Ing. Tomáš Doktor

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F209 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224890726
E-mail:
doktor@fd.cvut.cz
Funkce:
zástupce vedoucího / ústav mechaniky a materiálů / FD
člen AS - zaměstnanec FD / ČVUT
člen AS - zaměstnanec / FD
člen legislativní komise AS / FD
člen legislativní komise AS / ČVUT

manažer projektů / ústav mechaniky a materiálů / FD
Člen:
Laboratoř experimentální mechaniky K618
Laboratoř pro dynamické zkoušení materiálů a konstrukcí (DYNLAB)
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.
Školitel specialista:
doc. Ing. Daniel Kytýř, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Člen:
Laboratoř experimentální mechaniky K618
Laboratoř pro dynamické zkoušení materiálů a konstrukcí (DYNLAB)

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
18PZP - Pružnost a pevnost
18SAT - Statika
Cvičení:
18SAT - Statika
Kombinovaná forma studia:
18PZP - Pružnost a pevnost
18SAT - Statika

Vedoucí studentského projektu:

Pokročilé experimentální metody pro inženýrskou praxi
  18X1ZS - bakalářský studijní program
  18X2ZD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.