Ing. Tomáš Javořík, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-431 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224355090
E-mail:
javorik@fd.cvut.cz
Člen:
Laboratoř bezpečnosti dopravních systémů

Vedoucí studentského projektu:

Moderní trendy v železniční dopravě
  12X1MT - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Regionální železniční doprava v ČR - rozsah sítě a forma zadávání výkonu dopravcům
Jacura, M. - Javořík, T.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
2.Optimální technické parametry železniční dopravní cesty pro dosažení požadované provozní koncepce
Purkart, P. - Vodák, D. - Javořík, T., - Týfa, L.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
3.Potenciál kolejové dopravy pro dopravní obsluhu malých územních celků z hlediska technicko-provozních parametrů
Javořík, T. - Březina, E. opon. - Penc, M. opon. - Teichmann, D. opon., - Týfa, L. supervisor
Doktorská práce (Ph.D.) (2018)
4.Posílení významu železnice v dopravní obsluze regionu Rokycanska
Purkart, P. - Javořík, T.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
5.Kolejová doprava Leipzig a Halle – ukázky konkrétních řešení
Javořík, T. - Jacura, M., - Trešl, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
6.Zásady pro navrhování a zřizování preference autobusů veřejné hromadné dopravy
Novotný, V. - Prousek, T., - Javořík, T.
Jiná kniha česky (2017)
7.Standard zastávek PID
Novotný, V. - Hájek, K. - Javořík, T. - Maléř, Č. - Drápal, F. - Kotrc, O. - Bitter, A. - Vršitý, T. - Tittl, L. - Harciník, J., - Frejlachová, K.
Vědecká kniha česky (2017)
8.Metodika preference autobusů a trolejbusů VHD – finální verze po projednání
Novotný, V. - Javořík, T.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
9.Železniční linka S6 Pražské integrované dopravy
Jacura, M. - Javořík, T.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
10.Kolejová doprava Leipzig a Halle – ukázky konkrétních řešení
Javořík, T. - Jacura, M., - Trešl, O.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
11.Rychlosti pěších proudů v železničních stanicích
Jacura, M. - Javořík, T.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
12.Possible Ways of Improving Railway Operation and Infrastructure in Area between Děčín and Rumburk
Purkart, P. - Vodák, D. - Javořík, T., - Hoření, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
13.Possible Ways of Improving Railway Operation and Infrastructure in Area between Děčín and Rumburk
Purkart, P. - Vodák, D. - Javořík, T., - Hoření, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
14.Quantifying the effects of public transport priority based on the potential of time savings
Novotný, V. - Jacura, M., - Javořík, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
15.Nabídková řízení v železniční dopravě - Plzeňský kraj
Jacura, M. - Javořík, T., - Týfa, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
16.Analýza ekonomických přínosů nástupišť pro cestující
Jacura, M. - Purkart, P. - Javořík, T. - Vodák, D., - Týfa, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
17.Základní předpoklady provozu tramvají a autobusů na společném pásu
Novotný, V. - Javořík, T., - Kočárková, D.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
18.Aktuální témata preference BUS a workshop projektu PREFOS
Novotný, V. - Prousek, T. - Javořík, T., - Kočárková, D.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
19.Evaluation Of Potential Of Regional Railway Lines
Javořík, T. - Novotný, V. - Týfa, L., - Vaněk, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
20.Soucasné trendy v realizaci zastávek veřejné hromadné dopravy
Javořík, T. - Novotný, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
21.Vybrané aspekty provozu BUS v profilu tramvajové tratě
Novotný, V. - Javořík, T., - Kočárková, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
22.Standard riešenie zastávok a prestupných bodov v Prahe a Stredočeskom kraji
Novotný, V. - Javořík, T.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
23.Quantifiable benefits of public transport priority measures
Havlena, O. - Javořík, T. - Novotný, I. - Novotný, V., - Svetlík, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
24.Effects of Dedicated Bus Lanes on Travel Time Based on Data Evaluation
Novotný, I. - Javořík, T., - Novotný, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
25.Traffic Data Evaluation as Part of Public Transport Priority Measures Assessment
Novotný, V. - Novotný, I., - Javořík, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
26.Assessment of Railway Station Modernisation Combining Risk Analysis with Multi-criteria Analysis
Javořík, T. - Týfa, L.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
27.Možnosti zvýšenia atraktivity regionálnej železničnej dopravy
Javořík, T. - Jacura, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
28.Sdružený tramvajový a autobusový pás - nový prvek místních komunikací
Novotný, V. - Kočárková, D., - Javořík, T.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
29.Evaluation Of Regional Railway Lines Potential
Javořík, T. - Novotný, V. - Týfa, L., - Vaněk, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
30.Vliv konstrukce koleje na emise hluku z železniční dopravy
Týfa, L. - Javořík, T. - Vašica, D. - Ládyš, L. - Biľová, M., - Matoušek, A.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2015)
31.Rozvoj železnice v dopravní obsluze regionu Rokycan
Jacura, M. - Javořík, T. - Purkart, P., - Hoření, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
32.Revitalizace a obnovení provozu na trati Hrušovany u Brna – Židlochovice a její zapojení do IDS JMK
Jacura, M. - Javořík, T. - Bartoš, V., - Landa, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
33.Korekce výpočtových metodik emisí hluku na rekonstruovaných železničních tratích v České republice jako nástroj k objektivizaci modelovaných hodnot
Týfa, L. - Javořík, T. - Vašica, D. - Ládyš, L. - Biľová, M., - Matoušek, A.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2014)
34.Parameters of passenger facilities according to railway station characteristics
Havlena, O. - Jacura, M. - Týfa, L. - Javořík, T., - Svetlík, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2014)
35.Možnosti zvýšení atraktivity regionální železniční dopravy
Jacura, M. - Javořík, T.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
36.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Závěrečná zpráva projektu
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Jacura, M. - Neubergová, K. - Vašica, D. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Biľová, M. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
37.Ekonomická bilance železničních tratí regionálního významu na území ČR
Týfa, L. - Javořík, T. - Novotný, V., - Vaněk, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
38.Vliv opatření na infrastruktuře železniční dopravy na snížení vzniku a šíření hluku od jedoucích vlaků
Jacura, M. - Javořík, T. - Vašica, D., - Ládyš, L.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
39.Stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku v podmínkách České republiky.
Týfa, L. - Jacura, M. - Neubergová, K. - Javořík, T. - Ládyš, L. - Bilová, M. - Matoušek, A., - Vašica, D.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
40.Area claims of the passengers at mass public transport hubs
Havlena, O. - Jacura, M. - Javořík, T., - Svetlík, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
41.Potenciál regionální kolejové dopravy jako smysluplné součásti dopravního systému státu
Vaněk, M. - Javořík, T. - Novotný, V., - Týfa, L.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
42.Layout Optimalization of Equipment for Personal Transport in Public Transport Change Nodes
Jacura, M. - Javořík, T. - Novotný, V., - Vaněk, M.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
43.Parameters of passenger facilities according to railway station characteristics
Havlena, O. - Jacura, M. - Javořík, T., - Svetlík, M.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
44.Parameters of passenger facilities according to railway station characteristics
Havlena, O. - Jacura, M. - Javořík, T. - Svetlík, M., - Týfa, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
45.Metodika stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku v podmínkách České republiky
Týfa, L. - Ládyš, L. - Jacura, M. - Javořík, T. - Vašica, D. - Matoušek, A. - Biľová, M., - Bartošová, L.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
46.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2012
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Vašica, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
47.Zhodnocení modernizace železniční stanice rozhodovacími metodami a architektonickým pohledem
Týfa, L. - Hájek, K. - Javořík, T., - Vaněk, M.
Nepublikovaná přednáška (2013)
48.Charakteristiky železničních tratí regionálního významu ve vztahu k jejich lokaci na území ČR
Týfa, L. - Javořík, T. - Novotný, V., - Vaněk, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
49.Area Claims of the Passengers at Mass Public Transport Hubs
Jacura, M. - Havlena, O. - Javořík, T., - Svetlík, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
50.Optimální podoba přestupních uzlů veřejné hromadné dopravy
Jacura, M. - Týfa, L. - Javořík, T. - Havlena, O. - Vaněk, M. - Svetlík, M., - Pöschl, D.
Uplatněná certifikovaná metodika (2012)
51.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2011
Týfa, L. - Přibyl, P. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Javořík, T. - Vašica, D. - Ládyš, L. - Bartošová, L. - Matoušek, A. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2012)
52.Maximalizace efektivity regionální kolejové dopravy - dílčí výstup projektu: Charakteristiky železničních tratí regionálního významu ve vztahu k jejich lokaci na území ČR
Vaněk, M. - Týfa, L. - Javořík, T., - Novotný, V.
Technické dílo (2012)
53.Kategorizace přestupních uzlů se zapojením železniční dopravy
Týfa, L. - Jacura, M. - Javořík, T., - Havlena, O.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
54.Posouzení variant uspořádání železniční stanice multikriteriální a rizikovou analýzou
Týfa, L. - Javořík, T., - Vaněk, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
55.Klasifikace přestupních vazeb mezi železnicí a navazující dopravou
Týfa, L. - Jacura, M. - Javořík, T., - Havlena, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
56.Layout Optimalization of Equipment for Personal Transport in Public Transport Change Nodes
Jacura, M. - Týfa, L. - Svetlík, M. - Havlena, O. - Vaněk, M. - Pöschl, D., - Javořík, T.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2011)
57.Dílčí výstupy z rozboru nástupišť a železničních stanic v České republice
Týfa, L. - Jacura, M. - Vaněk, M., - Javořík, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
58.Interakce parametru dveří drážních vozidel a nástupní plochy
Jacura, M. - Havlena, O. - Pöschl, D., - Javořík, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
59.Statistika nástupišť v železničních stanicích na území ČR
Vaněk, M. - Týfa, L. - Havlena, O. - Jacura, M. - Pöschl, D., - Javořík, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.