info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

doc. Ing. Daniel Kytýř, Ph.D.

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

18SAT - Statika

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

18PZP - Pružnost a pevnost (přednášející, cvičící)
18SAT - Statika (přednášející, cvičící)
18Y1EM - Experimentální metody mechaniky (přednášející, cvičící)
18Y2SD - Spolehlivost a diagnostika, experimentální metody (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Václav Rada

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Nela Krčmářová

Vedoucí studentského projektu:

Pokročilé experimentální metody pro inženýrskou praxi
  18X1ZD - bakalářský studijní program
  18X2ZD - navazující magisterský studijní program
  18X2ZL - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S