Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

Vedoucí studentského projektu:

Pokročilé experimentální metody pro inženýrskou praxi
  18X1ZD - bakalářský studijní program
  18X2ZD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Impact testing of polymer-filled auxetics using Split Hopkinson Pressure Bar
Fíla, T. - Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Falta, J. - Koudelka, P. - Kytýř, D. - Doktor, T., - Valach, J.
Advanced Engineering Materials. 2017, 19(10), ISSN 1438-1656.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
2.Ontologie a kulturní dědictví
Valach, J. - Cacciotti, R. - Čerňanský, M., - Kouba, Z.
In: Příspěvek technických věd k záchraně a restaurování památek. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2015. p. 95-106. ISBN 978-80-86246-43-7.
Kapitola v jiné knize česky (2015)
3.Příspěvek technických věd k záchraně a restaurování památek
Drdácký, M. ed. - Slížková, Z. ed., - Valach, J. ed.
Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2015. ISBN 978-80-86246-43-7.
Kniha - sborník (pro KAP) (2015)
4.Material testing of natural stones used in historical buildings based on scanning electron microscopy and nanoindentation
Koudelka, P. - Kytýř, D. - Koudelková, V. - Lukeš, J. - Doktor, T., - Valach, J.
In: Key Engineering Materials. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014. p. 186-189. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-876-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
5.Evaluation of Local Plastic Flow in the Vicinity of Indentation by the Means of DIC Applied on SEM Micrographs
Valach, J. - Kytýř, D. - Fenclová, N. - Koudelka, P. - Doktor, T., - Fíla, T.
In: 9th International Conference on Local Mechanical Properties. Zürich: Transtech Publications, 2014, pp. 257-260. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-876-9. Available from: http://www.scientific.net/KEM.586.257
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
6.Inspection of post impact fatigue damage in carbon fibre composite using modulus mapping technique
Koudelka, P. - Fíla, T. - Doktor, T. - Kytýř, D. - Valach, J. - Šepitka, J., - Lukeš, J.
In: Local Mechanical Properties X. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014. pp. 245-248. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
7.Effective elastic moduli of closed-cell aluminium foams - homogenization method
Koudelka, P. - Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
UPB Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering. 2013, 75(1), 161-170. ISSN 1454-2358.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
8.Evaluation of impact damage effect on fatigue life of carbon fibre composites
Kytýř, D. - Fíla, T. - Valach, J., - Šperl, M.
UPB Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering. 2013, 75(2), 157-164. ISSN 1454-2358.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
9.Biaxial Microindentation Investigation on Plastic Strain Distribution
Fenclová, N. - Kytýř, D. - Valach, J. - Doktor, T., - Koudelka, P.
In: Proceedings of 12th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Bari: Politecnico di Bari, 2013,
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
10.Behaviour of C/PPS Composites During High Temperature Thermal Loading
Fíla, T. - Kytýř, D. - Doktor, T. - Koudelka, P., - Valach, J.
In: Proceedings of 12th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Bari: Politecnico di Bari, 2013.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
11.Investigation of Relation between Severities of Impact Damage to Fiber Reinforced Plastic and Hidden Flaws Detection by Thermocamera
Valach, J. - Žďárský, M., - Kytýř, D.
In: Proceedings of 30th Danubia - Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2013. pp. 43-44. ISBN 978-953-7539-17-7.
Abstrakt ve sborníku (2013)
12.Sensitivity Study of Resonance Cyclic Loading of Carbon Fibre PPS Matrix Composite Specimen by Hi-Speed Recording Thermocamera
Žďárský, M. - Valach, J. - Kytýř, D. - Šperl, M., - Fíla, T.
In: Proceedings of 12th International Workshop on Advanced Infrared Technology and Applications. Politecnico di Torino, 2013. pp. 217-219.
Abstrakt ve sborníku (2013)
13.Composition, Structural and Material Properties of Leech Teeth - Example of Bioinspiration in Materials Research
Šepitka, J. - Lukeš, J. - Jiroušek, O. - Kytýř, D., - Valach, J.
Chemické listy. 2012, 106(S3), 523-524. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
14.Determination of Local Distribution of Hardness for Investigation of Material Behavior under Load Approaching its Strength
Valach, J. - Žďárský, M. - Kytýř, D. - Doktor, T., - Šperl, M.
Chemické listy. 2012, 106(S3), 551-554. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
15.Analysis of cross-section surface roughness evolution of carbon fibre reinforced polymer under fatigue loading
Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D. - Fíla, T. - Minster, J., - Kostelecká, M.
Chemické listy. 2012, 106(s3), 399-400. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
16.Evaluation of Material's State during Deformation Process by Means of Thermographic Measurement
Žďárský, M. - Valach, J., - Kytýř, D.
e-Journal of NDT. 2012, 17(10), ISSN 1435-4934.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
17.Comparison of Composite Material Degradation Assesment Methods Using Acoustic Analysis and Laser Vibrometry
Fíla, T. - Urushadze, S. - Kytýř, D. - Valach, J., - Šperl, M.
In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012, pp. 231-237. ISBN 978-80-86246-39-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
18.Hardness distribution mapping in low carbon pipeline steel using semiautomatic evaluation of Vickers indentation measurement
Doktor, T. - Fenclová, N. - Kytýř, D., - Valach, J.
In: Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences, Proceedings of XIIIth Bilateral Czech/German Symposium. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2012, pp. 31-34. ISBN 978-80-01-05062-0. Available from: http://www.itam.cas.cz/bilateral2012/proceedings.php
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
19.Investigation of Compostie Material Degradation Indicators Using Acoustic Measurement: Comparison with Laser Vibrometry
Fíla, T. - Urushadze, S. - Kytýř, D. - Valach, J., - Šperl, M.
In: Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences, Proceedings of XIIIth Bilateral Czech/German Symposium. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2012, pp. 35-38. ISBN 978-80-01-05062-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
20.Evaluation of C/PPS Composite Fatique Behaviour Using Acoustic Analysis
Fíla, T. - Kytýř, D., - Valach, J.
In: Proceedings of 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Brašov: Universitate Transilvania Brasov, 2012. pp. 92-95. ISBN 978-1-63439-432-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
21.Effective elastic moduli of closed-cell aluminium foams - homogenization method
Koudelka, P. - Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Brašov: Universitate Transilvania Brasov, 2012, pp. 244-250. ISBN 978-1-63439-432-1. Available from: http://ysesm2012.comyr.com/Proceedings.html
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
22.Diagnostika únavové degradace C/PPS kompozitů pro letecký průmysl
Fíla, T. - Valach, J. - Minster, J. opon., - Kytýř, D.
Praha: Defense date 2012-05-28. Master Thesis. Czech Technical University in Prague.
Diplomová práce (2012)
23.Evaluation of the Effect of Impact Damage on the Fatigue Life of Carbon Fibre Composites
Kytýř, D. - Fíla, T. - Valach, J. - Šperl, M., - Bryscejn, J.
[Unpublished Lecture] Transilvania University. 2012-06-01.
Nepublikovaná přednáška (2012)
24.Effective properties of foam materials - homogenization method
Koudelka, P. - Kytýř, D. - Němeček, J. opon., - Valach, J.
Praha: Defense date 2012-05-28. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Diplomová práce (2012)
25.Comparison of Mechanical Properties of CFRP Laminate Obtained from Full-scale Test and Extrapolated from Local Measurement
Valach, J. - Kytýř, D. - Doktor, T. - Sekyrová, K. - Králík, V., - Němeček, J.
Chemické listy. 2011, 105(17), 729-732. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
26.The Development of the Application for Strain Analysis The Way From the MATLAB Script to the Standalone Application
Jahoda, J. - Valach, J.
In: 19th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2011. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2011, pp. 53-56. ISBN 978-80-7080-794-1. Available from: http://www.humusoft.cz/akce/matlab11/
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
27.Investigation of C/PPS Composites Degradation Process Using Acoustic Measurement
Fíla, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Šperl, M.
In: Experimentální analýza napětí 2011. Brno: Brno University of Technology, 2011. pp. 49-55. ISBN 978-80-214-4275-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
28.Assessment of C/PPS Composites Degradation Indicators using Acoustic Measurement
Kytýř, D. - Valach, J. - Doktor, T., - Jiroušek, O.
In: Engineering Mechanics 2011. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2011. pp. 355-358. ISBN 978-80-87012-33-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
29.Pore Size Distribution of Human Trabecular Bone - Comparison of Intrusion Measurements with Image Analysis
Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: Engineering Mechanics 2011. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2011. p. 115-118. ISBN 978-80-87012-33-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
30.Determination of Mechanical Properties of Metal Foams using Microstructural Models
Koudelka, P. - Jiroušek, O., - Valach, J.
In: 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Chemnitz: Technische Universität Chemnitz, 2011, pp. 64-65. ISBN 978-1-63439-434-5. Available from: http://www.tu-chemnitz.de/mb/FestKoerpMech/YSESM/proceedings.php
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
31.Improvements of an Analysis Tool for the Pore Size Distribution Assessment
Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Kostelecká, M.
In: 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Chemnitz: Technische Universität Chemnitz, 2011, pp. 45-46. ISBN 978-1-63439-434-5. Available from: http://www.tu-chemnitz.de/mb/FestKoerpMech/YSESM/proceedings.php
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
32.Evaluation of sample preparation procedures for micro-mechanical testing of trabecular bone
Kytýř, D. - Valach, J. - Doktor, T. - Jiroušek, J. - Zlámal, P., - Kostelecká, M.
In: 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Chemnitz: Technische Universität Chemnitz, 2011, pp. 71-72. ISBN 978-1-63439-434-5. Available from: http://www.tu-chemnitz.de/mb/FestKoerpMech/YSESM/proceedings.php
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
33.Assessment of pore size distribution using image analysis
Doktor, T. - Kytýř, D. - Valach, J., - Jiroušek, O.
In: 9th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Trieste: University Trieste, 2010. p. 155-157. ISBN 978-88-95940-30-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
34.Combined experimental-numerical method for investigation of plasticity of ductile metals
Valach, J. - Žďárský, M., - Jahoda, J.
In: Experimental methods and numerical simulation in engineering sciences. Wuppertal: Bergische Universität Wuppertal, 2010, pp. 52-53.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
35.Hybrid thermographic-FEA method for evaluation of the plastic strains in the vicinity of the crack in loaded specimen
Žďárský, M. - Valach, J.
In: 9th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Trieste: University Trieste, 2010. pp. 29-31. ISBN 978-88-95940-30-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
36.Improvements in processing technique of digital image correlation data for optical measurement of mechanical properties of materials
Jahoda, J. - Valach, J.
In: 9th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Trieste: University Trieste, 2010. pp. 158-160. ISBN 978-88-95940-30-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
37.Determination of Mechanical Properties of Trabecular Bone using Ultrasonic Measurement
Kytýř, D. - Valach, J. - Jiroušek, O. - Jíra, J., - Frankeová, D.
In: 8th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Budapešť: Scientific Society of Mechanical Engineers, 2009, ISBN 978-963-9058-26-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
38.Mikroradiografické měření rozložení a koncentrace mědi v duralovém vzorku
Vavřík, D. - Holý, T. - Jakůbek, J. - Jakůbek, M., - Valach, J.
Československý časopis pro fyziku. 2008, 58(1), 58-63. ISSN 0009-0700.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2008)
39.Hybrid Testing of Historic Materials
Drdácký, M. - Jiroušek, O. - Slížková, Z. - Valach, J., - Vavřík, D.
In:
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Hybridní systém měření termomechanických parametrů pokročilých materiálů a konstrukcí v mezních stavech namáhámí
Valach, J.
2010 - 2011
SGS10/218/OHK2/2T/16