prof. Ing. Josef Jíra, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F107 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224358415
E-mail:
jirajos1@fd.cvut.cz
Funkce:
místopředseda AS - zaměstnanec / FD
člen AS - zaměstnanec / FD
předseda pedagogické komise AS / FD
člen pedagogické komise AS / FD
člen vědecké rady / FD
člen rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT
předseda oborové rady programu P3710 - Technika a technologie v dopravě a spojích / FD

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Comperative Analysis of Bearing Capacity of Reinforced and Non-preinforced Railway Embankment
Jíra, J. - Jírová, J. - Micka, M., - Řezníčková, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
2.Modernization of Railway- IRICoN 2017
Jíra, J. ed.
Sborník (2017)
3.Strategie a nástroje řízení železniční dopravy
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
Pořádání workshopu (2015)
4.Informační technologie ve vozidlech ČD
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
Pořádání workshopu (2015)
5.Technologická podpora integrovaných dopravních systémů
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
Pořádání workshopu (2015)
6.Technologická podpora integrovaných dopravních systémů
Jíra, J. org. - Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org., - Král, M. org.
Sborník (2015)
7.Zvyšování kapacity tratí
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
Pořádání workshopu (2014)
8.Satelitní navigace na železnici
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org. - Brandejský, T. org., - Jíra, J. org.
Pořádání workshopu (2014)
9.Zapojení pro řízení tuhosti v kmitajících elektromechanických systémech
Moos, P. - Jíra, J. - Schmidt, D., - Jiroušek, O.
Tuzemský patent (2013)
10.Zapojení pro řízení hmotnosti v kmitajících elektromechanických systémech
Moos, P. - Jíra, J. - Schmidt, D., - Jiroušek, O.
Tuzemský patent (2013)
11.Numerical Modelling of the Behaviour of Subgrades Reinforced with Geogrids and Columns
Jíra, J. - Jírová, J. - Micka, M. - Pajkrt, J., - Schmidt, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
12.The Influence of Hardening of a Bicycle Helmet Surface on the Head Injury Criterion
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
13.Numerical modelling of the reinforcing effect of geosynthetic material used in ballasted railway tracks
Jiroušek, O. - Jíra, J. - Hrdlička, O. - Kunecký, J. - Kytýř, D. - Vyčichl, J., - Doktor, T.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
14.Modelování pádové zkoušky helmy v ANSYS LS DYNA
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
15.Kinematika a dynamika v dopravě. Příklady
Jíra, J. - Micka, M., - Puchmajer, P.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2010)
16.Determination of Mechanical Properties of Trabecular Bone using Ultrasonic Measurement
Kytýř, D. - Valach, J. - Jiroušek, O. - Jíra, J., - Frankeová, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
17.State of Stress and Deformation of Human Head During Extremal Loading
Jíra, J. - Jírová, J. - Kunecký, J. - Jiroušek, O., - Micka, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
18.Numerical Analysis of the Deformation of an Embankment Reinforced using a Geogrid
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
19.Behaviour of a Ballasted Track under Cyclic Loading: Numerical and Laboratory Investigations
Jiroušek, O. - Horníček, L. - Jíra, J. - Kunecký, J. - Kytýř, D., - Vyčichl, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
20.Behaviour of a Ballasted Track under Cyclic Loading: Numerical and Laboratory Investigations
Jiroušek, O. - Horníček, L. - Jíra, J. - Kunecký, J. - Kytýř, D., - Vyčichl, J.
Abstrakt ve sborníku (2009)
21.FEM evaluation of bearing capacity of multilayer railway substructure
Jiroušek, O. - Kunecký, J. - Jíra, J., - Horníček, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
22.Two Different Approaches a Hip Joint Reconstruction
Kytýř, D. - Vyčichl, J. - Jírová, J., - Jíra, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
23.Interaction Between Pelvic Bone and Acetabular Component with Non-Uniform Cement Layer
Vyčichl, J. - Kytýř, D. - Jírová, J., - Jíra, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
24.Muscle Unbalance Influence to Hip Implant Migration
Kytýř, D. - Jírová, J. - Vyčichl, J., - Jíra, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
25.Numerical Analysis of the Behaviour of a Human Head with a Helmet during a Drop Test
Jíra, J. - Krumphanzl, V. - Jírová, J., - Micka, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
26.Finite Element Modelling for Optimal Track Subgrade Design
Jíra, J. - Jiroušek, O., - Horníček, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
27.Numerical Analysis of Hip Implant Migration
Kytýř, D. - Jírová, J. - Jíra, J., - Micka, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
28.Influence of the Hip Joint Shape to Stress Field After Hemiarthroplasty
Kytýř, D. - Jírová, J. - Micka, M., - Jíra, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
29.Head Injury Criteria Assessment Through Finite Element Modelling
Jiroušek, O. - Jíra, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
30.Development and Validation of FE Model of Human Head in Frontal Impact
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
31.Contact Stress Analysis of Cemented Acetabular Implant
Jíra, J. - Vyčichl, J. - Jírová, J. - Sosna, A., - Pokorný, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
32.Interakce acetabulární komponenty a pánevní kosti
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jíra, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
33.Interaction Between the Pelvic Bone and Acetabular Component - Parametric Fem Study
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
34.Comparison of Finite Element and Experimental Simulation of Human Head Response to Impact
Jiroušek, O. - Jíra, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
35.Chapter 9.Theoretical and Experimantal Analysis of Deformation
Micka, M. - Jíra, J.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2004)
36.Experimental Procedures for Eveluation of Relationship Between Mechanical Properties of Cancellous Bone and Its Apparent Density
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
37.Experimental Research of Reliability of Cable Bushings in Prague Metro After Floods in Summer 2002
Jíra, J. - Jírová, J. - Bouška, P., - Vokáč, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
38.Three-Dimensional Model of Cementless Acetabular Cup Migration
Jíra, J. - Jiroušek, O. - Jírová, J., - Micka, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
39.Finite Element Models of Parts of Human Musculosceletal System Constructed From (CT) Data
Jiroušek, O. - Jírová, J. - Jíra, J., - Máca, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
40.Computational Modelling of Biomechanical Behaviour of Skeletal Elements and Implants
Jíra, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
41.Multiresolution Finite Element Models of Human Skull Based on Data From Computer Tomography
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2003)
42.Computational Modelling of Acetabular Cup Migration
Jírová, J. - Micka, M. - Jíra, J. - Sosna, A., - Pokorný, D.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2003)
43.Rozvoj leteckých studijních oborů na Fakultě dopravní ČVUT
Jíra, J. - Kulčák, L. - Klečáková, J., - Jalovecký, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
44.Rozvoj leteckých studijních oborů na Fakultě dopravní ČVUT
Jíra, J. - Kulčák, L. - Klečáková, J., - Jalovecký, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
45.Parametrická studie migrace acetabulární jamky
Jírová, J. - Micka, M. - Jíra, J. - Sosna, A., - Pokorný, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2003)
46.Konečně prvkový model lidské lebky pro vyšetřování extrémní napjatosti
Jíra, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2003)
47.Analysis of Local Defects of High-pressure Pipelines
Micka, M. - Jíra, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2003)
48.Poškození lidské lebky při dopravních nehodách
Jíra, J. - Jírová, J. - Kalika, M., - Klečková, J.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
49.Základní problémy acetabulárních jamek THR
Jírová, J. - Micka, M. - Jíra, J. - Sosna, A., - Pokorný, D.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
50.Loosening and Migration of Acetabular Cup into Pelvis
Jírová, J. - Micka, M. - Jíra, J. - Sosna, A., - Pokorný, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
51.Computer Simulation of Lumbar Spine Function
Sumec, J. - Sokol, M., - Jíra, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
52.Stress Analysis of Human Pelvic Bone After THR Cup Implantation
Jiroušek, O. - Jíra, J. - Jírová, J., - Kult, J.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2002)
53.Biomechanical Models of Finger Joint Treatment Problems
Kult, J. - Jíra, J.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2002)
54.Biomechanical Analysis of a New Type of Compressive Splint Used in Carpal Arthrodesis
Jiroušek, O. - Máca, J., - Jíra, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2001)
55.Biomechanical Analysis of a New Type of Compressive Splint Used in Carpal Arthrodesis
Jiroušek, O. - Máca, J., - Jíra, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2001)
56.Modelling of Behaviour of Spiral Weld of High-Pressure Gas Pipelines
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2001)
57.Using Ansys FEM System for Solution of Nonlinear Problems in Biomechanics
Jiroušek, O. - Jíra, J. - Jírová, J., - Kult, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2001)
58.Deformation Process and Interaction of Acetabular Cup
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
59.Spolehlivost plynovodních potrubí
Gajdoš, L. - Jíra, J., - Micka, M.
Vědecká kniha česky (2000)
60.Modelování lokálního zboulení trubky
Micka, M. - Jíra, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
61.Study of the Effect of Internal Pressure on Local Buckling of a Pipe
Micka, M. - Jíra, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2000)
62.Influence of Spiral Weld on Local Stress State of Wall of hp Pipeline
Jíra, J. - Micka, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2000)
63.Selected Problems of Hip-Joint Alloplasty
Jírová, J. - Jíra, J., - Micka, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2000)
64.Modeling of Strain State of Cementless Spherical Acetabular Cup
Jírová, J. - Jíra, J., - Micka, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2000)
65.Strain State of Components of Total Hip-Joint Replacement (THR)
Jíra, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
66.Modelling and Control of Transport Processes
Jirava, P. - Svoboda, V., - Jíra, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
67.Strain State and Strength of Acetabular Component of Total Hipjoint Endoprosthesis
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (1999)
68.Biomechanická analýza léčby flekční kontraktury prstu ruky
Jíra, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)
69.Computational Analysis of the Splint and the Bones in Carpal Arthrodesis
Jíra, J. - Jiroušek, O., - Máca, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)
70.Application of Photoelasticity Method and Strain Gauge Measuring for Analysis of Behaviour of Pipe Defects
Jíra, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)
71.Modelling of Behaviour of Notches in Wall of Spiral Welded Pipeline
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)
72.Numerical and Experimental Analysis of an Acetabular Component
Jírová, J. - Micka, M., - Jíra, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)
73.Hybrid Method for Analysis of Deformation Process of Spherical Acetabular Cup
Jírová, J. - Micka, M., - Jíra, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)
74.Modelling of Behaviour of Spherical Acetabular Cup
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)
75.Diagnostika spolehlivosti a rehabilitace vysokotlakých plynovodních potrubí
Jíra, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
76.Výpočtový model silastikové náhrady prstového kloubu
Jíra, J. - Micka, M., - Kult, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1998)
77.Computation Modelling in Biomechanics of Hand
Jíra, J. - Jírová, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1998)
78.Reliability of HP Gas Pipeline
Jíra, J. - Micka, M.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1998)
79.Computational Modelling of Stress State of Fractured Tibia with Shape Memory Clamp
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (1998)
80.Evaluation of Treatment of Flexion Contractures of Interphalangeal Joint
Jíra, J. - Jírová, J., - Kolář, F.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1998)
81.Assessment of Local Effects of Notches in Wall of Welded Pipeline
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1998)
82.Computational Modelling of Influence of Clamp with Shape Memory on Stress-state of Bone
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1998)
83.Computational Modelling of Stress State During Hand Treatment
Jíra, J. - Jírová, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1998)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Rozvoj metod návrhu a provozu dopravních sítí z hlediska jejich optimalizace
Jíra, J.
2007 - 2013
MSM6840770043
2.INNOTRACK - Zlepšení spolehlivosti, dostupnosti, udržitelnosti a bezpečnosti transevropského železničního systému při snížení LCC (Life Cycle Cost)
Jíra, J.
2006 - 2009
TIP5-CT-2006-031415O
3.11.bilaterální česko-německé symposium "Nové směry v experimentální mechanice společně s rozvojem numerického modelování"
Jíra, J.
2008 - 2008
CTU0815216
4.Deformace a porušení lidské lebky při extrémním zatížení
Jíra, J.
2005 - 2007
GA103/05/1020
5.Zřízení experimentální laboratoře mechaniky konstrukcí a materiálů
Jíra, J.
2005 - 2005
3291/2005
6.Rozvoj metod návrhu a provozu dopravních sítí z hlediska jejich optimalizace
Jíra, J.
2005 - 2005
MSM6840770025
7.Modely dopravních procesů
Jíra, J.
1999 - 2004
MSM 212600025
8.9.bilaterální česko-německé symposium "Experimentální mechanika"
Jíra, J.
2004 - 2004
CTU0416516
9.Biomechanická analýza lokálních účinků soustavy endoprotéza - pánev
Jíra, J.
2000 - 2002
GA103/00/0831
10.39. mezinárodní konference "Experimentální analýza napětí"
Jíra, J.
2001 - 2001
300113016
11.Vybudování multimediální počítačové laboratoře s nepřetržitým provozem
Jíra, J.
2000 - 2000
1136/A
12.Spolehlivost plynovodních potrubí
Jíra, J.
1998 - 1999
GA103/98/0823
13.Vybudování celoplošné počítačové sítě pro výuku a výzkum v nové budově ČVUT v Horské ulici č. 3
Jíra, J.
1998 - 1998
309800306