doc. Ing. Daniel Kytýř, Ph.D.

Vedoucí studentského projektu:

Pokročilé experimentální metody pro inženýrskou praxi
  18X1ZS - bakalářský studijní program
  18X2ZD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Multi-channel control system for in-situ laboratory loading devices
Rada, V. - Fíla, T. - Zlámal, P. - Kytýř, D., - Koudelka, P.
In: KYTÝŘ, D., DOKTOR, T., a MAJOR, Z., eds. 16th Youth Symposium On Experimental Solid Mechanics. 16th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Traunkirchen, 17.05.2018 - 19.05.2018. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze. 2018, s. 15-19. sv. 18. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06474-0. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/5079
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
2.16th Youth Symposium On Experimental Solid Mechanics
Kytýř, D. ed. - Doktor, T. ed., - Major, Z. ed.
16th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Traunkirchen, 17.05.2018 - 19.05.2018. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze. 2018, sv. 18. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06474-0. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/issue/view/649
3.Testing of Auxetic Materials Using Hopkinson Bar and Digital Image Correlation
Fíla, T. - Zlámal, P. - Falta, J. - Doktor, T. - Koudelka, P. - Kytýř, D. - Adorna, M. - Luksch, J. - Neuhäuserová, M. - Valach, J., - Jiroušek, O.
In: EPJ Web of Conferences - Volume 183 (2018) - DYMAT 2018 - 12th International Conference on the Mechanical and Physical Behaviour of Materials under Dynamic Loading. 12th International DYMAT Conference. Arcachon, 09.09.2018 - 14.09.2018. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences. 2018, s. 1-6. sv. 183. ISSN 2100-014X. ISBN 978-2-7598-9053-8. Dostupné z: https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2018/18/epjconf_dymat2018_02045/epjconf_dymat2018_02045.html
4.Basic Biomechanical Characterization of Polyurethane Based Artificial Cancellous Structures
Šleichrt, J. - Kytýř, D. - Pithartová, K. - Senck, S. - Fürst, D., - Schrempf, A.
In: MAJOR, Z., KYTÝŘ, D., a DOKTOR, T., eds. 16th Youth Symposium On Experimental Solid Mechanics. 16th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Traunkirchen, 17.05.2018 - 19.05.2018. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze. 2018, s. 28-31. sv. 18. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06474-0. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/5083
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
5.Impact Testing Of Ordnance Gelatine Under Moderate Strain Rate Conditions
Doktor, T. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Šleichrt, J., - Kytýř, D.
In: KYTÝŘ, D., MAJOR, Z., a DOKTOR, T., eds. 16th Youth Symposium On Experimental Solid Mechanics. 16th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Traunkirchen, 17.05.2018 - 19.05.2018. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze. 2018, s. 44-47. sv. 18. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06474-0. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/5088/4802
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
6.Deformation Response of Gellan Gum Based Bone Scaffold Subjected to Uniaxial Quasi-static Loading
Kytýř, D. - Krčmářová, N. - Šleichrt, J. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Gantar, A, - Novak, S
Acta Polytechnica. 2017, 57(1), s. 14-21. ISSN 1210-2709. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/ap/article/view/3885
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
7.Vyhodnocování dynamických experimentů prováděných dělenou Hopkinsonovou tyčí
Adorna, M. - Kytýř, D. - Fíla, T., - Fisher, C. opon.
2017. Diplomová práce.
8.X-ray-based Microstructural Analysis of Hydrogel-based Composites for Bone Tissue Engineering
Kytýř, D. - Krčmářová, N. - Doktor, T. - Kumpová, I. - Koudelková, V. - Nepomucká, K. - Šepitka, J., - Gantar, A.
In: 25th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY - PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. 25th International Conference On Materials And Technology. Portoroz, 16.10.2017 - 19.10.2017. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije. 2017, ISBN 978-961-94088-1-0. Dostupné z: http://icmt25.com/e_files/content/Preliminary_BookOfAbstracts_25ICM&T.pdf
9.Deformation Behaviour of Gellan Gum Based Artificial Bone Structures under Simulated Physiological Conditions
Krčmářová, N. - Šleichrt, J. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Kytýř, D.
In: ZLÁMAL, P. a KYTÝŘ, D., eds. ExNum 2016. International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences. Liblice, 18.09.2016 - 21.09.2016. Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE. 2017, s. 29-32. sv. 7. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06070-4. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/3957
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
10.ExNum 2016
Kytýř, D. ed. - Zlámal, P. ed.
International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences. Liblice, 18.09.2016 - 21.09.2016. Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE. 2017, sv. 7. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06070-4. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/issue/view/546
11.Semi–Automated Assessment of Micromechanical Properties of the Metal Foams on the Cell-Wall Level
Krčmářová, N. - Šleichrt, J. - Doktor, T. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: KYTÝŘ, D. a ZLÁMAL, P., eds. ExNum 2016. International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences. Liblice, 18.09.2016 - 21.09.2016. Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE. 2017, s. 72-75. sv. 7. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06070-4. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/3977
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
12.Properties of Filling Materials in Inter - penetrating Phase Com posites under High Strain - rate Impacts
Doktor, T. - Fíla, T. - Zlámal, P. - Koudelka, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: 25th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY - PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. 25th International Conference On Materials And Technology. Portoroz, 16.10.2017 - 19.10.2017. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije. 2017, s. 52. ISBN 978-961-94088-1-0. Dostupné z: http://icmt25.com/e_files/content/BookOfAbstracts_25ICM&T.pdf
13.Automatizovaná procedura měření povrchové tvrdosti porézních materiálů
Hos, J. - Krčmářová, N. - Jíra, A. opon., - Kytýř, D.
2017. Diplomová práce.
14.Time-lapse micro-tomography analysis of the deformation response of a gellan-gum-based scaffold
Kytýř, D. - Krčmářová, N. - Zlámal, P. - Kumpová, I. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Gantar, A., - Novak, S.
Materials and Technology. 2017, 51(3), s. 397-402. ISSN 1580-2949. Dostupné z: http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit173/kytyr.pdf
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
15.Instrumentovaný mikroindentor s kmitající cívkou
Šleichrt, J. - Fíla, T., - Kytýř, D.
[Funkční vzorek]. 2017, Dostupné z: http://mech.fd.cvut.cz/labs/mikroindentor_voicecoil_sgs_fvz.pdf
Funkční vzorek
16.Impact testing of polymer-filled auxetics using Split Hopkinson Pressure Bar
Fíla, T. - Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Falta, J. - Koudelka, P. - Kytýř, D. - Doktor, T., - Valach, J.
Advanced Engineering Materials. 2017, 19(10), ISSN 1438-1656. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1002/adem.201700076
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
17.Book of Abstracts of International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences 2016
Jiroušek, O. ed. - Kytýř, D. ed., - Zlámal, P. ed.
International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences. Liblice, 18.09.2016 - 21.09.2016. Praha: ústav mechaniky a materiálů. 2016, ISBN 978-80-01-06009-4. Dostupné z: http://www.itam.cas.cz/exnum2016/BofA.php
18.Deformation behaviour of a natural-shaped bone scaffold
Kytýř, D. - Doktor, T. - Jiroušek, O. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Zlámal, P.
Materials and Technology. 2016, 50(3), s. 301-305. ISSN 1580-2949. Dostupné z: http://mit.imt.si/Revija/mit163.html
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
19.Deformation Behaviour of Gellan Gum Based Scaffold Subjected to Compression Loading
Kytýř, D. - Doktor, T. - Adorna, M. - Neuhäuserová, M. - Šleichrt, J. - Krčmářová, N. - Gantar, A, - Novak, S
In: Engineering Mechanics 2015. Engineering Mechanics 2015. Svratka, 11.05.2015 - 14.05.2015. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2016, s. 665-670. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1662-7482. Dostupné z: http://www.scientific.net/AMM.821.665
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
20.Modulární jednotka řízení experimentálních zařízení
Šleichrt, J. - Fíla, T., - Kytýř, D.
[Funkční vzorek]. 2016
Funkční vzorek
21.Identification of Damaged Zones in C/PPS Specimens Subjected to Fatigue Loading Based on High-resolution Thermography
Koudelka, P. - Kytýř, D. - Fenclová, N., - Šperl, M.
In: KYTÝŘ, D. a MAJOR, Z, eds. XIVth Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 14th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Traunkirchen, 20.05.2015 - 23.05.2015. Praha: ČVUT v Praze, Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2016, s. 35-38. Acta Polytechnica CTU Proceedings. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-05885-5. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/APP.2016.3.0035
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
22.Modulární jednotka řízení experimentálních zařízení pro měření mechanických vlastností materiálů
Šleichrt, J. - Keršner, Z. opon. - Fíla, T., - Kytýř, D.
2016. Diplomová práce. Dostupné z: http://mech.fd.cvut.cz/presentation/sleichrt_DP_2016.pdf
23.Rectangular hollow structural section analysis report for GRADUS a.s.
Kytýř, D. - Krčmářová, N. - Šleichrt, J., - Hos, J.
Přeloučská 251, 530 06 Pardubice: Gradus, a.s.. 2016, 2.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
24.Bioreaktor k simulaci fyziologických podmínek lidského těla
Šleichrt, J. - Krčmářová, N. - Kytýř, D., - Fíla, T.
[Funkční vzorek]. 2016, Dostupné z: http://mech.fd.cvut.cz/labs/bioreaktor_sgs_fvz.pdf
Funkční vzorek
25.Micromechanical Characterization of Gellan Gum Based Bone Scaffold
Krčmářová, N. - Kytýř, D. - Petráňová, V - Šepitka, J. - Lukeš, J. - Gantar, A, - Novak, S
In: PAULIN, I, et al., eds. Program and book of abstracts. 24th International Conference on Materials and Technology. Portorož, 28.09.2016 - 30.09.2016. Ljubljana: IMT Ljubljana. 2016, ISBN 978-961-94088-0-3. Dostupné z: http://icmt24.com/e_files/content/Book%20of%20Abstracts.pdf
26.XIVth Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics
Major, Z ed. - Kytýř, D. ed.
14th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Traunkirchen, 20.05.2015 - 23.05.2015. Praha: ČVUT v Praze, Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2016, Acta Polytechnica CTU Proceedings. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-05885-5. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/issue/view/459
27.Deformation mechanisms of auxetic microstructures for energy absorption applications
Koudelka, P. - Neuhäuserová, M. - Fíla, T., - Kytýř, D.
In: Engineering Mechanics 2015. Engineering Mechanics 2015. Svratka, 11.05.2015 - 14.05.2015. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2016, s. 428-434. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1662-7482.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
28.Creep behaviour of a short-fibre C/PPS composite
Fíla, T. - Koudelka, P. - Kytýř, D. - Hos, J., - Šleichrt, J.
Materials and Technology. 2016, 50(3), s. 413-417. ISSN 1580-2949. Dostupné z: http://mit.imt.si/Revija/mit163.html
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
29.International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences
Jiroušek, O. org. - Kytýř, D. org., - Zlámal, P. org.
[Pořádání konference]. 2016, Dostupné z: http://www.itam.cas.cz/exnum2016/
Pořádání konference
30.Deformation Response of Gellan Gum Based Bone Scaffold Subjected to Uniaxial Quasi-Static Loading
Krčmářová, N. - Kytýř, D. - Šleichrt, J. - Koudelka, P., - Fíla, T.
In: ZLÁMAL, P., KYTÝŘ, D., a JIROUŠEK, O., eds. Book of Abstracts of International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences 2016. International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences. Liblice, 18.09.2016 - 21.09.2016. Praha: ústav mechaniky a materiálů. 2016, ISBN 978-80-01-06009-4. Dostupné z: http://www.itam.cas.cz/exnum2016/BofA.php
31.Full-Field Strain Evaluation of Chopped Carbon Fibre Composite under Tensile Loading
Šleichrt, J. - Krčmářová, N. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Kytýř, D.
In: ZLÁMAL, P., JIROUŠEK, O., a KYTÝŘ, D., eds. Book of Abstracts of International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences 2016. International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences. Liblice, 18.09.2016 - 21.09.2016. Praha: ústav mechaniky a materiálů. 2016, ISBN 978-80-01-06009-4. Dostupné z: http://www.itam.cas.cz/exnum2016/BofA.php
32.NANOINDENTATION OF 3D PRINTED POLYLACTIC ACID BONE SCAFFOLD
Lukeš, J. - Šepitka, J. - Berg, M., - Kytýř, D.
In: DANIEL, M., HORÁK, Z., a JEZEK, K., eds. ESB 2015 – Book of Extended Abstracts. 21st Congress of the European Society of Biomechanics. Praha, 05.08.2015 - 08.08.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2015, ISBN 978-80-01-05777-3. Dostupné z: http://www.czech-in.org/ESB/ESB2015_Abstract_Book.pdf
33.Demonstrátor ohybu štíhlých nosníků
Šleichrt, J. - Jelínková, M. - Zlámal, P., - Kytýř, D.
[Funkční vzorek]. 2015, Dostupné z: http://mech.fd.cvut.cz/labs/bending_sgs_rpmt_fvz.pdf
Funkční vzorek
34.Demonstrátor vzpěrné pevnosti
Šleichrt, J. - Jelínková, M. - Zlámal, P., - Kytýř, D.
[Funkční vzorek]. 2015, Dostupné z: http://mech.fd.cvut.cz/labs/buckling_sgs_rpmt_fvz.pdf
Funkční vzorek
35.Testování originálních a neoriginálních náhradních dílů kapot Fabia II
Mičunek, T. - Jiroušek, O. - Frydrýn, M. - Kytýř, D. - Schmidt, D. - Zlámal, P. - Svatý, Z. - Doktor, T. - Nouzovský, L. - Fíla, T. - Lenková, A. - Koudelka, P. - Mičunková, K. - Neuhäuserová, M. - Hájková, B. - Šleichrt, J. - Adorna, M. - Hos, J. - Falta
Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav: ŠKODA AUTO a.s.. 2015
Výzkumná zpráva v češtině
36.Mapping of Local Changes of Mechanical Properties in Trabecular Interconnections
Kytýř, D. - Fenclová, N. - Koudelka, P. - Doktor, T. - Šepitka, J., - Lukeš, J.
In: Proceedings of the 11th Conference on Local Mechanical Properties. 11th Conference on Local Mechanical Properties. Stará Lesná, 12.11.2014 - 14.11.2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2015, s. 129-133. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-555-7. Dostupné z: http://www.scientific.net/KEM.662.129
37.Micromechanical Properties of Biocompatible Materials for Bone Tissue Engineering Produced by Direct 3D Printing
Koudelka, P. - Doktor, T. - Kytýř, D. - Fenclová, N. - Šepitka, J., - Lukeš, J.
In: Proceedings of the 11th Conference on Local Mechanical Properties. 11th Conference on Local Mechanical Properties. Stará Lesná, 12.11.2014 - 14.11.2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2015, s. 138-141. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-555-7. Dostupné z: http://www.scientific.net/KEM.662.138
38.Mechanické vlastnosti auxetických struktur určené kvazi-statickými zkouškami
Neuhäuserová, M. - Kytýř, D. - Koudelka, P., - Jandejsek, I. opon.
2015. Diplomová práce.
39.Hodnocení tečení uhlíkových kompozitů s využitím optického měření deformace
Adorna, M. - Kytýř, D., - Šperl, M. opon.
2015. Diplomová práce.
40.Určování orientace vláken v krátkovláknových kompozitech analýzou obrazových dat
Hos, J. - Kostelecká, M. opon. - Doktor, T., - Kytýř, D.
2015. Diplomová práce.
41.Nástroje pro řízení a vyhodnocování mikroindentačních zkoušek
Fenclová, N. - Šepitka, J. opon. - Kytýř, D., - Fíla, T.
2015. Diplomová práce.
42.Properties of Polymer-Filled Aluminium Foams under Moderate Strain-Rate Loading Conditions
Doktor, T. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
Materials and Technology. 2015, 49(4), s. 597-600. ISSN 1580-2949. Dostupné z: http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit154/doktor.pdf
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
43.Material testing of natural stones used in historical buildings based on scanning electron microscopy and nanoindentation
Koudelka, P. - Kytýř, D. - Koudelková, V. - Lukeš, J. - Doktor, T., - Valach, J.
In: Key Engineering Materials. 9th International Conference on Local mechanical Properties. Levoča, 07.11.2012 - 09.11.2012. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, s. 186-189. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-876-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
44.Radiographical investigation of fluid penetration processes in natural stones used in historical buildings
Koudelka, P. - Jandejsek, I. - Doktor, T. - Kytýř, D. - Jiroušek, O. - Drdácký, M., - Zíma, P.Z.
Journal of Instrumentation. 2014, 0(9), ISSN 1748-0221. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/1748-0221/9/05/C05040
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
45.Strain-rate sensitive cellular materials for energy absorption applications
Doktor, T. - Jiroušek, O. supervisor, - Kytýř, D. supervisor
2014. Doktorandské minimum.
46.Instrumentovaný mikroindentor
Fíla, T. - Kytýř, D., - Fenclová, N.
[Funkční vzorek]. 2014, Dostupné z: http://mech.fd.cvut.cz/labs/mikroindentor_sgs_fvz.pdf
Funkční vzorek
47.Deformation Response Analysis of Individual Trabeculae using Microradiography Techniques
Kytýř, D. - Doktor, T. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Kumpová, I. - Zlámal, P., - Jiroušek, O.
In: KAMM, R.D., ed. Book of abstract of 7th World Congress of Biomechanics. 7th World Congress of Biomechanics. Boston, 06.07.2014 - 11.07.2014. 2014, s. 597. Dostupné z: http://wcb2014.com/
48.Assessment of Post Impact Damage Propagation in Carbon-Fibre Composite under Cyclic Loading
Kytýř, D. - Fíla, T. - Šleichrt, J. - Doktor, T., - Šperl, M.
Materials and Technology. 2014, 48(5), s. 777-780. ISSN 1580-2949. Dostupné z: http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit145/kytyr.htm
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
49.On the X-ray Micro-tomography Measurements of Biological Samples under Compressive Loading
Fíla, T. - Kumpová, I. - Zlámal, P. - Kytýř, D. - Koudelka, P. - Doktor, T., - Jiroušek, O.
In: ZLÁMAL, P., KYTÝŘ, D., a RŮŽIČKA, M., eds. Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Děčín, 29.06.2014 - 02.07.2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2014, s. 32-35. ISBN 978-80-01-05556-4. Dostupné z: http://www.itam.cas.cz/ysesm2014/proceedings.php
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
50.Assessment of Damage Propagation in Carbon-fibre Composite under Cyclic Loading
Šleichrt, J. - Fíla, T. - Šperl, M., - Kytýř, D.
In: RŮŽIČKA, M., ZLÁMAL, P., a KYTÝŘ, D., eds. Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Děčín, 29.06.2014 - 02.07.2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2014, s. 124-127. ISBN 978-80-01-05556-4. Dostupné z: http://www.itam.cas.cz/ysesm2014/proceedings.php
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
51.Calibration of an Image Processing Tool for Analysis of Fibre Orientation in Fibre Reinforced Composites
Hos, J. - Doktor, T. - Kytýř, D., - Petráňová, V.
In: RŮŽIČKA, M., ZLÁMAL, P., a KYTÝŘ, D., eds. Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Děčín, 29.06.2014 - 02.07.2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2014, s. 48-51. ISBN 978-80-01-05556-4. Dostupné z: http://www.itam.cas.cz/ysesm2014/proceedings.php
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
52.Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics
Zlámal, P. ed. - Kytýř, D. ed., - Růžička, M. ed.
13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Děčín, 29.06.2014 - 02.07.2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2014, ISBN 978-80-01-05556-4. Dostupné z: http://www.itam.cas.cz/ysesm2014/proceedings.php
53.Evaluation of Local Plastic Flow in the Vicinity of Indentation by the Means of DIC Applied on SEM Micrographs
Valach, J. - Kytýř, D. - Fenclová, N. - Koudelka, P. - Doktor, T., - Fíla, T.
In: ZUBKO, P. a PEŠEK, L., eds. 9th International Conference on Local Mechanical Properties. 9th International Conference on Local Mechanical Properties. Levoča, 07.11.2012 - 09.11.2012. Zürich: Transtech Publications. 2014, s. 257-260. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-876-9. Dostupné z: http://www.scientific.net/KEM.586.257
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
54.Inspection of post impact fatigue damage in carbon fibre composite using modulus mapping technique
Koudelka, P. - Fíla, T. - Doktor, T. - Kytýř, D. - Valach, J. - Šepitka, J., - Lukeš, J.
In: HAUŠILD, P., ed. Local Mechanical Properties X. Local Mechanical Properties 2013 - 10th International Conference. Kutná Hora, 06.11.2013 - 08.11.2013. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, s. 245-248. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
55.Inspection of local influenced zones in micro-scale aluminium specimens
Zlámal, P. - Doktor, T. - Koudelka, P. - Fíla, T. - Kytýř, D. - Jiroušek, O. - Králík, V., - Němeček, J.
In: HAUŠILD, P., ed. Local Mechanical Properties X. Local Mechanical Properties 2013 - 10th International Conference. Kutná Hora, 06.11.2013 - 08.11.2013. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, s. 39-42. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
56.Utilisation of Radiological Methods for Investigation of Trabecular Bone Deformation Behaviour
Kytýř, D. - Doktor, T. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Zlámal, P. - Jiroušek, O., - Kumpová, I.
In: HARTE, R., ed. XIVth Bilateral German/Czech Symposium - Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences. XIVth Bilateral German/Czech Symposium. Wuppertal, 04.06.2014 - 07.06.2014. Wuppertal: Bergische Universität. 2014, s. 66-69.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
57.X-ray and finite element analysis of deformation response of closed-cell metal foam subjected to compressive loading
Jiroušek, O. - Doktor, T. - Kytýř, D. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Jandejsek, I., - Vavřík, D.
Journal of Instrumentation. 2013, 8(2), ISSN 1748-0221. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/1748-0221/8/02/C02012
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
58.Displacement Tracking in Single Human Trabecula with Metal-plated Micro-spheres using X-ray Radiography Imaging
Jiroušek, O. - Kytýř, D. - Doktor, T. - Dammer, J., - Krejčí, F.
Journal of Instrumentation. 2013, 8(2), ISSN 1748-0221. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/1748-0221/8/02/C02041
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
59.Evaluation of impact damage effect on fatigue life of carbon fibre composites
Kytýř, D. - Fíla, T. - Valach, J., - Šperl, M.
UPB Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering. 2013, 75(2), s. 157-164. ISSN 1454-2358. Dostupné z: http://www.scientificbulletin.upb.ro/SeriaD_-_Inginerie_Mecanica.php?page=revistaonline&a=2&arh_an=2013&arh_ser=D&arh_nr=2
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
60.Effective elastic moduli of closed-cell aluminium foams - homogenization method
Koudelka, P. - Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
UPB Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering. 2013, 75(1), s. 161-170. ISSN 1454-2358. Dostupné z: http://www.scientificbulletin.upb.ro/SeriaD_-_Inginerie_Mecanica.php?page=revistaonline&a=1&cat=D
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
61.Utilisation of Radiological Methods for Multilevel Testing of Human Bones
Kytýř, D. - Doktor, T. - Zlámal, P., - Jiroušek, O.
23.04.2013.
62.Indirect determination of material model parameters for single trabecula based on nanoindentation and three-point bending test
Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Kytýř, D., - Doktor, T.
Acta Technica CSAV. 2013, 58(2), s. 157-171. ISSN 0001-7043.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
63.Evaluation of Micromechanical Tests of Isolated Cell-walls of Aluminium Foam
Doktor, T. - Koudelka, P. - Fíla, T. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: CASAVOLA, K., ed. Proceedings of 12th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 12th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Bari, 21.04.2013 - 24.04.2013. Bari: Politecnico di Bari. 2013, Dostupné z: https://www.dropbox.com/sh/rxfsd6n3x7440fu/hckXFqnDjX/05-Doktor.pdf
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
64.Inverse Estimation of Rat Vertebrae Stiffness using Large-Scale Micro-Structural Finite Element Models
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Jandejsek, I. - Kytýř, D., - Schmidt, D.
In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. The Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Cagliari, 03.09.2013 - 06.09.2013. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
65.Inverse Estimation of Rat Vertebrae Stiffness using Large-Scale Micro-Structural Finite Element Models
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Jandejsek, I. - Kytýř, D., - Schmidt, D.
In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. The Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Cagliari, 03.09.2013 - 06.09.2013. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
66.Simulation of a Three-Point Bending Test on the Isolated Cell Wall of Aluminium Foam
Doktor, T. - Kytýř, D. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. The Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Cagliari, 03.09.2013 - 06.09.2013. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
67.Investigation of Relation between Severities of Impact Damage to Fiber Reinforced Plastic and Hidden Flaws Detection by Thermocamera
Valach, J. - Žďárský, M., - Kytýř, D.
In: SEMENSKI, D. a ALFIREVIČ, I., eds. Proceedings of 30th Danubia - Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. 30th Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Primošten, 25.09.2013 - 28.09.2013. Zagreb: Croatian Society of Mechanics. 2013, s. 43-44. ISBN 978-953-7539-17-7.
68.Sensitivity Study of Resonance Cyclic Loading of Carbon Fibre PPS Matrix Composite Specimen by Hi-Speed Recording Thermocamera
Žďárský, M. - Valach, J. - Kytýř, D. - Šperl, M., - Fíla, T.
In: ABBOZZO, L. R., ed. Proceedings of 12th International Workshop on Advanced Infrared Technology and Applications. 12th International Workshop on Advanced Infrared Technology and Applications. Turin, 10.09.2013 - 13.09.2013. Politecnico di Torino. 2013, s. 217-219.
69.Biaxial Microindentation Investigation on Plastic Strain Distribution
Fenclová, N. - Kytýř, D. - Valach, J. - Doktor, T., - Koudelka, P.
In: CASAVOLA, K., ed. Proceedings of 12th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 12th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Bari, 21.04.2013 - 24.04.2013. Bari: Politecnico di Bari. 2013
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
70.Behaviour of C/PPS Composites During High Temperature Thermal Loading
Fíla, T. - Kytýř, D. - Doktor, T. - Koudelka, P., - Valach, J.
In: CASAVOLA, K., ed. Proceedings of 12th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 12th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Bari, 21.04.2013 - 24.04.2013. Bari: Politecnico di Bari. 2013
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
71.Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences, Proceedings of XIIIth Bilateral Czech/German Symposium
Jiroušek, O. ed. - Kytýř, D. ed.
13th Bilateral Czech/German Symposium. Telč, 05.06.2012 - 08.06.2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2012, ISBN 978-80-01-05062-0. Dostupné z: http://www.itam.cas.cz/bilateral2012/proceedings.php
72.Indirect determination of material model parameters for single trabecula based on nanoindentation and three-point bending test
Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Kytýř, D., - Doktor, T.
In: Engineering Mechanics 2012. 18th International Conference Engineering Mechanics 2012. Svratka, 14.05.2012 - 17.05.2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR. 2012, s. 1611-1620. 1. ISBN 978-80-86246-40-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
73.Hardness distribution mapping in low carbon pipeline steel using semiautomatic evaluation of Vickers indentation measurement
Doktor, T. - Fenclová, N. - Kytýř, D., - Valach, J.
In: KYTÝŘ, D. a JIROUŠEK, O., eds. Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences, Proceedings of XIIIth Bilateral Czech/German Symposium. 13th Bilateral Czech/German Symposium. Telč, 05.06.2012 - 08.06.2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2012, s. 31-34. ISBN 978-80-01-05062-0. Dostupné z: http://www.itam.cas.cz/bilateral2012/proceedings.php
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
74.Effective properties of foam materials - homogenization method
Koudelka, P. - Valach, J. - Němeček, J. opon., - Kytýř, D.
2012. Diplomová práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
75.Investigation of Compostie Material Degradation Indicators Using Acoustic Measurement: Comparison with Laser Vibrometry
Fíla, T. - Urushadze, S. - Kytýř, D. - Valach, J., - Šperl, M.
In: JIROUŠEK, O. a KYTÝŘ, D., eds. Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences, Proceedings of XIIIth Bilateral Czech/German Symposium. 13th Bilateral Czech/German Symposium. Telč, 05.06.2012 - 08.06.2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2012, s. 35-38. ISBN 978-80-01-05062-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
76.Comparison of Composite Material Degradation Assesment Methods Using Acoustic Analysis and Laser Vibrometry
Fíla, T. - Urushadze, S. - Kytýř, D. - Valach, J., - Šperl, M.
In: Engineering Mechanics 2012. Engineering Mechanics 2012. Svratka, 14.05.2012 - 17.05.2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR. 2012, s. 231-237. ISBN 978-80-86246-39-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
77.Analysis of cross-section surface roughness evolution of carbon fibre reinforced polymer under fatigue loading
Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D. - Fíla, T. - Minster, J., - Kostelecká, M.
Chemické listy. 2012, 106(s3), s. 399-400. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
78.Composition, Structural and Material Properties of Leech Teeth - Example of Bioinspiration in Materials Research
Šepitka, J. - Lukeš, J. - Jiroušek, O. - Kytýř, D., - Valach, J.
Chemické listy. 2012, 106(S3), s. 523-524. ISSN 0009-2770. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2012_s3_s523-s550.pdf
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
79.Determination of Local Distribution of Hardness for Investigation of Material Behavior under Load Approaching its Strength
Valach, J. - Žďárský, M. - Kytýř, D. - Doktor, T., - Šperl, M.
Chemické listy. 2012, 106(S3), s. 551-554. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
80.Evaluation of Material's State during Deformation Process by Means of Thermographic Measurement
Žďárský, M. - Valach, J., - Kytýř, D.
e-Journal of NDT. 2012, 17(10), ISSN 1435-4934. Dostupné z: http://www.ndt.net/search/link.php?id=13389&file=article/qirt2012/papers/QIRT-2012-368.pdf
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
81.Evaluation of the Effect of Impact Damage on the Fatigue Life of Carbon Fibre Composites
Kytýř, D. - Fíla, T. - Valach, J. - Šperl, M., - Bryscejn, J.
01.06.2012.
82.Modelling Elasto-Plastic Behaviour of Human Single Trabecula-Comparison with Bending Test
Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Doktor, T., - Kytýř, D.
Journal of Biomechanics. 2012, 45(S1), s. 479. ISSN 0021-9290.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
83.Diagnostika únavové degradace C/PPS kompozitů pro letecký průmysl
Fíla, T. - Valach, J. - Minster, J. opon., - Kytýř, D.
2012. Diplomová práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze.
84.Development of Volume Model of Irregular Shaped Objects for Numerical Simulations using Shape-from-Silhouette Method
Doktor, T. - Kytýř, D. - Zlámal, P., - Jiroušek, O.
In: TUNS, I., SZÁVA, I., a UNGUREANU, V. V., eds. Proceedings of 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Brasov, 30.05.2012 - 02.06.2012. Brašov: Universitate Transilvania Brasov. 2012, s. 88-91. ISBN 978-1-63439-432-1. Dostupné z: http://ysesm2012.comyr.com
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
85.Use of modulus mapping technique to investigate cross-sectional material properties of extracted single human trabeculae
Jiroušek, O. - Kytýř, D. - Zlámal, P. - Doktor, T. - Šepitka, J., - Lukeš, J.
Chemické listy. 2012, 106(s3), s. 442-445. ISSN 0009-2770. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2012_s3_s442-s463.pdf
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
86.Effective elastic moduli of closed-cell aluminium foams - homogenization method
Koudelka, P. - Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: TUNS, I., SZÁVA, I., a UNGUREANU, V. V., eds. Proceedings of 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Brasov, 30.05.2012 - 02.06.2012. Brašov: Universitate Transilvania Brasov. 2012, s. 244-250. ISBN 978-1-63439-432-1. Dostupné z: http://ysesm2012.comyr.com/Proceedings.html
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
87.Measuring of Elastic Properties of Metal Foam Based on Compression Test and Digital Image Correlation
Zlámal, P. - Kytýř, D. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Jiroušek, O.
In: SZÁVA, I., UNGUREANU, V. V., a TUNS, I., eds. Proceedings of 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Brasov, 30.05.2012 - 02.06.2012. Brašov: Universitate Transilvania Brasov. 2012, s. 263-266. ISBN 978-1-63439-432-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
88.Evaluation of C/PPS Composite Fatique Behaviour Using Acoustic Analysis
Fíla, T. - Kytýř, D., - Valach, J.
In: TUNS, I., SZÁVA, I., a UNGUREANU, V. V., eds. Proceedings of 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Brasov, 30.05.2012 - 02.06.2012. Brašov: Universitate Transilvania Brasov. 2012, s. 92-95. ISBN 978-1-63439-432-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
89.THE MONITORING OF THE CEMENT PLATEʼS SHRINKAGE
Kostelecká, M. - Kolísko, J., - Kytýř, D.
In: 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics - book of abstrakt. 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics - book of abstrakt. Brasov, 30.05.2012 - 02.06.2012. Brasov: Transilvania University of Brasov. 2012, s. 126-127. Transilvania University of Brasov. ISBN 978-606-19-0079-4.
90.Pore Size Distribution of Human Trabecular Bone - Comparison of Intrusion Measurements with Image Analysis
Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: Engineering Mechanics 2011. Engineering Mechanics 2011. Svartka, 09.05.2011 - 12.05.2011. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR. 2011, s. 115-118. ISBN 978-80-87012-33-8. Dostupné z: http://engmech.cz/im/doc/EM2011_proceedings.pdf
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
91.Study of Degradation of Fibre - Cement Plates with Different Types of non - Metalic Fibres
Kostelecká, M. - Kytýř, D., - Doktor, T.
In: 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Chemnitz, 25.05.2011 - 28.05.2011. Chemnitz: Technische Universität Chemnitz. 2011, s. 61-62. ISBN 978-1-63439-434-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
92.Evaluation of sample preparation procedures for micro-mechanical testing of trabecular bone
Kytýř, D. - Valach, J. - Doktor, T. - Jiroušek, J. - Zlámal, P., - Kostelecká, M.
In: 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Chemnitz, 25.05.2011 - 28.05.2011. Chemnitz: Technische Universität Chemnitz. 2011, s. 71-72. ISBN 978-1-63439-434-5. Dostupné z: http://www.tu-chemnitz.de/mb/FestKoerpMech/YSESM/proceedings.php
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
93.Nanoindentation of trabecular bone - comparison with uniaxial testing of single trabecula
Jiroušek, O. - Němeček, J. - Kytýř, D. - Kunecký, J. - Zlámal, P., - Doktor, T.
Chemické listy. 2011, 105(17), s. 668-671. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
94.Experimental and numerical study of cemented bone-implant interface behaviour
Kytýř, D. - Doktor, T. - Jiroušek, O. - Zlámal, P., - Pokorný, D.
Frattura ed Integrita Strutturale. 2011, 5(15), s. 5-13. ISSN 1971-8993. Dostupné z: http://www.gruppofrattura.it/ors/index.php/fis/article/view/103/90
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
95.Assessment of C/PPS Composites Degradation Indicators using Acoustic Measurement
Kytýř, D. - Valach, J. - Doktor, T., - Jiroušek, O.
In: Engineering Mechanics 2011. Engineering Mechanics 2011. Svartka, 09.05.2011 - 12.05.2011. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR. 2011, s. 355-358. ISBN 978-80-87012-33-8. Dostupné z: http://engmech.cz/im/doc/EM2011_proceedings.pdf
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
96.Improvements of an Analysis Tool for the Pore Size Distribution Assessment
Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Kostelecká, M.
In: 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Chemnitz, 25.05.2011 - 28.05.2011. Chemnitz: Technische Universität Chemnitz. 2011, s. 45-46. ISBN 978-1-63439-434-5. Dostupné z: http://www.tu-chemnitz.de/mb/FestKoerpMech/YSESM/proceedings.php
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
97.Experimental and Numerical Study of Cemented Bone--implant Interface Behaviour using Microtomography Measurement
Kytýř, D.
2011. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: Czech Technical University in Prague.
98.Development of Visco-elasto-plastic Material Model for Human Trabecular Bone using Nanoindentation
Zlámal, P. - Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Němeček, J.
In: 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Chemnitz, 25.05.2011 - 28.05.2011. Chemnitz: Technische Universität Chemnitz. 2011, s. 127-128. ISBN 978-1-63439-434-5. Dostupné z: http://www.tu-chemnitz.de/mb/FestKoerpMech/YSESM/proceedings.php
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
99.Investigation of C/PPS Composites Degradation Process Using Acoustic Measurement
Fíla, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Šperl, M.
In: FUIS, V., et al., eds. Experimentální analýza napětí 2011. Experimentální analýza napětí 2011. Znojmo, 06.06.2011 - 09.06.2011. Brno: Brno University of Technology. 2011, s. 49-55. ISBN 978-80-214-4275-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
100.Monitoring of Material Surface Polishing Procedure Using Confocal Microscope
Dudíková, M. - Kytýř, D. - Doktor, T., - Jiroušek, O.
Chemické listy. 2011, 105(S), s. 790-791. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
101.Comparison of Mechanical Properties of CFRP Laminate Obtained from Full-scale Test and Extrapolated from Local Measurement
Valach, J. - Kytýř, D. - Doktor, T. - Sekyrová, K. - Králík, V., - Němeček, J.
Chemické listy. 2011, 105(17), s. 729-732. ISSN 0009-2770. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/common/content-issue_17-volume_105-year_2011.html
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
102.Strain analysis of trabecular bone using time-resolved X-ray microtomography
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Kytýř, D., - Kroupa, M.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2011, 633(Supp. 1), s. S148-S151. ISSN 0168-9002. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168900210013410
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
103.Simulation of the Mechanical Behaviour of a Single Human Trabecula assessed with a Micromechanical Test and Nanoindentation
Jiroušek, O. - Kytýř, D. - Kunecký, J. - Zlámal, P. - Doktor, T., - Němeček, J.
In: Proceedings of the Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computiing. Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Chania, 06.09.2011 - 09.09.2011. Edinburgh: Civil-Comp Press. 2011, s. 1-12. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-46-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
104.Real-time X-ray microradiographic imaging and image correlation for local strain mapping in single trabecula under mechanical load
Doktor, T. - Jiroušek, O. - Kytýř, D. - Zlámal, P., - Jandejsek, I.
Journal of Instrumentation. 2011, 6(11), s. 1-6. ISSN 1748-0221.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
105.High resolution X-ray imaging of bone-implant interface by large area flat-panel detector
Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Dammer, J.
Journal of Instrumentation. 2011, 1(C01038), s. 1-5. ISSN 1748-0221. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/1748-0221/6/01/C01038/
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
106.Radiological investigation of bone cement layer behaviour under cyclic loading
Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Dammer, J.
In: Experimental methods and numerical simulation in engineering sciences. XIIth Bilateral German/Czech Symposium. Bremen, 30.06.2010 - 03.07.2010. Wuppertal: Bergische Universität Wuppertal. 2010, s. 64-65.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
107.Assessment of pore size distribution using image analysis
Doktor, T. - Kytýř, D. - Valach, J., - Jiroušek, O.
In: 9th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 9th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Trieste, 07.07.2010 - 10.07.2010. Trieste: University Trieste. 2010, s. 155-157. ISBN 978-88-95940-30-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
108.Strain measurement in complex microstructures using volume correlation method
Jiroušek, O. - Jandejsek, I. - Kytýř, D., - Dammer, J.
In: Experimental methods and numerical simulation in engineering sciences. XIIth Bilateral German/Czech Symposium. Bremen, 30.06.2010 - 03.07.2010. Wuppertal: Bergische Universität Wuppertal. 2010, s. 66-69.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
109.Calibration on material model for trabecular bone verified by time-lapse X-Ray microtomography.
Zlámal, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of the Seventh IASTED International Conference. Biomedical Engineering. Innsbruck, 17.02.2010 - 19.02.2010. Innsbruck: IASTED. 2010, s. 67-71. ISBN 978-0-88986-827-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
110.High resolution finite element modeling of cemented bone-implant interface using X-ray microtomography
Kytýř, D. - Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Pokorný, D., - Dammer, J.
In: Proceedings of 9th International Symposium on Computer methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. 9th International Symposium on Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. Valencia, 24.02.2010 - 27.02.2010. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. 2010, s. 467-471. ISBN 978-0-9562121-3-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
111.Experimental and numerical study of cemented bone-implant interface behaviour
Kytýř, D. - Doktor, T. - Jiroušek, O. - Zlámal, P., - Pokorný, D.
In: 9th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 9th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Trieste, 07.07.2010 - 10.07.2010. Trieste: University Trieste. 2010, s. 151-154. ISBN 978-88-95940-30-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
112.Numerical modelling of the reinforcing effect of geosynthetic material used in ballasted railway tracks
Jiroušek, O. - Jíra, J. - Hrdlička, O. - Kunecký, J. - Kytýř, D. - Vyčichl, J., - Doktor, T.
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit. 2010, 224(4), s. 259-267. ISSN 0954-4097. Dostupné z: http://journals.pepublishing.com/content/k561040632411117/
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
113.Microstructural Properties of Acetabular Region of Human Pelvic Bone Revealed Using micro-CT.
Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Vavřík, D.
In: NÁPRSTEK, J., ed. Engineering Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Inženýrská mechanika 2009. Svratka, 11.06.2009 - 14.06.2009. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. 2009, s. 166-167. ISBN 978-80-86246-35-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
114.Behaviour of a Ballasted Track under Cyclic Loading: Numerical and Laboratory Investigations
Jiroušek, O. - Horníček, L. - Jíra, J. - Kunecký, J. - Kytýř, D., - Vyčichl, J.
In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Madeira, 01.09.2009 - 04.09.2009. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2009, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
115.Strain analysis of trabecular bone using time-lapse X-ray microtomography.
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Kytýř, D., - Kroupa, M.
In: KUČA, Č., et al., eds. Book of Abstracts 11th International Workshop on Radiation Imaging Detectors. 11th International Workshop on Radiation Imaging Detectors. Praha, 28.06.2009 - 02.07.2009. Praha: Institute of Experimental and Applied Physics,ČVUT. 2009, s. 49. Book of abstracts, ISBN 978-80-01-04378-3. ISBN 978-80-01-04378-3.
116.Determination of Mechanical Properties of Trabecular Bone using Ultrasonic Measurement
Kytýř, D. - Valach, J. - Jiroušek, O. - Jíra, J., - Frankeová, D.
In: 8th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 8th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Györ, 20.05.2009 - 23.05.2009. Budapešť: Scientific Society of Mechanical Engineers. 2009, ISBN 978-963-9058-26-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
117.Behaviour of a Ballasted Track under Cyclic Loading: Numerical and Laboratory Investigations
Jiroušek, O. - Horníček, L. - Jíra, J. - Kunecký, J. - Kytýř, D., - Vyčichl, J.
In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Madeira, 01.09.2009 - 04.09.2009. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2009, s. 69. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-30-0.
118.Material Testing of Spongy Bone Based on Optical Identification
Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Žák, O.
In: JÍROVÁ, J., ed. New trends in experimental methods together with advanced numerical modelling. XIth Bilateral Czech/German Symposium. Liblice, 28.05.2008 - 30.05.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 53-54. ISBN 978-80-86246-34-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
119.Analysis of hip joint hemiarthoplasty influence to stress field changes in bone tissue
Kytýř, D. - Micka, M.
In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008. Praha, 18.02.2008 - 22.02.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, s. 428-429. ISBN 978-80-01-04016-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
120.Two Different Approaches a Hip Joint Reconstruction
Kytýř, D. - Vyčichl, J. - Jírová, J., - Jíra, J.
In: TOPPING, B.H.V. a PAPADRAKAKIS, M., eds. Proceedings of the Sixth International Conference on Engineering Computational Technology. The Sixth International Conference on Engineering Computational Techniology. Athens, 02.09.2008 - 05.09.2008. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2008, s. 160. ISBN 978-1-905088-26-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
121.Comparison of Numerical and Experimental Methods Involved in Research of Protective Helmets: Case Study of Simple XPS Brick
Kunecký, J. - Kytýř, D.
In: JÍROVÁ, J., ed. New trends in experimental methods together with advanced numerical modelling. XIth Bilateral Czech/German Symposium. Liblice, 28.05.2008 - 30.05.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 49-52. ISBN 978-80-86246-34-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
122.Optical Identification of Deformation Applied to Trabecular Bone
Žák, O. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: The 7th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 7th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Sklarska Poreba, 14.05.2008 - 17.05.2008. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej. 2008, s. 90. ISBN 978-83-7493-386-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
123.Experimental and Numerical Assessment of Acceleration History of Hammer Impacting XPS Brick for Use in Protective Devices Research
Kunecký, J. - Kytýř, D.
In: The 7th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 7th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Sklarska Poreba, 14.05.2008 - 17.05.2008. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej. 2008, s. 47. ISBN 978-83-7493-386-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
124.Contact FE analysis of interaction between pelvic bone and cemented acetabular component
Vyčichl, J. - Kytýř, D., - Jírová, J.
In: VYČICHL, J., et al., eds. The Present and Future of Modern Transport. The Present and Future of Modern Transport. Prague, 12.05.2008 - 13.05.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, s. 333-336. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
125.Interaction Between Pelvic Bone and Acetabular Component with Non-Uniform Cement Layer
Vyčichl, J. - Kytýř, D. - Jírová, J., - Jíra, J.
In: ZOLOTAREV, I., ed. Engineering Mechanics 2007. Engineering Mechanics 2007. Svratka, 14.05.2007 - 17.05.2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR. 2007, s. 321-322. ISBN 978-80-87012-06-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
126.Muscle Unbalance Influence to Hip Implant Migration
Kytýř, D. - Jírová, J. - Vyčichl, J., - Jíra, J.
In: ZOLOTAREV, I., ed. Engineering Mechanics 2007. Engineering Mechanics 2007. Svratka, 14.05.2007 - 17.05.2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR. 2007, s. 151-152. ISBN 978-80-87012-06-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
127.Numerical Analysis of Hip Implant Migration
Kytýř, D. - Jírová, J. - Jíra, J., - Micka, M.
In: Finite Element Modelling in Biomechanics and Mechanobiology. Finite Element Modelling in Biomechanics and Mechanobiology. Dublin, 26.08.2007 - 28.08.2007. Dublin: Trinity Centre for Bioengineering. 2007, s. 173-174. ISBN 0-9548583-1-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
128.Hip Joint Surgery Problems of Crash and Fall Injures
Kytýř, D. - Jírová, J., - Vyčichl, J.
In: KUBÁT, B., ed. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Prague, 17.04.2007 - 19.04.2007. Praha: Czech Technical University in Prague. 2007, s. 143-146. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
129.Influence of the Hip Joint Shape to Stress Field After Hemiarthroplasty
Kytýř, D. - Jírová, J. - Micka, M., - Jíra, J.
In: FISHER, C. a NÁPRSTEK, J., eds. Engineering Mechanics 2006. Inženýrská mechanika 2006. Svratka, 15.05.2006 - 18.05.2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. 2006, s. 212-213. ISBN 80-86246-27-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
130.Experimental Determination of Anisotropic Properties of the Bones for FE Analysis
Kytýř, D. - Kunecký, J. - Jiroušek, O. - Zelenková, K., - Jírová, J.
In: 14th ANSYS Users´Meeting. 14th ANSYS Users´Meeting. Tábor, 20.09.2006 - 22.09.2006. Brno: SVS FEM. 2006, s. 21-24. ISBN 80-239-7764-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
131.Calibration for Free-Hand Ultrasound-Based Reconstruction Method
Kytýř, D. - Donati, M., - Stagni, R.
In: 2st Students' Scientific Conference of Biomechanics. 2st Students' Scientific Conference of Biomechanics. Szklarska Poreba, 20.04.2006 - 23.04.2006. Wroclaw: Oficyna Wydawnica Politechniki Wroclawskiej. 2006, s. 93-94. ISSN 1732-0240.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
132.Parametrická studie změny napětí v pánevní kosti po implantaci cerkvikokapitální endoprotézy
Kytýř, D. - Jírová, J., - Micka, M.
In: 13. ANSYS User´s Meeting. 13. ANSYS User´s Meeting. Přerov, 21.09.2005 - 23.09.2005. Brno: SVS FEM. 2005, s. 333-338. ISBN 80-239-5675-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
133.Comparative Study of FE Models of Human Femur Constructed by Different Approaches
Kytýř, D. - Jírová, J., - Jiroušek, O.
In: NÁVRAT, T., FUIS, V., a KREJČÍ, P., eds. Engineering Mechanics 2005. Engineering Mechanics 2005. Svratka, 09.05.2005 - 12.05.2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR. 2005, s. 193-194. ISBN 80-85918-93-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Časově závislé procesy v heterogenních materiálech se složitou mikrostrukturou
Kytýř, D.
2015 - 2017
SGS15/225/OHK2/3T/16
2.International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences
Kytýř, D.
2016 - 2016
SVK 48/16/F6
3.Metody studia vlivu mikrostruktury na výsledné charakteristiky a chování pokročilých materiálů
Kytýř, D.
2012 - 2014
SGS12/205/OHK2/3T/16
4.13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics
Kytýř, D.
2014 - 2014
SVK 49/14/F6
5.Analýza změny napjatosti v kostní tkáni po implementaci cervikokapitální endoprotézy kyčelního kloubu
Kytýř, D.
2007 - 2007
CTU0709116
6.Numerická analýza vlivu napětí na migraci hlavice po implantaci cervikokapitalní endoprotézy
Kytýř, D.
2006 - 2006
CTU0622616