info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Tomáš Doktor, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F209 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-732120312
E-mail:
tomas.doktor@cvut.cz
Funkce:
tajemník / ústav mechaniky a materiálů / FD
zástupce vedoucího / ústav mechaniky a materiálů / FD
člen AS - zaměstnanec / ČVUT
člen AS - zaměstnanec FD / ČVUT
člen AS - zaměstnanec / FD
člen legislativní komise AS / ČVUT
člen legislativní komise AS / FD

manažer projektů / ústav mechaniky a materiálů / FD
Člen:
Laboratoř experimentální mechaniky K618
Laboratoř pro dynamické zkoušení materiálů a konstrukcí (DYNLAB)

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

18PZP - Pružnost a pevnost (přednášející, cvičící)
18SAT - Statika (přednášející, cvičící)
618PZP - Pružnost a pevnost (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Pokročilé experimentální metody pro inženýrskou praxi
  18X1ZD - bakalářský studijní program
  18X1ZL - bakalářský studijní program
  18X2ZD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Moderní numerické a experimentální modelování inovativních sendvičových panelů s buněčným jádrem
řešitel: Jiroušek, O.
spoluřešitelé: Adorna, M. - Doktor, T. - Falta, J. - Fíla, T. - Neuhäuserová, M. - Zlámal, P. - Šleichrt, J.
2019 - 2021
Standardní projekty
2.17th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics
řešitel: Zlámal, P.
spoluřešitelé: Doktor, T. - Falta, J. - Neuhäuserová, M.
2019 - 2019
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 44/19/F6
3.Tvorba a rozvoj měřicích laboratoří ČVUT FD
řešitel: Nouzovský, L.
spoluřešitelé: Doktor, T. - Jiroušek, O.
2017 - 2022
OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální fondy EU - CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002589
4.Vznik doktorského studijního programu Smart Cities a rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na ČVUT FD
řešitel: Nouzovský, L.
spoluřešitelé: Doktor, T. - Jiroušek, O.
2017 - 2022
OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální fondy EU - CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002565
5.International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences
řešitel: Kytýř, D.
spoluřešitelé: Doktor, T. - Krčmářová, N. - Neuhäuserová, M. - Šleichrt, J.
2016 - 2016
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 48/16/F6
6.Časově závislé procesy v heterogenních materiálech se složitou mikrostrukturou
řešitel: Kytýř, D.
spoluřešitelé: Doktor, T. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Šleichrt, J.
2015 - 2017
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS15/225/OHK2/3T/16
7.13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics
řešitel: Kytýř, D.
spoluřešitelé: Doktor, T. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Padovec, Z. - Růžička, M.
2014 - 2014
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 49/14/F6
8.Metody studia vlivu mikrostruktury na výsledné charakteristiky a chování pokročilých materiálů
řešitel: Kytýř, D.
spoluřešitelé: Doktor, T. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Valach, J. - Žďárský, M.
2012 - 2014
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS12/205/OHK2/3T/16