info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Tomáš Javořík, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-431 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224355090
E-mail:
javorik@fd.cvut.cz
Funkce:
člen AS - zaměstnanec / FD
člen legislativní komise AS / FD
Člen:
Laboratoř bezpečnosti dopravních systémů

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12DAZP - Doprava a životní prostředí (cvičící)
12MKOD - Městská kolejová doprava (cvičící)
12ZELP - Železniční provoz (cvičící)
12ZSUZ - Železniční stanice a uzly (cvičící)
12ZTS - Železniční tratě a stanice (přednášející, cvičící)
612X31 - Projekt 1 (přednášející, cvičící)
612X32 - Projekt 2 (přednášející, cvičící)
612X33 - Projekt 3 (přednášející, cvičící)
612ZELP - Železniční provoz (přednášející, cvičící)
612ZTS - Železniční tratě a stanice (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Moderní trendy v železniční dopravě
  12X1MT - bakalářský studijní program
  12X2MT - navazující magisterský studijní program