Ing. Tomáš Fíla

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.
Školitel specialista:
doc. Ing. Daniel Kytýř, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Člen:
Laboratoř experimentální mechaniky K618
Laboratoř pro dynamické zkoušení materiálů a konstrukcí (DYNLAB)

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
18DKS - Dynamika konstrukcí a soustav
18PZP - Pružnost a pevnost
18SKAD - Seminář z kinematiky a dynamiky

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Split Hopkinson Pressure Bar: Design Parameters and Prediction of the Experiment Output
Fíla, T.
In: Engineering Mechanics 2018: Book of Full Texts. 24th International Conference Engineering Mechanics 2018. Svratka, 14.05.2018 - 17.05.2018. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.. 2018, s. 213-216. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-88-8. Dostupné z: http://www.engmech.cz/
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
2.Direct Impact Hopkinson Bar: Application on 3D Printed Auxetic Lattices and Other Cellular Structures
Fíla, T. - Zlámal, P. - Falta, J., - Adorna, M.
In: KOLMAN, R., BEREZOVSKI, A., a KRUISOVÁ, A., eds. The 2nd International Conference of Wave Propagation in Solids - Book of abstracts. The 2nd International Conference of Wave Propagation in Solids. Praha, 17.09.2018 - 21.09.2018. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.. 2018, s. 43-44. ISBN 978-80-87012-67-3. Dostupné z: http://wavemodelling2018.it.cas.cz/im/data/my/WAVEMODELLING2018_book_of_abstracts_ref
Abstrakt ve sborníku
3.Testing of Auxetic Materials Using Hopkinson Bar and Digital Image Correlation
Fíla, T. - Zlámal, P. - Falta, J. - Doktor, T. - Koudelka, P. - Kytýř, D. - Adorna, M. - Luksch, J. - Neuhäuserová, M. - Valach, J., - Jiroušek, O.
In: EPJ Web of Conferences - Volume 183 (2018) - DYMAT 2018 - 12th International Conference on the Mechanical and Physical Behaviour of Materials under Dynamic Loading. 12th International DYMAT Conference. Arcachon, 09.09.2018 - 14.09.2018. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences. 2018, s. 1-6. sv. 183. ISSN 2100-014X. ISBN 978-2-7598-9053-8. Dostupné z: https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2018/18/epjconf_dymat2018_02045/epjconf_dymat2018_02045.html
Stať ve sborníku
4.Impact Testing Of Ordnance Gelatine Under Moderate Strain Rate Conditions
Doktor, T. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Šleichrt, J., - Kytýř, D.
In: KYTÝŘ, D., MAJOR, Z., a DOKTOR, T., eds. 16th Youth Symposium On Experimental Solid Mechanics. 16th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Traunkirchen, 17.05.2018 - 19.05.2018. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze. 2018, s. 44-47. sv. 18. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06474-0. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/5088/4802
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
5.Properties of Filling Materials in Inter - penetrating Phase Com posites under High Strain - rate Impacts
Doktor, T. - Fíla, T. - Zlámal, P. - Koudelka, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: 25th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY - PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. 25th International Conference On Materials And Technology. Portoroz, 16.10.2017 - 19.10.2017. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije. 2017, s. 52. ISBN 978-961-94088-1-0. Dostupné z: http://icmt25.com/e_files/content/BookOfAbstracts_25ICM&T.pdf
Abstrakt ve sborníku
6.Modulární hlaveň vzduchového děla pro dělenou Hopkinsonovu tyč
Fíla, T.
[Funkční vzorek]. 2017, Dostupné z: http://mech.fd.cvut.cz/labs/modularbarrel_sgs_fvz_final.pdf
Funkční vzorek
7.Hybridní polohovací systém pro optickou měřicí soustavu (HOPS)
Hudák, M. - Fíla, T., - Zlámal, P.
[Funkční vzorek]. 2017, Dostupné z: http://mech.fd.cvut.cz/labs/hops_sgs_fvz_final.pdf
Funkční vzorek
8.Přípravek pro silovou kalibraci dělené Hopkinsonovy tyče
Fíla, T. - Hudák, M., - Zlámal, P.
[Funkční vzorek]. 2017, Dostupné z: http://mech.fd.cvut.cz/labs/force_calib_sgs_fvz_final.pdf
Funkční vzorek
9.Instrumentovaný mikroindentor s kmitající cívkou
Šleichrt, J. - Fíla, T., - Kytýř, D.
[Funkční vzorek]. 2017, Dostupné z: http://mech.fd.cvut.cz/labs/mikroindentor_voicecoil_sgs_fvz.pdf
Funkční vzorek
10.Modulární jednotka pro měření s tenzometry
Falta, J. - Zlámal, P., - Fíla, T.
[Funkční vzorek]. 2017, Dostupné z: http://mech.fd.cvut.cz/labs/dudakbox_sgs_fvz.pdf
Funkční vzorek
11.Univerzální ložiskový domek pro dělenou Hopkinsonovu tyč
Fíla, T. - Hudák, M., - Zlámal, P.
[Funkční vzorek]. 2017, Dostupné z: http://mech.fd.cvut.cz/labs/unibearing_sgs_fvz.pdf
Funkční vzorek
12.Mechanical Behaviour of Materials Under High Strain Rates Investigated by SHPB
Fíla, T.
2017. Doktorandské minimum.
Doktorandské minimum
13.Dynamic Testing of Advanced Cellular Metallic Materials Using Split Hopkinson Pressure Bar
Fíla, T. - Zlámal, P. - Felten, M. - Fries, M. - Falta, J. - Jiroušek, O., - Jung, A.
In: 25th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY - PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. 25th International Conference On Materials And Technology. Portoroz, 16.10.2017 - 19.10.2017. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije. 2017, ISBN 978-961-94088-1-0. Dostupné z: http://icmt25.com/e_files/content/BookOfAbstracts_25ICM&T.pdf
Abstrakt ve sborníku
14.Vyhodnocování dynamických experimentů prováděných dělenou Hopkinsonovou tyčí
Adorna, M. - Fíla, T. - Fisher, C. opon., - Kytýř, D.
2017. Diplomová práce.
Diplomová práce
15.Impact testing of polymer-filled auxetics using Split Hopkinson Pressure Bar
Fíla, T. - Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Falta, J. - Koudelka, P. - Kytýř, D. - Doktor, T., - Valach, J.
Advanced Engineering Materials. 2017, 19(10), ISSN 1438-1656. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1002/adem.201700076
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
16.Time-lapse micro-tomography analysis of the deformation response of a gellan-gum-based scaffold
Kytýř, D. - Krčmářová, N. - Zlámal, P. - Kumpová, I. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Gantar, A., - Novak, S.
Materials and Technology. 2017, 51(3), s. 397-402. ISSN 1580-2949. Dostupné z: http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit173/kytyr.pdf
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
17.Deformation Behaviour of Gellan Gum Based Artificial Bone Structures under Simulated Physiological Conditions
Krčmářová, N. - Šleichrt, J. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Kytýř, D.
In: ZLÁMAL, P. a KYTÝŘ, D., eds. ExNum 2016. International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences. Liblice, 18.09.2016 - 21.09.2016. Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE. 2017, s. 29-32. sv. 7. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06070-4. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/3957
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
18.Deformation Response of Gellan Gum Based Bone Scaffold Subjected to Uniaxial Quasi-static Loading
Kytýř, D. - Krčmářová, N. - Šleichrt, J. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Gantar, A, - Novak, S
Acta Polytechnica. 2017, 57(1), s. 14-21. ISSN 1210-2709. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/ap/article/view/3885
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
19.Deformation Response of Gellan Gum Based Bone Scaffold Subjected to Uniaxial Quasi-Static Loading
Krčmářová, N. - Kytýř, D. - Šleichrt, J. - Koudelka, P., - Fíla, T.
In: KYTÝŘ, D., ZLÁMAL, P., a JIROUŠEK, O., eds. Book of Abstracts of International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences 2016. International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences. Liblice, 18.09.2016 - 21.09.2016. Praha: ústav mechaniky a materiálů. 2016, ISBN 978-80-01-06009-4. Dostupné z: http://www.itam.cas.cz/exnum2016/BofA.php
Abstrakt ve sborníku
20.Modulární jednotka řízení experimentálních zařízení
Šleichrt, J. - Fíla, T., - Kytýř, D.
[Funkční vzorek]. 2016
Funkční vzorek
21.Deformation mechanisms of auxetic microstructures for energy absorption applications
Koudelka, P. - Neuhäuserová, M. - Fíla, T., - Kytýř, D.
In: Engineering Mechanics 2015. Engineering Mechanics 2015. Svratka, 11.05.2015 - 14.05.2015. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2016, s. 428-434. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1662-7482.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
22.Dual-energy X-ray micro-CT imaging of hybrid Ni/Al open-cell foam
Fíla, T. - Kumpová, I. - Koudelka, P. - Zlámal, P. - Vavřík, D. - Jiroušek, O., - Jung, A.
Journal of Instrumentation. 2016, 11(1), ISSN 1748-0221. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-0221/11/01/C01005/pdf
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
23.Full-Field Strain Evaluation of Chopped Carbon Fibre Composite under Tensile Loading
Šleichrt, J. - Krčmářová, N. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Kytýř, D.
In: ZLÁMAL, P., KYTÝŘ, D., a JIROUŠEK, O., eds. Book of Abstracts of International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences 2016. International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences. Liblice, 18.09.2016 - 21.09.2016. Praha: ústav mechaniky a materiálů. 2016, ISBN 978-80-01-06009-4. Dostupné z: http://www.itam.cas.cz/exnum2016/BofA.php
Abstrakt ve sborníku
24.Bioreaktor k simulaci fyziologických podmínek lidského těla
Šleichrt, J. - Krčmářová, N. - Kytýř, D., - Fíla, T.
[Funkční vzorek]. 2016, Dostupné z: http://mech.fd.cvut.cz/labs/bioreaktor_sgs_fvz.pdf
Funkční vzorek
25.Identification of strain fields in pure Al and hybrid Ni/Al metal foams using X-ray microtomography under loading
Fíla, T. - Jiroušek, O. - Jung, A, - Kumpova, I
Journal of Instrumentation. 2016, 11(11), s. 1-7. ISSN 1748-0221. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-0221/11/11/C11017/pdf
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
26.COMPRESSIVE PROPERTIES OF AUXETIC STRUCTURES PRODUCED WITH DIRECT 3D PRINTING
Koudelka, P. - Jiroušek, O. - Fíla, T., - Doktor, T.
Materials and Technology. 2016, 50(3), s. 311-317. ISSN 1580-2949. Dostupné z: http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit163/koudelka.pdf
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
27.Odborné vyjádření - posouzení konstrukce železničního světelného návěstidla
Jiroušek, O. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Zlámal, P.
Praha: AŽD Praha. 2016
Výzkumná zpráva v češtině
28.Creep behaviour of a short-fibre C/PPS composite
Fíla, T. - Koudelka, P. - Kytýř, D. - Hos, J., - Šleichrt, J.
Materials and Technology. 2016, 50(3), s. 413-417. ISSN 1580-2949. Dostupné z: http://mit.imt.si/Revija/mit163.html
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
29.Modulární jednotka řízení experimentálních zařízení pro měření mechanických vlastností materiálů
Šleichrt, J. - Keršner, Z. opon. - Kytýř, D., - Fíla, T.
2016. Diplomová práce. Dostupné z: http://mech.fd.cvut.cz/presentation/sleichrt_DP_2016.pdf
Diplomová práce
30.Deformation behaviour of a natural-shaped bone scaffold
Kytýř, D. - Doktor, T. - Jiroušek, O. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Zlámal, P.
Materials and Technology. 2016, 50(3), s. 301-305. ISSN 1580-2949. Dostupné z: http://mit.imt.si/Revija/mit163.html
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
31.Testing of energy absorption capability of sandwich structures based on metal foams for design of protective helmets
Zlámal, P. - Fíla, T., - Králík, V.
In: FISCHER, C., ed. Engineering Mechanics 2015. 21st International Conference Engineering Mechanics 2015. Svratka, 11.05.2015 - 14.05.2015. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc.. 2016, s. 428-434. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-700-1. Dostupné z: https://www.scientific.net/AMM.821.420
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
32.Testování originálních a neoriginálních náhradních dílů kapot Fabia II
Mičunek, T. - Jiroušek, O. - Frydrýn, M. - Kytýř, D. - Schmidt, D. - Zlámal, P. - Svatý, Z. - Doktor, T. - Nouzovský, L. - Fíla, T. - Lenková, A. - Koudelka, P. - Mičunková, K. - Neuhäuserová, M. - Hájková, B. - Šleichrt, J. - Adorna, M. - Hos, J. - Falta
Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav: ŠKODA AUTO a.s.. 2015
Výzkumná zpráva v češtině
33.Nástroje pro řízení a vyhodnocování mikroindentačních zkoušek
Fenclová, N. - Kytýř, D. - Šepitka, J. opon., - Fíla, T.
2015. Diplomová práce.
Diplomová práce
34.Properties of Polymer-Filled Aluminium Foams under Moderate Strain-Rate Loading Conditions
Doktor, T. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
Materials and Technology. 2015, 49(4), s. 597-600. ISSN 1580-2949. Dostupné z: http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit154/doktor.pdf
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
35.Testing of energy absorption capability of sandwich structures based on metal foams for design of protective helmets
Králík, V. - Zlámal, P., - Fíla, T.
In: Engineering mechanics 2015. 21st International Conference Engineering Mechanics 2015. Svratka, 11.05.2015 - 14.05.2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR. 2015, s. 420-427. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
36.Utilization of dual-source X-ray tomography for reduction of scanning time of wooden samples
Fíla, T. - Kumpová, I. - Jandejsek, I. - Kloiber, M. - Tureček, D., - Vavřík, D.
JOURNAL OF INSTRUMENTATION. 2015, 2015(10), ISSN 1748-0221. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-0221/10/05/C05008/meta
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
37.Odborné vyjádření - studie nové nosné konstrukce železničního světelného návěstidla
Jiroušek, O. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Zlámal, P.
Praha: AŽD Praha, s.r.o.. 2015
Výzkumná zpráva v češtině
38.Motorizace a magnetické odhazování klece padostroje
Falta, J. - Fíla, T. - Moos, T., - Zlámal, P.
[Funkční vzorek]. 2015, Dostupné z: http://mech.fd.cvut.cz/labs/odhoz_moto_gacr_rpmt_fvz.pdf
Funkční vzorek
39.Finite Element Based Structural Optimization of Auxetic Structures
Doktor, T. - Koudelka, P. - Fíla, T., - Jiroušek, O.
In: TOPPING, B.H.V., KRUIS, J., a TSOMPANAKIS, Y., eds. Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. The Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Praha, 01.09.2015 - 04.09.2015. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2015, s. 1-12. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
Stať ve sborníku
40.Evaluation of Local Plastic Flow in the Vicinity of Indentation by the Means of DIC Applied on SEM Micrographs
Valach, J. - Kytýř, D. - Fenclová, N. - Koudelka, P. - Doktor, T., - Fíla, T.
In: ZUBKO, P. a PEŠEK, L., eds. 9th International Conference on Local Mechanical Properties. 9th International Conference on Local Mechanical Properties. Levoča, 07.11.2012 - 09.11.2012. Zürich: Transtech Publications. 2014, s. 257-260. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-876-9. Dostupné z: http://www.scientific.net/KEM.586.257
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
41.Assessment of Damage Propagation in Carbon-fibre Composite under Cyclic Loading
Šleichrt, J. - Fíla, T. - Šperl, M., - Kytýř, D.
In: KYTÝŘ, D., RŮŽIČKA, M., a ZLÁMAL, P., eds. Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Děčín, 29.06.2014 - 02.07.2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2014, s. 124-127. ISBN 978-80-01-05556-4. Dostupné z: http://www.itam.cas.cz/ysesm2014/proceedings.php
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
42.Instrumentovaný mikroindentor
Fíla, T. - Kytýř, D., - Fenclová, N.
[Funkční vzorek]. 2014, Dostupné z: http://mech.fd.cvut.cz/labs/mikroindentor_sgs_fvz.pdf
Funkční vzorek
43.Deformation Response Analysis of Individual Trabeculae using Microradiography Techniques
Kytýř, D. - Doktor, T. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Kumpová, I. - Zlámal, P., - Jiroušek, O.
In: KAMM, R.D., ed. Book of abstract of 7th World Congress of Biomechanics. 7th World Congress of Biomechanics. Boston, 06.07.2014 - 11.07.2014. 2014, s. 597. Dostupné z: http://wcb2014.com/
Abstrakt ve sborníku
44.Assessment of Post Impact Damage Propagation in Carbon-Fibre Composite under Cyclic Loading
Kytýř, D. - Fíla, T. - Šleichrt, J. - Doktor, T., - Šperl, M.
Materials and Technology. 2014, 48(5), s. 777-780. ISSN 1580-2949. Dostupné z: http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit145/kytyr.htm
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
45.On the X-ray Micro-tomography Measurements of Biological Samples under Compressive Loading
Fíla, T. - Kumpová, I. - Zlámal, P. - Kytýř, D. - Koudelka, P. - Doktor, T., - Jiroušek, O.
In: KYTÝŘ, D., ZLÁMAL, P., a RŮŽIČKA, M., eds. Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Děčín, 29.06.2014 - 02.07.2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2014, s. 32-35. ISBN 978-80-01-05556-4. Dostupné z: http://www.itam.cas.cz/ysesm2014/proceedings.php
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
46.Investigation of stress-strain response of an aluminium foam during the impact test.
Zlámal, P. - Fíla, T., - Jiroušek, O.
In: HARTE, R., ed. XIVth Bilateral German/Czech Symposium - Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences. XIVth Bilateral German/Czech Symposium. Wuppertal, 04.06.2014 - 07.06.2014. Wuppertal: Bergische Universität. 2014, s. 52-55.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
47.On the Modelling of Compressive Response of Closed-Cell Aluminium Foams under High-strain Rate Loading
Koudelka, P. - Zlámal, P., - Fíla, T.
In: RŮŽIČKA, M., KYTÝŘ, D., a ZLÁMAL, P., eds. Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Děčín, 29.06.2014 - 02.07.2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2014, s. 61-65. ISBN 978-80-01-05556-4. Dostupné z: http://www.itam.cas.cz/ysesm2014/proceedings.php
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
48.ENERGY ABSORPTION OF CELLULAR FOAMS IN HIGH STRAIN RATE COMPRESSION TEST
Králík, V. - Němeček, J. - Jíra, A. - Zlámal, P., - Fíla, T.
In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Svratka, 12.05.2014 - 15.05.2014. Brno: Brno University of Technology. 2014, s. 324-327. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
49.Utilisation of Radiological Methods for Investigation of Trabecular Bone Deformation Behaviour
Kytýř, D. - Doktor, T. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Zlámal, P. - Jiroušek, O., - Kumpová, I.
In: HARTE, R., ed. XIVth Bilateral German/Czech Symposium - Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences. XIVth Bilateral German/Czech Symposium. Wuppertal, 04.06.2014 - 07.06.2014. Wuppertal: Bergische Universität. 2014, s. 66-69.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
50.Inspection of post impact fatigue damage in carbon fibre composite using modulus mapping technique
Koudelka, P. - Fíla, T. - Doktor, T. - Kytýř, D. - Valach, J. - Šepitka, J., - Lukeš, J.
In: HAUŠILD, P., ed. Local Mechanical Properties X. Local Mechanical Properties 2013 - 10th International Conference. Kutná Hora, 06.11.2013 - 08.11.2013. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, s. 245-248. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
51.Investigation of deformation behaviour of an aluminium foam under high-strain rate loading and comparison with the conventional energy absorbing material
Zlámal, P. - Fíla, T. - Jiroušek, O., - Králík, V.
In: RŮŽIČKA, M., ZLÁMAL, P., a KYTÝŘ, D., eds. Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Děčín, 29.06.2014 - 02.07.2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2014, s. 145-150. ISBN 978-80-01-05556-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
52.Inspection of local influenced zones in micro-scale aluminium specimens
Zlámal, P. - Doktor, T. - Koudelka, P. - Fíla, T. - Kytýř, D. - Jiroušek, O. - Králík, V., - Němeček, J.
In: HAUŠILD, P., ed. Local Mechanical Properties X. Local Mechanical Properties 2013 - 10th International Conference. Kutná Hora, 06.11.2013 - 08.11.2013. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, s. 39-42. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
53.X-ray and finite element analysis of deformation response of closed-cell metal foam subjected to compressive loading
Jiroušek, O. - Doktor, T. - Kytýř, D. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Jandejsek, I., - Vavřík, D.
Journal of Instrumentation. 2013, 8(2), ISSN 1748-0221. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/1748-0221/8/02/C02012
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
54.Sensitivity Study of Resonance Cyclic Loading of Carbon Fibre PPS Matrix Composite Specimen by Hi-Speed Recording Thermocamera
Žďárský, M. - Valach, J. - Kytýř, D. - Šperl, M., - Fíla, T.
In: ABBOZZO, L. R., ed. Proceedings of 12th International Workshop on Advanced Infrared Technology and Applications. 12th International Workshop on Advanced Infrared Technology and Applications. Turin, 10.09.2013 - 13.09.2013. Politecnico di Torino. 2013, s. 217-219.
Abstrakt ve sborníku
55.Behaviour of C/PPS Composites During High Temperature Thermal Loading
Fíla, T. - Kytýř, D. - Doktor, T. - Koudelka, P., - Valach, J.
In: CASAVOLA, K., ed. Proceedings of 12th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 12th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Bari, 21.04.2013 - 24.04.2013. Bari: Politecnico di Bari. 2013
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
56.Simulation of a Three-Point Bending Test on the Isolated Cell Wall of Aluminium Foam
Doktor, T. - Kytýř, D. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. The Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Cagliari, 03.09.2013 - 06.09.2013. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
57.Evaluation of Micromechanical Tests of Isolated Cell-walls of Aluminium Foam
Doktor, T. - Koudelka, P. - Fíla, T. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: CASAVOLA, K., ed. Proceedings of 12th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 12th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Bari, 21.04.2013 - 24.04.2013. Bari: Politecnico di Bari. 2013, Dostupné z: https://www.dropbox.com/sh/rxfsd6n3x7440fu/hckXFqnDjX/05-Doktor.pdf
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
58.Evaluation of impact damage effect on fatigue life of carbon fibre composites
Kytýř, D. - Fíla, T. - Valach, J., - Šperl, M.
UPB Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering. 2013, 75(2), s. 157-164. ISSN 1454-2358. Dostupné z: http://www.scientificbulletin.upb.ro/SeriaD_-_Inginerie_Mecanica.php?page=revistaonline&a=2&arh_an=2013&arh_ser=D&arh_nr=2
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
59.Evaluation of the Effect of Impact Damage on the Fatigue Life of Carbon Fibre Composites
Kytýř, D. - Fíla, T. - Valach, J. - Šperl, M., - Bryscejn, J.
01.06.2012.
Nepublikovaná přednáška
60.Analysis of cross-section surface roughness evolution of carbon fibre reinforced polymer under fatigue loading
Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D. - Fíla, T. - Minster, J., - Kostelecká, M.
Chemické listy. 2012, 106(s3), s. 399-400. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
61.Investigation of Compostie Material Degradation Indicators Using Acoustic Measurement: Comparison with Laser Vibrometry
Fíla, T. - Urushadze, S. - Kytýř, D. - Valach, J., - Šperl, M.
In: JIROUŠEK, O. a KYTÝŘ, D., eds. Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences, Proceedings of XIIIth Bilateral Czech/German Symposium. 13th Bilateral Czech/German Symposium. Telč, 05.06.2012 - 08.06.2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2012, s. 35-38. ISBN 978-80-01-05062-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
62.Diagnostika únavové degradace C/PPS kompozitů pro letecký průmysl
Fíla, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Minster, J. opon.
2012. Diplomová práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze.
Diplomová práce
63.Evaluation of C/PPS Composite Fatique Behaviour Using Acoustic Analysis
Fíla, T. - Kytýř, D., - Valach, J.
In: UNGUREANU, V. V., SZÁVA, I., a TUNS, I., eds. Proceedings of 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Brasov, 30.05.2012 - 02.06.2012. Brašov: Universitate Transilvania Brasov. 2012, s. 92-95. ISBN 978-1-63439-432-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
64.Measuring of Elastic Properties of Metal Foam Based on Compression Test and Digital Image Correlation
Zlámal, P. - Kytýř, D. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Jiroušek, O.
In: SZÁVA, I., TUNS, I., a UNGUREANU, V. V., eds. Proceedings of 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Brasov, 30.05.2012 - 02.06.2012. Brašov: Universitate Transilvania Brasov. 2012, s. 263-266. ISBN 978-1-63439-432-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
65.Comparison of Composite Material Degradation Assesment Methods Using Acoustic Analysis and Laser Vibrometry
Fíla, T. - Urushadze, S. - Kytýř, D. - Valach, J., - Šperl, M.
In: Engineering Mechanics 2012. Engineering Mechanics 2012. Svratka, 14.05.2012 - 17.05.2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR. 2012, s. 231-237. ISBN 978-80-86246-39-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
66.Investigation of C/PPS Composites Degradation Process Using Acoustic Measurement
Fíla, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Šperl, M.
In: NÁVRAT, T., et al., eds. Experimentální analýza napětí 2011. Experimentální analýza napětí 2011. Znojmo, 06.06.2011 - 09.06.2011. Brno: Brno University of Technology. 2011, s. 49-55. ISBN 978-80-214-4275-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Pokročilé metody měření pomocí dělené Hopkinsonovy tyče
Fíla, T.
2017 - 2018
SGS17/148/OHK2/2T/16