Zpravodajské prostředky a metody

Kód předmětu:
23Y2ZM
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Mgr. Miloslav Kučera
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
zpravodajství, zpravodajské služby, zpravodajský systém, zpravodajská informace
Anotace:
Historie a současnost zpravodajských služeb a jejich úloha v moderním světě. Práce zpravodajských služeb s informacemi. Metody a postupy shromažďování a vyhodnocování informací. Prostředky zpravodajských služeb. Vnitřní a vnější zpravodajství, vojenské zpravodajství. Prostředky a metody státních bezpečnostních služeb, služební poměry. Organizace zpravodajských služeb, účinnost a spolehlivost zpravodajské práce. Zpravodajství v rámci NATO, EU.
Cíle:
Práce s informacemi, jejich použití nebo zneužití a znalost zpravodajských metod a postupů.