doc. Ing. Jitka Jírová, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F107 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224358415
E-mail:
jirovjit@fd.cvut.cz

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Comperative Analysis of Bearing Capacity of Reinforced and Non-preinforced Railway Embankment
Jíra, J. - Jírová, J. - Micka, M., - Řezníčková, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
2.Interoperabilita v železniční dopravě - IRICoN 2016
Fábera, V. org. - Jírová, J. org., - Řezníčková, J. org.
Pořádání konference (2016)
3.Acta polytechnica CTU proceedings
Řezníčková, J. ed. - Jírová, J. ed.
Sborník (2016)
4.Proceedings of Abstracts. INTEROPERABILITY OF RAILWAY TRANSPORT – IRICoN 2016
Fábera, V. ed. - Jírová, J. ed., - Řezníčková, J. ed.
Sborník (2016)
5.SIMULATION OF MOTORCYCLE HELMET IMPACT BY ECE 22-05
Popl, J. - Vyčichl, J. - Micka, M., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
6.Numerical Modelling of the Behaviour of Subgrades Reinforced with Geogrids and Columns
Jíra, J. - Jírová, J. - Micka, M. - Pajkrt, J., - Schmidt, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
7.Modeling of Motorcycle Helmet Drop Test
Popl, J. - Vyčichl, J. - Micka, M., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
8.STRESS ANALYSIS OF HUMAN THIGHBONE WITH INTERNAL OSTEOSYNTHESIS
Kunášek, V. - Vyčichl, J. - Micka, M., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
9.The Influence of Hardening of a Bicycle Helmet Surface on the Head Injury Criterion
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
10.Modelování pádové zkoušky helmy v ANSYS LS DYNA
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
11.State of Stress and Deformation of Human Head During Extremal Loading
Jíra, J. - Jírová, J. - Kunecký, J. - Jiroušek, O., - Micka, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
12.Numerical Analysis of the Deformation of an Embankment Reinforced using a Geogrid
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
13.Současnost a budoucnost dopravy
Kubát, B. ed. - Jírová, J. ed., - Jacura, M. ed.
Sborník (2008)
14.New trends in experimental methods together with advanced numerical modelling
Jírová, J. ed.
Sborník (2008)
15.The Present and Future of Modern Transport
Kubát, B. ed. - Jírová, J. ed. - Jacura, M. ed., - Vyčichl, J. ed.
Sborník (2008)
16.Two Different Approaches a Hip Joint Reconstruction
Kytýř, D. - Vyčichl, J. - Jírová, J., - Jíra, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
17.Contact Stress Analysis of Pelvic Bone and Cemented Acetabular Component with Imperfections of Cemented
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2008)
18.Contact FE analysis of interaction between pelvic bone and cemented acetabular component
Vyčichl, J. - Kytýř, D., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
19.Numerical Analysis of Hip Implant Migration
Kytýř, D. - Jírová, J. - Jíra, J., - Micka, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
20.Interaction Between Pelvic Bone and Acetabular Component with Non-Uniform Cement Layer
Vyčichl, J. - Kytýř, D. - Jírová, J., - Jíra, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
21.Muscle Unbalance Influence to Hip Implant Migration
Kytýř, D. - Jírová, J. - Vyčichl, J., - Jíra, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
22.Hip Joint Surgery Problems of Crash and Fall Injures
Kytýř, D. - Jírová, J., - Vyčichl, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
23.Finite Element Modelling in Biomechanics and Mechanobiology
Kubát, B. ed. - Jírová, J. ed. - Jacura, M. ed., - Vyčichl, J. ed.
Sborník (2007)
24.Od koněspřežné železnice k vysokorychlostním dopravním systémům
Kubát, B. ed. - Jírová, J. ed.
Sborník (2007)
25.Numerical Analysis of the Behaviour of a Human Head with a Helmet during a Drop Test
Jíra, J. - Krumphanzl, V. - Jírová, J., - Micka, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
26.Finite Element Reconstruction of Craniocerebral Injury
Jiroušek, O. - Brichtová, E., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
27.Parametric Study of Material Properties of Protective Liner of Ski Helmet
Kunecký, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
28.Towards a new criterion for head injury prediction
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Brichtová, E.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
29.Experimental Determination of Anisotropic Properties of the Bones for FE Analysis
Kytýř, D. - Kunecký, J. - Jiroušek, O. - Zelenková, K., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
30.Interaction Between Pelvic Bone and Acetabular Component with Imperfections in the Cement Layer
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
31.Drop Test Used for Validation of {F}{E} Models of Human Head for {H}
Kunecký, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
32.Influence of the Hip Joint Shape to Stress Field After Hemiarthroplasty
Kytýř, D. - Jírová, J. - Micka, M., - Jíra, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
33.Contact Stress Analysis of Acetabular Component and Pelvic Bone
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
34.Development of Numerical Model of Motorcycle Helmet Intended
Kunecký, J. - Jírová, J., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
35.Development and Validation of FE Model of Human Head in Frontal Impact
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
36.Contact Stress Analysis of Cemented Acetabular Implant
Jíra, J. - Vyčichl, J. - Jírová, J. - Sosna, A., - Pokorný, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
37.European Rail Research Network of Excellence
Bala, V. - Jírová, J., - Bidlová, J.
Zahraniční výzkumná zpráva (2006)
38.Numerická analýza sendvičového modelu lidské lebky
Kunecký, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
39.Comparative Study of FE Models of Human Femur Constructed by Different Approaches
Kytýř, D. - Jírová, J., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
40.Parametrická studie změny napětí v pánevní kosti po implantaci cerkvikokapitální endoprotézy
Kytýř, D. - Jírová, J., - Micka, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
41.Interaction Between the Pelvic Bone and Acetabular Component - Parametric Fem Study
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
42.Three-Dimensional Model of Cementless Acetabular Cup Migration
Jíra, J. - Jiroušek, O. - Jírová, J., - Micka, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
43.Experimental Research of Reliability of Cable Bushings in Prague Metro After Floods in Summer 2002
Jíra, J. - Jírová, J. - Bouška, P., - Vokáč, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
44.Use of X-Ray Computed Tomography for Construction of FE Models
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Máca, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
45.Finite Element Models of Parts of Human Musculosceletal System Constructed From (CT) Data
Jiroušek, O. - Jírová, J. - Jíra, J., - Máca, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
46.Experimental Procedures for Eveluation of Relationship Between Mechanical Properties of Cancellous Bone and Its Apparent Density
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
47.Experimental Methods and Measurement Techniques in Monitoring and Supervising Engineering Structures and Their Numerical Analysis
Jírová, J. ed.
Sborník (2004)
48.Kontaktní síly mezi lebkou a přilbou zatíženou vnějšími silami
Micka, M. - Jírová, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
49.Computational Modelling of Biomechanical Behaviour of Skeletal Elements and Implants
Jíra, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
50.Konečně prvkový model lidské lebky pro vyšetřování extrémní napjatosti
Jíra, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2003)
51.Srovnání mechanických aspektů různých druhů léčby flekční kontraktury šlach lidského prstu
Kult, J. - Jírová, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2003)
52.Parametrická studie migrace acetabulární jamky
Jírová, J. - Micka, M. - Jíra, J. - Sosna, A., - Pokorný, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2003)
53.Vývoj experimentálního zařízení pro měření mechanických vlastností spongiózní kosti
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Vavřík, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2003)
54.Computational Modelling of Acetabular Cup Migration
Jírová, J. - Micka, M. - Jíra, J. - Sosna, A., - Pokorný, D.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2003)
55.Multiresolution Finite Element Models of Human Skull Based on Data From Computer Tomography
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2003)
56.Loosening and Migration of Acetabular Cup into Pelvis
Jírová, J. - Micka, M. - Jíra, J. - Sosna, A., - Pokorný, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
57.Measurement of Material Properties of Cancellous Bone Using Small Specimens and Optical Identification Method
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Vavřík, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
58.Základní problémy acetabulárních jamek THR
Jírová, J. - Micka, M. - Jíra, J. - Sosna, A., - Pokorný, D.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
59.Stress Analysis of Human Pelvic Bone After THR Cup Implantation
Jiroušek, O. - Jíra, J. - Jírová, J., - Kult, J.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2002)
60.Use of Nonlinear Finite Element Modeling in Prediction of the Whole Bone Fracture
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Matlach, R.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2002)
61.Dvojrozměrný model kyčelní jamky endoprotézy a pánve
Micka, M. - Jírová, J., - Hrubeš, B.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2002)
62.Problems of Cementless Acetabular Cup Migration-Preliminary Biomechanical Study
Jiroušek, O. - Matlach, R., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2002)
63.Analysis of Finger Flexion Contractures Treatment
Kult, J. - Jírová, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2002)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.