info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Nela Krčmářová

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.
Školitel specialista:
doc. Ing. Daniel Kytýř, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Člen:
Laboratoř experimentální mechaniky K618
Společná laboratoř elektronové mikroskopie

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Pokročilé experimentální metody pro inženýrskou praxi
  18X1ZD - bakalářský studijní program
  18X1ZL - bakalářský studijní program
  18X2ZD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Experimental methods in high velocity impact dynamics using flash X-ray system
řešitel: Fíla, T.
spoluřešitelé: Falta, J. - Krčmářová, N. - Šleichrt, J.
2022 - 2026
JUNIOR STAR
2.International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences
řešitel: Kytýř, D.
spoluřešitelé: Doktor, T. - Krčmářová, N. - Neuhäuserová, M. - Šleichrt, J.
2016 - 2016
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 48/16/F6