Mgr. Miloslav Kučera

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K408a - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359537
E-mail:
kucerm19@fd.cvut.cz

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
23PSOB - Psychologie a sociologie v bezpečnosti
23Y2ZM - Zpravodajské prostředky a metody

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Expert User Group in Prague
Kučera, M.K org. - Benešová Štíbrová, A.B.Š org.
[Pořádání konference]. 2014
Pořádání konference
2.Probab
Pastorek, A. - Kučera, M.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2014, Dostupné z: http://security.fd.cvut.cz
Software splňující podmínky RIV
3.Závěrečný workshop k projektu č. TD1-0208 „Role informačních technologií v radikalizaci sociálních skupin“
Kučera, M.K. org.
[Pořádání workshopu]. 2013
Pořádání workshopu
4.Komparace vybraných zahraničních událostí, shrnutí domácích poznatků v oblasti role technologií v radikalizaci sociálních skupin a představení tzv: „Indikátorů radikalizace“
Kučera, M.
Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6: TAČR. 2013, V1/2013-01/16123/KU.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
5.Analýza role informačních technologií v procesu radikalizace sociálních skupin a návrh monitorovacího systému
Kučera, M.K. - Buchtík, M.B. - Benešová Štíbrová, A.B.Š - Gabal, I.G., - Macková, M.M.
Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6: TAČR. 2013, V2/2014-01/16123/KU.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Strategic AssessmenT for LAW and Police Cooperation
Kučera, M.
2018 - 2020
2.Judicial Strategy Against all Forms of Violent Extremism in Prison
Kučera, M.
2018 - 2019
763714
3.Mobile Assistance interagency teams to detect and prevent the esclation of violent radicalism
Kučera, M.
2016 - 2018
víc než 16 znaků
4.DERAD: Counter radicalisation through the Rule of the Law
Kučera, M.
2016 - 2018
JUST/2015/JTRA/A
5.TRANSVERSAL BRIDGES Vznikající nebezpečí transversalních teroristických aliancí a radikalizace evropského sociálního klimatu
Kučera, M.
2013 - 2015
4000004378