info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Nela Krčmářová

fotografie osoby
Pracoviště:
Katedra mechaniky a materiálů (16118)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.
Školitel specialista:
doc. Ing. Daniel Kytýř, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Člen:
Laboratoř experimentální mechaniky K618
Společná laboratoř elektronové mikroskopie

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Pokročilé experimentální metody pro inženýrskou praxi
  18X1ZD - bakalářský studijní program
  18X2ZD - navazující magisterský studijní program
  18X2ZL - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S