Ing. Jitka Řezníčková, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F110 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224890729
E-mail:
reznijit@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent
Funkce:
tajemník / ústav mechaniky a materiálů / FD
manažer pro pedagogickou činnost / ústav mechaniky a materiálů / FD

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
18TED - Technická dokumentace
Cvičení:
18SAT - Statika
18STD - Seminář z technické dokumentace
18TED - Technická dokumentace

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Comperative Analysis of Bearing Capacity of Reinforced and Non-preinforced Railway Embankment
Jíra, J. - Jírová, J. - Micka, M., - Řezníčková, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
2.Acta polytechnica CTU proceedings
Řezníčková, J. ed. - Jírová, J. ed.
Sborník (2016)
3.Proceedings of Abstracts. INTEROPERABILITY OF RAILWAY TRANSPORT – IRICoN 2016
Fábera, V. ed. - Jírová, J. ed., - Řezníčková, J. ed.
Sborník (2016)
4.Interoperabilita v železniční dopravě - IRICoN 2016
Fábera, V. org. - Jírová, J. org., - Řezníčková, J. org.
Pořádání konference (2016)
5.Technologická podpora integrovaných dopravních systémů
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
Pořádání workshopu (2015)
6.Satelitní navigace na železnici
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed. - Král, M. ed., - Brandejský, T. ed.
Sborník (2015)
7.Informační technologie ve vozidlech ČD
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
Pořádání workshopu (2015)
8.Sborník anotací z workshopu Zvyšování kapacity tratí
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed., - Král, M. ed.
Sborník (2015)
9.Technologická podpora integrovaných dopravních systémů
Král, M. org. - Jíra, J. org. - Řezníčková, J. org. - Vitteková, M. org., - Vašátko, J. org.
Sborník (2015)
10.Strategie a nástroje řízení železniční dopravy
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
Pořádání workshopu (2015)
11.Strategie a nástroje řízení železniční dopravy
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed., - Král, M. ed.
Sborník (2015)
12.Informační technologie ve vozidlech ČD
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed., - Král, M. ed.
Sborník (2015)
13.Sborník anotací z workshopu Zvyšování kapacity tratí
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed., - Král, J. ed.
Sborník (2014)
14.Zvyšování kapacity tratí
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
Pořádání workshopu (2014)
15.Kontejnerová železniční doprava mezi Evropou a Asií
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed., - Král, M. ed.
Sborník (2014)
16.Satelitní navigace na železnici
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org. - Brandejský, T. org., - Jíra, J. org.
Pořádání workshopu (2014)
17.Strojnická příručka - svazek 1 - aktualizace
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
Jiná kniha česky (2009)
18.Experiment v biomechanice jako cesta k novým metodám
Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Horák, Z., - Čermáková, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
19.Pružnost a pevnost v technické praxi - Příklady III
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2008)
20.Strojnická příručka - svazek 1 - aktualizace
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
Jiná kniha česky (2008)
21.Potřeba výuky experimentálních metod na technických vysokých školách
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
22.Matematický model materiálu pro výpočet v plastické oblasti
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
23.Pružnost a pevnost v technické praxi - Příklady II
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2006)
24.Tenzometrie za nestandardních podmínek
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
25.Pružnost a pevnost v technické praxi - Příklady I
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2005)
26.Technologie tenzometrie na živých a neživých součástech
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
27.Strojnická příručka
Drastík, F. ed. - Řezníčková, J. ed., - Machek, V. ed.
Kniha - sborník (pro KAP) (2005)
28.Technologie tenzometrie na živých a neživých součástech
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
29.Netradiční aplikace odporové tenzometrie
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
30.Non-Standard Strain Gauges Application
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
31.Strojnická příručka - svazek 1 - aktualizace
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
Jiná kniha česky (2004)
32.Strojnická příručka - svazek 1
Nožička, J. - Řezníček, J. - Řezníčková, J., - Stejskal, V.
Jiná kniha česky (2003)
33.Potřeba výuky experimentálních metod na technických vysokých školách
Řezníčková, J. - Řezníček, J.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
34.Experimentální stanovení koeficientu teplotní roztažnosti pomocí odporové tenzometrie
Řezníček, J. - Holkup, T., - Řezníčková, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
35.Sbírka úloh z pružnosti a pevnosti
Puchmajer, P. - Řezníčková, J.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2002)
36.Měření přítlačných sil stěrače pásu u pásových dopravníků
Řezníček, J. - Řezníčková, J., - Pelc, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
37.Effect of Gas Distributor and Column Geometry on Bubbling Regimes and Gas Holdup in Bubble Column Reactors
Fialová, M. - Zahradník, J. - Růžička, M. - Drahoš, J., - Řezníčková, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2002)
38.Strojnická příručka
Drastík, F. - Nožička, J. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Suchánek, R., - Taufer, J.
Jiná kniha česky (2002)
39.Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach
Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
40.Strojnické tabulky pro konstrukci i dílnu
Denk, O. - Drastík, F. - Nádvorník, K. - Pospíchal, J., - Řezníčková, J.
Jiná kniha česky (1999)
41.Strojnické tabulky pro konstrukci i dílnu
Drastík, F. - Řezníčková, J. - Pospíchal, J. - Nádvorník, K., - Denk, O.
Jiná kniha česky (1999)
42.Z tvůrčí činnosti studentů FS ČVUT
Řezníčková, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1996)
43.Dispersion Efficiency of Ejector - Type Gas Distributors in Different Operating Modes
Řezníčková, J. - Zahradník, J. - Fialová, M. - Linek, V., - Sinkule, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1996)
44.Vliv konstrukčních parametrů a pracovního režimu na dispergační účinnost ejektorových rozdělovačů
Řezníčková, J. - Zahradník, J. - Fialová, M. - Linek, V., - Sinkule, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1996)
45.Strojnické tabulky pro konstrukci a dílnu
Denk, O. - Drastík, F. - Nádvorník, K. - Pospíchal, J., - Řezníčková, J.
Jiná kniha česky (1995)
46.Základní konstrukční prvky nosné konstrukce
Kratochvílová, H. - Řezníčková, J.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (1993)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.