doc. Ing. Daniel Kytýř, Ph.D.

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
18SAT - Statika
18Y1EM - Experimentální metody mechaniky
18Y2SD - Spolehlivost a diagnostika, experimentální metody
Cvičení:
18PZP - Pružnost a pevnost

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Václav Rada

Vedoucí studentského projektu:

Pokročilé experimentální metody pro inženýrskou praxi
  18X1ZD - bakalářský studijní program
  18X2ZD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Dynamic penetration of cellular solids: Experimental investigation using Hopkinson bar and computed tomography
Šleichrt, J. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Adorna, M. - Falta, J. - Zlámal, P. - Glinz, J. - Neuhäuserová, M. - Doktor, T. - Mauko, A. - Kytýř, D. - Vesenjak, M. - Duarte, I. - Ren, Z., - Jiroušek, O.
Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2021, 800 ISSN 0921-5093.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2021)
2.Univerzální hardwarová platforma pro pokročilé řízení laboratorních zařízení v reálném čase
Rada, V. - Kytýř, D. - Zlámal, P., - Fíla, T.
[Functional Sample] 2020.
Funkční vzorek (2020)
3.Compressive Properties of Auxetic Structures with Controlled Stiffness of Strut Joints
Doktor, T. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: 17th YOUTH SYMPOSIUM ON EXPERIMENTAL SOLID MECHANICS. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. p. 17-20. vol. 25. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06670-6.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2019)
4.High Strain-rate Compressive Testing of Filling Materials for Inter-penetrating Phase Composites
Doktor, T. - Fíla, T. - Zlámal, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: 17th YOUTH SYMPOSIUM ON EXPERIMENTAL SOLID MECHANICS. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. p. 21-24. vol. 25. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06670-6.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2019)
5.Book of Abstracts of Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics 2019
Kytýř, D. ed. - Doktor, T. ed., - Zlámal, P. ed.
Telč, 2019-08-06/2019-08-08. Praha: Czech Acad Sci, Inst Theoret & Appl Mech, 2019. ISBN 978-80-86246-45-1.
Sborník (2019)
6.17th YOUTH SYMPOSIUM ON EXPERIMENTAL SOLID MECHANICS
Kytýř, D. ed. - Zlámal, P. ed., - Doktor, T. ed.
Telč, 2019-06-06/2019-06-08. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. vol. 25. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06670-6.
Sborník (2019)
7.Micro-containers for cell cultivate preservation during X-ray imaging
Kytýř, D. - Šleichrt, J.
[Functional Sample] 2018.
Funkční vzorek (2018)
8.Multi-channel control system for in-situ laboratory loading devices
Rada, V. - Fíla, T. - Zlámal, P. - Kytýř, D., - Koudelka, P.
In: 16th Youth Symposium On Experimental Solid Mechanics. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2018. p. 15-19. vol. 18. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06474-0.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
9.Basic Biomechanical Characterization of Polyurethane Based Artificial Cancellous Structures
Šleichrt, J. - Kytýř, D. - Pithartová, K. - Senck, S. - Fürst, D., - Schrempf, A.
In: 16th Youth Symposium On Experimental Solid Mechanics. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2018. p. 28-31. vol. 18. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06474-0.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
10.Impact Testing Of Ordnance Gelatine Under Moderate Strain Rate Conditions
Doktor, T. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Šleichrt, J., - Kytýř, D.
In: 16th Youth Symposium On Experimental Solid Mechanics. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2018. p. 44-47. vol. 18. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06474-0.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
11.Testing of Auxetic Materials Using Hopkinson Bar and Digital Image Correlation
Fíla, T. - Zlámal, P. - Falta, J. - Doktor, T. - Koudelka, P. - Kytýř, D. - Adorna, M. - Luksch, J. - Neuhäuserová, M. - Valach, J., - Jiroušek, O.
In: EPJ Web of Conferences - Volume 183 (2018) - DYMAT 2018 - 12th International Conference on the Mechanical and Physical Behaviour of Materials under Dynamic Loading. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2018. p. 1-6. vol. 183. ISSN 2100-014X. ISBN 978-2-7598-9053-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
12.4D microtomography scaffold testing]{Utilisation of on-the-fly 4D microtomography for artificial tissues testing
Kytýř, D.
Defense date 2018-05-25. Associate Professor Lecture. CTU FTS. Department of Mechanics and Materials.
Habilitační přednáška (2018)
13.Biomechanical Characterization of Gellan Gum Based Bone Scaffolds - Utilisation of On-the-Fly Microtomography
Kytýř, D.
Defense date 2018-05-25. Associate Professor Thesis. CTU FTS. Department of Mechanics and Materials.
Docentská habilitační práce (2018)
14.16th Youth Symposium On Experimental Solid Mechanics
Kytýř, D. ed. - Doktor, T. ed., - Major, Z. ed.
Traunkirchen, 2018-05-17/2018-05-19. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2018. vol. 18. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06474-0.
Sborník (2018)
15.Deformation Response of Gellan Gum Based Bone Scaffold Subjected to Uniaxial Quasi-static Loading
Kytýř, D. - Krčmářová, N. - Šleichrt, J. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Gantar, A, - Novak, S
Acta Polytechnica. 2017, 57(1), 14-21. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2017)
16.Time-lapse micro-tomography analysis of the deformation response of a gellan-gum-based scaffold
Kytýř, D. - Krčmářová, N. - Zlámal, P. - Kumpová, I. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Gantar, A., - Novak, S.
Materials and Technology. 2017, 51(3), 397-402. ISSN 1580-2949.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
17.Impact testing of polymer-filled auxetics using Split Hopkinson Pressure Bar
Fíla, T. - Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Falta, J. - Koudelka, P. - Kytýř, D. - Doktor, T., - Valach, J.
Advanced Engineering Materials. 2017, 19(10), ISSN 1438-1656.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
18.Instrumentovaný mikroindentor s kmitající cívkou
Šleichrt, J. - Fíla, T., - Kytýř, D.
[Functional Sample] 2017.
Funkční vzorek (2017)
19.Deformation Behaviour of Gellan Gum Based Artificial Bone Structures under Simulated Physiological Conditions
Krčmářová, N. - Šleichrt, J. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Kytýř, D.
In: ExNum 2016. Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, 2017. p. 29-32. vol. 7. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06070-4.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)
20.Semi–Automated Assessment of Micromechanical Properties of the Metal Foams on the Cell-Wall Level
Krčmářová, N. - Šleichrt, J. - Doktor, T. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: ExNum 2016. Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, 2017. p. 72-75. vol. 7. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06070-4.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)
21.Properties of Filling Materials in Inter - penetrating Phase Com posites under High Strain - rate Impacts
Doktor, T. - Fíla, T. - Zlámal, P. - Koudelka, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: 25th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY - PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2017. pp. 52. ISBN 978-961-94088-1-0.
Abstrakt ve sborníku (2017)
22.Automatizovaná procedura měření povrchové tvrdosti porézních materiálů
Hos, J. - Kytýř, D. - Krčmářová, N., - Jíra, A. opon.
Defense date 2017-06-26. Master Thesis. CTU FTS. Department of Mechanics and Materials.
Diplomová práce (2017)
23.ExNum 2016
Kytýř, D. ed. - Zlámal, P. ed.
Liblice, 2016-09-18/2016-09-21. Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, 2017. vol. 7. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06070-4.
Sborník (2017)
24.Vyhodnocování dynamických experimentů prováděných dělenou Hopkinsonovou tyčí
Adorna, M. - Kytýř, D. - Fíla, T., - Fisher, C. opon.
Defense date 2017-06-26. Master Thesis. CTU FTS. Department of Mechanics and Materials.
Diplomová práce (2017)
25.X-ray-based Microstructural Analysis of Hydrogel-based Composites for Bone Tissue Engineering
Kytýř, D. - Krčmářová, N. - Doktor, T. - Kumpová, I. - Koudelková, V. - Nepomucká, K. - Šepitka, J., - Gantar, A.
In: 25th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY - PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2017. ISBN 978-961-94088-1-0.
Abstrakt ve sborníku (2017)
26.Deformation behaviour of a natural-shaped bone scaffold
Kytýř, D. - Doktor, T. - Jiroušek, O. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Zlámal, P.
Materials and Technology. 2016, 50(3), 301-305. ISSN 1580-2949.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2016)
27.Creep behaviour of a short-fibre C/PPS composite
Fíla, T. - Koudelka, P. - Kytýř, D. - Hos, J., - Šleichrt, J.
Materials and Technology. 2016, 50(3), 413-417. ISSN 1580-2949.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2016)
28.Modulární jednotka řízení experimentálních zařízení
Šleichrt, J. - Fíla, T., - Kytýř, D.
[Functional Sample] 2016.
Funkční vzorek (2016)
29.Bioreaktor k simulaci fyziologických podmínek lidského těla
Šleichrt, J. - Krčmářová, N. - Kytýř, D., - Fíla, T.
[Functional Sample] 2016.
Funkční vzorek (2016)
30.International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences
Jiroušek, O. org. - Kytýř, D. org., - Zlámal, P. org.
[Conference Hosting] 2016.
Pořádání konference (2016)
31.Identification of Damaged Zones in C/PPS Specimens Subjected to Fatigue Loading Based on High-resolution Thermography
Koudelka, P. - Kytýř, D. - Fenclová, N., - Šperl, M.
In: XIVth Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Praha: ČVUT v Praze, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. pp. 35-38. Acta Polytechnica CTU Proceedings. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-05885-5.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
32.Deformation mechanisms of auxetic microstructures for energy absorption applications
Koudelka, P. - Neuhäuserová, M. - Fíla, T., - Kytýř, D.
In: Engineering Mechanics 2015. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. pp. 428-434. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1662-7482.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
33.Deformation Behaviour of Gellan Gum Based Scaffold Subjected to Compression Loading
Kytýř, D. - Doktor, T. - Adorna, M. - Neuhäuserová, M. - Šleichrt, J. - Krčmářová, N. - Gantar, A, - Novak, S
In: Engineering Mechanics 2015. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. pp. 665-670. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1662-7482.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
34.Rectangular hollow structural section analysis report for GRADUS a.s.
Kytýř, D. - Krčmářová, N. - Šleichrt, J., - Hos, J.
[Research Report] 2016. Report no. 2.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2016)
35.Modulární jednotka řízení experimentálních zařízení pro měření mechanických vlastností materiálů
Šleichrt, J. - Fíla, T. - Keršner, Z. opon., - Kytýř, D.
Defense date 2016-06-30. Master Thesis. CTU FTS. Department of Mechanics and Materials.
Diplomová práce (2016)
36.XIVth Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics
Major, Z ed. - Kytýř, D. ed.
Traunkirchen, 2015-05-20/2015-05-23. Praha: ČVUT v Praze, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. Acta Polytechnica CTU Proceedings. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-05885-5.
Sborník (2016)
37.Book of Abstracts of International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences 2016
Jiroušek, O. ed. - Kytýř, D. ed., - Zlámal, P. ed.
Liblice, 2016-09-18/2016-09-21. Praha: CTU FTS. Department of Mechanics and Materials, 2016. ISBN 978-80-01-06009-4.
Sborník (2016)
38.Full-Field Strain Evaluation of Chopped Carbon Fibre Composite under Tensile Loading
Šleichrt, J. - Krčmářová, N. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Kytýř, D.
In: Book of Abstracts of International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences 2016. Praha: ústav mechaniky a materiálů, 2016. ISBN 978-80-01-06009-4.
Abstrakt ve sborníku (2016)
39.Micromechanical Characterization of Gellan Gum Based Bone Scaffold
Krčmářová, N. - Kytýř, D. - Petráňová, V - Šepitka, J. - Lukeš, J. - Gantar, A, - Novak, S
In: Program and book of abstracts. Ljubljana: IMT Ljubljana, 2016, ISBN 978-961-94088-0-3.
Abstrakt ve sborníku (2016)
40.Deformation Response of Gellan Gum Based Bone Scaffold Subjected to Uniaxial Quasi-Static Loading
Krčmářová, N. - Kytýř, D. - Šleichrt, J. - Koudelka, P., - Fíla, T.
In: Book of Abstracts of International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences 2016. Praha: ústav mechaniky a materiálů, 2016, ISBN 978-80-01-06009-4. Available from: http://www.itam.cas.cz/exnum2016/BofA.php
Abstrakt ve sborníku (2016)
41.Properties of Polymer-Filled Aluminium Foams under Moderate Strain-Rate Loading Conditions
Doktor, T. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
Materials and Technology. 2015, 49(4), 597-600. ISSN 1580-2949.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
42.Demonstrátor ohybu štíhlých nosníků
Šleichrt, J. - Jelínková, M. - Zlámal, P., - Kytýř, D.
[Functional Sample] 2015.
Funkční vzorek (2015)
43.Demonstrátor vzpěrné pevnosti
Šleichrt, J. - Jelínková, M. - Zlámal, P., - Kytýř, D.
[Functional Sample] 2015.
Funkční vzorek (2015)
44.Testování originálních a neoriginálních náhradních dílů kapot Fabia II
Mičunek, T. - Jiroušek, O. - Frydrýn, M. - Kytýř, D. - Schmidt, D. - Zlámal, P. - Svatý, Z. - Doktor, T. - Nouzovský, L. - Fíla, T. - Lenková, A. - Koudelka, P. - Mičunková, K. - Neuhäuserová, M. - Hájková, B. - Šleichrt, J. - Adorna, M. - Hos, J. - Falta, J., - Fenclová, N.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
45.Nástroje pro řízení a vyhodnocování mikroindentačních zkoušek
Fenclová, N. - Fíla, T. - Kytýř, D., - Šepitka, J. opon.
Defense date 2015-06-18. Master Thesis. CTU FTS. Department of Mechanics and Materials.
Diplomová práce (2015)
46.Hodnocení tečení uhlíkových kompozitů s využitím optického měření deformace
Adorna, M. - Kytýř, D., - Šperl, M. opon.
Defense date 2015-09-17. Master Thesis. CTU FTS. Department of Mechanics and Materials.
Diplomová práce (2015)
47.Určování orientace vláken v krátkovláknových kompozitech analýzou obrazových dat
Hos, J. - Kytýř, D. - Doktor, T., - Kostelecká, M. opon.
Defense date 2015-09-17. Master Thesis. CTU FTS. Department of Mechanics and Materials.
Diplomová práce (2015)
48.Mechanické vlastnosti auxetických struktur určené kvazi-statickými zkouškami
Neuhäuserová, M. - Jandejsek, I. opon. - Koudelka, P., - Kytýř, D.
Defense date 2015-09-17. Master Thesis. CTU FTS. Department of Mechanics and Materials.
Diplomová práce (2015)
49.Micromechanical Properties of Biocompatible Materials for Bone Tissue Engineering Produced by Direct 3D Printing
Koudelka, P. - Doktor, T. - Kytýř, D. - Fenclová, N. - Šepitka, J., - Lukeš, J.
In: Proceedings of the 11th Conference on Local Mechanical Properties. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2015. pp. 138-141. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-555-7.
Stať ve sborníku (2015)
50.Mapping of Local Changes of Mechanical Properties in Trabecular Interconnections
Kytýř, D. - Fenclová, N. - Koudelka, P. - Doktor, T. - Šepitka, J., - Lukeš, J.
In: Proceedings of the 11th Conference on Local Mechanical Properties. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2015, pp. 129-133. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-555-7. Available from: http://www.scientific.net/KEM.662.129
Stať ve sborníku (2015)
51.NANOINDENTATION OF 3D PRINTED POLYLACTIC ACID BONE SCAFFOLD
Lukeš, J. - Šepitka, J. - Berg, M., - Kytýř, D.
In: ESB 2015 – Book of Extended Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. ISBN 978-80-01-05777-3.
Abstrakt ve sborníku (2015)
52.Assessment of Post Impact Damage Propagation in Carbon-Fibre Composite under Cyclic Loading
Kytýř, D. - Fíla, T. - Šleichrt, J. - Doktor, T., - Šperl, M.
Materials and Technology. 2014, 48(5), 777-780. ISSN 1580-2949.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2014)
53.Radiographical investigation of fluid penetration processes in natural stones used in historical buildings
Koudelka, P. - Jandejsek, I. - Doktor, T. - Kytýř, D. - Jiroušek, O. - Drdácký, M., - Zíma, P.Z.
Journal of Instrumentation. 2014,(9), ISSN 1748-0221.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2014)
54.Instrumentovaný mikroindentor
Fíla, T. - Kytýř, D., - Fenclová, N.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
55.On the X-ray Micro-tomography Measurements of Biological Samples under Compressive Loading
Fíla, T. - Kumpová, I. - Zlámal, P. - Kytýř, D. - Koudelka, P. - Doktor, T., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014, pp. 32-35. ISBN 978-80-01-05556-4. Available from: http://www.itam.cas.cz/ysesm2014/proceedings.php
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
56.Assessment of Damage Propagation in Carbon-fibre Composite under Cyclic Loading
Šleichrt, J. - Fíla, T. - Šperl, M., - Kytýř, D.
In: Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014. pp. 124-127. ISBN 978-80-01-05556-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
57.Calibration of an Image Processing Tool for Analysis of Fibre Orientation in Fibre Reinforced Composites
Hos, J. - Doktor, T. - Kytýř, D., - Petráňová, V.
In: Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014. pp. 48-51. ISBN 978-80-01-05556-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
58.Evaluation of Local Plastic Flow in the Vicinity of Indentation by the Means of DIC Applied on SEM Micrographs
Valach, J. - Kytýř, D. - Fenclová, N. - Koudelka, P. - Doktor, T., - Fíla, T.
In: 9th International Conference on Local Mechanical Properties. Zürich: Transtech Publications, 2014, pp. 257-260. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-876-9. Available from: http://www.scientific.net/KEM.586.257
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
59.Material testing of natural stones used in historical buildings based on scanning electron microscopy and nanoindentation
Koudelka, P. - Kytýř, D. - Koudelková, V. - Lukeš, J. - Doktor, T., - Valach, J.
In: Key Engineering Materials. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014. p. 186-189. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-876-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
60.Utilisation of Radiological Methods for Investigation of Trabecular Bone Deformation Behaviour
Kytýř, D. - Doktor, T. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Zlámal, P. - Jiroušek, O., - Kumpová, I.
In: XIVth Bilateral German/Czech Symposium - Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences. Wuppertal: Bergische Universität, 2014, pp. 66-69.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
61.Inspection of post impact fatigue damage in carbon fibre composite using modulus mapping technique
Koudelka, P. - Fíla, T. - Doktor, T. - Kytýř, D. - Valach, J. - Šepitka, J., - Lukeš, J.
In: Local Mechanical Properties X. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014. pp. 245-248. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
62.Inspection of local influenced zones in micro-scale aluminium specimens
Zlámal, P. - Doktor, T. - Koudelka, P. - Fíla, T. - Kytýř, D. - Jiroušek, O. - Králík, V., - Němeček, J.
In: Local Mechanical Properties X. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014, pp. 39-42. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
63.Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics
Zlámal, P. ed. - Kytýř, D. ed., - Růžička, M. ed.
Děčín, 2014-06-29/2014-07-02. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014. ISBN 978-80-01-05556-4.
Sborník (2014)
64.Strain-rate sensitive cellular materials for energy absorption applications
Doktor, T. - Kytýř, D. supervisor, - Jiroušek, O. supervisor
Defense date 2014-12-05. Doctoral Minimum. CTU FTS. Department of Mechanics and Materials. Supervised by D. KYTÝŘ and O. JIROUŠEK.
Doktorandské minimum (2014)
65.Deformation Response Analysis of Individual Trabeculae using Microradiography Techniques
Kytýř, D. - Doktor, T. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Kumpová, I. - Zlámal, P., - Jiroušek, O.
In: Book of abstract of 7th World Congress of Biomechanics. 2014, pp. 597. Available from: http://wcb2014.com/
Abstrakt ve sborníku (2014)
66.Indirect determination of material model parameters for single trabecula based on nanoindentation and three-point bending test
Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Kytýř, D., - Doktor, T.
Acta Technica CSAV. 2013, 58(2), 157-171. ISSN 0001-7043.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
67.Effective elastic moduli of closed-cell aluminium foams - homogenization method
Koudelka, P. - Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
UPB Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering. 2013, 75(1), 161-170. ISSN 1454-2358.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
68.Evaluation of impact damage effect on fatigue life of carbon fibre composites
Kytýř, D. - Fíla, T. - Valach, J., - Šperl, M.
UPB Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering. 2013, 75(2), 157-164. ISSN 1454-2358.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
69.X-ray and finite element analysis of deformation response of closed-cell metal foam subjected to compressive loading
Jiroušek, O. - Doktor, T. - Kytýř, D. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Jandejsek, I., - Vavřík, D.
Journal of Instrumentation. 2013, 8(2), ISSN 1748-0221.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
70.Displacement Tracking in Single Human Trabecula with Metal-plated Micro-spheres using X-ray Radiography Imaging
Jiroušek, O. - Kytýř, D. - Doktor, T. - Dammer, J., - Krejčí, F.
Journal of Instrumentation. 2013, 8(2), ISSN 1748-0221.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
71.Inverse Estimation of Rat Vertebrae Stiffness using Large-Scale Micro-Structural Finite Element Models
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Jandejsek, I. - Kytýř, D., - Schmidt, D.
In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
72.Behaviour of C/PPS Composites During High Temperature Thermal Loading
Fíla, T. - Kytýř, D. - Doktor, T. - Koudelka, P., - Valach, J.
In: Proceedings of 12th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Bari: Politecnico di Bari, 2013.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
73.Inverse Estimation of Rat Vertebrae Stiffness using Large-Scale Micro-Structural Finite Element Models
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Jandejsek, I. - Kytýř, D., - Schmidt, D.
In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
74.Simulation of a Three-Point Bending Test on the Isolated Cell Wall of Aluminium Foam
Doktor, T. - Kytýř, D. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
75.Evaluation of Micromechanical Tests of Isolated Cell-walls of Aluminium Foam
Doktor, T. - Koudelka, P. - Fíla, T. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of 12th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Bari: Politecnico di Bari, 2013, Available from: https://www.dropbox.com/sh/rxfsd6n3x7440fu/hckXFqnDjX/05-Doktor.pdf
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
76.Biaxial Microindentation Investigation on Plastic Strain Distribution
Fenclová, N. - Kytýř, D. - Valach, J. - Doktor, T., - Koudelka, P.
In: Proceedings of 12th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Bari: Politecnico di Bari, 2013,
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
77.Sensitivity Study of Resonance Cyclic Loading of Carbon Fibre PPS Matrix Composite Specimen by Hi-Speed Recording Thermocamera
Žďárský, M. - Valach, J. - Kytýř, D. - Šperl, M., - Fíla, T.
In: Proceedings of 12th International Workshop on Advanced Infrared Technology and Applications. Politecnico di Torino, 2013. pp. 217-219.
Abstrakt ve sborníku (2013)
78.Investigation of Relation between Severities of Impact Damage to Fiber Reinforced Plastic and Hidden Flaws Detection by Thermocamera
Valach, J. - Žďárský, M., - Kytýř, D.
In: Proceedings of 30th Danubia - Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2013. pp. 43-44. ISBN 978-953-7539-17-7.
Abstrakt ve sborníku (2013)
79.Utilisation of Radiological Methods for Multilevel Testing of Human Bones
Kytýř, D. - Doktor, T. - Zlámal, P., - Jiroušek, O.
[Unpublished Lecture] Politecnico di Bari. 2013-04-23.
Nepublikovaná přednáška (2013)
80.Composition, Structural and Material Properties of Leech Teeth - Example of Bioinspiration in Materials Research
Šepitka, J. - Lukeš, J. - Jiroušek, O. - Kytýř, D., - Valach, J.
Chemické listy. 2012, 106(S3), 523-524. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
81.Analysis of cross-section surface roughness evolution of carbon fibre reinforced polymer under fatigue loading
Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D. - Fíla, T. - Minster, J., - Kostelecká, M.
Chemické listy. 2012, 106(s3), 399-400. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
82.Use of modulus mapping technique to investigate cross-sectional material properties of extracted single human trabeculae
Jiroušek, O. - Kytýř, D. - Zlámal, P. - Doktor, T. - Šepitka, J., - Lukeš, J.
Chemické listy. 2012, 106(s3), 442-445. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
83.Determination of Local Distribution of Hardness for Investigation of Material Behavior under Load Approaching its Strength
Valach, J. - Žďárský, M. - Kytýř, D. - Doktor, T., - Šperl, M.
Chemické listy. 2012, 106(S3), 551-554. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
84.Modelling Elasto-Plastic Behaviour of Human Single Trabecula-Comparison with Bending Test
Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Doktor, T., - Kytýř, D.
Journal of Biomechanics. 2012, 45(S1), 479. ISSN 0021-9290.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
85.Evaluation of Material's State during Deformation Process by Means of Thermographic Measurement
Žďárský, M. - Valach, J., - Kytýř, D.
e-Journal of NDT. 2012, 17(10), ISSN 1435-4934.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
86.Hardness distribution mapping in low carbon pipeline steel using semiautomatic evaluation of Vickers indentation measurement
Doktor, T. - Fenclová, N. - Kytýř, D., - Valach, J.
In: Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences, Proceedings of XIIIth Bilateral Czech/German Symposium. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2012, pp. 31-34. ISBN 978-80-01-05062-0. Available from: http://www.itam.cas.cz/bilateral2012/proceedings.php
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
87.Indirect determination of material model parameters for single trabecula based on nanoindentation and three-point bending test
Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Kytýř, D., - Doktor, T.
In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012, pp. 1611-1620. 1. ISBN 978-80-86246-40-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
88.Comparison of Composite Material Degradation Assesment Methods Using Acoustic Analysis and Laser Vibrometry
Fíla, T. - Urushadze, S. - Kytýř, D. - Valach, J., - Šperl, M.
In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012, pp. 231-237. ISBN 978-80-86246-39-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
89.Investigation of Compostie Material Degradation Indicators Using Acoustic Measurement: Comparison with Laser Vibrometry
Fíla, T. - Urushadze, S. - Kytýř, D. - Valach, J., - Šperl, M.
In: Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences, Proceedings of XIIIth Bilateral Czech/German Symposium. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2012, pp. 35-38. ISBN 978-80-01-05062-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
90.Development of Volume Model of Irregular Shaped Objects for Numerical Simulations using Shape-from-Silhouette Method
Doktor, T. - Kytýř, D. - Zlámal, P., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Brašov: Universitate Transilvania Brasov, 2012, pp. 88-91. ISBN 978-1-63439-432-1. Available from: http://ysesm2012.comyr.com
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
91.Measuring of Elastic Properties of Metal Foam Based on Compression Test and Digital Image Correlation
Zlámal, P. - Kytýř, D. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Brašov: Universitate Transilvania Brasov, 2012, pp. 263-266. ISBN 978-1-63439-432-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
92.Effective elastic moduli of closed-cell aluminium foams - homogenization method
Koudelka, P. - Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Brašov: Universitate Transilvania Brasov, 2012, pp. 244-250. ISBN 978-1-63439-432-1. Available from: http://ysesm2012.comyr.com/Proceedings.html
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
93.Evaluation of C/PPS Composite Fatique Behaviour Using Acoustic Analysis
Fíla, T. - Kytýř, D., - Valach, J.
In: Proceedings of 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Brašov: Universitate Transilvania Brasov, 2012. pp. 92-95. ISBN 978-1-63439-432-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
94.THE MONITORING OF THE CEMENT PLATEʼS SHRINKAGE
Kostelecká, M. - Kolísko, J., - Kytýř, D.
In: 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics - book of abstrakt. Brasov: Transilvania University of Brasov, 2012. pp. 126-127. Transilvania University of Brasov. ISBN 978-606-19-0079-4.
Abstrakt ve sborníku (2012)
95.Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences, Proceedings of XIIIth Bilateral Czech/German Symposium
Jiroušek, O. ed. - Kytýř, D. ed.
Telč, 2012-06-05/2012-06-08. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2012. ISBN 978-80-01-05062-0.
Sborník (2012)
96.Effective properties of foam materials - homogenization method
Koudelka, P. - Valach, J. - Němeček, J. opon., - Kytýř, D.
Praha: Defense date 2012-05-28. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Diplomová práce (2012)
97.Diagnostika únavové degradace C/PPS kompozitů pro letecký průmysl
Fíla, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Minster, J. opon.
Praha: Defense date 2012-05-28. Master Thesis. Czech Technical University in Prague.
Diplomová práce (2012)
98.Evaluation of the Effect of Impact Damage on the Fatigue Life of Carbon Fibre Composites
Kytýř, D. - Fíla, T. - Valach, J. - Šperl, M., - Bryscejn, J.
[Unpublished Lecture] Transilvania University. 2012-06-01.
Nepublikovaná přednáška (2012)
99.Nanoindentation of trabecular bone - comparison with uniaxial testing of single trabecula
Jiroušek, O. - Němeček, J. - Kytýř, D. - Kunecký, J. - Zlámal, P., - Doktor, T.
Chemické listy. 2011, 105(17), 668-671. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
100.Monitoring of Material Surface Polishing Procedure Using Confocal Microscope
Dudíková, M. - Kytýř, D. - Doktor, T., - Jiroušek, O.
Chemické listy. 2011, 105(S), 790-791. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
101.Comparison of Mechanical Properties of CFRP Laminate Obtained from Full-scale Test and Extrapolated from Local Measurement
Valach, J. - Kytýř, D. - Doktor, T. - Sekyrová, K. - Králík, V., - Němeček, J.
Chemické listy. 2011, 105(17), 729-732. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
102.Strain analysis of trabecular bone using time-resolved X-ray microtomography
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Kytýř, D., - Kroupa, M.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2011, 633(Supp. 1), S148-S151. ISSN 0168-9002.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
103.Real-time X-ray microradiographic imaging and image correlation for local strain mapping in single trabecula under mechanical load
Doktor, T. - Jiroušek, O. - Kytýř, D. - Zlámal, P., - Jandejsek, I.
Journal of Instrumentation. 2011, 6(11), 1-6. ISSN 1748-0221.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
104.High resolution X-ray imaging of bone-implant interface by large area flat-panel detector
Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Dammer, J.
Journal of Instrumentation. 2011, 1(C01038), 1-5. ISSN 1748-0221.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
105.Experimental and numerical study of cemented bone-implant interface behaviour
Kytýř, D. - Doktor, T. - Jiroušek, O. - Zlámal, P., - Pokorný, D.
Frattura ed Integrita Strutturale. 2011, 5(15), 5-13. ISSN 1971-8993.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
106.Assessment of C/PPS Composites Degradation Indicators using Acoustic Measurement
Kytýř, D. - Valach, J. - Doktor, T., - Jiroušek, O.
In: Engineering Mechanics 2011. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2011. pp. 355-358. ISBN 978-80-87012-33-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
107.Pore Size Distribution of Human Trabecular Bone - Comparison of Intrusion Measurements with Image Analysis
Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: Engineering Mechanics 2011. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2011. p. 115-118. ISBN 978-80-87012-33-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
108.Investigation of C/PPS Composites Degradation Process Using Acoustic Measurement
Fíla, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Šperl, M.
In: Experimentální analýza napětí 2011. Brno: Brno University of Technology, 2011. pp. 49-55. ISBN 978-80-214-4275-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
109.Evaluation of sample preparation procedures for micro-mechanical testing of trabecular bone
Kytýř, D. - Valach, J. - Doktor, T. - Jiroušek, J. - Zlámal, P., - Kostelecká, M.
In: 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Chemnitz: Technische Universität Chemnitz, 2011, pp. 71-72. ISBN 978-1-63439-434-5. Available from: http://www.tu-chemnitz.de/mb/FestKoerpMech/YSESM/proceedings.php
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
110.Study of Degradation of Fibre - Cement Plates with Different Types of non - Metalic Fibres
Kostelecká, M. - Kytýř, D., - Doktor, T.
In: 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Chemnitz: Technische Universität Chemnitz, 2011. pp. 61-62. ISBN 978-1-63439-434-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
111.Improvements of an Analysis Tool for the Pore Size Distribution Assessment
Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Kostelecká, M.
In: 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Chemnitz: Technische Universität Chemnitz, 2011, pp. 45-46. ISBN 978-1-63439-434-5. Available from: http://www.tu-chemnitz.de/mb/FestKoerpMech/YSESM/proceedings.php
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
112.Development of Visco-elasto-plastic Material Model for Human Trabecular Bone using Nanoindentation
Zlámal, P. - Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Němeček, J.
In: 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Chemnitz: Technische Universität Chemnitz, 2011, pp. 127-128. ISBN 978-1-63439-434-5. Available from: http://www.tu-chemnitz.de/mb/FestKoerpMech/YSESM/proceedings.php
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
113.Simulation of the Mechanical Behaviour of a Single Human Trabecula assessed with a Micromechanical Test and Nanoindentation
Jiroušek, O. - Kytýř, D. - Kunecký, J. - Zlámal, P. - Doktor, T., - Němeček, J.
In: Proceedings of the Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computiing. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2011, pp. 1-12. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-46-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
114.Experimental and Numerical Study of Cemented Bone--implant Interface Behaviour using Microtomography Measurement
Kytýř, D.
Praha: Defense date 2011-05-20. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague.
Doktorská práce (Ph.D.) (2011)
115.Numerical modelling of the reinforcing effect of geosynthetic material used in ballasted railway tracks
Jiroušek, O. - Jíra, J. - Hrdlička, O. - Kunecký, J. - Kytýř, D. - Vyčichl, J., - Doktor, T.
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit. 2010, 224(4), 259-267. ISSN 0954-4097.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
116.Experimental and numerical study of cemented bone-implant interface behaviour
Kytýř, D. - Doktor, T. - Jiroušek, O. - Zlámal, P., - Pokorný, D.
In: 9th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Trieste: University Trieste, 2010. p. 151-154. ISBN 978-88-95940-30-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
117.Assessment of pore size distribution using image analysis
Doktor, T. - Kytýř, D. - Valach, J., - Jiroušek, O.
In: 9th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Trieste: University Trieste, 2010. p. 155-157. ISBN 978-88-95940-30-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
118.Radiological investigation of bone cement layer behaviour under cyclic loading
Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Dammer, J.
In: Experimental methods and numerical simulation in engineering sciences. Wuppertal: Bergische Universität Wuppertal, 2010, pp. 64-65.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
119.Strain measurement in complex microstructures using volume correlation method
Jiroušek, O. - Jandejsek, I. - Kytýř, D., - Dammer, J.
In: Experimental methods and numerical simulation in engineering sciences. Wuppertal: Bergische Universität Wuppertal, 2010. pp. 66-69.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
120.Calibration on material model for trabecular bone verified by time-lapse X-Ray microtomography.
Zlámal, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of the Seventh IASTED International Conference. Innsbruck: IASTED, 2010. pp. 67-71. ISBN 978-0-88986-827-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
121.High resolution finite element modeling of cemented bone-implant interface using X-ray microtomography
Kytýř, D. - Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Pokorný, D., - Dammer, J.
In: Proceedings of 9th International Symposium on Computer methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2010, pp. 467-471. ISBN 978-0-9562121-3-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
122.Microstructural Properties of Acetabular Region of Human Pelvic Bone Revealed Using micro-CT.
Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Vavřík, D.
In: Engineering Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009, pp. 166-167. ISBN 978-80-86246-35-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
123.Behaviour of a Ballasted Track under Cyclic Loading: Numerical and Laboratory Investigations
Jiroušek, O. - Horníček, L. - Jíra, J. - Kunecký, J. - Kytýř, D., - Vyčichl, J.
In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
124.Determination of Mechanical Properties of Trabecular Bone using Ultrasonic Measurement
Kytýř, D. - Valach, J. - Jiroušek, O. - Jíra, J., - Frankeová, D.
In: 8th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Budapešť: Scientific Society of Mechanical Engineers, 2009, ISBN 978-963-9058-26-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
125.Behaviour of a Ballasted Track under Cyclic Loading: Numerical and Laboratory Investigations
Jiroušek, O. - Horníček, L. - Jíra, J. - Kunecký, J. - Kytýř, D., - Vyčichl, J.
In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. pp. 69. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-30-0.
Abstrakt ve sborníku (2009)
126.Strain analysis of trabecular bone using time-lapse X-ray microtomography.
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Kytýř, D., - Kroupa, M.
In: Book of Abstracts 11th International Workshop on Radiation Imaging Detectors. Praha: Institute of Experimental and Applied Physics,ČVUT, 2009, pp. 49. Book of abstracts, ISBN 978-80-01-04378-3. ISBN 978-80-01-04378-3.
Abstrakt ve sborníku (2009)
127.Material Testing of Spongy Bone Based on Optical Identification
Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Žák, O.
In: New trends in experimental methods together with advanced numerical modelling. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008, pp. 53-54. ISBN 978-80-86246-34-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
128.Comparison of Numerical and Experimental Methods Involved in Research of Protective Helmets: Case Study of Simple XPS Brick
Kunecký, J. - Kytýř, D.
In: New trends in experimental methods together with advanced numerical modelling. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008, pp. 49-52. ISBN 978-80-86246-34-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
129.Contact FE analysis of interaction between pelvic bone and cemented acetabular component
Vyčichl, J. - Kytýř, D., - Jírová, J.
In: The Present and Future of Modern Transport. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 333-336. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
130.Analysis of hip joint hemiarthoplasty influence to stress field changes in bone tissue
Kytýř, D. - Micka, M.
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008, pp. 428-429. ISBN 978-80-01-04016-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2008)
131.Experimental and Numerical Assessment of Acceleration History of Hammer Impacting XPS Brick for Use in Protective Devices Research
Kunecký, J. - Kytýř, D.
In: The 7th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2008, pp. 47. ISBN 978-83-7493-386-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
132.Optical Identification of Deformation Applied to Trabecular Bone
Žák, O. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: The 7th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2008, pp. 90. ISBN 978-83-7493-386-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
133.Two Different Approaches a Hip Joint Reconstruction
Kytýř, D. - Vyčichl, J. - Jírová, J., - Jíra, J.
In: Proceedings of the Sixth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2008. pp. 160. ISBN 978-1-905088-26-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
134.Interaction Between Pelvic Bone and Acetabular Component with Non-Uniform Cement Layer
Vyčichl, J. - Kytýř, D. - Jírová, J., - Jíra, J.
In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007, pp. 321-322. ISBN 978-80-87012-06-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
135.Muscle Unbalance Influence to Hip Implant Migration
Kytýř, D. - Jírová, J. - Vyčichl, J., - Jíra, J.
In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007, pp. 151-152. ISBN 978-80-87012-06-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
136.Hip Joint Surgery Problems of Crash and Fall Injures
Kytýř, D. - Jírová, J., - Vyčichl, J.
In: From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007, pp. 143-146. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
137.Numerical Analysis of Hip Implant Migration
Kytýř, D. - Jírová, J. - Jíra, J., - Micka, M.
In: Finite Element Modelling in Biomechanics and Mechanobiology. Dublin: Trinity Centre for Bioengineering, 2007, pp. 173-174. ISBN 0-9548583-1-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
138.Influence of the Hip Joint Shape to Stress Field After Hemiarthroplasty
Kytýř, D. - Jírová, J. - Micka, M., - Jíra, J.
In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, pp. 212-213. ISBN 80-86246-27-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
139.Experimental Determination of Anisotropic Properties of the Bones for FE Analysis
Kytýř, D. - Kunecký, J. - Jiroušek, O. - Zelenková, K., - Jírová, J.
In: 14th ANSYS Users´Meeting. Brno: SVS FEM, 2006, pp. 21-24. ISBN 80-239-7764-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
140.Calibration for Free-Hand Ultrasound-Based Reconstruction Method
Kytýř, D. - Donati, M., - Stagni, R.
In: 2st Students' Scientific Conference of Biomechanics. Wroclaw: Oficyna Wydawnica Politechniki Wroclawskiej, 2006, pp. 93-94. ISSN 1732-0240.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
141.Parametrická studie změny napětí v pánevní kosti po implantaci cerkvikokapitální endoprotézy
Kytýř, D. - Jírová, J., - Micka, M.
In: 13. ANSYS User´s Meeting. Brno: SVS FEM, 2005, pp. 333-338. ISBN 80-239-5675-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
142.Comparative Study of FE Models of Human Femur Constructed by Different Approaches
Kytýř, D. - Jírová, J., - Jiroušek, O.
In: Engineering Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005, pp. 193-194. ISBN 80-85918-93-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Časově závislé procesy v heterogenních materiálech se složitou mikrostrukturou
Kytýř, D.
2015 - 2017
SGS15/225/OHK2/3T/16
2.International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences
Kytýř, D.
2016 - 2016
SVK 48/16/F6
3.13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics
Kytýř, D.
2014 - 2014
SVK 49/14/F6
4.Metody studia vlivu mikrostruktury na výsledné charakteristiky a chování pokročilých materiálů
Kytýř, D.
2012 - 2014
SGS12/205/OHK2/3T/16
5.Analýza změny napjatosti v kostní tkáni po implementaci cervikokapitální endoprotézy kyčelního kloubu
Kytýř, D.
2007 - 2007
CTU0709116
6.Numerická analýza vlivu napětí na migraci hlavice po implantaci cervikokapitalní endoprotézy
Kytýř, D.
2006 - 2006
CTU0622616