Ing. Vít Malinovský, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F109 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224890707
E-mail:
malinvit@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Planning Rail Transportation for Further Decades
Malinovský, V.
In: JEŘÁBEK, M. a VOTRUBA, Z., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 294-297. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
2.Funding for ERTMS/ETCS
Malinovský, V. - Krušina, K.
In: HELMREICH, S. a KELLER, H., eds. Freightvision - Sustainable European Freight Transport 2050 - Forecast, Vision and Policy, Recommendation. Heidelberg: Springer. 2011, s. 196-199. ISBN 978-3-642-13370-1. Dostupné z: http://www.springer.com
Kapitola v zahraniční jiné knize
3.National Policy
Malinovský, V. - Krušina, K. - Düh, J., - Zuiver, H.
In: HELMREICH, S. a KELLER, H., eds. Freightvision - Sustainable European Freight Transport 2050 - Forecast, Vision and Policy, Recommendation. Heidelberg: Springer. 2011, s. 67-71. ISBN 978-3-642-13370-1.
Kapitola v zahraniční jiné knize
4.Základy informatiky
Malinovský, V. - Fábera, V. - Malý, K., - Krušina, K.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2011, ISBN 978-80-01-04745-3.
5.Planning Rail Haulage for Coming Decades
Malinovský, V. - Krušina, K.
In: NAGY, P., ed. EURO - Žel 2010. EURO - Žel 2010. Žilina, 26.05.2010 - 27.05.2010. Žilina: Žilinská univerzita. 2010, s. 139-145. ISBN 978-80-554-0197-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
6.Key Demonstration Projects
Malinovský, V.
In: HELMREICH, S., ed. Management Summary I - on Policy, Technology & External Factors. Freightvision - 1st Forum. Brusel, 16.03.2009 - 18.03.2009. Vídeň: AustriaTech. 2009, s. 10. Dostupné z: http://www.freightvision.eu
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
7.Sbírka řešených úloh z programování v jazyku C
Fábera, V. - Krušina, K., - Malinovský, V.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2009, Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-01-04451-3.
8.Infrastructure Technologies & ITS
Malinovský, V. - Böhman, A. C. - Feyen, E. - Hamisch, B. - Heinrich, Ch. - Leonhardt, S., - Panse, F.
In: HELMREICH, S., ed. Management Summary I - on Policy, Technology & External Factors. Freightvision - 1st Forum. Brusel, 16.03.2009 - 18.03.2009. Vídeň: AustriaTech. 2009, s. 12-13.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
9.Vize nákladní dopravy na železnici do dalších desetiletí
Malinovský, V.
CARGO. 2009, 3(3), s. 48-51. Dostupné z: http://www.cdcargo.cz
10.Information Systems and Technologies
Moos, P. - Malinovský, V.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2008, ISBN 978-80-01-04064-5.
11.Information Systems and Technologies
Moos, P. - Malinovský, V.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2008, ISBN 978-80-01-04064-5.
12.Telekomunikační služby
Moos, P. - Zelinka, T., - Malinovský, V.
1. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT. 2007, ISBN 978-80-01-03598-6.
13.Informační systémy a technologie
Moos, P. - Malinovský, V.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2006, ISBN 80-903298-5-3.
Jiná kniha česky
14.Vytváříme osobní webové stránky - 2. díl
Malinovský, V.
Svět počítačů. 2004, 1(19), s. 38-41. ISSN 1214-4290. Dostupné z: http://www.svet-pocitacu.cz/
15.Testování internetových stránek - cestování
Malinovský, V.
Svět počítačů. 2004, 2(9), s. 34-37. ISSN 1214-4290. Dostupné z: http://www.svet-pocitacu.cz
16.Testování internetových stránek - seznamování
Malinovský, V.
Svět počítačů. 2004, 2(10), s. 44-47. ISSN 1214-4290. Dostupné z: http://www.svet-pocitacu.cz
17.Testování internetových stránek - zábava
Malinovský, V.
Svět počítačů. 2004, 2(11), s. 42-45. ISSN 1214-4290. Dostupné z: http://www.svet-pocitacu.cz
18.Testování internetových stránek - internetová diskusní fóra
Malinovský, V.
Svět počítačů. 2004, 2(14), s. 36-39. ISSN 1214-4290. Dostupné z: http://www.svet-pocitacu.cz
19.Vytváříme osobní webové stránky - 1. díl
Malinovský, V.
Svět počítačů. 2004, 1(18), s. 34-37. ISSN 1214-4290.
20.Vytváříme osobní webové stránky - 3. díl
Malinovský, V.
Svět počítačů. 2004, 1(20), s. 40-43. ISSN 1214-4290. Dostupné z: http://www.svet-pocitacu.cz/
21.Testování internetových stránek - památky a poznávání
Malinovský, V.
Svět počítačů. 2004, 2(12), s. 42-45. ISSN 1214-4290. Dostupné z: http://www.svet-pocitacu.cz
22.Metodika návrhu technické infrastruktury informačního systému na rozhraní Internet/Intranet
Malinovský, V.
2002. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
23.Domácí sítě - 3
Malinovský, V.
PC World. 2001, 11(4), s. 86-87. ISSN 1210-1079.
24.Domácí sítě - 2
Malinovský, V.
PC World. 2001, 11(3), s. 82-85. ISSN 1210-1079.
25.Domácí sítě - 1
Malinovský, V.
PC World. 2001, 11(2), s. 74-76. ISSN 1210-1079.
26.Domácí sítě - 4
Malinovský, V.
PC World. 2001, 11(5), s. 84-85. ISSN 1210-1079.
27.Rozbočovače společnosti Allied Telesyn
Malinovský, V.
LANcom. 2000, 10(6), s. 36-38. ISSN 1210-2997.
28.Přepínače společnosti Allied Telesyn
Malinovský, V.
LANcom. 2000, 10(4), s. 40-42. ISSN 1210-2997.
29.Transceivery, opakovače, převodníky a větvicí členy společnosti Allied Telesyn
Malinovský, V.
LANcom. 2000, 10(7-8), s. 46-50. ISSN 1210-2997.
30.Směrovače společnosti Allied Telesyn
Malinovský, V.
LANcom. 2000, 10(5), s. 42-44. ISSN 1210-2997.
31.Hlasový systém společnosti CIT - nová generace elektronické kanceláře
Malinovský, V.
LANcom. 1999, 9(7-8), s. 20-21. ISSN 1210-2997.
32.Přepínací moduly Titan společnosti BATM
Malinovský, V.
LANcom. 1999, 9(9), s. 48-50. ISSN 1210-2997.
33.Aktivní síťové prvky Cabletron
Malinovský, V.
LANcom. 1999, 9(11), s. 53-55. ISSN 1210-2997.
34.Směrovací přepínače (Routing Switches) společnosti Bay Networks
Malinovský, V.
LANcom. 1998, 8(5), s. 45-46. ISSN 1210-2997.
35.Net '98 Conference IBM, 28.-29. 4. Cannes, Francie
Malinovský, V.
LANcom. 1998, 8(6), s. 53-57. ISSN 1210-2997.
36.Caché - postrelační databázový systém společnosti Intersystems
Malinovský, V.
LANcom. 1998, 8(4), s. 38-44. ISSN 1210-2997.
37.Informační systém Brain společnosti Star
Malinovský, V.
LANcom. 1998, 8(7-8), s. 66. ISSN 1210-2997.

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Network of European Asian Railway Research Capacities
Malinovský, V.
2012 - 2014
314254
2.European Transport Research Area International
Malinovský, V.
2011 - 2013
285305 + 3rd Party Agreement
3.FREIGHTVIS - Vize a akční plány pro evropskou nákladní dopravu do roku 2050
Malinovský, V.
2008 - 2010
FP7-SST-2007-TR
4.CETRRA - Činnosti v oblasti evropského dopravního výzkumu
Malinovský, V.
2008 - 2010
SCS7-GA-2009-218730
5.neuveden
Malinovský, V.
FP7-SST-2007-TR