info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Ing. Martin Jacura, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-428 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224355088
E-mail:
jacurmar@fd.cvut.cz
Funkce:
vedoucí / ústav dopravních systémů / FD
člen grémia / FD
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / FD

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12MKOD - Městská kolejová doprava
12PUSS - Provozní uspořádání stanic
12ZELP - Železniční provoz
12ZPV - Železniční provoz
12ZSUZ - Železniční stanice a uzly

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12ZELP - Železniční provoz (přednášející, cvičící)
12ZSUZ - Železniční stanice a uzly (přednášející)
12ZTS - Železniční tratě a stanice (přednášející, cvičící)
15Y1DZ - Dějiny železniční dopravy (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní obslužnost
  12X1DO - bakalářský studijní program
  12X2DO - navazující magisterský studijní program