info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Tomáš Doktor, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F209 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-732120312
E-mail:
tomas.doktor@cvut.cz
Funkce:
tajemník / katedra mechaniky a materiálů / FD
zástupce vedoucího / katedra mechaniky a materiálů / FD
člen kolégia / FD
člen grémia / FD
předseda AS / FD
člen AS - zaměstnanec / FD
manažer projektů / katedra mechaniky a materiálů / FD
Člen:
Laboratoř experimentální mechaniky K618
Laboratoř pro dynamické zkoušení materiálů a konstrukcí (DYNLAB)

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

18PZP - Pružnost a pevnost (přednášející, cvičící)
18SAT - Statika (přednášející, cvičící)
618PZP - Pružnost a pevnost (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Pokročilé experimentální metody pro inženýrskou praxi
  18X1ZD - bakalářský studijní program
  18X2ZD - navazující magisterský studijní program
  18X2ZL - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S