Ing. Jitka Řezníčková, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F110 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224890729
E-mail:
reznijit@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent
Funkce:
tajemník / ústav mechaniky a materiálů / FD
manažer pro pedagogickou činnost / ústav mechaniky a materiálů / FD

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
18TED - Technická dokumentace
Cvičení:
18SAT - Statika
18STD - Seminář z technické dokumentace
18TED - Technická dokumentace

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Comperative Analysis of Bearing Capacity of Reinforced and Non-preinforced Railway Embankment
Jíra, J. - Jírová, J. - Micka, M., - Řezníčková, J.
Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2017, 2017(11), s. 22-30. ISSN 2336-5382.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
2.Acta polytechnica CTU proceedings
Řezníčková, J. ed. - Jírová, J. ed.
IRICoN 2016. Prague, 04.05.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2016, CTU Proceedings. sv. 5(2016). Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/issue/view/532
3.Proceedings of Abstracts. INTEROPERABILITY OF RAILWAY TRANSPORT – IRICoN 2016
Fábera, V. ed. - Jírová, J. ed., - Řezníčková, J. ed.
Praha: Fakulta dopravní. 2016, ISBN 978-80-01-05939-5. Dostupné z: http://konferenceiricon16.fd.cvut.cz/files/SVK_sbornik_abstrakty.pdf
4.Interoperabilita v železniční dopravě - IRICoN 2016
Fábera, V. org. - Jírová, J. org., - Řezníčková, J. org.
[Pořádání konference]. 2016, Dostupné z: http://konferenceiricon16.fd.cvut.cz/
Pořádání konference
5.Sborník anotací z workshopu Zvyšování kapacity tratí
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed., - Král, M. ed.
Zvyšování kapacity tratí. Cerhenice, 13.11.2014. 2015, ISBN 978-80-214-5231-2. Dostupné z: http://www.iricon.cz/
6.Informační technologie ve vozidlech ČD
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed., - Král, M. ed.
Informační technologie ve vozidlech ČD. Brno, 30.04.2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně. 2015, ISBN 978-80-214-5236-7.
7.Strategie a nástroje řízení železniční dopravy
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed., - Král, M. ed.
Strategie a nástroje řízení železniční dopravy. Mstětice, 12.03.2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně. 2015, ISBN 978-80-214-5235-0.
8.Technologická podpora integrovaných dopravních systémů
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
[Pořádání workshopu]. 2015
Pořádání workshopu
9.Satelitní navigace na železnici
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed. - Král, M. ed., - Brandejský, T. ed.
Satelitní navigace na železnici. Cerhenice, 22.05.2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně. 2015, ISBN 978-80-214-5144-5.
10.Informační technologie ve vozidlech ČD
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
[Pořádání workshopu]. 2015
Pořádání workshopu
11.Strategie a nástroje řízení železniční dopravy
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
[Pořádání workshopu]. 2015
Pořádání workshopu
12.Technologická podpora integrovaných dopravních systémů
Král, M. org. - Jíra, J. org. - Řezníčková, J. org. - Vitteková, M. org., - Vašátko, J. org.
Technologická podpora integrovaných dopravních systémů. Brno, 12.02.2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně. 2015, ISBN 978-80-214-5233-6.
13.Sborník anotací z workshopu Zvyšování kapacity tratí
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed., - Král, J. ed.
Zvyšování kapacity tratí. Velim, 13.11.2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně. 2014, ISBN 978-80-214-5231-2.
14.Zvyšování kapacity tratí
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
[Pořádání workshopu]. 2014
Pořádání workshopu
15.Satelitní navigace na železnici
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org. - Brandejský, T. org., - Jíra, J. org.
[Pořádání workshopu]. 2014
Pořádání workshopu
16.Kontejnerová železniční doprava mezi Evropou a Asií
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed., - Král, M. ed.
Vytvoření podmínek pro širší organizované využití kontejnerové železniční dopravy mezi Evropou a Asii. Velim, 21.11.2013. 2014, ISBN 978-80-214-4964-0.
17.Strojnická příručka - svazek 1 - aktualizace
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
Praha: Dashöfer Holding & Verlag Dashöfer. 2009, ISBN 80-86229-65-3.
Jiná kniha česky
18.Pružnost a pevnost v technické praxi - Příklady III
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2008
19.Experiment v biomechanice jako cesta k novým metodám
Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Horák, Z., - Čermáková, R.
In: MELZER, J., ed. Proceedings of the 4th International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. 4th International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Papradno, Podjavorník, 26.05.2008 - 29.05.2008. Žilina: Žilinská univerzita. 2008, s. 250-254. ISBN 978-80-8070-827-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
20.Strojnická příručka - svazek 1 - aktualizace
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
1. vyd. Praha: Dashöfer Holding & Verlag Dashöfer. 2008, sv. 1. ISBN 80-86229-65-3.
Jiná kniha česky
21.Potřeba výuky experimentálních metod na technických vysokých školách
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
In: JÍROVÁ, J. a KUBÁT, B., eds. Od koněspřežné železnice k vysokorychlostním dopravním systémům. Od koněspřežné železnice k vysokorychlostním dopravních systémům. Praha, 17.04.2007 - 19.04.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2007, s. 229-232. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
22.Pružnost a pevnost v technické praxi - Příklady II
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2006, ISBN 80-01-03584-0.
23.Matematický model materiálu pro výpočet v plastické oblasti
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), s. 451-456. ISSN 1335-2393.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
24.Pružnost a pevnost v technické praxi - Příklady I
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2005, ISBN 80-01-03209-4.
25.Technologie tenzometrie na živých a neživých součástech
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
In: VLK, M., ed. Experimental Stress Analysis 2005 - 43rd International Conference. Experimentální Analýza Napětí. Skalský Dvůr, 07.06.2005 - 09.06.2005. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní. 2005, s. 126-131. ISBN 80-214-2941-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
26.Strojnická příručka
Drastík, F. ed. - Řezníčková, J. ed., - Machek, V. ed.
Praha: Verlag Dashöfer. 2005, ISBN 80-86229-65-3.
27.Technologie tenzometrie na živých a neživých součástech
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
In: VLK, M., ed. Experimental Stress Analysis 2005 - 43rd International Conference. Experimentální Analýza Napětí. Skalský Dvůr, 07.06.2005 - 09.06.2005. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní. 2005, s. 73-74. ISBN 80-214-2941-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
28.Tenzometrie za nestandardních podmínek
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
In: Proceedings of the 3rd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Dynamics of civil engineering and transport structures and wind engineering. Vrátná - Nízké Tatry, 23.05.2005 - 26.05.2005. Žilina: Žilinská univerzita. 2005, s. 144-146. ISBN 80-8070-382-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
29.Netradiční aplikace odporové tenzometrie
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
In: VÁCLAVÍK, J., POLACH, P., a HEJMAN, M., eds. Experimental Stress Analysis 2004. Experimental Stress Analysis 2004. Kašperské Hory, 01.06.2004 - 03.06.2004. Plzeň: Škoda Výzkum. 2004, s. 247-248. ISBN 80-239-2964-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
30.Strojnická příručka - svazek 1 - aktualizace
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
1. vyd. Praha: Dashöfer Holding & Verlag Dashöfer. 2004, ISBN 80-86229-65-3.
Jiná kniha česky
31.Non-Standard Strain Gauges Application
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
In: PAPPALETTERE, C., ed. Advances in Experimental Mechanics. 12th International Conference on Experimental Mechanics. Bari, 29.08.2004 - 02.09.2004. Milano: McGraw-Hill. 2004, s. 715-716. ISBN 88-386-6273-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
32.Experimentální stanovení koeficientu teplotní roztažnosti pomocí odporové tenzometrie
Řezníček, J. - Holkup, T., - Řezníčková, J.
In: VLK, M., HOUFEK, L., a ŠLECHTOVÁ, M., eds. Experimentální analýza napětí 2003. Experimentální analýza napětí 2003. Milovy, 03.06.2003 - 05.06.2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní. 2003, s. 79-80. ISBN 80-214-2314-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
33.Potřeba výuky experimentálních metod na technických vysokých školách
Řezníčková, J. - Řezníček, J.
In: WITZANY, J. a ŠIMONOVSKÝ, M., eds. Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Konference k 10. výročí založení fakulty. Praha, 26.05.2003 - 27.05.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2003, s. 255-258. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky
34.Strojnická příručka - svazek 1
Nožička, J. - Řezníček, J. - Řezníčková, J., - Stejskal, V.
1. vyd. Praha: Verlag Dashöfer. 2003, ISBN 80-86229-65-3.
Jiná kniha česky
35.Měření přítlačných sil stěrače pásu u pásových dopravníků
Řezníček, J. - Řezníčková, J., - Pelc, D.
In: VÍTEK, K., ŘEZNÍČEK, J., a HOLÝ, S., eds. Experimental Stress Analysis. 40th International conference of Experimental Stress Analysis. Praha, 03.06.2002 - 06.06.2002. Praha: Asociace strojních inženýrů. 2002, s. 225-226. ISBN 80-01-02547-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
36.Sbírka úloh z pružnosti a pevnosti
Puchmajer, P. - Řezníčková, J.
1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2002, ISBN 80-01-02448-2.
37.Strojnická příručka
Drastík, F. - Nožička, J. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Suchánek, R., - Taufer, J.
1. vyd. Praha: Verlag Dashöfer. 2002, ISBN 80-86229-65-3.
Jiná kniha česky
38.Effect of Gas Distributor and Column Geometry on Bubbling Regimes and Gas Holdup in Bubble Column Reactors
Fialová, M. - Zahradník, J. - Růžička, M. - Drahoš, J., - Řezníčková, J.
In: CHISA 2002. CHISA 2002. Praha, 25.08.2002 - 28.08.2002. Praha: Česká společnost chemického inženýrství. 2002, s. 337-338. ISBN 80-86059-33-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
39.Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach
Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M.
In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 443. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
40.Strojnické tabulky pro konstrukci i dílnu
Denk, O. - Drastík, F. - Nádvorník, K. - Pospíchal, J., - Řezníčková, J.
2. vyd. Ostrava: Montanex. 1999, ISBN 80-85780-95-X.
Jiná kniha česky
41.Strojnické tabulky pro konstrukci i dílnu
Drastík, F. - Řezníčková, J. - Pospíchal, J. - Nádvorník, K., - Denk, O.
2. vyd. Ostrava: Montanex. 1999, ISBN 80-85780-95-X.
Jiná kniha česky
42.Dispersion Efficiency of Ejector - Type Gas Distributors in Different Operating Modes
Řezníčková, J. - Zahradník, J. - Fialová, M. - Linek, V., - Sinkule, J.
In: CHISA 1996. CHISA 1996. Praha, 1996, s. 1-166.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
43.Z tvůrčí činnosti studentů FS ČVUT
Řezníčková, J.
Technik. 1996, 4(0), s. 36. ISSN 1210-616X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
44.Vliv konstrukčních parametrů a pracovního režimu na dispergační účinnost ejektorových rozdělovačů
Řezníčková, J. - Zahradník, J. - Fialová, M. - Linek, V., - Sinkule, J.
In: Zborník 23. konference Slovenskej spoločnosti chemického inženierstva. 23. konference Slovenskej spoločnosti chemického inženierstva. Závažná Poruba, 03.06.1996 - 07.06.1996. Bratislava: Slovenská spoločnost chemického inženierstva. 1996, s. 1-166.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
45.Strojnické tabulky pro konstrukci a dílnu
Denk, O. - Drastík, F. - Nádvorník, K. - Pospíchal, J., - Řezníčková, J.
Ostrava: Montanex. 1995, ISBN 80-85780-22-4.
Jiná kniha česky
46.Základní konstrukční prvky nosné konstrukce
Kratochvílová, H. - Řezníčková, J.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1993

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.