Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

Vedoucí studentského projektu:

Pokročilé experimentální metody pro inženýrskou praxi
  18X1ZS - bakalářský studijní program
  18X2ZD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Impact testing of polymer-filled auxetics using Split Hopkinson Pressure Bar
Fíla, T. - Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Falta, J. - Koudelka, P. - Kytýř, D. - Doktor, T., - Valach, J.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
2.Příspěvek technických věd k záchraně a restaurování památek
Drdácký, M. ed. - Slížková, Z. ed., - Valach, J. ed.
Kniha - sborník (pro KAP) (2015)
3.Ontologie a kulturní dědictví
Valach, J. - Cacciotti, R. - Čerňanský, M., - Kouba, Z.
Kapitola v jiné knize česky (2015)
4.Evaluation of Local Plastic Flow in the Vicinity of Indentation by the Means of DIC Applied on SEM Micrographs
Valach, J. - Kytýř, D. - Fenclová, N. - Koudelka, P. - Doktor, T., - Fíla, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
5.Material testing of natural stones used in historical buildings based on scanning electron microscopy and nanoindentation
Koudelka, P. - Kytýř, D. - Koudelková, V. - Lukeš, J. - Doktor, T., - Valach, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
6.Inspection of post impact fatigue damage in carbon fibre composite using modulus mapping technique
Koudelka, P. - Fíla, T. - Doktor, T. - Kytýř, D. - Valach, J. - Šepitka, J., - Lukeš, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
7.Effective elastic moduli of closed-cell aluminium foams - homogenization method
Koudelka, P. - Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
8.Evaluation of impact damage effect on fatigue life of carbon fibre composites
Kytýř, D. - Fíla, T. - Valach, J., - Šperl, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
9.Investigation of Relation between Severities of Impact Damage to Fiber Reinforced Plastic and Hidden Flaws Detection by Thermocamera
Valach, J. - Žďárský, M., - Kytýř, D.
Abstrakt ve sborníku (2013)
10.Sensitivity Study of Resonance Cyclic Loading of Carbon Fibre PPS Matrix Composite Specimen by Hi-Speed Recording Thermocamera
Žďárský, M. - Valach, J. - Kytýř, D. - Šperl, M., - Fíla, T.
Abstrakt ve sborníku (2013)
11.Behaviour of C/PPS Composites During High Temperature Thermal Loading
Fíla, T. - Kytýř, D. - Doktor, T. - Koudelka, P., - Valach, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
12.Biaxial Microindentation Investigation on Plastic Strain Distribution
Fenclová, N. - Kytýř, D. - Valach, J. - Doktor, T., - Koudelka, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
13.Effective properties of foam materials - homogenization method
Koudelka, P. - Němeček, J. opon. - Kytýř, D., - Valach, J.
Diplomová práce (2012)
14.Hardness distribution mapping in low carbon pipeline steel using semiautomatic evaluation of Vickers indentation measurement
Doktor, T. - Fenclová, N. - Kytýř, D., - Valach, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
15.Comparison of Composite Material Degradation Assesment Methods Using Acoustic Analysis and Laser Vibrometry
Fíla, T. - Urushadze, S. - Kytýř, D. - Valach, J., - Šperl, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
16.Diagnostika únavové degradace C/PPS kompozitů pro letecký průmysl
Fíla, T. - Valach, J. - Minster, J. opon., - Kytýř, D.
Diplomová práce (2012)
17.Investigation of Compostie Material Degradation Indicators Using Acoustic Measurement: Comparison with Laser Vibrometry
Fíla, T. - Urushadze, S. - Kytýř, D. - Valach, J., - Šperl, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
18.Evaluation of the Effect of Impact Damage on the Fatigue Life of Carbon Fibre Composites
Kytýř, D. - Fíla, T. - Valach, J. - Šperl, M., - Bryscejn, J.
Nepublikovaná přednáška (2012)
19.Evaluation of Material's State during Deformation Process by Means of Thermographic Measurement
Žďárský, M. - Valach, J., - Kytýř, D.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
20.Determination of Local Distribution of Hardness for Investigation of Material Behavior under Load Approaching its Strength
Valach, J. - Žďárský, M. - Kytýř, D. - Doktor, T., - Šperl, M.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
21.Evaluation of C/PPS Composite Fatique Behaviour Using Acoustic Analysis
Fíla, T. - Kytýř, D., - Valach, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
22.Effective elastic moduli of closed-cell aluminium foams - homogenization method
Koudelka, P. - Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
23.Analysis of cross-section surface roughness evolution of carbon fibre reinforced polymer under fatigue loading
Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D. - Fíla, T. - Minster, J., - Kostelecká, M.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
24.Composition, Structural and Material Properties of Leech Teeth - Example of Bioinspiration in Materials Research
Šepitka, J. - Lukeš, J. - Jiroušek, O. - Kytýř, D., - Valach, J.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
25.Pore Size Distribution of Human Trabecular Bone - Comparison of Intrusion Measurements with Image Analysis
Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
26.Assessment of C/PPS Composites Degradation Indicators using Acoustic Measurement
Kytýř, D. - Valach, J. - Doktor, T., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
27.Evaluation of sample preparation procedures for micro-mechanical testing of trabecular bone
Kytýř, D. - Valach, J. - Doktor, T. - Jiroušek, J. - Zlámal, P., - Kostelecká, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
28.Improvements of an Analysis Tool for the Pore Size Distribution Assessment
Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Kostelecká, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
29.Investigation of C/PPS Composites Degradation Process Using Acoustic Measurement
Fíla, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Šperl, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
30.Determination of Mechanical Properties of Metal Foams using Microstructural Models
Koudelka, P. - Jiroušek, O., - Valach, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
31.The Development of the Application for Strain Analysis The Way From the MATLAB Script to the Standalone Application
Jahoda, J. - Valach, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
32.Comparison of Mechanical Properties of CFRP Laminate Obtained from Full-scale Test and Extrapolated from Local Measurement
Valach, J. - Kytýř, D. - Doktor, T. - Sekyrová, K. - Králík, V., - Němeček, J.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
33.Assessment of pore size distribution using image analysis
Doktor, T. - Kytýř, D. - Valach, J., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
34.Combined experimental-numerical method for investigation of plasticity of ductile metals
Valach, J. - Žďárský, M., - Jahoda, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
35.Hybrid thermographic-FEA method for evaluation of the plastic strains in the vicinity of the crack in loaded specimen
Žďárský, M. - Valach, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
36.Improvements in processing technique of digital image correlation data for optical measurement of mechanical properties of materials
Jahoda, J. - Valach, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
37.Determination of Mechanical Properties of Trabecular Bone using Ultrasonic Measurement
Kytýř, D. - Valach, J. - Jiroušek, O. - Jíra, J., - Frankeová, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
38.Mikroradiografické měření rozložení a koncentrace mědi v duralovém vzorku
Vavřík, D. - Holý, T. - Jakůbek, J. - Jakůbek, M., - Valach, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2008)
39.Hybrid Testing of Historic Materials
Drdácký, M. - Jiroušek, O. - Slížková, Z. - Valach, J., - Vavřík, D.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Hybridní systém měření termomechanických parametrů pokročilých materiálů a konstrukcí v mezních stavech namáhámí
Valach, J.
2010 - 2011
SGS10/218/OHK2/2T/16