info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Železniční provoz

Kód předmětu:
12ZELP
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaDOS Dopravní systémy a technika - B-DOS
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
Ing. Martin Jacura, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Tomáš Javořík, Ph.D. (cvičící)
Ing. Tomáš Javořík, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování (16112)
Klíčová slova:
provozování dráhy, provozování drážní dopravy, návěsti v drážní dopravě, zjednodušené řízení dopravy, brzdy vlaků, provozní intervaly, následné mezidobí, propustnost, grafikon vlakové dopravy - GVD
Anotace:
Legislativní rámec. Železniční vozidla. Návěstidla a návěsti. Organizování a provozování drážní dopravy. Zjednodušené řízení drážní dopravy. Brzdy železničních vozidel. Označování vozidel. Provozní intervaly. Propustnost. GVD.
Cíle:
Seznámit studenty se zásadami železničního provozu, organizací a řízením drážní dopravy.