Ing. Karina Abramova

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.
Školitel specialista:
Ing. Petr Honzík, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
E-mail:
abramkar@fd.cvut.cz
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Modelling of a MEMS transducer with a square plate loaded by a thin fluid layer
Abramova, K. - Honzík, P. - Joly, N. - Durand, S., - Bruneau, M.
In: Euronoise 2018. Euronoise 2018. Heraklion, Crete, 27.05.2018 - 31.05.2018. Madrid: European Acoustics Association. 2018, s. 337-340. ISSN 2226-5147. Dostupné z: http://www.euronoise2018.eu/docs/papers/58_Euronoise2018.pdf
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
2.Senzor hluku pro bezdrátové senzorické sítě
Honzík, P. - Vondráček, S. - Abramova, K. - Kolář, J. - Fukar, T., - Brynda, P.
[Funkční vzorek]. 2017, Dostupné z: http://security.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2017/09/Hlukov%C3%BD-senzor.pdf
Funkční vzorek
3.Experimental estimation of unknown parameters of equivalent circuits of low-cost electret microphones
Abramova, K. - Honzík, P.
Akustické listy. 2017, 23(1-4), s. 9-17. ISSN 1212-4702. Dostupné z: https://www.czakustika.cz/misc/aklisty/23-14.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
4.Akustické senzory pro monitorování hluku
Abramova, K.
2016. Diplomová práce.
Diplomová práce

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.