Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

Vedoucí studentského projektu:

Pokročilé experimentální metody pro inženýrskou praxi
  18X1ZS - bakalářský studijní program
  18X2ZD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Impact testing of polymer-filled auxetics using Split Hopkinson Pressure Bar
Fíla, T. - Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Falta, J. - Koudelka, P. - Kytýř, D. - Doktor, T., - Valach, J.
Advanced Engineering Materials. 2017, 19(10), ISSN 1438-1656. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1002/adem.201700076
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
2.Ontologie a kulturní dědictví
Valach, J. - Cacciotti, R. - Čerňanský, M., - Kouba, Z.
In: VALACH, J., SLÍŽKOVÁ, Z., a DRDÁCKÝ, M., eds. Příspěvek technických věd k záchraně a restaurování památek. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.. 2015, s. 95-106. ISBN 978-80-86246-43-7. Dostupné z: http://www.itam.cas.cz/publications/10.21495/49-9/49-9.95-106.pdf
Kapitola v jiné knize česky
3.Příspěvek technických věd k záchraně a restaurování památek
Drdácký, M. ed. - Slížková, Z. ed., - Valach, J. ed.
Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.. 2015, ISBN 978-80-86246-43-7. Dostupné z: http://www.itam.cas.cz/publications/10.21495/49-9/49-9.pdf
4.Evaluation of Local Plastic Flow in the Vicinity of Indentation by the Means of DIC Applied on SEM Micrographs
Valach, J. - Kytýř, D. - Fenclová, N. - Koudelka, P. - Doktor, T., - Fíla, T.
In: PEŠEK, L. a ZUBKO, P., eds. 9th International Conference on Local Mechanical Properties. 9th International Conference on Local Mechanical Properties. Levoča, 07.11.2012 - 09.11.2012. Zürich: Transtech Publications. 2014, s. 257-260. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-876-9. Dostupné z: http://www.scientific.net/KEM.586.257
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
5.Material testing of natural stones used in historical buildings based on scanning electron microscopy and nanoindentation
Koudelka, P. - Kytýř, D. - Koudelková, V. - Lukeš, J. - Doktor, T., - Valach, J.
In: Key Engineering Materials. 9th International Conference on Local mechanical Properties. Levoča, 07.11.2012 - 09.11.2012. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, s. 186-189. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-876-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
6.Inspection of post impact fatigue damage in carbon fibre composite using modulus mapping technique
Koudelka, P. - Fíla, T. - Doktor, T. - Kytýř, D. - Valach, J. - Šepitka, J., - Lukeš, J.
In: HAUŠILD, P., ed. Local Mechanical Properties X. Local Mechanical Properties 2013 - 10th International Conference. Kutná Hora, 06.11.2013 - 08.11.2013. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, s. 245-248. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
7.Biaxial Microindentation Investigation on Plastic Strain Distribution
Fenclová, N. - Kytýř, D. - Valach, J. - Doktor, T., - Koudelka, P.
In: CASAVOLA, K., ed. Proceedings of 12th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 12th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Bari, 21.04.2013 - 24.04.2013. Bari: Politecnico di Bari. 2013
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
8.Behaviour of C/PPS Composites During High Temperature Thermal Loading
Fíla, T. - Kytýř, D. - Doktor, T. - Koudelka, P., - Valach, J.
In: CASAVOLA, K., ed. Proceedings of 12th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 12th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Bari, 21.04.2013 - 24.04.2013. Bari: Politecnico di Bari. 2013
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
9.Effective elastic moduli of closed-cell aluminium foams - homogenization method
Koudelka, P. - Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
UPB Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering. 2013, 75(1), s. 161-170. ISSN 1454-2358. Dostupné z: http://www.scientificbulletin.upb.ro/SeriaD_-_Inginerie_Mecanica.php?page=revistaonline&a=1&cat=D
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
10.Investigation of Relation between Severities of Impact Damage to Fiber Reinforced Plastic and Hidden Flaws Detection by Thermocamera
Valach, J. - Žďárský, M., - Kytýř, D.
In: ALFIREVIČ, I. a SEMENSKI, D., eds. Proceedings of 30th Danubia - Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. 30th Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Primošten, 25.09.2013 - 28.09.2013. Zagreb: Croatian Society of Mechanics. 2013, s. 43-44. ISBN 978-953-7539-17-7.
11.Evaluation of impact damage effect on fatigue life of carbon fibre composites
Kytýř, D. - Fíla, T. - Valach, J., - Šperl, M.
UPB Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering. 2013, 75(2), s. 157-164. ISSN 1454-2358. Dostupné z: http://www.scientificbulletin.upb.ro/SeriaD_-_Inginerie_Mecanica.php?page=revistaonline&a=2&arh_an=2013&arh_ser=D&arh_nr=2
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
12.Sensitivity Study of Resonance Cyclic Loading of Carbon Fibre PPS Matrix Composite Specimen by Hi-Speed Recording Thermocamera
Žďárský, M. - Valach, J. - Kytýř, D. - Šperl, M., - Fíla, T.
In: ABBOZZO, L. R., ed. Proceedings of 12th International Workshop on Advanced Infrared Technology and Applications. 12th International Workshop on Advanced Infrared Technology and Applications. Turin, 10.09.2013 - 13.09.2013. Politecnico di Torino. 2013, s. 217-219.
13.Effective elastic moduli of closed-cell aluminium foams - homogenization method
Koudelka, P. - Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: SZÁVA, I., TUNS, I., a UNGUREANU, V. V., eds. Proceedings of 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Brasov, 30.05.2012 - 02.06.2012. Brašov: Universitate Transilvania Brasov. 2012, s. 244-250. ISBN 978-1-63439-432-1. Dostupné z: http://ysesm2012.comyr.com/Proceedings.html
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
14.Analysis of cross-section surface roughness evolution of carbon fibre reinforced polymer under fatigue loading
Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D. - Fíla, T. - Minster, J., - Kostelecká, M.
Chemické listy. 2012, 106(s3), s. 399-400. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
15.Evaluation of the Effect of Impact Damage on the Fatigue Life of Carbon Fibre Composites
Kytýř, D. - Fíla, T. - Valach, J. - Šperl, M., - Bryscejn, J.
01.06.2012.
16.Diagnostika únavové degradace C/PPS kompozitů pro letecký průmysl
Fíla, T. - Valach, J. - Minster, J. opon., - Kytýř, D.
2012. Diplomová práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze.
17.Investigation of Compostie Material Degradation Indicators Using Acoustic Measurement: Comparison with Laser Vibrometry
Fíla, T. - Urushadze, S. - Kytýř, D. - Valach, J., - Šperl, M.
In: JIROUŠEK, O. a KYTÝŘ, D., eds. Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences, Proceedings of XIIIth Bilateral Czech/German Symposium. 13th Bilateral Czech/German Symposium. Telč, 05.06.2012 - 08.06.2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2012, s. 35-38. ISBN 978-80-01-05062-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
18.Determination of Local Distribution of Hardness for Investigation of Material Behavior under Load Approaching its Strength
Valach, J. - Žďárský, M. - Kytýř, D. - Doktor, T., - Šperl, M.
Chemické listy. 2012, 106(S3), s. 551-554. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
19.Comparison of Composite Material Degradation Assesment Methods Using Acoustic Analysis and Laser Vibrometry
Fíla, T. - Urushadze, S. - Kytýř, D. - Valach, J., - Šperl, M.
In: Engineering Mechanics 2012. Engineering Mechanics 2012. Svratka, 14.05.2012 - 17.05.2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR. 2012, s. 231-237. ISBN 978-80-86246-39-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
20.Effective properties of foam materials - homogenization method
Koudelka, P. - Němeček, J. opon. - Kytýř, D., - Valach, J.
2012. Diplomová práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
21.Hardness distribution mapping in low carbon pipeline steel using semiautomatic evaluation of Vickers indentation measurement
Doktor, T. - Fenclová, N. - Kytýř, D., - Valach, J.
In: KYTÝŘ, D. a JIROUŠEK, O., eds. Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences, Proceedings of XIIIth Bilateral Czech/German Symposium. 13th Bilateral Czech/German Symposium. Telč, 05.06.2012 - 08.06.2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2012, s. 31-34. ISBN 978-80-01-05062-0. Dostupné z: http://www.itam.cas.cz/bilateral2012/proceedings.php
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
22.Evaluation of Material's State during Deformation Process by Means of Thermographic Measurement
Žďárský, M. - Valach, J., - Kytýř, D.
e-Journal of NDT. 2012, 17(10), ISSN 1435-4934. Dostupné z: http://www.ndt.net/search/link.php?id=13389&file=article/qirt2012/papers/QIRT-2012-368.pdf
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
23.Composition, Structural and Material Properties of Leech Teeth - Example of Bioinspiration in Materials Research
Šepitka, J. - Lukeš, J. - Jiroušek, O. - Kytýř, D., - Valach, J.
Chemické listy. 2012, 106(S3), s. 523-524. ISSN 0009-2770. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2012_s3_s523-s550.pdf
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
24.Evaluation of C/PPS Composite Fatique Behaviour Using Acoustic Analysis
Fíla, T. - Kytýř, D., - Valach, J.
In: UNGUREANU, V. V., SZÁVA, I., a TUNS, I., eds. Proceedings of 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Brasov, 30.05.2012 - 02.06.2012. Brašov: Universitate Transilvania Brasov. 2012, s. 92-95. ISBN 978-1-63439-432-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
25.The Development of the Application for Strain Analysis The Way From the MATLAB Script to the Standalone Application
Jahoda, J. - Valach, J.
In: 19th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2011. Technical Computing Prague 2011. Praha, 08.11.2011. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha. 2011, s. 53-56. ISBN 978-80-7080-794-1. Dostupné z: http://www.humusoft.cz/akce/matlab11/
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
26.Evaluation of sample preparation procedures for micro-mechanical testing of trabecular bone
Kytýř, D. - Valach, J. - Doktor, T. - Jiroušek, J. - Zlámal, P., - Kostelecká, M.
In: 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Chemnitz, 25.05.2011 - 28.05.2011. Chemnitz: Technische Universität Chemnitz. 2011, s. 71-72. ISBN 978-1-63439-434-5. Dostupné z: http://www.tu-chemnitz.de/mb/FestKoerpMech/YSESM/proceedings.php
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
27.Determination of Mechanical Properties of Metal Foams using Microstructural Models
Koudelka, P. - Jiroušek, O., - Valach, J.
In: 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Chemnitz, 25.05.2011 - 28.05.2011. Chemnitz: Technische Universität Chemnitz. 2011, s. 64-65. ISBN 978-1-63439-434-5. Dostupné z: http://www.tu-chemnitz.de/mb/FestKoerpMech/YSESM/proceedings.php
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
28.Investigation of C/PPS Composites Degradation Process Using Acoustic Measurement
Fíla, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Šperl, M.
In: HOUFEK, L., et al., eds. Experimentální analýza napětí 2011. Experimentální analýza napětí 2011. Znojmo, 06.06.2011 - 09.06.2011. Brno: Brno University of Technology. 2011, s. 49-55. ISBN 978-80-214-4275-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
29.Assessment of C/PPS Composites Degradation Indicators using Acoustic Measurement
Kytýř, D. - Valach, J. - Doktor, T., - Jiroušek, O.
In: Engineering Mechanics 2011. Engineering Mechanics 2011. Svartka, 09.05.2011 - 12.05.2011. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR. 2011, s. 355-358. ISBN 978-80-87012-33-8. Dostupné z: http://engmech.cz/im/doc/EM2011_proceedings.pdf
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
30.Pore Size Distribution of Human Trabecular Bone - Comparison of Intrusion Measurements with Image Analysis
Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: Engineering Mechanics 2011. Engineering Mechanics 2011. Svartka, 09.05.2011 - 12.05.2011. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR. 2011, s. 115-118. ISBN 978-80-87012-33-8. Dostupné z: http://engmech.cz/im/doc/EM2011_proceedings.pdf
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
31.Improvements of an Analysis Tool for the Pore Size Distribution Assessment
Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Kostelecká, M.
In: 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Chemnitz, 25.05.2011 - 28.05.2011. Chemnitz: Technische Universität Chemnitz. 2011, s. 45-46. ISBN 978-1-63439-434-5. Dostupné z: http://www.tu-chemnitz.de/mb/FestKoerpMech/YSESM/proceedings.php
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
32.Comparison of Mechanical Properties of CFRP Laminate Obtained from Full-scale Test and Extrapolated from Local Measurement
Valach, J. - Kytýř, D. - Doktor, T. - Sekyrová, K. - Králík, V., - Němeček, J.
Chemické listy. 2011, 105(17), s. 729-732. ISSN 0009-2770. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/common/content-issue_17-volume_105-year_2011.html
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
33.Assessment of pore size distribution using image analysis
Doktor, T. - Kytýř, D. - Valach, J., - Jiroušek, O.
In: 9th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 9th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Trieste, 07.07.2010 - 10.07.2010. Trieste: University Trieste. 2010, s. 155-157. ISBN 978-88-95940-30-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
34.Hybrid thermographic-FEA method for evaluation of the plastic strains in the vicinity of the crack in loaded specimen
Žďárský, M. - Valach, J.
In: 9th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 9th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Trieste, 07.07.2010 - 10.07.2010. Trieste: University Trieste. 2010, s. 29-31. ISBN 978-88-95940-30-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
35.Improvements in processing technique of digital image correlation data for optical measurement of mechanical properties of materials
Jahoda, J. - Valach, J.
In: 9th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 9th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Trieste, 07.07.2010 - 10.07.2010. Trieste: University Trieste. 2010, s. 158-160. ISBN 978-88-95940-30-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
36.Combined experimental-numerical method for investigation of plasticity of ductile metals
Valach, J. - Žďárský, M., - Jahoda, J.
In: Experimental methods and numerical simulation in engineering sciences. XIIth Bilateral German/Czech Symposium. Bremen, 30.06.2010 - 03.07.2010. Wuppertal: Bergische Universität Wuppertal. 2010, s. 52-53.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
37.Determination of Mechanical Properties of Trabecular Bone using Ultrasonic Measurement
Kytýř, D. - Valach, J. - Jiroušek, O. - Jíra, J., - Frankeová, D.
In: 8th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 8th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Györ, 20.05.2009 - 23.05.2009. Budapešť: Scientific Society of Mechanical Engineers. 2009, ISBN 978-963-9058-26-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
38.Mikroradiografické měření rozložení a koncentrace mědi v duralovém vzorku
Vavřík, D. - Holý, T. - Jakůbek, J. - Jakůbek, M., - Valach, J.
Československý časopis pro fyziku. 2008, 58(1), s. 58-63. ISSN 0009-0700.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
39.Hybrid Testing of Historic Materials
Drdácký, M. - Jiroušek, O. - Slížková, Z. - Valach, J., - Vavřík, D.
In:
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Hybridní systém měření termomechanických parametrů pokročilých materiálů a konstrukcí v mezních stavech namáhámí
Valach, J.
2010 - 2011
SGS10/218/OHK2/2T/16