Laboratoř experimentální mechaniky K618

Vedoucí pracoviště:
Ing. Petr ZLÁMAL, Ph.D.
Pracovníci za FD:
Ing. Marcel ADORNA
Ing. Tomáš DOKTOR
Ing. Jan FALTA
Ing. Tomáš FÍLA
Ing. Petr KOUDELKA
Ing. Nela KRČMÁŘOVÁ
Ing. Daniel KYTÝŘ, Ph.D.
Bc. Michaela NEUHÄUSEROVÁ
Ing. Jan ŠLEICHRT
Ing. Jan VYČICHL, Ph.D.

Charakteristika

foto z laboratoře

Zatěžovací stroj Instron

Laboratoř experimentální mechaniky zřízená při Ústavu mechaniky a materiálů zajišťuje praktickou výuku základních a pokročilých kurzů nauky o materiálu a experimentální mechaniky a poskytuje zázemí pro vědecko-výzkumnou činnost ústavu. Laboratoř je vybavena přípravnou vzorků, experimentálními sestavami pro kvazistatické a dynamické testování materiálů a dílců, měření tvrdosti povrchů a testovaní v chemicky agresivním prostředí.

Pro kvazistatické jednoosé a ohybové zkoušky materiálů je k dispozici zkušební stroj Instron 3382 s maximálním dovoleným zatížením 100 kN. K vyhodnocování deformací vzorků při zatěžovacích zkouškách je laboratoř vybavena jak kontaktními průtahoměry a tenzometry, tak optickým systémem (kamera, fotoaparát, objektivy, osvětlovače, atd.) pro záznam deformace struktury vzorku pro pozdější vyhodnocení pomocí metody digitální korelace obrazu.

Pro testování odezvy materiálových struktur za nízkých až středních nárazových energií je laboratoř vybavena padostrojem. Sestava padostroje obsahuje tříosý akcelerometr pro měření zrychlení pří nárazu a impaktní siloměr pro měření reakční síly. Pro zkoušení ochranných přileb je k dispozici maketa hlavy s možností jejího osazení akcelerometrem.

V oblasti rychlých dynamických dějů je laboratoř vybavena Hopkinsonovou dělenou tyčí, jejíž využití je především při tlakových zkouškách materiálů v oblasti velmi vysokých rychlostí deformací. Součástí vybavení laboratoře jsou výkonná LED světla pro umožnění snímání experimentů pomocí rychloběžné kamery.

Laboratoř je dále vybavena tvrdoměry pro měření tvrdosti vzorků podle Vickerse, Rockwella a Brinella a instrumentovaným mikroindentorem pro indentační síly 5-50N.

Mezi další vybavení laboratoře patří Charpyho kladivo pro měření lomové houževnatosti, modulární dynamická tenzometrická ústředna, optický mikroskop, přesné laboratorní váhy, atd. V laboratoři je možno připravovat vzorky především pro optickou a elektronovou mikroskopii a měření tvrdosti včetně nanoindentace.

fotka budovy florenc

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
110 00 Praha 1, Na Florenci 25

Tel: 224 358 414, 245 009 626

Fax: 224 214 605

Kudy k nám
mapa + street view