covid-19 info

logo ČVUT

Ing. Martin Jacura, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-428 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224355088
E-mail:
jacurmar@fd.cvut.cz
Funkce:
vedoucí / ústav dopravních systémů / FD
člen grémia / FD
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / FD

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12ZPV - Železniční provoz
12ZSUZ - Železniční stanice a uzly

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
12Y1PU - Provozní uspořádání stanic
12ZELP - Železniční provoz
12ZPV - Železniční provoz
12ZSUZ - Železniční stanice a uzly
12ZTS - Železniční tratě a stanice
15Y1DZ - Dějiny železniční dopravy
Cvičení:
12ZELP - Železniční provoz
Kombinovaná forma studia:
12ZPV - Železniční provoz

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Pavel Purkart
Ing. David Vodák

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní obslužnost
  12X1DO - bakalářský studijní program
  12X2DO - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Normativní podmínky uspořádání nástupišť v ČR a SR
Bazár, J. - Jacura, M.
Nová železniční technika. 2020, 28(3), 14-21. ISSN 1210-3942.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2020)
2.Elektrickým vlakem! I tam, kam dráty nevedou?
Javořík, T. - Týfa, L., - Jacura, M.
In: Verejná osobná doprava 2020 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2020. p. 37-42. ISBN 978-80-89565-43-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2020)
3.Je česká železnice připravena na alternativní pohony?
Javořík, T. - Týfa, L., - Jacura, M.
In: Sborník studentské vědecké konference Železniční výzkumné aktivity ŽELVA 2020. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 28-37. ISBN 978-80-01-06765-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2020)
4.Expertní posudek na Studii APC "Komercionalizace provozu SC Pendolino"
Janoš, V. - Fridrišek, P. - Metelka, S. - Vávra, R. - Jacura, M., - Teichmann, D.
[Research Report] 2020.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2020)
5.Plán dopravní obslužnosti města Ústí nad Orlicí pro léta 2021–2026
Jacura, M. - Javořík, T. - Kruntorád, J. - Purkart, P. - Týfa, L., - Vodák, D.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Transportation Systems, 2020.
Výzkumná zpráva v češtině (2020)
6.Plán dopravní obslužnosti města Kolín pro léta 2021–2026
Jacura, M. - Javořík, T. - Kruntorád, J. - Purkart, P. - Týfa, L., - Vodák, D.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Transportation Systems, 2020.
Výzkumná zpráva v češtině (2020)
7.Výpravní budovy smíšených nebo osobních železničních stanic - proměna jejich role ve 21. století
Týfa, L. - Hájek, K. - Jacura, M., - Kruntorád, J.
In: Člověk, stavba a územní plánování 14. Sborník abstraktů.. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 32-33. ISBN 978-80-01-06782-6.
Abstrakt ve sborníku (2020)
8.Possible Changes in Transport Conception of International and Long-distance Railway Connections Relating the Construction of New High-speed Railway Lines in the Czech Republic
Purkart, P. - Vodák, D. - Javořík, T., - Jacura, M.
[Unpublished Lecture] Studentská vědecká konference IRICoN 2020 Vysokorychlostní tratě – budoucnost české železnice. 2020-11-10.
Nepublikovaná přednáška (2020)
9.Young Transportation Engineers Conference 2020
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Doležal, O. ed. - Drábek, M. ed. - Horažďovský, P. ed. - Mík, J. ed. - Růžička, J. ed. - Kalivodová, M. ed. - Richter, P. ed. - Neuhäuserová, M. ed., - Matowicki, M. ed.
Prague, 2020-11-19. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. ISBN 978-80-01-06793-2.
Sborník (2020)
10.Vliv železniční infrastruktury na stanovení provozních souborů regionální osobní dopravy
Jacura, M. - Javořík, T., - Týfa, L.
In: Železnice 2019 Sborník příspěvků. Praha: SUDOP Praha a.s., 2019. p. 89-97.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2019)
11.Stanovení optimálních parametrů úprav železničních tratí
Vodák, D. - Jacura, M., - Purkart, P.
In: Sborník studentské vědecké konference Železniční výzkumné aktivity ŽELVA 2019. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 160-167. ISBN 978-80-01-06622-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2019)
12.Regionální železniční doprava v ČR 2020+
Jacura, M. - Javořík, T., - Purkart, P.
In: Verejná osobná doprava 2019 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2019. p. 69-74. ISBN 978-80-89565-40-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2019)
13.Motivační opatření v dopravě v evropských městech při smogové situaci
Jacura, M. - Javořík, T. - Neubergová, K., - Týfa, L.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Transportation Systems, 2019.
Výzkumná zpráva v češtině (2019)
14.Standardy vozidel, služeb ve vlacích a navazujících služeb pro nabídková řízení na regionální železniční dopravu Moravskoslezského kraje
Jacura, M. - Javořík, T. - Purkart, P., - Týfa, L.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Transportation Systems, 2019.
Výzkumná zpráva v češtině (2019)
15.Regionální železniční doprava v ČR - rozsah sítě a forma zadávání výkonu dopravcům
Jacura, M. - Javořík, T.
In: Verejná osbná doprava 2018 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2018. p. 32-36. ISBN 978-80-89565-36-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
16.Provozní soubory regionální železniční dopravy v Moravskoslezském kraji
Jacura, M. - Fridrišek, P. - Javořík, T., - Týfa, L.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Transportation Systems, 2018.
Výzkumná zpráva v češtině (2018)
17.Young Transportation Engineers Conference 2018
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Doležal, O. ed. - Drábek, M. ed. - Horažďovský, P. ed. - Kraus, J. ed. - Kumpošt, P. ed. - Mík, J. ed., - Růžička, J. ed.
Praha, Horská 3, 2018-11-01. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Sborník (2018)
18.Kolejová doprava Leipzig a Halle – ukázky konkrétních řešení
Javořík, T. - Jacura, M., - Trešl, O.
Pozemné komunikácie a dráhy. 2017, 13(1/2017), 51-58. ISSN 1336-7501.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
19.Železniční linka S6 Pražské integrované dopravy
Jacura, M. - Javořík, T.
In: Verejná osobná doprava 2017 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2017. p. 119-123. ISBN 978-80-89565-33-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
20.Rychlosti pěších proudů v železničních stanicích
Jacura, M. - Javořík, T.
In: Doprava v košickom regióne do roku 2020. Košice: Agentúra na podporu regionálného rozvoja Košice, n.o., 2017. p. 105-112. ISBN 978-80-971246-7-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
21.Kolejová doprava Leipzig a Halle – ukázky konkrétních řešení
Javořík, T. - Jacura, M., - Trešl, O.
In: Doprava v košickom regióne do roku 2020. Košice: Agentúra na podporu regionálného rozvoja Košice, n.o., 2017. p. 97-104. ISBN 978-80-971246-7-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
22.Quantifying the effects of public transport priority based on the potential of time savings
Novotný, V. - Jacura, M., - Javořík, T.
In: 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
23.Nabídková řízení v železniční dopravě - Plzeňský kraj
Jacura, M. - Javořík, T., - Týfa, L.
[Research Report] 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
24.Analýza ekonomických přínosů nástupišť pro cestující
Jacura, M. - Purkart, P. - Javořík, T. - Vodák, D., - Týfa, L.
[Research Report] 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
25.Detailed Analysis of Public Bus Vehicle Ride on Urban Roads
Novotný, V. - Kočárková, D. - Havlena, O., - Jacura, M.
Problemy Transportu - Transport Problems. 2016, 11(4), 43-55. ISSN 1896-0596.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
26.Preference veřejné dopravy v ČR – pomalé kroky k legislativním změnám
Novotný, V. - Jacura, M.
In: Verejná osobná doprava 2016 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2016. pp. 146-151. ISBN 978-80-89565-26-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
27.Quantifiable Benefits of Public Transport Priority Measures
Havlena, O. - Jacura, M., - Svetlík, M.
In: Transport Problems 2016, Proceedings. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2016. p. 699-708. ISBN 978-83-935232-8-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
28.Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Vyčichl, J. ed. - Drábek, M. ed. - Mík, J. ed. - Kraus, J. ed., - Langr, M. ed.
Praha, 2016-10-06. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-06016-2.
Sborník (2016)
29.Přínos poloostrovních nástupišť ke zlepšení cestování vlaky osobní dopravy
Hlubuček, A. - Jacura, M., - Týfa, L.
Silnice Železnice. 2015, 10(5), 75-82. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
30.Preference VHD - Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu
Novotný, V. - Prousek, T., - Jacura, M.
Pozemné komunikácie a dráhy. 2015, 11(1), 25-30. ISSN 1336-7501.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2015)
31.Konference PhD studentů a mladých vědců ČVUT FD
Mičunková, K. org. - Jacura, M. org. - Vyčichl, J. org., - Nouzovský, L. org.
[Conference Hosting] 2015.
Pořádání konference (2015)
32.Poloostrovní nástupiště - kudy dál?
Jacura, M. - Týfa, L.
In: ŽELEZNICE 2015 - sborník příspěvků. 2015. pp. 61-67.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2015)
33.Možnosti zvýšenia atraktivity regionálnej železničnej dopravy
Javořík, T. - Jacura, M.
In: 11. Fórum kol'ajovej dopravy - Zborník príspevkov. Bratislava: FO ART s.r.o., 2015, pp. 102-105. ISBN 978-80-89664-26-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
34.Preference VHD - Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu
Novotný, V. - Prousek, T., - Jacura, M.
In: Doprava v regióně Východné Slovensko. Košice: Agentúra na podporu regionálného rozvoja Košice, n.o., 2015. pp. 117-123. ISBN 978-80-971246-3-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
35.Přestupní terminály VHD - teorie a praxe
Havlena, O. - Jacura, M., - Novotný, I.
In: Verejná osobná doprava 2015 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2015, pp. 60-67. ISBN 978-80-89565-20-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
36.Detailed Analysis Of Public Bus Vehicle Ride On Urban Road
Novotný, V. - Kočárková, D. - Havlena, O., - Jacura, M.
In: Transport Problems 2015 - Proceedings. Silesian University of Technology, 2015, pp. 785-795. ISBN 978-83-935232-6-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
37.YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference
Mičunková, K. ed. - Nouzovský, L. ed. - Vyčichl, J. ed., - Jacura, M. ed.
Praha, 2015-09-30. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. ISBN 978-80-01-05791-9.
Sborník (2015)
38.Rozvoj železnice v dopravní obsluze regionu Rokycan
Jacura, M. - Javořík, T. - Purkart, P., - Hoření, T.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2014, 19(38), 1-15. ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
39.Revitalizace a obnovení provozu na trati Hrušovany u Brna – Židlochovice a její zapojení do IDS JMK
Jacura, M. - Javořík, T. - Bartoš, V., - Landa, J.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2014,(38), 1-10. ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
40.KATEGORIZACE ŽELEZNIČNÍCH TARIFNÍCH BODŮ A JEJÍ APLIKACE
Jacura, M. - Novotný, V. - Havlena, O., - Svetlík, M.
Perner's Contact. 2014, 9(3), 63-77. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
41.Výpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání II: Současné trendy v navrhování výpravních budov
Hájek, K. - Jacura, M., - Novotný, V.
Silnice železnice. 2014, 9(5), 78-86. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2014)
42.Parameters of passenger facilities according to railway station characteristics
Havlena, O. - Jacura, M. - Týfa, L. - Javořík, T., - Svetlík, M.
Problemy Transportu - Transport Problems. 2014, 9 (4)(4), 97-104. ISSN 1896-0596.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2014)
43.Možnosti zvýšení atraktivity regionální železniční dopravy
Jacura, M. - Javořík, T.
In: Verejná osobná doprava 2014 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2014. pp. 44-47. ISBN 978-80-89565-15-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
44.Rozvoj železnice v Praze v souvislostech udržitelné mobility a strategického plánu
Jacura, M. - Tittl, L. - Novotný, I., - Zděradička, ZM
In: Verejná osobná doprava 2014 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2014, pp. 82-85. ISBN 978-80-89565-15-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
45.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Závěrečná zpráva projektu
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Jacura, M. - Neubergová, K. - Vašica, D. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Biľová, M. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2014. Report no. TAČR-HLUVLA-ZZPR2013.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
46.Studie k budoucí organizaci jednotné integrované dopravy na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje
Kocourek, J. - Pušman, V. - Jacura, M., - Skolilová, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
47.Vliv opatření na infrastruktuře železniční dopravy na snížení vzniku a šíření hluku od jedoucích vlaků
Jacura, M. - Javořík, T. - Vašica, D., - Ládyš, L.
Vědeckotechnický sborník Českých drah. 2013, 2013(36), 1-16. ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
48.Stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku v podmínkách České republiky.
Týfa, L. - Jacura, M. - Neubergová, K. - Javořík, T. - Ládyš, L. - Bilová, M. - Matoušek, A., - Vašica, D.
Silnice železnice. 2013, 8(5), 92-96. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
49.Výpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání I. - Od koněspřežné dráhy po současnost
Hájek, K. - Jacura, M., - Novotný, V.
Silnice železnice. 2013, 8(5/2013), 70-77. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
50.Hluk ze železniční dopravy, porovnání účinku pasivních protihlukových opatření.
Neubergová, K. - Vašica, D. - Jacura, M., - Ládyš, L.
Silnice a železnice. 2013, 8(5), 84-86. ISSN 1803-8441.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2013)
51.Area claims of the passengers at mass public transport hubs
Havlena, O. - Jacura, M. - Javořík, T., - Svetlík, M.
Problemy Transportu - Transport Problems. 2013, 8(2), 83-88. ISSN 1896-0596.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
52.Dispoziční uspořádání výpravních budov od historie po současnost
Jacura, M. - Hájek, K., - Svetlík, M.
In: 9. Fórum koľajovej dopravy - Zborník príspevkov. Bratislava: FO ART s.r.o., 2013, pp. 83-86. ISBN 978-80-88973-96-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
53.Rozsah zázemí pro cestující v železničních stanicích a zastávkách
Jacura, M. - Havlena, O. - Novotný, V., - Svetlík, M.
In: Verejná osobná doprava 2013 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2013. pp. 115-120. ISBN 978-80-89565-10-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
54.Decision Support System for Design of Transfer Node Conception
Jacura, M. - Týfa, L.
In: Proceedings of the 11th European Transport Congress. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013, pp. 96-102. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
55.Parameters of passenger facilities according to railway station characteristics
Havlena, O. - Jacura, M. - Javořík, T., - Svetlík, M.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013, pp. 64-69. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
56.Layout Optimalization of Equipment for Personal Transport in Public Transport Change Nodes
Jacura, M. - Javořík, T. - Novotný, V., - Vaněk, M.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013, pp. 76-81. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
57.Parameters of passenger facilities according to railway station characteristics
Havlena, O. - Jacura, M. - Javořík, T. - Svetlík, M., - Týfa, L.
In: Transport Problems 2013 - Conference proceedings. Silesian University of Technology, 2013. p. 541-548. ISBN 978-83-935232-1-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
58.Metodika stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku v podmínkách České republiky
Týfa, L. - Ládyš, L. - Jacura, M. - Javořík, T. - Vašica, D. - Matoušek, A. - Biľová, M., - Bartošová, L.
[Certified Methodology (for RIV)] 2013.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
59.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2012
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Vašica, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2013. Report no. TAČR-HLUVLA-PZPR2012.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
60.Utilisation of Decision Tables for Proposal of Transfer Node Conception
Týfa, L. - Jacura, M.
PROMET - Traffic&Transportation. 2012, 24(5), 425-431. ISSN 0353-5320.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
61.Optimalizace objemu akustických informací v železničních stanicích
Týfa, L. - Havlena, O., - Jacura, M.
In: Verejná osobná doprava 2012 - Zborník. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2012, pp. 62-65. ISBN 978-80-89565-05-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
62.Area Claims of the Passengers at Mass Public Transport Hubs
Jacura, M. - Havlena, O. - Javořík, T., - Svetlík, M.
In: Conference Proceedings IVth International Scientific Conference Transport Problems 2012. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2012. pp. 210-215. ISBN 978-83-935232-0-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
63.Nové trendy v navrhování výpravních budov
Týfa, L. - Hájek, K., - Jacura, M.
In: 8. Fórum koľajovej dopravy - Zborník príspevkov. Bratislava: Spoločnosť PSKD - Prevádzka a stavby koľajovej dopravy, 2012, pp. 21-25. ISBN 978-80-88973-85-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2012)
64.Optimální podoba přestupních uzlů veřejné hromadné dopravy
Jacura, M. - Týfa, L. - Javořík, T. - Havlena, O. - Vaněk, M. - Svetlík, M., - Pöschl, D.
[Certified Methodology (for RIV)] 2012.
Uplatněná certifikovaná metodika (2012)
65.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2011
Týfa, L. - Přibyl, P. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Javořík, T. - Vašica, D. - Ládyš, L. - Bartošová, L. - Matoušek, A. - Hrubý, P., - Křenová, R.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2012. Report no. TAČR-HLUVLA-PZPR2011.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2012)
66.Kategorizace přestupních uzlů se zapojením železniční dopravy
Týfa, L. - Jacura, M. - Javořík, T., - Havlena, O.
Silnice železnice. 2011, 6(5), P1-IX-P1-XI. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
67.Klasifikace přestupních vazeb mezi železnicí a navazující dopravou
Týfa, L. - Jacura, M. - Javořík, T., - Havlena, O.
In: Verejná osobná doprava 2011 - zborník. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2011. pp. 52-57. ISBN 978-80-970356-9-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
68.Využití železnice pro vnitroměstské a příměstské přepravní vztahy v PID
Jacura, M. - Jareš, M.
In: Verejná osobná doprava 2011 - zborník. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2011, pp. 28-31. ISBN 978-80-970356-9-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
69.Layout Optimalization of Equipment for Personal Transport in Public Transport Change Nodes
Jacura, M. - Týfa, L. - Svetlík, M. - Havlena, O. - Vaněk, M. - Pöschl, D., - Javořík, T.
In: Workshop 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, pp. 1-13. Available from: https://www.sgs.cvut.cz/index.php?action=workshop_2011
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2011)
70.Variantní koncepty přestupních vazeb mezi železniční a navazující dopravou včetně aplikací
Týfa, L. - Jacura, M., - Hájek, K.
In: 7. Fórum koľajovej dopravy - Zborník príspevkov. Bratislava: Spoločnosť PSKD - Prevádzka a stavby koľajovej dopravy, 2011, pp. 21-24. ISBN 978-80-88973-68-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2011)
71.Koncepce vybavení železničních zastávek a terminálů
Hájek, K. - Týfa, L., - Jacura, M.
[Unpublished Lecture] M-Presse plus s.r.o.. 2011-06-15.
Nepublikovaná přednáška (2011)
72.Železniční provoz, doplňkový učební text
Jacura, M. - Novotný, V.
Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2011. ISBN 978-80-01-04973-0.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2011)
73.Posudek k záměru společnosti České dráhy, a.s., nakoupit šestnáct kusů netrakčních jednotek typu Railjet
Jacura, M. - Týfa, L.
[Technical Report] 2011. Report no. 2011-POS_ŠKODATR.
Technická zpráva (2011)
74.Požadavky na zařízení pro osobní přepravu na železnici
Týfa, L. - Jacura, M.
Silnice a železnice. 2010, 5(1), XXIII-XXIV. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
75.Shrnutí hlavních požadavků na úpravy uzlů veřejné hromadné dopravy
Týfa, L. - Jacura, M., - Hájek, K.
Doprava. 2010, 52(2), 29-31. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
76.Dílčí výstupy z rozboru nástupišť a železničních stanic v České republice
Týfa, L. - Jacura, M. - Vaněk, M., - Javořík, T.
Doprava. 2010, 52(5), 21-23. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
77.Modernizace železniční sítě České republiky
Jacura, M. - Kubát, B.
Inžinierske stavby. 2010, 58(3), 28-29. ISSN 1335-0846.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2010)
78.Acceptance of train delays by passengers
Týfa, L. - Jacura, M. - Svetlík, M., - Vachtl, M.
Transactions on Transport Sciences. 2010, 3(2), 83-92. ISSN 1802-9876.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2010)
79.Městská a příměstská kolejová doprava
Kubát, B. - Jacura, M. - Trešl, O., - Pejša, J.
Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010. ISBN 978-80-7357-539-7.
Vědecká kniha česky (2010)
80.Standardy zařízení pro osobní přepravu ve stanicích a zastávkách mimo vybranou železniční síť
Týfa, L. - Jacura, M., - Hájek, K.
In: 6. Fórum koľajovej dopravy - Zborník príspevkov. Bratislava: Spoločnosť PSKD - Prevádzka a stavby koľajovej dopravy, 2010, pp. 63-66. ISBN 978-80-88973-59-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
81.Návrhy moderních úprav regionálních uzlů veřejné hromadné dopravy s důrazem na jejich uživatelskou přívětivost
Týfa, L. - Jacura, M. - Vaněk, M., - Hájek, K.
In: Verejná osobná doprava 2010 - zborník. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2010, pp. 151-154. ISBN 978-80-970356-1-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
82.Interakce parametru dveří drážních vozidel a nástupní plochy
Jacura, M. - Havlena, O. - Pöschl, D., - Javořík, T.
In: Verejná osobná doprava 2010 - zborník. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2010, pp. 142-145. ISBN 978-80-970356-1-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
83.Statistika nástupišť v železničních stanicích na území ČR
Vaněk, M. - Týfa, L. - Havlena, O. - Jacura, M. - Pöschl, D., - Javořík, T.
In: Konference Železnice 2010 - sborník příspěvků. Praha: SUDOP Praha, a.s., 2010, pp. 103-108.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
84.Úloha nádraží v osobní železniční dopravě
Týfa, L. - Jacura, M., - Hájek, K.
In: Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR. Praha: M-presse, 2010,
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2010)
85.Moderní trendy v dispozičních a provozních úpravách regionálních dopravních uzlů - metodická příručka
Týfa, L. - Jacura, M. - Kohutka, R., - Vachtl, M.
[Certified Methodology (for RIV)] 2010.
Uplatněná certifikovaná metodika (2010)
86.Závěrečná zpráva 2009-2010 - Projekt výzkumu a vývoje Ministerstva dopravy č. 1F82A/029/190 Návrh standardů uspořádání železničních stanic, zastávek a přestupních terminálů na tratích mimo evropský železniční systém
Týfa, L. - Jacura, M. - Kohutka, R., - Vachtl, M.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2010. Report no. Grant VaV MD 2008-2009_ZZ.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2010)
87.Dopravní obslužnost území
Jacura, M.
Praha: Defense date 2010-12-10. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů.
Doktorská práce (Ph.D.) (2010)
88.Příklady úprav železničních stanic, zastávek a přestupních uzlů veřejné hromadné dopravy
Jacura, M. - Havlena, O. - Vaněk, M., - Svetlík, M.
Silnice a železnice. 2009, 4(2), 60-63. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2009)
89.Vyhodnocení ankety mezi cestujícími za rok 2008 o akceptaci zpoždění a rozvázání přípojových vazeb
Týfa, L. - Jacura, M., - Pöschl, D.
Vědeckotechnický sborník Českých drah. 2009,(27), ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2009)
90.Vliv dispozičního uspořádání uzlu veřejné hromadné dopravy na přestupní dobu
Týfa, L. - Jacura, M. - Havlena, O., - Vaněk, M.
In: Verejná osobná doprava 2009 - zborník konferencie. Bratislava: KONGRES management s. r. o., 2009, pp. 83-86. ISBN 978-80-89275-18-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
91.Nedostatky v úpravách přestupních uzlů
Týfa, L. - Jacura, M. - Havlena, O. - Vaněk, M., - Pöschl, D.
In: Železnice 2009 - sborník příspěvků. Praha: SUDOP Praha, a.s., 2009, pp. 147-151.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
92.Hodnocení zpoždění a přípojových vazeb cestujícími v železniční dopravě
Týfa, L. - Jacura, M., - Pöschl, D.
In: Verejná osobná doprava 2009 - zborník konferencie. Bratislava: KONGRES management s. r. o., 2009, pp. 97-100. ISBN 978-80-89275-18-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
93.Roční zpráva 2008 - Projekt výzkumu a vývoje Ministerstva dopravy č. 1F82A/029/190 "Návrh standardů uspořádání železničních stanic, zastávek a přestupních terminálů na tratích mimo evropský železniční systém"
Týfa, L. - Jacura, M. - Vachtl, M., - Kohutka, R.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2009. Report no. Grant VaV MD 2008-2009_RZ.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2009)
94.14th International Workshop City &Traffic
Jacura, M. org. - Kohutka, R. org.
[Workshop Hosting] 2009.
Pořádání workshopu (2009)
95.Projektová výuka se osvědčuje
Jacura, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
Pražská technika. 2009, 2009(3), 20. ISSN 1213-5348.
Článek (2009)
96.Znalecký posudek "Posouzení přepravních potřeb na vybraných tratích ČD, a.s. a návrh optimálního řešení ve vztahu k vozovému parku provozovatele"
Jacura, M. - Týfa, L., - Přibyl, P.
[Technical Report] 2009. Report no. 1.
Technická zpráva (2009)
97.Základy dopravního inženýrství
Kočárková, D. - Kocourek, J., - Jacura, M.
2 ed. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. ISBN 978-80-01-04233-5.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2009)
98.14th International Workshop City &Traffic - Documentation
Jacura, M. ed. - Kohutka, R. ed.
Děčín, 2009-07-10/2009-07-17. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2009. ISBN 978-80-01-04496-4.
Sborník (2009)
99.Akceptace zpoždění a rozvázání přípojových vazeb cestujícími v železniční dopravě
Jacura, M. - Týfa, L.
In: Verejná osobná doprava 2008 - zborník konferencie. Bratislava: KONGRES management s. r. o., 2008, pp. 143-148. ISBN 978-80-89275-12-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
100.Vhodné příklady řešení železničních stanic a zastávek z pohledu cestujícího
Jacura, M. - Týfa, L., - Kohutka, R.
In: Verejná osobná doprava 2008 - zborník konferencie. Bratislava: KONGRES management s. r. o., 2008. pp. 127-132. ISBN 978-80-89275-12-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
101.Četnost zastavování linek veřejné hromadné dopravy
Týfa, L. - Jacura, M.
In: Současnost a budoucnost dopravy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008, pp. 83-86. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
102.Úloha regionálních železničních tratí v IDS
Jacura, M. - Jareš, M.
In: Současnost a budoucnost dopravy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008, pp. 79-82. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
103.The Present and Future of Modern Transport
Kubát, B. ed. - Jírová, J. ed. - Jacura, M. ed., - Vyčichl, J. ed.
Prague, 2008-05-12/2008-05-13. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. ISBN 978-80-01-04056-0.
Sborník (2008)
104.Současnost a budoucnost dopravy
Kubát, B. ed. - Jírová, J. ed., - Jacura, M. ed.
Praha, 2008-05-12/2008-05-13. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. ISBN 978-80-01-04056-0.
Sborník (2008)
105.Uspořádání železničních stanic na vedlejších tratích
Týfa, L. - Jacura, M. - Kohutka, R., - Vachtl, M.
[Technical Work] - Prov. org. SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, dat. prov. - zač. 2008-11-18 ukonč. 2008-11-19.
Technické dílo (2008)
106.Problematika čekacích dob a zastavování ve veřejné hromadné dopravě
Jacura, M. - Týfa, L.
In: Verejná osobná doprava 2007. Bratislava: KONGRES management s. r. o., 2007, pp. 125-130. ISBN 978-80-89275-09-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
107.Možnosti řešení nástupišť při úpravách železničních stanic v České republice
Kubát, B. - Jacura, M. - Týfa, L., - Vachtl, M.
In: Modernizácia železničných tratí. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2007. pp. 1-8. ISBN 978-80-8070-736-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
108.Moderní trendy v obsluze území kolejovou dopravou
Kubát, B. - Vachtl, M., - Jacura, M.
In: From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007, pp. 139-142. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
109.Finite Element Modelling in Biomechanics and Mechanobiology
Kubát, B. ed. - Jírová, J. ed. - Jacura, M. ed., - Vyčichl, J. ed.
Dublin, 2007-08-26/2007-08-28. Dublin: Trinity Centre for Bioengineering, 2007.
Sborník (2007)
110.Opatření k optimalizaci veřejné dopravy ve vybrané lokalitě České republiky
Jacura, M. - Týfa, L.
In: Verejná osobná doprava 2006. Bratislava: KONGRES management s. r. o., 2006, pp. 62-70. ISBN 80-969365-9-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
111.Uspořádání stanic na regionálních tratích
Jacura, M. - Týfa, L.
In: Verejná osobná doprava 2006. Bratislava: KONGRES management s. r. o., 2006, pp. 150. ISBN 80-969365-9-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
112.TramTrain a jeho uplatnění v regionální dopravě
Kubát, B. - Jacura, M., - Vachtl, M.
In: Verejná osobná doprava 2006. Bratislava: KONGRES management s. r. o., 2006. pp. 83-88. ISBN 80-969365-9-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
113.Analysis and Subsequent Optimalisation Disposition of the Railway Stations
Jacura, M.
In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 800-801. ISBN 80-01-03439-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2006)
114.Vyjádření k dokumentu "Nový provozní koncept regionální příměstské dopravy Praha - Rudná - Nučice - Beroun" od firmy CONNEX Česká Železniční, s. r. o
Jacura, M. - Týfa, L.
[Technical Report] 2006. Report no. 1.
Technická zpráva (2006)
115.Nástupiště stanic na regionálních tratích
Jacura, M. - Týfa, L.
[Technical Work] - Prov. org. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systémů, Konviktská 20, 110 00 Praha, dat. prov. - zač. 2006-09-11 ukonč. 2006-09-22.
Technické dílo (2006)
116.Konference "Prezentace projektů"
Jacura, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
Pražská technika. 2006, -(3), 17. ISSN 1213-5348.
Článek (2006)
117.Vyjádření k dokumentu "Nový provozní koncept regionální příměstské dopravy Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř" od firmy CONNEX Česká Železniční, s. r. o
Jacura, M. - Týfa, L.
[Technical Report] 2006. Report no. 2.
Technická zpráva (2006)
118.Propojení regionálních center ČR veřejnou hromadnou dopravou
Jacura, M. - Kubát, B. - Týfa, L., - Vachtl, M.
In: 8. medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave. Bratislava: KONGRES management s. r. o., 2005, pp. 27-32. ISBN 80-969365-0-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
119.Železniční tratě a stanice - cvičení
Fliegel, T. - Jacura, M. - Kohoutek, P., - Týfa, L.
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2005. ISBN 80-01-03353-8.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2005)
120.Metro a jeho úloha v pražské dopravní síti
Kubát, B. - Jacura, M. - Vachtl, M., - Týfa, L.
In: 7. medzinárodná konferenci o verejnej osobnej doprave. Bratislava: Dom techniky ZSVTS, 2004, pp. 157-162. ISBN 80-233-0498-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
121.Základy dopravního inženýrství
Kočárková, D. - Slabý, P. - Kocourek, J., - Jacura, M.
Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Katedra dopravních sytémů v území, 2004. ISBN 80-01-03022-9.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2004)
122.Souhrnný závěr "Studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru města Brna zapojeného do regionu" a jejich oponentních posudků
Kubát, B. - Jacura, M. - Týfa, L., - Vachtl, M.
[Technical Report] 2004. Report no. 1.
Technická zpráva (2004)
123.Modernizace traťového úseku Praha Vysočany - Lysá nad Labem
Jacura, M.
Praha: Defense date 2003-06-23. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Diplomová práce (2003)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Preferenční osy veřejné hromadné dopravy
Jacura, M.
2015 - 2016
SGS15/170/OHK2/2T/16
2.Parametry výpravních budov z hlediska dimenzování a rozvržení prostor pro cestující, struktura a umístění informací v těchto prostorách
Jacura, M.
2012 - 2013
SGS12/160/OHK2/2T/16
3.Optimalizace uspořádání zařízení pro přepravu osob v přestupních uzlech veřejné hromadné dopravy
Jacura, M.
2010 - 2011
SGS10/215/OHK2/2T/16
4.Provozní uspořádání stanic
Jacura, M.
2006 - 2006
745
5.Analýza a následná optimalizace uspořádání železničních stanic
Jacura, M.
2005 - 2005
CTU0510016