prof. Ing. Josef Jíra, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F107 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224358415
E-mail:
jirajos1@fd.cvut.cz
Funkce:
místopředseda AS - zaměstnanec / FD
člen AS - zaměstnanec / FD
předseda pedagogické komise AS / FD
člen pedagogické komise AS / FD
člen vědecké rady / FD
člen rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT
předseda oborové rady programu P3710 - Technika a technologie v dopravě a spojích / FD

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Modernization of Railway- IRICoN 2017
Jíra, J. ed.
Modernization of Railway- IRICoN 2017. Praha, 10.05.2017. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2017, ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06140-4.
2.Comperative Analysis of Bearing Capacity of Reinforced and Non-preinforced Railway Embankment
Jíra, J. - Jírová, J. - Micka, M., - Řezníčková, J.
Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2017, 2017(11), s. 22-30. ISSN 2336-5382.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
3.Strategie a nástroje řízení železniční dopravy
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
[Pořádání workshopu]. 2015
Pořádání workshopu
4.Technologická podpora integrovaných dopravních systémů
Jíra, J. org. - Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org., - Král, M. org.
Technologická podpora integrovaných dopravních systémů. Brno, 12.02.2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně. 2015, ISBN 978-80-214-5233-6.
5.Technologická podpora integrovaných dopravních systémů
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
[Pořádání workshopu]. 2015
Pořádání workshopu
6.Informační technologie ve vozidlech ČD
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
[Pořádání workshopu]. 2015
Pořádání workshopu
7.Satelitní navigace na železnici
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org. - Brandejský, T. org., - Jíra, J. org.
[Pořádání workshopu]. 2014
Pořádání workshopu
8.Zvyšování kapacity tratí
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
[Pořádání workshopu]. 2014
Pořádání workshopu
9.Zapojení pro řízení hmotnosti v kmitajících elektromechanických systémech
Moos, P. - Jíra, J. - Schmidt, D., - Jiroušek, O.
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní, Praha 1, CZ. 303923. 15.05.2013.
Tuzemský patent
10.Zapojení pro řízení tuhosti v kmitajících elektromechanických systémech
Moos, P. - Jíra, J. - Schmidt, D., - Jiroušek, O.
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní, Praha 1, CZ. 303922. 15.05.2013.
Tuzemský patent
11.Numerical Modelling of the Behaviour of Subgrades Reinforced with Geogrids and Columns
Jíra, J. - Jírová, J. - Micka, M. - Pajkrt, J., - Schmidt, D.
In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. The Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Cagliari, 03.09.2013 - 06.09.2013. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
12.The Influence of Hardening of a Bicycle Helmet Surface on the Head Injury Criterion
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
In: The Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. The Thirteenth International Conference on Civil, Structural, and Environmental Engineering Computing. Chania, 06.09.2011 - 09.09.2011. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2011, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-46-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
13.Kinematika a dynamika v dopravě. Příklady
Jíra, J. - Micka, M., - Puchmajer, P.
2. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2010, ISBN 978-80-01-04592-3.
14.Modelování pádové zkoušky helmy v ANSYS LS DYNA
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
In: ANSYS 2010. ANSYS 2010. Frymburk, 06.10.2010 - 08.10.2010. Praha: TechSoft Engineering. 2010, s. 1-8. ISBN 978-80-254-8388-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
15.Numerical modelling of the reinforcing effect of geosynthetic material used in ballasted railway tracks
Jiroušek, O. - Jíra, J. - Hrdlička, O. - Kunecký, J. - Kytýř, D. - Vyčichl, J., - Doktor, T.
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit. 2010, 224(4), s. 259-267. ISSN 0954-4097. Dostupné z: http://journals.pepublishing.com/content/k561040632411117/
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
16.Determination of Mechanical Properties of Trabecular Bone using Ultrasonic Measurement
Kytýř, D. - Valach, J. - Jiroušek, O. - Jíra, J., - Frankeová, D.
In: 8th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 8th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Györ, 20.05.2009 - 23.05.2009. Budapešť: Scientific Society of Mechanical Engineers. 2009, ISBN 978-963-9058-26-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
17.Behaviour of a Ballasted Track under Cyclic Loading: Numerical and Laboratory Investigations
Jiroušek, O. - Horníček, L. - Jíra, J. - Kunecký, J. - Kytýř, D., - Vyčichl, J.
In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Madeira, 01.09.2009 - 04.09.2009. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2009, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
18.State of Stress and Deformation of Human Head During Extremal Loading
Jíra, J. - Jírová, J. - Kunecký, J. - Jiroušek, O., - Micka, M.
In: Proceedings of The Third International Conference on Mechanics of Biomaterials and Tissues. The Third International Conference on mechanics of Biomaterials and Tissues. Florida, 13.12.2009 - 17.12.2009. Kidlington Oxford OX GB: Elsevier. 2009, s. 1-11.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
19.Numerical Analysis of the Deformation of an Embankment Reinforced using a Geogrid
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Madeira, 01.09.2009 - 04.09.2009. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2009, s. 1-11. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
20.Behaviour of a Ballasted Track under Cyclic Loading: Numerical and Laboratory Investigations
Jiroušek, O. - Horníček, L. - Jíra, J. - Kunecký, J. - Kytýř, D., - Vyčichl, J.
In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Madeira, 01.09.2009 - 04.09.2009. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2009, s. 69. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-30-0.
21.Two Different Approaches a Hip Joint Reconstruction
Kytýř, D. - Vyčichl, J. - Jírová, J., - Jíra, J.
In: PAPADRAKAKIS, M. a TOPPING, B.H.V., eds. Proceedings of the Sixth International Conference on Engineering Computational Technology. The Sixth International Conference on Engineering Computational Techniology. Athens, 02.09.2008 - 05.09.2008. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2008, s. 160. ISBN 978-1-905088-26-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
22.FEM evaluation of bearing capacity of multilayer railway substructure
Jiroušek, O. - Kunecký, J. - Jíra, J., - Horníček, L.
In: JACURA, M., JÍROVÁ, J., a KUBÁT, B., eds. Současnost a budoucnost dopravy. Současnost a budoucnost dopravy. Praha, 12.05.2008 - 13.05.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 95-98. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
23.Interaction Between Pelvic Bone and Acetabular Component with Non-Uniform Cement Layer
Vyčichl, J. - Kytýř, D. - Jírová, J., - Jíra, J.
In: ZOLOTAREV, I., ed. Engineering Mechanics 2007. Engineering Mechanics 2007. Svratka, 14.05.2007 - 17.05.2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR. 2007, s. 321-322. ISBN 978-80-87012-06-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
24.Muscle Unbalance Influence to Hip Implant Migration
Kytýř, D. - Jírová, J. - Vyčichl, J., - Jíra, J.
In: ZOLOTAREV, I., ed. Engineering Mechanics 2007. Engineering Mechanics 2007. Svratka, 14.05.2007 - 17.05.2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR. 2007, s. 151-152. ISBN 978-80-87012-06-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
25.Numerical Analysis of Hip Implant Migration
Kytýř, D. - Jírová, J. - Jíra, J., - Micka, M.
In: Finite Element Modelling in Biomechanics and Mechanobiology. Finite Element Modelling in Biomechanics and Mechanobiology. Dublin, 26.08.2007 - 28.08.2007. Dublin: Trinity Centre for Bioengineering. 2007, s. 173-174. ISBN 0-9548583-1-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
26.Finite Element Modelling for Optimal Track Subgrade Design
Jíra, J. - Jiroušek, O., - Horníček, L.
In: TOPPING, B.H.V., ed. Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural, and Environmental Engineering Computing. The Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. St. Julians, 18.09.2007 - 21.09.2007. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2007, s. 1-7. ISBN 978-1-905088-17-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
27.Numerical Analysis of the Behaviour of a Human Head with a Helmet during a Drop Test
Jíra, J. - Krumphanzl, V. - Jírová, J., - Micka, M.
In: TOPPING, B.H.V., ed. Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. The Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. St. Julians, 18.09.2007 - 21.09.2007. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2007, s. 951-959. ISBN 978-1-905088-15-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
28.Influence of the Hip Joint Shape to Stress Field After Hemiarthroplasty
Kytýř, D. - Jírová, J. - Micka, M., - Jíra, J.
In: FISHER, C. a NÁPRSTEK, J., eds. Engineering Mechanics 2006. Inženýrská mechanika 2006. Svratka, 15.05.2006 - 18.05.2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. 2006, s. 212-213. ISBN 80-86246-27-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
29.Head Injury Criteria Assessment Through Finite Element Modelling
Jiroušek, O. - Jíra, J.
In: FISHER, C. a NÁPRSTEK, J., eds. Engineering Mechanics 2006. Inženýrská mechanika 2006. Svratka, 15.05.2006 - 18.05.2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. 2006, s. 140-141. ISBN 80-86246-27-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
30.Development and Validation of FE Model of Human Head in Frontal Impact
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
In: Fourth International IASTED Conference on BIOMECHANICS. The Fourth IASTED International Conference on BIOMECHANICS. Palma de Mallorca, 27.08.2006 - 29.08.2006. Gran Meliá Salinas, Lanzarote: IASTED. 2006, s. 142-147. ISBN 0-88986-604-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
31.Contact Stress Analysis of Cemented Acetabular Implant
Jíra, J. - Vyčichl, J. - Jírová, J. - Sosna, A., - Pokorný, D.
In: Fourth International IASTED Conference on BIOMECHANICS. The Fourth IASTED International Conference on BIOMECHANICS. Palma de Mallorca, 27.08.2006 - 29.08.2006. Gran Meliá Salinas, Lanzarote: IASTED. 2006, s. 11-14. ISBN 0-88986-604-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
32.Interaction Between the Pelvic Bone and Acetabular Component - Parametric Fem Study
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
In: Second IASTED International Conference on Biomechanics. Second IASTED International Conference on Biomechanics. Benidorm, 26.09.2005 - 27.09.2005. Benidorm: Acta Press. 2005, s. 211-214. ISBN 0-88986-534-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
33.Interakce acetabulární komponenty a pánevní kosti
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jíra, J.
In: KREJČÍ, P., FUIS, V., a NÁVRAT, T., eds. Engineering Mechanics 2005. Engineering Mechanics 2005. Svratka, 09.05.2005 - 12.05.2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR. 2005, s. 347-348. ISBN 80-85918-93-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
34.Comparison of Finite Element and Experimental Simulation of Human Head Response to Impact
Jiroušek, O. - Jíra, J.
In: GESA-Symposium 2005 Strukturanalyse. GESA-Symposium 2005 Strukturanalyse. Saarbrucken, 21.09.2005 - 22.09.2005. Darmstadt: VDI/VDE Gesellschschaft- und Automatisierungstechnik (GMA). 2005, s. 463-472. ISBN 3-18-091899-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
35.Chapter 9.Theoretical and Experimantal Analysis of Deformation
Micka, M. - Jíra, J.
In: GAJDOŠ, Ľ., ed. Structural Integrity of Pressure Pipelines. Praha: Transgas a.s.. 2004, s. 137-164. ISBN 80-86616-03-7.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
36.Three-Dimensional Model of Cementless Acetabular Cup Migration
Jíra, J. - Jiroušek, O. - Jírová, J., - Micka, M.
In: MOTA SOARES, C.A. a TOPPING, B.H.V., eds. Proceedings of the Seventh International Conference on Computational Structures Technology. The Seventh International Conference on Computational Structures Technology. Lisabon, 07.09.2004 - 09.09.2004. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2004, s. 10101-10112. ISBN 0-948749-94-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
37.Experimental Procedures for Eveluation of Relationship Between Mechanical Properties of Cancellous Bone and Its Apparent Density
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
In: VÁCLAVÍK, J., POLACH, P., a HEJMAN, M., eds. Experimental Stress Analysis 2004. Experimental Stress Analysis 2004. Kašperské Hory, 01.06.2004 - 03.06.2004. Plzeň: Škoda Výzkum. 2004, s. 105-108. ISBN 80-239-2964-X.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
38.Finite Element Models of Parts of Human Musculosceletal System Constructed From (CT) Data
Jiroušek, O. - Jírová, J. - Jíra, J., - Máca, J.
In: Seventh International Conference on Computational Structures Technology. The Seventh International Conference on Computational Structures Technology. Lisabon, 07.09.2004 - 09.09.2004. Lisboa: Technical University of Lisbon. 2004, s. 221-222. ISBN 0-948749-93-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
39.Experimental Research of Reliability of Cable Bushings in Prague Metro After Floods in Summer 2002
Jíra, J. - Jírová, J. - Bouška, P., - Vokáč, M.
In: JÍROVÁ, J., ed. Experimental Methods and Measurement Techniques in Monitoring and Supervising Engineering Structures and Thein Numerical Analysis. Ixth Bilateral Czech/German Symposium. Tábor, 17.06.2004 - 19.06.2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2004, s. 35-38. ISBN 80-86246-20-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
40.Computational Modelling of Biomechanical Behaviour of Skeletal Elements and Implants
Jíra, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: Proceedings of the Second IASTED International Conference on Biomechanics. Biomechanics /2/. Honolulu, 23.08.2004 - 25.08.2004. Anaheim: Acta Press. 2004, s. 130-133. ISBN 0-88986-448-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
41.Computer Simulation of Lumbar Spine Function
Sumec, J. - Sokol, M., - Jíra, J.
In: Biomechanics 2003. International Conference on Biomechanics. Rhodes, 30.06.2003 - 02.07.2003. Rhodes: IASTED. 2003, s. 109-114. ISBN 0-88986-359-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
42.Loosening and Migration of Acetabular Cup into Pelvis
Jírová, J. - Micka, M. - Jíra, J. - Sosna, A., - Pokorný, D.
In: Biomechanics 2003. International Conference on Biomechanics. Rhodes, 30.06.2003 - 02.07.2003. Rhodes: IASTED. 2003, s. 1-6. ISBN 0-88986-359-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
43.Základní problémy acetabulárních jamek THR
Jírová, J. - Micka, M. - Jíra, J. - Sosna, A., - Pokorný, D.
In: ŠIMONOVSKÝ, M. a WITZANY, J., eds. Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Konference k 10. výročí založení fakulty. Praha, 26.05.2003 - 27.05.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2003, s. 75-80. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky
44.Parametrická studie migrace acetabulární jamky
Jírová, J. - Micka, M. - Jíra, J. - Sosna, A., - Pokorný, D.
In: Engineering Mechanics 2003. National Conference with International Participation. Svratka, 12.05.2003 - 15.05.2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky. 2003, s. 1204-1214. ISBN 80-86246-18-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
45.Konečně prvkový model lidské lebky pro vyšetřování extrémní napjatosti
Jíra, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: Engineering Mechanics 2003. National Conference with International Participation. Svratka, 12.05.2003 - 15.05.2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky. 2003, s. 1219-1222. ISBN 80-86246-18-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
46.Computational Modelling of Acetabular Cup Migration
Jírová, J. - Micka, M. - Jíra, J. - Sosna, A., - Pokorný, D.
Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2003, 5(2), s. 218-223. ISSN 1509-409X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
47.Multiresolution Finite Element Models of Human Skull Based on Data From Computer Tomography
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2003, 5(1), s. 214-217. ISSN 1509-409X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
48.Rozvoj leteckých studijních oborů na Fakultě dopravní ČVUT
Jíra, J. - Kulčák, L. - Klečáková, J., - Jalovecký, M.
In: LEJČKOVÁ, K., ed. ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru. ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru. Praha, Masarykova kolej, 22.09.2003 - 23.09.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2003, s. 11-14. ISBN 80-01-02909-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
49.Poškození lidské lebky při dopravních nehodách
Jíra, J. - Jírová, J. - Kalika, M., - Klečková, J.
In: ŠIMONOVSKÝ, M. a WITZANY, J., eds. Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Konference k 10. výročí založení fakulty. Praha, 26.05.2003 - 27.05.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2003, s. 67-70. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky
50.Analysis of Local Defects of High-pressure Pipelines
Micka, M. - Jíra, J.
In: Design, Inspection, Maintenance and Operation of Cylindrical Steel Tanks and Pipelines. Design, inspection, maintenance and operation of cylindrical steel tanks and pipelines. Praha, 08.10.2003 - 11.10.2003. Brno: European Convetion for Constructional Steelwork (ECCS). 2003, s. 329-335. ISBN 80-239-0405-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
51.Rozvoj leteckých studijních oborů na Fakultě dopravní ČVUT
Jíra, J. - Kulčák, L. - Klečáková, J., - Jalovecký, M.
In: LEJČKOVÁ, K., ed. ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru. ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru. Praha, Masarykova kolej, 22.09.2003 - 23.09.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2003, s. 50-55. ISBN 80-01-02909-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
52.Biomechanical Models of Finger Joint Treatment Problems
Kult, J. - Jíra, J.
In: SCIGALA, K., BEDZINSKI, R., a PEZOWICZ, C., eds. Acta of Bioengineering and Biomechanics. Proceedings of the 13th Conference of European Society of Biomechanics. The 13th Conference of European Society of Biomechanics. Wroclaw, 01.09.2002 - 04.09.2002. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej. 2002, s. 331-332. ISBN 83-7085-639-X.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
53.Stress Analysis of Human Pelvic Bone After THR Cup Implantation
Jiroušek, O. - Jíra, J. - Jírová, J., - Kult, J.
In: 10. ANSYS User's Meeting. 10. ANSYS User´s Meeting. Čejkovice, 25.09.2002 - 27.09.2002. Brno: SVS FEM. 2002, s. 1-6. ISBN 80-238-9394-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
54.Modelling of Behaviour of Spiral Weld of High-Pressure Gas Pipelines
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
In: Experimental Stress Analysis 2001. EAN 01 - 39. Mezinárodní konference Experimentální analýzy napětí 2001. Tábor, 04.06.2001 - 06.06.2001. Praha: Institut teoretické a aplikované mechaniky. 2001, s. 139-144. ISBN 80-86246-09-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
55.Biomechanical Analysis of a New Type of Compressive Splint Used in Carpal Arthrodesis
Jiroušek, O. - Máca, J., - Jíra, J.
Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2001, 3(1), s. 59-73. ISSN 1509-409X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
56.Biomechanical Analysis of a New Type of Compressive Splint Used in Carpal Arthrodesis
Jiroušek, O. - Máca, J., - Jíra, J.
Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2001, 3(1), s. 59-73. ISSN 1509-409X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
57.Deformation Process and Interaction of Acetabular Cup
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
In: GESA - Symposium 2001 "Sicherheit und Zuverlässigkeit Durch Experimentelle Struktur-und Beanspruchungsanalyse". Gesa-Symposium 2001 "Sicherheit und Zuverlässigkeit Durch Experimentelle Struktur-und Beanspruchungsanalyse". Chemnitz, 17.05.2001 - 18.05.2001. Düsseldorf: VDI Verlag. 2001, s. 197-202. ISBN 3-18-091599-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
58.Using Ansys FEM System for Solution of Nonlinear Problems in Biomechanics
Jiroušek, O. - Jíra, J. - Jírová, J., - Kult, J.
In: 9th ANSYS Users Meeting. 9th ANSYS Users Meeting. Třešť, 24.09.2001 - 26.09.2001. Brno: SVS FEM. 2001, s. 1-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
59.Modelling and Control of Transport Processes
Jirava, P. - Svoboda, V., - Jíra, J.
In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 675. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
60.Selected Problems of Hip-Joint Alloplasty
Jírová, J. - Jíra, J., - Micka, M.
In: Biomechanics of Man 2000. Biomechanics of Man 2000. Olomouc, 24.11.2000 - 25.11.2000. Olomouc: Univerzita Palackého. 2000, s. 64-67. ISBN 80-244-0193-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
61.Modeling of Strain State of Cementless Spherical Acetabular Cup
Jírová, J. - Jíra, J., - Micka, M.
In: International Conference Engineering Mechanics 2000. International Conference Engineering mechanics 2000. Svratka, 15.05.2000 - 18.05.2000. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky. 2000, s. 3-8. ISBN 80-86246-04-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
62.Influence of Spiral Weld on Local Stress State of Wall of hp Pipeline
Jíra, J. - Micka, M.
In: International Conference Engineering Mechanics 2000. International Conference Engineering mechanics 2000. Svratka, 15.05.2000 - 18.05.2000. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky. 2000, s. 59-64. ISBN 80-86246-04-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
63.Study of the Effect of Internal Pressure on Local Buckling of a Pipe
Micka, M. - Jíra, J.
In: International Conference Engineering Mechanics 2000. International Conference Engineering mechanics 2000. Svratka, 15.05.2000 - 18.05.2000. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky. 2000, s. 65-70. ISBN 80-86246-04-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
64.Modelování lokálního zboulení trubky
Micka, M. - Jíra, J.
In: 8. ANSYS Users Meeting. 8. ANSYS Users Meeting. Lednice, 14.09.2000 - 15.09.2000. Brno: SVS FEM. 2000, s. 1-1-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
65.Spolehlivost plynovodních potrubí
Gajdoš, L. - Jíra, J., - Micka, M.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, ISBN 80-01-02143-2.
Vědecká kniha česky
66.Strain State of Components of Total Hip-Joint Replacement (THR)
Jíra, J.
In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 699. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
67.Hybrid Method for Analysis of Deformation Process of Spherical Acetabular Cup
Jírová, J. - Micka, M., - Jíra, J.
In: 7th ANSYS Users Meeting. 7. ANSYS Users Meeting. Čejkovice, 16.09.1999 - 17.09.1999. Brno: SVS FEM. 1999, s. 161-166.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
68.Modelling of Behaviour of Notches in Wall of Spiral Welded Pipeline
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
In: 7th ANSYS Users Meeting. 7. ANSYS Users Meeting. Čejkovice, 16.09.1999 - 17.09.1999. Brno: SVS FEM. 1999, s. 141-146.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
69.Computational Analysis of the Splint and the Bones in Carpal Arthrodesis
Jíra, J. - Jiroušek, O., - Máca, J.
In: First International Conference on Advanced Engineering Design. First International Conference on Advanced Engineering Design. Prag, Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1999, s. 95-102. ISBN 80-01-02055-X.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
70.Application of Photoelasticity Method and Strain Gauge Measuring for Analysis of Behaviour of Pipe Defects
Jíra, J.
In: Significance of Hybrid Method for Assessment of Reliability and Durability in Engineering Sciences. Significance of Hybrid Method for Assesment of Reliability and Durability in Engineering Structures. Liblice, 13.04.1999 - 15.04.1999. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky. 1999, s. 29-32. ISBN 80-86246-02-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
71.Strain State and Strength of Acetabular Component of Total Hipjoint Endoprosthesis
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
Acta of Bioengineering and Biomechanics. 1999, 1(2), s. 79-85. ISSN 1509-409X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
72.Biomechanická analýza léčby flekční kontraktury prstu ruky
Jíra, J.
In: SKELET 99. Skelet 99. Praha, 24.02.1999 - 25.02.1999. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu. 1999, s. 19-20. ISBN 80-902147-8-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
73.Modelling of Behaviour of Spherical Acetabular Cup
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
In: 37th International Conference on Experimental Stress Analysis. 37th International Conference on Experimental Stress Analysis. Frenštát pod Radhoštěm, 01.06.1999 - 03.06.1999. Ostrava: VŠB-TUO. 1999, s. 75-78. ISBN 80-7078-672-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
74.Numerical and Experimental Analysis of an Acetabular Component
Jírová, J. - Micka, M., - Jíra, J.
In: Significance of Hybrid Method for Assessment of Reliability and Durability in Engineering Sciences. Significance of Hybrid Method for Assesment of Reliability and Durability in Engineering Structures. Liblice, 13.04.1999 - 15.04.1999. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky. 1999, s. 37-40. ISBN 80-86246-02-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
75.Computational Modelling of Influence of Clamp with Shape Memory on Stress-state of Bone
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
In: Computer Methods in Biomechanics & Biomedical Engineering - 2. Third International Symposium. Barcelona, Amsterdam: Gordon and Breach Science Publishers. 1998, s. 305-312. ISBN 90-5699-206-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
76.Evaluation of Treatment of Flexion Contractures of Interphalangeal Joint
Jíra, J. - Jírová, J., - Kolář, F.
In: Experimental Mechanics - 2. Advances in Design, Testing and Analysis. 11th International Conference on Experimental Mechanics. Oxford, 15.08.1998 - 20.08.1998. Rotterdam: Centrum A. A. Balkema. 1998, s. 835-838. ISBN 90-5809-014-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
77.Computational Modelling of Stress State of Fractured Tibia with Shape Memory Clamp
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
In: Abstracts of Third World Congress of Biomechanics. Third World Congress of Biomechanics. Sapporo, 07.07.1998 - 11.07.1998. Osaka: WCB 98 Congress Office. 1998, s. 520.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
78.Computational Modelling of Stress State During Hand Treatment
Jíra, J. - Jírová, J.
In: Computer Methods in Biomechanics & Biomedical Engineering - 2. Third International Symposium. Barcelona, Amsterdam: Gordon and Breach Science Publishers. 1998, s. 431-438. ISBN 90-5699-206-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
79.Diagnostika spolehlivosti a rehabilitace vysokotlakých plynovodních potrubí
Jíra, J.
In: Spolehlivost a diagnostika. Seminář o spolehlivosti. Brno, 18.11.1998 - 20.11.1998. Pardubice: Univerzita Pardubice. 1998, s. 37-38. ISBN 80-7194-163-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
80.Reliability of HP Gas Pipeline
Jíra, J. - Micka, M.
In: Workshop 98. Workshop 98. Praha, 03.02.1998 - 05.02.1998. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1998, s. 1085-1086.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
81.Computation Modelling in Biomechanics of Hand
Jíra, J. - Jírová, J.
In: Workshop 98. Workshop 98. Praha, 03.02.1998 - 05.02.1998. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1998, s. 853-854.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
82.Výpočtový model silastikové náhrady prstového kloubu
Jíra, J. - Micka, M., - Kult, J.
In: Engineering Mechanics 98. Národní konference s mezinárodní účastí. Svratka, 04.05.1998 - 08.05.1998. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky. 1998, s. 309-314. ISBN 80-85918-40-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
83.Assessment of Local Effects of Notches in Wall of Welded Pipeline
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
In: Experimental Mechanics - 2. Advances in Design, Testing and Analysis. 11th International Conference on Experimental Mechanics. Oxford, 15.08.1998 - 20.08.1998. Rotterdam: Centrum A. A. Balkema. 1998, s. 951-954. ISBN 90-5809-014-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Rozvoj metod návrhu a provozu dopravních sítí z hlediska jejich optimalizace
Jíra, J.
2007 - 2013
MSM6840770043
2.INNOTRACK - Zlepšení spolehlivosti, dostupnosti, udržitelnosti a bezpečnosti transevropského železničního systému při snížení LCC (Life Cycle Cost)
Jíra, J.
2006 - 2009
TIP5-CT-2006-031415O
3.11.bilaterální česko-německé symposium "Nové směry v experimentální mechanice společně s rozvojem numerického modelování"
Jíra, J.
2008 - 2008
CTU0815216
4.Deformace a porušení lidské lebky při extrémním zatížení
Jíra, J.
2005 - 2007
GA103/05/1020
5.Rozvoj metod návrhu a provozu dopravních sítí z hlediska jejich optimalizace
Jíra, J.
2005 - 2005
MSM6840770025
6.Zřízení experimentální laboratoře mechaniky konstrukcí a materiálů
Jíra, J.
2005 - 2005
3291/2005
7.9.bilaterální česko-německé symposium "Experimentální mechanika"
Jíra, J.
2004 - 2004
CTU0416516
8.Modely dopravních procesů
Jíra, J.
1999 - 2004
MSM 212600025
9.Biomechanická analýza lokálních účinků soustavy endoprotéza - pánev
Jíra, J.
2000 - 2002
GA103/00/0831
10.39. mezinárodní konference "Experimentální analýza napětí"
Jíra, J.
2001 - 2001
300113016
11.Vybudování multimediální počítačové laboratoře s nepřetržitým provozem
Jíra, J.
2000 - 2000
1136/A
12.Spolehlivost plynovodních potrubí
Jíra, J.
1998 - 1999
GA103/98/0823
13.Vybudování celoplošné počítačové sítě pro výuku a výzkum v nové budově ČVUT v Horské ulici č. 3
Jíra, J.
1998 - 1998
309800306