doc. Ing. Jitka Jírová, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F107 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224358415
E-mail:
jirovjit@fd.cvut.cz

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Comperative Analysis of Bearing Capacity of Reinforced and Non-preinforced Railway Embankment
Jíra, J. - Jírová, J. - Micka, M., - Řezníčková, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
2.Proceedings of Abstracts. INTEROPERABILITY OF RAILWAY TRANSPORT – IRICoN 2016
Fábera, V. ed. - Jírová, J. ed., - Řezníčková, J. ed.
Sborník (2016)
3.Interoperabilita v železniční dopravě - IRICoN 2016
Fábera, V. org. - Jírová, J. org., - Řezníčková, J. org.
Pořádání konference (2016)
4.Acta polytechnica CTU proceedings
Řezníčková, J. ed. - Jírová, J. ed.
Sborník (2016)
5.Numerical Modelling of the Behaviour of Subgrades Reinforced with Geogrids and Columns
Jíra, J. - Jírová, J. - Micka, M. - Pajkrt, J., - Schmidt, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
6.SIMULATION OF MOTORCYCLE HELMET IMPACT BY ECE 22-05
Popl, J. - Vyčichl, J. - Micka, M., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
7.Modeling of Motorcycle Helmet Drop Test
Popl, J. - Vyčichl, J. - Micka, M., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
8.STRESS ANALYSIS OF HUMAN THIGHBONE WITH INTERNAL OSTEOSYNTHESIS
Kunášek, V. - Vyčichl, J. - Micka, M., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
9.The Influence of Hardening of a Bicycle Helmet Surface on the Head Injury Criterion
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
10.Modelování pádové zkoušky helmy v ANSYS LS DYNA
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
11.State of Stress and Deformation of Human Head During Extremal Loading
Jíra, J. - Jírová, J. - Kunecký, J. - Jiroušek, O., - Micka, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
12.Numerical Analysis of the Deformation of an Embankment Reinforced using a Geogrid
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
13.Contact FE analysis of interaction between pelvic bone and cemented acetabular component
Vyčichl, J. - Kytýř, D., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
14.Contact Stress Analysis of Pelvic Bone and Cemented Acetabular Component with Imperfections of Cemented
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2008)
15.Současnost a budoucnost dopravy
Kubát, B. ed. - Jírová, J. ed., - Jacura, M. ed.
Sborník (2008)
16.The Present and Future of Modern Transport
Kubát, B. ed. - Jírová, J. ed. - Jacura, M. ed., - Vyčichl, J. ed.
Sborník (2008)
17.New trends in experimental methods together with advanced numerical modelling
Jírová, J. ed.
Sborník (2008)
18.Two Different Approaches a Hip Joint Reconstruction
Kytýř, D. - Vyčichl, J. - Jírová, J., - Jíra, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
19.Numerical Analysis of Hip Implant Migration
Kytýř, D. - Jírová, J. - Jíra, J., - Micka, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
20.Muscle Unbalance Influence to Hip Implant Migration
Kytýř, D. - Jírová, J. - Vyčichl, J., - Jíra, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
21.Interaction Between Pelvic Bone and Acetabular Component with Non-Uniform Cement Layer
Vyčichl, J. - Kytýř, D. - Jírová, J., - Jíra, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
22.Finite Element Reconstruction of Craniocerebral Injury
Jiroušek, O. - Brichtová, E., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
23.Numerical Analysis of the Behaviour of a Human Head with a Helmet during a Drop Test
Jíra, J. - Krumphanzl, V. - Jírová, J., - Micka, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
24.Od koněspřežné železnice k vysokorychlostním dopravním systémům
Kubát, B. ed. - Jírová, J. ed.
Sborník (2007)
25.Hip Joint Surgery Problems of Crash and Fall Injures
Kytýř, D. - Jírová, J., - Vyčichl, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
26.Finite Element Modelling in Biomechanics and Mechanobiology
Kubát, B. ed. - Jírová, J. ed. - Jacura, M. ed., - Vyčichl, J. ed.
Sborník (2007)
27.Towards a new criterion for head injury prediction
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Brichtová, E.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
28.Parametric Study of Material Properties of Protective Liner of Ski Helmet
Kunecký, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
29.Experimental Determination of Anisotropic Properties of the Bones for FE Analysis
Kytýř, D. - Kunecký, J. - Jiroušek, O. - Zelenková, K., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
30.Contact Stress Analysis of Acetabular Component and Pelvic Bone
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
31.Influence of the Hip Joint Shape to Stress Field After Hemiarthroplasty
Kytýř, D. - Jírová, J. - Micka, M., - Jíra, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
32.Drop Test Used for Validation of {F}{E} Models of Human Head for {H}
Kunecký, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
33.Interaction Between Pelvic Bone and Acetabular Component with Imperfections in the Cement Layer
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
34.Contact Stress Analysis of Cemented Acetabular Implant
Jíra, J. - Vyčichl, J. - Jírová, J. - Sosna, A., - Pokorný, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
35.Development and Validation of FE Model of Human Head in Frontal Impact
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
36.Development of Numerical Model of Motorcycle Helmet Intended
Kunecký, J. - Jírová, J., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
37.European Rail Research Network of Excellence
Bala, V. - Jírová, J., - Bidlová, J.
Zahraniční výzkumná zpráva (2006)
38.Comparative Study of FE Models of Human Femur Constructed by Different Approaches
Kytýř, D. - Jírová, J., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
39.Numerická analýza sendvičového modelu lidské lebky
Kunecký, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
40.Parametrická studie změny napětí v pánevní kosti po implantaci cerkvikokapitální endoprotézy
Kytýř, D. - Jírová, J., - Micka, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
41.Interaction Between the Pelvic Bone and Acetabular Component - Parametric Fem Study
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
42.Three-Dimensional Model of Cementless Acetabular Cup Migration
Jíra, J. - Jiroušek, O. - Jírová, J., - Micka, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
43.Experimental Procedures for Eveluation of Relationship Between Mechanical Properties of Cancellous Bone and Its Apparent Density
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
44.Use of X-Ray Computed Tomography for Construction of FE Models
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Máca, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
45.Finite Element Models of Parts of Human Musculosceletal System Constructed From (CT) Data
Jiroušek, O. - Jírová, J. - Jíra, J., - Máca, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
46.Experimental Research of Reliability of Cable Bushings in Prague Metro After Floods in Summer 2002
Jíra, J. - Jírová, J. - Bouška, P., - Vokáč, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
47.Computational Modelling of Biomechanical Behaviour of Skeletal Elements and Implants
Jíra, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
48.Kontaktní síly mezi lebkou a přilbou zatíženou vnějšími silami
Micka, M. - Jírová, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
49.Experimental Methods and Measurement Techniques in Monitoring and Supervising Engineering Structures and Their Numerical Analysis
Jírová, J. ed.
Sborník (2004)
50.Vývoj experimentálního zařízení pro měření mechanických vlastností spongiózní kosti
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Vavřík, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2003)
51.Parametrická studie migrace acetabulární jamky
Jírová, J. - Micka, M. - Jíra, J. - Sosna, A., - Pokorný, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2003)
52.Srovnání mechanických aspektů různých druhů léčby flekční kontraktury šlach lidského prstu
Kult, J. - Jírová, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2003)
53.Základní problémy acetabulárních jamek THR
Jírová, J. - Micka, M. - Jíra, J. - Sosna, A., - Pokorný, D.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
54.Konečně prvkový model lidské lebky pro vyšetřování extrémní napjatosti
Jíra, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2003)
55.Loosening and Migration of Acetabular Cup into Pelvis
Jírová, J. - Micka, M. - Jíra, J. - Sosna, A., - Pokorný, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
56.Multiresolution Finite Element Models of Human Skull Based on Data From Computer Tomography
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2003)
57.Measurement of Material Properties of Cancellous Bone Using Small Specimens and Optical Identification Method
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Vavřík, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
58.Computational Modelling of Acetabular Cup Migration
Jírová, J. - Micka, M. - Jíra, J. - Sosna, A., - Pokorný, D.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2003)
59.Stress Analysis of Human Pelvic Bone After THR Cup Implantation
Jiroušek, O. - Jíra, J. - Jírová, J., - Kult, J.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2002)
60.Analysis of Finger Flexion Contractures Treatment
Kult, J. - Jírová, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2002)
61.Use of Nonlinear Finite Element Modeling in Prediction of the Whole Bone Fracture
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Matlach, R.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2002)
62.Dvojrozměrný model kyčelní jamky endoprotézy a pánve
Micka, M. - Jírová, J., - Hrubeš, B.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2002)
63.Problems of Cementless Acetabular Cup Migration-Preliminary Biomechanical Study
Jiroušek, O. - Matlach, R., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2002)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.