covid-19 info

logo ČVUT

Ing. Tomáš Javořík, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-431 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224355090
E-mail:
javorik@fd.cvut.cz
Funkce:
člen AS - zaměstnanec / FD
Člen:
Laboratoř bezpečnosti dopravních systémů

Vedoucí studentského projektu:

Moderní trendy v železniční dopravě
  12X1MT - bakalářský studijní program
  12X2MT - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Elektrickým vlakem! I tam, kam dráty nevedou?
Javořík, T. - Týfa, L., - Jacura, M.
In: Verejná osobná doprava 2020 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2020. p. 37-42. ISBN 978-80-89565-43-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2020)
2.Je česká železnice připravena na alternativní pohony?
Javořík, T. - Týfa, L., - Jacura, M.
In: Sborník studentské vědecké konference Železniční výzkumné aktivity ŽELVA 2020. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 28-37. ISBN 978-80-01-06765-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2020)
3.Planning the Construction of High-speed Lines in the Czech Republic and Its Methodological Evaluation in Terms of Transport Service of Region
Purkart, P. - Javořík, T. - Týfa, L., - Vodák, D.
In: Transport Problems 2020, Proceedings. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2020. p. 630-637. ISBN 978-83-959742-0-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
4.Plán dopravní obslužnosti města Ústí nad Orlicí pro léta 2021–2026
Jacura, M. - Javořík, T. - Kruntorád, J. - Purkart, P. - Týfa, L., - Vodák, D.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Transportation Systems, 2020.
Výzkumná zpráva v češtině (2020)
5.Plán dopravní obslužnosti města Kolín pro léta 2021–2026
Jacura, M. - Javořík, T. - Kruntorád, J. - Purkart, P. - Týfa, L., - Vodák, D.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Transportation Systems, 2020.
Výzkumná zpráva v češtině (2020)
6.Possible Changes in Transport Conception of International and Long-distance Railway Connections Relating the Construction of New High-speed Railway Lines in the Czech Republic
Purkart, P. - Vodák, D. - Javořík, T., - Jacura, M.
[Unpublished Lecture] Studentská vědecká konference IRICoN 2020 Vysokorychlostní tratě – budoucnost české železnice. 2020-11-10.
Nepublikovaná přednáška (2020)
7.The Choice Restriction Model of the Mean of Transport due to the Route Capacity
Purkart, P. - Týfa, L. - Javořík, T., - Kruntorád, J.
In: Transport Means 2020 - Proceedings of 24th International Scientific Conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2020. p. 628-633. ISSN 2351-7034.
Stať ve sborníku (2020)
8.Vliv železniční infrastruktury na stanovení provozních souborů regionální osobní dopravy
Jacura, M. - Javořík, T., - Týfa, L.
In: Železnice 2019 Sborník příspěvků. Praha: SUDOP Praha a.s., 2019. p. 89-97.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2019)
9.Zvýšení kvality parametrů vybraných železničních tratí mimo síť TEN-T
Purkart, P. - Javořík, T., - Vodák, D.
In: Sborník studentské vědecké konference Železniční výzkumné aktivity ŽELVA 2019. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 116-123. ISBN 978-80-01-06622-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2019)
10.Optimalizační nástroj dopravní obsluhy liniových železničních sítí
Javořík, T. - Týfa, L.
In: Sborník studentské vědecké konference Železniční výzkumné aktivity ŽELVA 2019. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 68-77. ISBN 978-80-01-06622-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2019)
11.Regionální železniční doprava v ČR 2020+
Jacura, M. - Javořík, T., - Purkart, P.
In: Verejná osobná doprava 2019 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2019. p. 69-74. ISBN 978-80-89565-40-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2019)
12.Parametry infrastruktury a provozní koncepce v železniční dopravě
Purkart, P. - Vodák, D., - Javořík, T.
In: Verejná osobná doprava 2019 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2019. p. 60-68. ISBN 978-80-89565-40-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2019)
13.The assesment of priorities in the construction of new tram lines in Prague by using the multicriterial linear optimization
Teichmann, D. - Týfa, L. - Purkart, P. - Javořík, T., - Vodák, D.
In: Transport Problems 2019, Proceedings. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2019. p. 281-288. ISBN 978-83-945717-8-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2019)
14.Motivační opatření v dopravě v evropských městech při smogové situaci
Jacura, M. - Javořík, T. - Neubergová, K., - Týfa, L.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Transportation Systems, 2019.
Výzkumná zpráva v češtině (2019)
15.Standardy vozidel, služeb ve vlacích a navazujících služeb pro nabídková řízení na regionální železniční dopravu Moravskoslezského kraje
Jacura, M. - Javořík, T. - Purkart, P., - Týfa, L.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Transportation Systems, 2019.
Výzkumná zpráva v češtině (2019)
16.Revízia súboru noriem pre koľajovú infraštruktúru električiek v Českej Republike
Trešl, O. - Javořík, T.
[Unpublished Lecture] Žilinská univerzita v Žiline. 2019-06-19.
Nepublikovaná přednáška (2019)
17.Optimization of Transport Service of Linear Railway Networks
Javořík, T. - Vodák, D., - Týfa, L.
In: TRANSPORT MEANS 2019 - PROCEEDINGS OF THE 23rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. p. 93-98. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2019)
18.Optimální technické parametry železniční dopravní cesty pro dosažení požadované provozní koncepce
Purkart, P. - Vodák, D. - Javořík, T., - Týfa, L.
In: 2018 Young Transportation Engineers Conference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2018. p. 200-207. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
19.Regionální železniční doprava v ČR - rozsah sítě a forma zadávání výkonu dopravcům
Jacura, M. - Javořík, T.
In: Verejná osbná doprava 2018 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2018. p. 32-36. ISBN 978-80-89565-36-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
20.Provozní soubory regionální železniční dopravy v Moravskoslezském kraji
Jacura, M. - Fridrišek, P. - Javořík, T., - Týfa, L.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Transportation Systems, 2018.
Výzkumná zpráva v češtině (2018)
21.Potenciál kolejové dopravy pro dopravní obsluhu malých územních celků z hlediska technicko-provozních parametrů
Javořík, T. - Penc, M. opon. - Teichmann, D. opon. - Březina, E. opon., - Týfa, L. supervisor
Praha: Defense date 2018-12-14. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů. Supervised by L. TÝFA.
Doktorská práce (Ph.D.) (2018)
22.Posílení významu železnice v dopravní obsluze regionu Rokycanska
Purkart, P. - Javořík, T.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2017, 23(43), 1-100. ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
23.Kolejová doprava Leipzig a Halle – ukázky konkrétních řešení
Javořík, T. - Jacura, M., - Trešl, O.
Pozemné komunikácie a dráhy. 2017, 13(1/2017), 51-58. ISSN 1336-7501.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
24.Zásady pro navrhování a zřizování preference autobusů veřejné hromadné dopravy
Novotný, V. - Prousek, T., - Javořík, T.
Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2017. ISBN 978-80-01-06311-8.
Jiná kniha česky (2017)
25.Standard zastávek PID
Novotný, V. - Hájek, K. - Javořík, T. - Maléř, Č. - Drápal, F. - Kotrc, O. - Bitter, A. - Vršitý, T. - Tittl, L. - Harciník, J., - Frejlachová, K.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06345-3.
Vědecká kniha česky (2017)
26.Metodika preference autobusů a trolejbusů VHD – finální verze po projednání
Novotný, V. - Javořík, T.
In: Inteligentní systémy - doprava, parkování, veřejná doprava. Brněnské komunikace a.s., 2017. p. 94-104. ISBN 978-80-260-9662-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
27.Železniční linka S6 Pražské integrované dopravy
Jacura, M. - Javořík, T.
In: Verejná osobná doprava 2017 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2017. p. 119-123. ISBN 978-80-89565-33-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
28.Kolejová doprava Leipzig a Halle – ukázky konkrétních řešení
Javořík, T. - Jacura, M., - Trešl, O.
In: Doprava v košickom regióne do roku 2020. Košice: Agentúra na podporu regionálného rozvoja Košice, n.o., 2017. p. 97-104. ISBN 978-80-971246-7-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
29.Rychlosti pěších proudů v železničních stanicích
Jacura, M. - Javořík, T.
In: Doprava v košickom regióne do roku 2020. Košice: Agentúra na podporu regionálného rozvoja Košice, n.o., 2017. p. 105-112. ISBN 978-80-971246-7-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
30.Possible Ways of Improving Railway Operation and Infrastructure in Area between Děčín and Rumburk
Purkart, P. - Vodák, D. - Javořík, T., - Hoření, T.
In: Student Scientific Conference Modernization of Railway IRICoN 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 2-102. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06297-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
31.Possible Ways of Improving Railway Operation and Infrastructure in Area between Děčín and Rumburk
Purkart, P. - Vodák, D. - Javořík, T., - Hoření, T.
In: Modernization of the railways - IRICoN 2017. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2017. pp. 1-44. ISBN 978-80-01-06140-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
32.Quantifying the effects of public transport priority based on the potential of time savings
Novotný, V. - Jacura, M., - Javořík, T.
In: 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
33.Analýza ekonomických přínosů nástupišť pro cestující
Jacura, M. - Purkart, P. - Javořík, T. - Vodák, D., - Týfa, L.
[Research Report] 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
34.Nabídková řízení v železniční dopravě - Plzeňský kraj
Jacura, M. - Javořík, T., - Týfa, L.
[Research Report] 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
35.Aktuální témata preference BUS a workshop projektu PREFOS
Novotný, V. - Prousek, T. - Javořík, T., - Kočárková, D.
Silniční obzor. 2016, 2016(09), 235-240. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
36.Základní předpoklady provozu tramvají a autobusů na společném pásu
Novotný, V. - Javořík, T., - Kočárková, D.
Dopravní inženýrství. 2016, 2016(1), 1-36. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
37.Evaluation Of Potential Of Regional Railway Lines
Javořík, T. - Novotný, V. - Týfa, L., - Vaněk, M.
Problemy Transportu - Transport Problems. 2016, 11(4), 111-126. ISSN 1896-0596.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
38.Soucasné trendy v realizaci zastávek veřejné hromadné dopravy
Javořík, T. - Novotný, V.
In: Sborník studentské vědecké konference "Trendy a inovace v dopravním stavitelství". Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2016, pp. 21-28. ISBN 978-80-01-05973-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
39.Vybrané aspekty provozu BUS v profilu tramvajové tratě
Novotný, V. - Javořík, T., - Kočárková, D.
In: Zklidnění dopravy ve městech a obcích. Brno: Česká silniční společnost (pobočka při a. s. Brněnské komunikace, 2016. pp. 1-150. ISBN 978-80-260-9662-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
40.Standard riešenie zastávok a prestupných bodov v Prahe a Stredočeskom kraji
Novotný, V. - Javořík, T.
In: Verejná osobná doprava 2016 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2016. pp. 95-100. ISBN 978-80-89565-26-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
41.Quantifiable benefits of public transport priority measures
Havlena, O. - Javořík, T. - Novotný, I. - Novotný, V., - Svetlík, M.
In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 1-11. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
42.Effects of Dedicated Bus Lanes on Travel Time Based on Data Evaluation
Novotný, I. - Javořík, T., - Novotný, V.
In: Sborník studentské vědecké konference "Trendy a inovace v dopravním stavitelství". Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2016. pp. 37-43. ISBN 978-80-01-05973-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
43.Traffic Data Evaluation as Part of Public Transport Priority Measures Assessment
Novotný, V. - Novotný, I., - Javořík, T.
In: Transport Problems 2016, Proceedings. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2016. pp. 791-800. ISBN 978-83-935232-8-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
44.Assessment of Railway Station Modernisation Combining Risk Analysis with Multi-criteria Analysis
Javořík, T. - Týfa, L.
Communications. 2015, 17(2), 60-65. ISSN 1335-4205.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
45.Sdružený tramvajový a autobusový pás - nový prvek místních komunikací
Novotný, V. - Kočárková, D., - Javořík, T.
In: Verejná osobná doprava 2015 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2015, pp. 68-74. ISBN 978-80-89565-20-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
46.Možnosti zvýšenia atraktivity regionálnej železničnej dopravy
Javořík, T. - Jacura, M.
In: 11. Fórum kol'ajovej dopravy - Zborník príspevkov. Bratislava: FO ART s.r.o., 2015, pp. 102-105. ISBN 978-80-89664-26-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
47.Evaluation Of Regional Railway Lines Potential
Javořík, T. - Novotný, V. - Týfa, L., - Vaněk, M.
In: Transport Problems 2015 - Proceedings. Silesian University of Technology, 2015, pp. 699-710. ISBN 978-83-935232-6-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
48.Vliv konstrukce koleje na emise hluku z železniční dopravy
Týfa, L. - Javořík, T. - Vašica, D. - Ládyš, L. - Biľová, M., - Matoušek, A.
In: Rychlost s tichostí. Praha: Powerprint, 2015, pp. 24-32. ISBN 978-80-87994-28-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2015)
49.Rozvoj železnice v dopravní obsluze regionu Rokycan
Jacura, M. - Javořík, T. - Purkart, P., - Hoření, T.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2014, 19(38), 1-15. ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
50.Revitalizace a obnovení provozu na trati Hrušovany u Brna – Židlochovice a její zapojení do IDS JMK
Jacura, M. - Javořík, T. - Bartoš, V., - Landa, J.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2014,(38), 1-10. ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
51.Korekce výpočtových metodik emisí hluku na rekonstruovaných železničních tratích v České republice jako nástroj k objektivizaci modelovaných hodnot
Týfa, L. - Javořík, T. - Vašica, D. - Ládyš, L. - Biľová, M., - Matoušek, A.
Fyzikálne faktory prostredia. 2014, IV(1), 14-18. ISSN 1338-3922.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2014)
52.Parameters of passenger facilities according to railway station characteristics
Havlena, O. - Jacura, M. - Týfa, L. - Javořík, T., - Svetlík, M.
Problemy Transportu - Transport Problems. 2014, 9 (4)(4), 97-104. ISSN 1896-0596.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2014)
53.Možnosti zvýšení atraktivity regionální železniční dopravy
Jacura, M. - Javořík, T.
In: Verejná osobná doprava 2014 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2014. pp. 44-47. ISBN 978-80-89565-15-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
54.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Závěrečná zpráva projektu
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Jacura, M. - Neubergová, K. - Vašica, D. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Biľová, M. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2014. Report no. TAČR-HLUVLA-ZZPR2013.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
55.Ekonomická bilance železničních tratí regionálního významu na území ČR
Týfa, L. - Javořík, T. - Novotný, V., - Vaněk, M.
Perner's Contacts. 2013, 8(3), 55-68. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
56.Vliv opatření na infrastruktuře železniční dopravy na snížení vzniku a šíření hluku od jedoucích vlaků
Jacura, M. - Javořík, T. - Vašica, D., - Ládyš, L.
Vědeckotechnický sborník Českých drah. 2013, 2013(36), 1-16. ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
57.Stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku v podmínkách České republiky.
Týfa, L. - Jacura, M. - Neubergová, K. - Javořík, T. - Ládyš, L. - Bilová, M. - Matoušek, A., - Vašica, D.
Silnice železnice. 2013, 8(5), 92-96. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
58.Area claims of the passengers at mass public transport hubs
Havlena, O. - Jacura, M. - Javořík, T., - Svetlík, M.
Problemy Transportu - Transport Problems. 2013, 8(2), 83-88. ISSN 1896-0596.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
59.Potenciál regionální kolejové dopravy jako smysluplné součásti dopravního systému státu
Vaněk, M. - Javořík, T. - Novotný, V., - Týfa, L.
In: Verejná osobná doprava 2013 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2013, pp. 53-56. ISBN 978-80-89565-10-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
60.Parameters of passenger facilities according to railway station characteristics
Havlena, O. - Jacura, M. - Javořík, T., - Svetlík, M.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013, pp. 64-69. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
61.Layout Optimalization of Equipment for Personal Transport in Public Transport Change Nodes
Jacura, M. - Javořík, T. - Novotný, V., - Vaněk, M.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013, pp. 76-81. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
62.Parameters of passenger facilities according to railway station characteristics
Havlena, O. - Jacura, M. - Javořík, T. - Svetlík, M., - Týfa, L.
In: Transport Problems 2013 - Conference proceedings. Silesian University of Technology, 2013. p. 541-548. ISBN 978-83-935232-1-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
63.Metodika stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku v podmínkách České republiky
Týfa, L. - Ládyš, L. - Jacura, M. - Javořík, T. - Vašica, D. - Matoušek, A. - Biľová, M., - Bartošová, L.
[Certified Methodology (for RIV)] 2013.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
64.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2012
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Vašica, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2013. Report no. TAČR-HLUVLA-PZPR2012.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
65.Zhodnocení modernizace železniční stanice rozhodovacími metodami a architektonickým pohledem
Týfa, L. - Hájek, K. - Javořík, T., - Vaněk, M.
[Unpublished Lecture] Spoločnosť PSKD - prevádzka a stavby koľajovej dopravy. 2013-03-19.
Nepublikovaná přednáška (2013)
66.Charakteristiky železničních tratí regionálního významu ve vztahu k jejich lokaci na území ČR
Týfa, L. - Javořík, T. - Novotný, V., - Vaněk, M.
In: Verejná osobná doprava 2012 - Zborník. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2012, pp. 55-58. ISBN 978-80-89565-05-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
67.Area Claims of the Passengers at Mass Public Transport Hubs
Jacura, M. - Havlena, O. - Javořík, T., - Svetlík, M.
In: Conference Proceedings IVth International Scientific Conference Transport Problems 2012. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2012. pp. 210-215. ISBN 978-83-935232-0-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
68.Optimální podoba přestupních uzlů veřejné hromadné dopravy
Jacura, M. - Týfa, L. - Javořík, T. - Havlena, O. - Vaněk, M. - Svetlík, M., - Pöschl, D.
[Certified Methodology (for RIV)] 2012.
Uplatněná certifikovaná metodika (2012)
69.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2011
Týfa, L. - Přibyl, P. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Javořík, T. - Vašica, D. - Ládyš, L. - Bartošová, L. - Matoušek, A. - Hrubý, P., - Křenová, R.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2012. Report no. TAČR-HLUVLA-PZPR2011.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2012)
70.Maximalizace efektivity regionální kolejové dopravy - dílčí výstup projektu: Charakteristiky železničních tratí regionálního významu ve vztahu k jejich lokaci na území ČR
Vaněk, M. - Týfa, L. - Javořík, T., - Novotný, V.
[Technical Work] - Prov. org. SUDOP PRAHA a.s., Praha, Olšanská 1a, dat. prov. - zač. 2012-11-29 ukonč. 2012-11-29.
Technické dílo (2012)
71.Kategorizace přestupních uzlů se zapojením železniční dopravy
Týfa, L. - Jacura, M. - Javořík, T., - Havlena, O.
Silnice železnice. 2011, 6(5), P1-IX-P1-XI. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
72.Posouzení variant uspořádání železniční stanice multikriteriální a rizikovou analýzou
Týfa, L. - Javořík, T., - Vaněk, M.
In: Verejná osobná doprava 2011 - zborník. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2011, pp. 100-103. ISBN 978-80-970356-9-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
73.Klasifikace přestupních vazeb mezi železnicí a navazující dopravou
Týfa, L. - Jacura, M. - Javořík, T., - Havlena, O.
In: Verejná osobná doprava 2011 - zborník. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2011. pp. 52-57. ISBN 978-80-970356-9-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
74.Layout Optimalization of Equipment for Personal Transport in Public Transport Change Nodes
Jacura, M. - Týfa, L. - Svetlík, M. - Havlena, O. - Vaněk, M. - Pöschl, D., - Javořík, T.
In: Workshop 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, pp. 1-13. Available from: https://www.sgs.cvut.cz/index.php?action=workshop_2011
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2011)
75.Dílčí výstupy z rozboru nástupišť a železničních stanic v České republice
Týfa, L. - Jacura, M. - Vaněk, M., - Javořík, T.
Doprava. 2010, 52(5), 21-23. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
76.Statistika nástupišť v železničních stanicích na území ČR
Vaněk, M. - Týfa, L. - Havlena, O. - Jacura, M. - Pöschl, D., - Javořík, T.
In: Konference Železnice 2010 - sborník příspěvků. Praha: SUDOP Praha, a.s., 2010, pp. 103-108.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
77.Interakce parametru dveří drážních vozidel a nástupní plochy
Jacura, M. - Havlena, O. - Pöschl, D., - Javořík, T.
In: Verejná osobná doprava 2010 - zborník. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2010, pp. 142-145. ISBN 978-80-970356-1-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.