info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

doc. Ing. Petr Zlámal, Ph.D.

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

18DKS - Dynamika konstrukcí a soustav (přednášející, cvičící)
18KAD - Kinematika a dynamika (přednášející, cvičící)
18PZP - Pružnost a pevnost (přednášející, cvičící)
18TIK - Teorie inženýrských konstrukcí (přednášející, cvičící)
18Y1PS - Počítačové simulace v mechanice (přednášející, cvičící)

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Jan Falta

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S