUTH SYMPOSIUM ON EXPERIMENTAL SOLID MECHANICS. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. p. 68-72. vol. 25. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06670-6.
Stať ve sborníku (2019)
15.Open Hopkinson Pressure Bar (OHPB)
Fíla, T. - Zlámal, P., - Falta, J.
[Functional Sample] 2018.
Funkční vzorek (2018)
16.LabXHPB- SHPB/OHPB Control and Data Acquisition Software Solution
Falta, J. - Zlámal, P. - Fíla, T., - Adorna, M.
[Other Software (not meeting RIV conditions)] 2018.
Jiný software (nejde do RIV) (2018)
17.Multi-channel control system for in-situ laboratory loading devices
Rada, V. - Fíla, T. - Zlámal, P. - Kytýř, D., - Koudelka, P.
In: 16th Youth Symposium On Experimental Solid Mechanics. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2018. p. 15-19. vol. 18. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06474-0.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
18.Impact Testing Of Ordnance Gelatine Under Moderate Strain Rate Conditions
Doktor, T. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Šleichrt, J., - Kytýř, D.
In: 16th Youth Symposium On Experimental Solid Mechanics. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2018. p. 44-47. vol. 18. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06474-0.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
19.Testing of Hybrid Nickel-Polyurethane Foams at High Strain-Rates using Hopkinson Bar and Digital Image Correlation
Adorna, M. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Falta, J. - Felten, M. - Fries, M., - Jung, A.
In: 16th Youth Symposium On Experimental Solid Mechanics. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2018. p. 72-76. vol. 18. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06474-0.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
20.Preprocessing of Hopkinson Bar Experiment Data: Filter Analysis
Adorna, M. - Falta, J. - Fíla, T., - Zlámal, P.
In: 16th Youth Symposium On Experimental Solid Mechanics. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2018. p. 77-81. vol. 18. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06474-0.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
21.Instrumentation of Split Hopkinson Pressure Bar for Testing of Cellular Metallic Materials
Falta, J. - Fíla, T. - Zlámal, P., - Adorna, M.
In: 16th Youth Symposium On Experimental Solid Mechanics. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2018. p. 10-14. vol. 18. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06474-0.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
22.Direct Impact Hopkinson Bar: Application on 3D Printed Auxetic Lattices and Other Cellular Structures
Fíla, T. - Zlámal, P. - Falta, J., - Adorna, M.
In: The 2nd International Conference of Wave Propagation in Solids - Book of abstracts. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2018. pp. 43-44. ISBN 978-80-87012-67-3.
Abstrakt ve sborníku (2018)
23.Testing of Auxetic Materials Using Hopkinson Bar and Digital Image Correlation
Fíla, T. - Zlámal, P. - Falta, J. - Doktor, T. - Koudelka, P. - Kytýř, D. - Adorna, M. - Luksch, J. - Neuhäuserová, M. - Valach, J., - Jiroušek, O.
In: EPJ Web of Conferences - Volume 183 (2018) - DYMAT 2018 - 12th International Conference on the Mechanical and Physical Behaviour of Materials under Dynamic Loading. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2018. p. 1-6. vol. 183. ISSN 2100-014X. ISBN 978-2-7598-9053-8.
Stať ve sborníku (2018)
24.NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ TVARU NAPĚŤOVÝCH PULZŮ PŘI SHPB MĚŘENÍ
Dvořák, R. - Koudelka, P., - Zlámal, P.
Praha: Defense date 2018-09-17. Master Thesis. CTU FTS. Department of Mechanics and Materials.
Diplomová práce (2018)
25.Impact testing of polymer-filled auxetics using Split Hopkinson Pressure Bar
Fíla, T. - Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Falta, J. - Koudelka, P. - Kytýř, D. - Doktor, T., - Valach, J.
Advanced Engineering Materials. 2017, 19(10), ISSN 1438-1656.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
26.Time-lapse micro-tomography analysis of the deformation response of a gellan-gum-based scaffold
Kytýř, D. - Krčmářová, N. - Zlámal, P. - Kumpová, I. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Gantar, A., - Novak, S.
Materials and Technology. 2017, 51(3), 397-402. ISSN 1580-2949.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
27.Univerzální ložiskový domek pro dělenou Hopkinsonovu tyč
Fíla, T. - Hudák, M., - Zlámal, P.
[Functional Sample] 2017.
Funkční vzorek (2017)
28.Přípravek pro silovou kalibraci dělené Hopkinsonovy tyče
Fíla, T. - Hudák, M., - Zlámal, P.
[Functional Sample] 2017.
Funkční vzorek (2017)
29.Modulární jednotka pro měření s tenzometry
Falta, J. - Zlámal, P., - Fíla, T.
[Functional Sample] 2017.
Funkční vzorek (2017)
30.Hybridní polohovací systém pro optickou měřicí soustavu (HOPS)
Hudák, M. - Fíla, T., - Zlámal, P.
[Functional Sample] 2017.
Funkční vzorek (2017)
31.ExNum 2016
Kytýř, D. ed. - Zlámal, P. ed.
Liblice, 2016-09-18/2016-09-21. Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, 2017. vol. 7. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06070-4.
Sborník (2017)
32.Dynamic Testing of Advanced Cellular Metallic Materials Using Split Hopkinson Pressure Bar
Fíla, T. - Zlámal, P. - Felten, M. - Fries, M. - Falta, J. - Jiroušek, O., - Jung, A.
In: 25th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY - PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2017. ISBN 978-961-94088-1-0.
Abstrakt ve sborníku (2017)
33.Instrumentace sestavy dělené Hopkinsonovy tyče pro dynamická měření
Falta, J. - Zlámal, P. - Doktor, T., - Šperl, M. opon.
Defense date 2017-06-26. Master Thesis. CTU FTS. Department of Mechanics and Materials.
Diplomová práce (2017)
34.Properties of Filling Materials in Inter - penetrating Phase Com posites under High Strain - rate Impacts
Doktor, T. - Fíla, T. - Zlámal, P. - Koudelka, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: 25th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY - PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2017. pp. 52. ISBN 978-961-94088-1-0.
Abstrakt ve sborníku (2017)
35.Dual-energy X-ray micro-CT imaging of hybrid Ni/Al open-cell foam
Fíla, T. - Kumpová, I. - Koudelka, P. - Zlámal, P. - Vavřík, D. - Jiroušek, O., - Jung, A.
Journal of Instrumentation. 2016, 11(1), ISSN 1748-0221.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2016)
36.Deformation behaviour of a natural-shaped bone scaffold
Kytýř, D. - Doktor, T. - Jiroušek, O. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Zlámal, P.
Materials and Technology. 2016, 50(3), 301-305. ISSN 1580-2949.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2016)
37.International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences
Jiroušek, O. org. - Kytýř, D. org., - Zlámal, P. org.
[Conference Hosting] 2016.
Pořádání konference (2016)
38.Testing of energy absorption capability of sandwich structures based on metal foams for design of protective helmets
Zlámal, P. - Fíla, T., - Králík, V.
In: Engineering Mechanics 2015. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 428-434. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-700-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
39.Odborné vyjádření - posouzení konstrukce železničního světelného návěstidla
Jiroušek, O. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Zlámal, P.
[Research Report] AŽD Praha s.r.o., 2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
40.Book of Abstracts of International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences 2016
Jiroušek, O. ed. - Kytýř, D. ed., - Zlámal, P. ed.
Liblice, 2016-09-18/2016-09-21. Praha: CTU FTS. Department of Mechanics and Materials, 2016. ISBN 978-80-01-06009-4.
Sborník (2016)
41.Properties of Polymer-Filled Aluminium Foams under Moderate Strain-Rate Loading Conditions
Doktor, T. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
Materials and Technology. 2015, 49(4), 597-600. ISSN 1580-2949.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
42.Demonstrátor vzpěrné pevnosti
Šleichrt, J. - Jelínková, M. - Zlámal, P., - Kytýř, D.
[Functional Sample] 2015.
Funkční vzorek (2015)
43.Demonstrátor ohybu štíhlých nosníků
Šleichrt, J. - Jelínková, M. - Zlámal, P., - Kytýř, D.
[Functional Sample] 2015.
Funkční vzorek (2015)
44.Motorizace a magnetické odhazování klece padostroje
Falta, J. - Fíla, T. - Moos, T., - Zlámal, P.
[Functional Sample] 2015.
Funkční vzorek (2015)
45.Testing of energy absorption capability of sandwich structures based on metal foams for design of protective helmets
Králík, V. - Zlámal, P., - Fíla, T.
In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. pp. 420-427. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
46.Testování originálních a neoriginálních náhradních dílů kapot Fabia II
Mičunek, T. - Jiroušek, O. - Frydrýn, M. - Kytýř, D. - Schmidt, D. - Zlámal, P. - Svatý, Z. - Doktor, T. - Nouzovský, L. - Fíla, T. - Lenková, A. - Koudelka, P. - Mičunková, K. - Neuhäuserová, M. - Hájková, B. - Šleichrt, J. - Adorna, M. - Hos, J. - Falta, J., - Fenclová, N.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
47.Odborné vyjádření - studie nové nosné konstrukce železničního světelného návěstidla
Jiroušek, O. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Zlámal, P.
[Research Report] 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
48.ENERGY ABSORPTION OF CELLULAR FOAMS IN HIGH STRAIN RATE COMPRESSION TEST
Králík, V. - Němeček, J. - Jíra, A. - Zlámal, P., - Fíla, T.
In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 324-327. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2014)
49.On the Modelling of Compressive Response of Closed-Cell Aluminium Foams under High-strain Rate Loading
Koudelka, P. - Zlámal, P., - Fíla, T.
In: Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014, pp. 61-65. ISBN 978-80-01-05556-4. Available from: http://www.itam.cas.cz/ysesm2014/proceedings.php
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
50.On the X-ray Micro-tomography Measurements of Biological Samples under Compressive Loading
Fíla, T. - Kumpová, I. - Zlámal, P. - Kytýř, D. - Koudelka, P. - Doktor, T., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014, pp. 32-35. ISBN 978-80-01-05556-4. Available from: http://www.itam.cas.cz/ysesm2014/proceedings.php
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
51.Investigation of deformation behaviour of an aluminium foam under high-strain rate loading and comparison with the conventional energy absorbing material
Zlámal, P. - Fíla, T. - Jiroušek, O., - Králík, V.
In: Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014, pp. 145-150. ISBN 978-80-01-05556-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
52.Verification of Numerical Model for Trabecular Tissue using Compression Test and Time-Lapse X-Ray Radiography based on Material Model Determined from Three-Point Bending Test of Single Trabecula
Zlámal, P. - Doktor, T. - Jiroušek, O., - Jandejsek, I.
In: 9th International Conference on Local Mechanical Properties. Zürich: Transtech Publications, 2014, pp. 265-269. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-876-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
53.Utilisation of Radiological Methods for Investigation of Trabecular Bone Deformation Behaviour
Kytýř, D. - Doktor, T. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Zlámal, P. - Jiroušek, O., - Kumpová, I.
In: XIVth Bilateral German/Czech Symposium - Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences. Wuppertal: Bergische Universität, 2014, pp. 66-69.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
54.Inspection of local influenced zones in micro-scale aluminium specimens
Zlámal, P. - Doktor, T. - Koudelka, P. - Fíla, T. - Kytýř, D. - Jiroušek, O. - Králík, V., - Němeček, J.
In: Local Mechanical Properties X. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014, pp. 39-42. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
55.Investigation of stress-strain response of an aluminium foam during the impact test.
Zlámal, P. - Fíla, T., - Jiroušek, O.
In: XIVth Bilateral German/Czech Symposium - Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences. Wuppertal: Bergische Universität, 2014, pp. 52-55.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
56.Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics
Zlámal, P. ed. - Kytýř, D. ed., - Růžička, M. ed.
Děčín, 2014-06-29/2014-07-02. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014. ISBN 978-80-01-05556-4.
Sborník (2014)
57.Deformation Response Analysis of Individual Trabeculae using Microradiography Techniques
Kytýř, D. - Doktor, T. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Kumpová, I. - Zlámal, P., - Jiroušek, O.
In: Book of abstract of 7th World Congress of Biomechanics. 2014, pp. 597. Available from: http://wcb2014.com/
Abstrakt ve sborníku (2014)
58.Microstructural Models for Materials with Porous Structure
Zlámal, P. - Gutermann, M. opon. - Minster, J. opon., - Jiroušek, O. supervisor
Defense date 2014-12-05. PhD Thesis. CTU FTS. Department of Mechanics and Materials. Supervised by O. JIROUŠEK.
Doktorská práce (Ph.D.) (2014)
59.Indirect determination of material model parameters for single trabecula based on nanoindentation and three-point bending test
Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Kytýř, D., - Doktor, T.
Acta Technica CSAV. 2013, 58(2), 157-171. ISSN 0001-7043.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
60.X-ray and finite element analysis of deformation response of closed-cell metal foam subjected to compressive loading
Jiroušek, O. - Doktor, T. - Kytýř, D. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Jandejsek, I., - Vavřík, D.
Journal of Instrumentation. 2013, 8(2), ISSN 1748-0221.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
61.Inverse Estimation of Rat Vertebrae Stiffness using Large-Scale Micro-Structural Finite Element Models
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Jandejsek, I. - Kytýř, D., - Schmidt, D.
In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
62.Simulation of a Three-Point Bending Test on the Isolated Cell Wall of Aluminium Foam
Doktor, T. - Kytýř, D. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
63.Inverse Estimation of Rat Vertebrae Stiffness using Large-Scale Micro-Structural Finite Element Models
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Jandejsek, I. - Kytýř, D., - Schmidt, D.
In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
64.Utilisation of Radiological Methods for Multilevel Testing of Human Bones
Kytýř, D. - Doktor, T. - Zlámal, P., - Jiroušek, O.
[Unpublished Lecture] Politecnico di Bari. 2013-04-23.
Nepublikovaná přednáška (2013)
65.PARAMETER ESTIMATION OF MATERIAL MODEL FOR SINGLE TRABECULA FROM MICROMECHANICAL TESTING
Zlámal, P. - Jiroušek, O.
Chemické listy. 2012, 106(S3), 572-573. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
66.Use of modulus mapping technique to investigate cross-sectional material properties of extracted single human trabeculae
Jiroušek, O. - Kytýř, D. - Zlámal, P. - Doktor, T. - Šepitka, J., - Lukeš, J.
Chemické listy. 2012, 106(s3), 442-445. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
67.Modelling Elasto-Plastic Behaviour of Human Single Trabecula-Comparison with Bending Test
Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Doktor, T., - Kytýř, D.
Journal of Biomechanics. 2012, 45(S1), 479. ISSN 0021-9290.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
68.Identification of elasto-visco-plastic constitutive material model with damage for porous material based on the indirect finite element simulation of the nanoindentation test
Zlámal, P. - Jiroušek, O., - Králík, V.
In: Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences, Proceedings of XIIIth Bilateral Czech/German Symposium. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2012, pp. 107-110. ISBN 978-80-01-05062-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
69.Indirect determination of material model parameters for single trabecula based on nanoindentation and three-point bending test
Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Kytýř, D., - Doktor, T.
In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012, pp. 1611-1620. 1. ISBN 978-80-86246-40-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
70.Measuring of Elastic Properties of Metal Foam Based on Compression Test and Digital Image Correlation
Zlámal, P. - Kytýř, D. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Brašov: Universitate Transilvania Brasov, 2012, pp. 263-266. ISBN 978-1-63439-432-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
71.Development of Volume Model of Irregular Shaped Objects for Numerical Simulations using Shape-from-Silhouette Method
Doktor, T. - Kytýř, D. - Zlámal, P., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Brašov: Universitate Transilvania Brasov, 2012, pp. 88-91. ISBN 978-1-63439-432-1. Available from: http://ysesm2012.comyr.com
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
72.Nanoindentation of trabecular bone - comparison with uniaxial testing of single trabecula
Jiroušek, O. - Němeček, J. - Kytýř, D. - Kunecký, J. - Zlámal, P., - Doktor, T.
Chemické listy. 2011, 105(17), 668-671. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
73.Strain analysis of trabecular bone using time-resolved X-ray microtomography
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Kytýř, D., - Kroupa, M.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2011, 633(Supp. 1), S148-S151. ISSN 0168-9002.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
74.Real-time X-ray microradiographic imaging and image correlation for local strain mapping in single trabecula under mechanical load
Doktor, T. - Jiroušek, O. - Kytýř, D. - Zlámal, P., - Jandejsek, I.
Journal of Instrumentation. 2011, 6(11), 1-6. ISSN 1748-0221.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
75.Experimental and numerical study of cemented bone-implant interface behaviour
Kytýř, D. - Doktor, T. - Jiroušek, O. - Zlámal, P., - Pokorný, D.
Frattura ed Integrita Strutturale. 2011, 5(15), 5-13. ISSN 1971-8993.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
76.Simulation of the Mechanical Behaviour of a Single Human Trabecula assessed with a Micromechanical Test and Nanoindentation
Jiroušek, O. - Kytýř, D. - Kunecký, J. - Zlámal, P. - Doktor, T., - Němeček, J.
In: Proceedings of the Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computiing. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2011, pp. 1-12. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-46-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
77.Development of Visco-elasto-plastic Material Model for Human Trabecular Bone using Nanoindentation
Zlámal, P. - Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Němeček, J.
In: 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Chemnitz: Technische Universität Chemnitz, 2011, pp. 127-128. ISBN 978-1-63439-434-5. Available from: http://www.tu-chemnitz.de/mb/FestKoerpMech/YSESM/proceedings.php
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
78.Evaluation of sample preparation procedures for micro-mechanical testing of trabecular bone
Kytýř, D. - Valach, J. - Doktor, T. - Jiroušek, J. - Zlámal, P., - Kostelecká, M.
In: 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Chemnitz: Technische Universität Chemnitz, 2011, pp. 71-72. ISBN 978-1-63439-434-5. Available from: http://www.tu-chemnitz.de/mb/FestKoerpMech/YSESM/proceedings.php
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
79.High resolution finite element modeling of cemented bone-implant interface using X-ray microtomography
Kytýř, D. - Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Pokorný, D., - Dammer, J.
In: Proceedings of 9th International Symposium on Computer methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2010, pp. 467-471. ISBN 978-0-9562121-3-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
80.Calibration on material model for trabecular bone verified by time-lapse X-Ray microtomography.
Zlámal, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of the Seventh IASTED International Conference. Innsbruck: IASTED, 2010. pp. 67-71. ISBN 978-0-88986-827-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
81.Real-time Observation of Trabecular Bone Microstructure During Micromechanical testing.
Jiroušek, O. - Zlámal, P., - Žák, O.
In: Engineering Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009, pp. 116-117. ISBN 978-80-86246-35-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
82.Calibration of Constitutive Model for Trabecular Bone Based on Nanoindentation
Zlámal, P. - Jiroušek, O., - Němeček, J.
In: Engineering Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009, pp. 314-315. ISBN 978-80-86246-35-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
83.Combining Nanoindentation and Real-Time Tomography for Micro Finite Element Models of Materials with Complex Inner Structure.
Jiroušek, O. - Němeček, J., - Zlámal, P.
In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. pp. 165-175. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-30-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
84.Strain analysis of trabecular bone using time-lapse X-ray microtomography.
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Kytýř, D., - Kroupa, M.
In: Book of Abstracts 11th International Workshop on Radiation Imaging Detectors. Praha: Institute of Experimental and Applied Physics,ČVUT, 2009, pp. 49. Book of abstracts, ISBN 978-80-01-04378-3. ISBN 978-80-01-04378-3.
Abstrakt ve sborníku (2009)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.17th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics
Zlámal, P.
2019 - 2019
SVK 44/19/F6
2.Stanovení mechanických vlastností porézních materiálů použitím experimentálních a počítačových metod.
Zlámal, P.
2011 - 2012
SGS11/140/OHK2/2T/16