info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Tomáš Fíla, Ph.D.

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

18KIDY - Kinematika a dynamika

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

18DKS - Dynamika konstrukcí a soustav (přednášející, cvičící)
18KAD - Kinematika a dynamika (přednášející, cvičící)
18SKAD - Seminář z kinematiky a dynamiky (přednášející, cvičící)

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Václav Rada
Ing. Jan Šleichrt

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S