info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Jan Šleichrt

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
Fs106 - Na Florenci 25, Praha
E-mail:
sleichrt@fd.cvut.cz
Člen:
Laboratoř experimentální mechaniky K618
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.
Školitel specialista:
Ing. Tomáš Fíla, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Člen:
Laboratoř experimentální mechaniky K618

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

18PZP - Pružnost a pevnost (přednášející, cvičící)
18SAT - Statika (přednášející, cvičící)
618PZP - Pružnost a pevnost (cvičící)
618SAT - Statika (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Pokročilé experimentální metody pro inženýrskou praxi
  18X1ZD - bakalářský studijní program
  18X1ZL - bakalářský studijní program
  18X2ZD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Experimental methods in high velocity impact dynamics using flash X-ray system
řešitel: Fíla, T.
spoluřešitelé: Falta, J. - Krčmářová, N. - Šleichrt, J.
2022 - 2026
JUNIOR STAR
2.Moderní numerické a experimentální modelování inovativních sendvičových panelů s buněčným jádrem
řešitel: Jiroušek, O.
spoluřešitelé: Adorna, M. - Doktor, T. - Falta, J. - Fíla, T. - Neuhäuserová, M. - Zlámal, P. - Šleichrt, J.
2019 - 2021
Standardní projekty
3.Odezva pokročilých materiálů na penetrační test
řešitel: Šleichrt, J.
spoluřešitel: Jiroušek, O.
2018 - 2019
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS18/155/OHK2/2T/16
4.International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences
řešitel: Kytýř, D.
spoluřešitelé: Doktor, T. - Krčmářová, N. - Neuhäuserová, M. - Šleichrt, J.
2016 - 2016
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 48/16/F6
5.Časově závislé procesy v heterogenních materiálech se složitou mikrostrukturou
řešitel: Kytýř, D.
spoluřešitelé: Doktor, T. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Šleichrt, J.
2015 - 2017
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS15/225/OHK2/3T/16