info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Laboratoř experimentální mechaniky K618

Vedoucí pracoviště:
doc. Ing. Petr ZLÁMAL, Ph.D.
Pracovníci za FD:
Ing. Marcel ADORNA
Ing. Tomáš DOKTOR, Ph.D.
Ing. Jan FALTA
Ing. Tomáš FÍLA, Ph.D.
Ing. Petr KOUDELKA, Ph.D.
Ing. Nela KRČMÁŘOVÁ
doc. Ing. Daniel KYTÝŘ, Ph.D.
Ing. Michaela JURKO
Ing. Jan ŠLEICHRT
Ing. Jan VYČICHL, Ph.D.

Charakteristika

foto z laboratoře

Zatěžovací stroj Instron

Laboratoř experimentální mechaniky zřízená při Ústavu mechaniky a materiálů zajišťuje praktickou výuku základních a pokročilých kurzů nauky o materiálu a experimentální mechaniky a poskytuje zázemí pro vědecko-výzkumnou činnost ústavu. Laboratoř je vybavena přípravnou vzorků, experimentálními sestavami pro kvazistatické testování materiálů a dílců, měření tvrdosti povrchů a testovaní v chemicky agresivním prostředí.

Pro kvazistatické jednoosé a ohybové zkoušky materiálů je k dispozici zkušební stroj Instron 3382 s maximálním dovoleným zatížením 100 kN. K vyhodnocování deformací vzorků při zatěžovacích zkouškách je laboratoř vybavena jak kontaktními průtahoměry a tenzometry, tak optickým systémem (kamera, fotoaparát, objektivy, osvětlovače, atd.) pro záznam deformace struktury vzorku pro pozdější vyhodnocení pomocí metody digitální korelace obrazu.

Laboratoř je dále vybavena instrumentovaným mikroindentorem pro indentační síly do 20 N. Přesný pohyb indentoru je zajištěn voice-coil aktuátorem, který je vybaven  lineárním enkodérem pro přesné odměření polohy.

Mezi další vybavení laboratoře patří modulární dynamická tenzometrická ústředna, optický mikroskop, přesné laboratorní váhy, atd. V laboratoři je možno připravovat vzorky především pro optickou a elektronovou mikroskopii a měření tvrdosti včetně nanoindentace.

fotka budovy florenc

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
110 00 Praha 1, Na Florenci 25

Tel: 224 358 414, 245 009 626

Fax: 224 214 605

Kudy k nám
mapa + street view