info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

18MTY - Materiály
18POMY - Pokročilé materiály

Garant předmětů v doktorském studiu:

18MKVD - Materiály pro konstrukce v dopravě

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

18MTY - Materiály (přednášející, cvičící)
18POM - Pokročilé materiály (přednášející, cvičící)
18STC - Speciální materiály a technologie (přednášející, cvičící)
18Y1MT - Materiály technické praxe (přednášející, cvičící)
18Y2FZ - Fyzikální základy vlastností materiálů (přednášející, cvičící)
21TML1 - Technologie a materiály v letectví 1 (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Pokročilé experimentální metody pro inženýrskou praxi
  18X1ZD - bakalářský studijní program
  18X2ZD - navazující magisterský studijní program
  18X2ZL - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S