info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

doc. Ing. Daniel Kytýř, Ph.D.

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

18SAT - Statika

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

18PZP - Pružnost a pevnost (přednášející, cvičící)
18SAT - Statika (přednášející, cvičící)
18Y1EM - Experimentální metody mechaniky (přednášející, cvičící)
18Y2SD - Spolehlivost a diagnostika, experimentální metody (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Václav Rada

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Nela Krčmářová

Vedoucí studentského projektu:

Pokročilé experimentální metody pro inženýrskou praxi
  18X1ZD - bakalářský studijní program
  18X1ZL - bakalářský studijní program
  18X2ZD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Platform for advanced control procedures for experimental laboratory devices
řešitel: Rada, V.
spoluřešitel: Kytýř, D.
2020 - 2021
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS20/142/OHK2/2T/16
2.International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences
řešitel: Kytýř, D.
spoluřešitelé: Doktor, T. - Krčmářová, N. - Neuhäuserová, M. - Šleichrt, J.
2016 - 2016
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 48/16/F6
3.Časově závislé procesy v heterogenních materiálech se složitou mikrostrukturou
řešitel: Kytýř, D.
spoluřešitelé: Doktor, T. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Šleichrt, J.
2015 - 2017
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS15/225/OHK2/3T/16
4.13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics
řešitel: Kytýř, D.
spoluřešitelé: Doktor, T. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Padovec, Z. - Růžička, M.
2014 - 2014
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 49/14/F6
5.Metody studia vlivu mikrostruktury na výsledné charakteristiky a chování pokročilých materiálů
řešitel: Kytýř, D.
spoluřešitelé: Doktor, T. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Valach, J. - Žďárský, M.
2012 - 2014
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS12/205/OHK2/3T/16
6.Hybridní systém měření termomechanických parametrů pokročilých materiálů a konstrukcí v mezních stavech namáhámí
řešitel: Valach, J.
spoluřešitel: Kytýř, D.
2010 - 2011
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS10/218/OHK2/2T/16
7.11.bilaterální česko-německé symposium "Nové směry v experimentální mechanice společně s rozvojem numerického modelování"
řešitel: Jíra, J.
spoluřešitelé: Jiroušek, O. - Jírová, J. - Kunecký, J. - Kytýř, D. - Vyčichl, J.
2008 - 2008
IGS ČVUT - CTU0815216
8.Analýza změny napjatosti v kostní tkáni po implementaci cervikokapitální endoprotézy kyčelního kloubu
řešitel: Kytýř, D.
spoluřešitel: Micka, M.
2007 - 2007
IGS ČVUT - CTU0709116
9.Numerická analýza vlivu napětí na migraci hlavice po implantaci cervikokapitalní endoprotézy
řešitel: Kytýř, D.
spoluřešitel: Jírová, J.
2006 - 2006
IGS ČVUT - CTU0622616