Ing. Martin Jacura, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-428 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224355088
E-mail:
jacurmar@fd.cvut.cz
Funkce:
vedoucí / Ústav dopravních systémů / FD
člen grémia děkana / FD
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / FD

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní obslužnost
  12X1DO - bakalářský studijní program
  12X2DO - navazující magisterský studijní program
Rozvoj železniční dopravy v podmínkách ČR
  12X2RZ - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Analýza ekonomických přínosů nástupišť pro cestující
Jacura, M. - Purkart, P. - Javořík, T. - Vodák, D., - Týfa, L.
Dlážděná 1003/7, 110 00 PRAHA 1: Správa železniční dopravní cesty, s. o.. 2017
Výzkumná zpráva v češtině
2.Nabídková řízení v železniční dopravě - Plzeňský kraj
Jacura, M. - Javořík, T., - Týfa, L.
Škroupova 18, 306 13 Plzeň: Plzeňský kraj Krajský úřad, Odbor dopravy a silničního hospodářství. 2017
Výzkumná zpráva v češtině
3.Quantifying the effects of public transport priority based on the potential of time savings
Novotný, V. - Jacura, M., - Javořík, T.
In: RŮŽIČKA, J., ed. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. New York: IEEE Press. 2017, ISBN 978-1-5386-3825-5. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7973834/
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
4.Kolejová doprava Leipzig a Halle – ukázky konkrétních řešení
Javořík, T. - Jacura, M., - Trešl, O.
Pozemné komunikácie a dráhy. 2017, 13(1/2017), s. 51-58. ISSN 1336-7501.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
5.Kolejová doprava Leipzig a Halle – ukázky konkrétních řešení
Javořík, T. - Jacura, M., - Trešl, O.
In: SALAIOVÁ, B, et al., eds. Doprava v košickom regióne do roku 2020. DOPRAVA V KOŠICKOM REGIÓNE DO ROKU 2020. Košice, 07.09.2017 - 08.09.2017. Košice: Agentúra na podporu regionálného rozvoja Košice, n.o.. 2017, s. 97-104. ISBN 978-80-971246-7-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
6.Železniční linka S6 Pražské integrované dopravy
Jacura, M. - Javořík, T.
In: Verejná osobná doprava 2017 - Zborník prednášok. Verejná osobná doprava 2017. Bratislava, 23.10.2017 - 24.10.2017. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o.. 2017, s. 119-123. ISBN 978-80-89565-33-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
7.Rychlosti pěších proudů v železničních stanicích
Jacura, M. - Javořík, T.
In: MANDULA, J, et al., eds. Doprava v košickom regióne do roku 2020. DOPRAVA V KOŠICKOM REGIÓNE DO ROKU 2020. Košice, 07.09.2017 - 08.09.2017. Košice: Agentúra na podporu regionálného rozvoja Košice, n.o.. 2017, s. 105-112. ISBN 978-80-971246-7-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
8.Preference veřejné dopravy v ČR – pomalé kroky k legislativním změnám
Novotný, V. - Jacura, M.
In: Verejná osobná doprava 2016 - Zborník prednášok. Verejná osobná doprava 2016. Bratislava, 20.10.2016 - 21.10.2016. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o.. 2016, s. 146-151. ISBN 978-80-89565-26-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
9.Detailed Analysis of Public Bus Vehicle Ride on Urban Roads
Novotný, V. - Kočárková, D. - Havlena, O., - Jacura, M.
Problemy Transportu - Transport Problems. 2016, 11(4), s. 43-55. ISSN 1896-0596.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
10.Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Vyčichl, J. ed. - Drábek, M. ed. - Mík, J. ed. - Kraus, J. ed., - Langr, M. ed.
Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, ISBN 978-80-01-06016-2.
Sborník
11.Quantifiable Benefits of Public Transport Priority Measures
Havlena, O. - Jacura, M., - Svetlík, M.
In: Transport Problems 2016, Proceedings. V International Symposium of Young Researchers Transport Problems 2016. Katowice, 27.06.2016 - 28.06.2016. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej. 2016, s. 699-708. ISBN 978-83-935232-8-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
12.Poloostrovní nástupiště - kudy dál?
Jacura, M. - Týfa, L.
In: ŽELEZNICE 2015 - sborník příspěvků. ŽELEZNICE 2015. Praha, 25.11.2015. 2015, s. 61-67.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
13.Detailed Analysis Of Public Bus Vehicle Ride On Urban Road
Novotný, V. - Kočárková, D. - Havlena, O., - Jacura, M.
In: Transport Problems 2015 - Proceedings. Transport Problems 2015 - IV International Symposium Of Young Researchers. Katowice, 22.06.2015 - 23.06.2015. Silesian University of Technology. 2015, s. 785-795. ISBN 978-83-935232-6-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
14.Přínos poloostrovních nástupišť ke zlepšení cestování vlaky osobní dopravy
Hlubuček, A. - Jacura, M., - Týfa, L.
Silnice Železnice. 2015, 10(5), s. 75-82. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
15.Přestupní terminály VHD - teorie a praxe
Havlena, O. - Jacura, M., - Novotný, I.
In: Verejná osobná doprava 2015 - Zborník prednášok. Verejná osobná doprava 2015. Bratislava, 22.10.2015 - 23.10.2015. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o.. 2015, s. 60-67. ISBN 978-80-89565-20-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
16.Konference PhD studentů a mladých vědců ČVUT FD
Mičunková, K. org. - Jacura, M. org. - Vyčichl, J. org., - Nouzovský, L. org.
[Pořádání konference]. 2015, Dostupné z: http://ytec2015.fd.cvut.cz
Pořádání konference
17.YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference
Mičunková, K. ed. - Nouzovský, L. ed. - Vyčichl, J. ed., - Jacura, M. ed.
Young Engineers Transportation Conference 2015. Praha, 30.09.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, ISBN 978-80-01-05791-9.
Sborník
18.Preference VHD - Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu
Novotný, V. - Prousek, T., - Jacura, M.
Pozemné komunikácie a dráhy. 2015, 11(1), s. 25-30. ISSN 1336-7501.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
19.Preference VHD - Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu
Novotný, V. - Prousek, T., - Jacura, M.
In: Doprava v regióně Východné Slovensko. Doprava v regióně Východné Slovensko. Košice, 24.06.2015 - 25.06.2015. Košice: Agentúra na podporu regionálného rozvoja Košice, n.o.. 2015, s. 117-123. ISBN 978-80-971246-3-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
20.Možnosti zvýšenia atraktivity regionálnej železničnej dopravy
Javořík, T. - Jacura, M.
In: 11. Fórum kol'ajovej dopravy - Zborník príspevkov. 11. Fórum kol'lajovej dopravy. Bratislava, 17.03.2015 - 18.03.2015. Bratislava: FO ART s.r.o.. 2015, s. 102-105. ISBN 978-80-89664-26-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
21.Rozvoj železnice v Praze v souvislostech udržitelné mobility a strategického plánu
Jacura, M. - Tittl, L. - Novotný, I., - Zděradička, ZM
In: Verejná osobná doprava 2014 - Zborník prednášok. Verejná osobná doprava 2014. Bratislava, 23.10.2014 - 24.10.2014. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o.. 2014, s. 82-85. ISBN 978-80-89565-15-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
22.Studie k budoucí organizaci jednotné integrované dopravy na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje
Kocourek, J. - Pušman, V. - Jacura, M., - Skolilová, P.
Zborovská 11, 150 21 Praha 5: Středočeský kraj. 2014
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
23.Parameters of passenger facilities according to railway station characteristics
Havlena, O. - Jacura, M. - Týfa, L. - Javořík, T., - Svetlík, M.
Problemy Transportu - Transport Problems. 2014, 9 (4)(4), s. 97-104. ISSN 1896-0596. Dostupné z: http://transportproblems.polsl.pl/pl/Archiwum/2014/zeszyt4/2014t9z4_09.pdf
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
24.Rozvoj železnice v dopravní obsluze regionu Rokycan
Jacura, M. - Javořík, T. - Purkart, P., - Hoření, T.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2014, 19(38), s. 1-15. ISSN 1214-9047. Dostupné z: http://vtsb.cd.cz/VTS/CLANKY/vts38/3804.pdf
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
25.Revitalizace a obnovení provozu na trati Hrušovany u Brna – Židlochovice a její zapojení do IDS JMK
Jacura, M. - Javořík, T. - Bartoš, V., - Landa, J.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2014, (38), s. 1-10. ISSN 1214-9047. Dostupné z: http://vtsb.cd.cz/VTS/CLANKY/vts38/3803.pdf
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
26.Výpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání II: Současné trendy v navrhování výpravních budov
Hájek, K. - Jacura, M., - Novotný, V.
Silnice železnice. 2014, 9(5), s. 78-86. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
27.KATEGORIZACE ŽELEZNIČNÍCH TARIFNÍCH BODŮ A JEJÍ APLIKACE
Jacura, M. - Novotný, V. - Havlena, O., - Svetlík, M.
Perner's Contact. 2014, 9(3), s. 63-77. ISSN 1801-674X. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
28.Možnosti zvýšení atraktivity regionální železniční dopravy
Jacura, M. - Javořík, T.
In: Verejná osobná doprava 2014 - Zborník prednášok. Verejná osobná doprava 2014. Bratislava, 23.10.2014 - 24.10.2014. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o.. 2014, s. 44-47. ISBN 978-80-89565-15-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
29.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Závěrečná zpráva projektu
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Jacura, M. - Neubergová, K. - Vašica, D. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Biľová, M. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Evropská 1692/37, Praha 6: Technologická agentura České republiky. 2014, TAČR-HLUVLA-ZZPR2013.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
30.Metodika stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku v podmínkách České republiky
Týfa, L. - Ládyš, L. - Jacura, M. - Javořík, T. - Vašica, D. - Matoušek, A. - Biľová, M., - Bartošová, L.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2013, Dostupné z: http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/index.php?file=vystupy&action=show
Uplatněná certifikovaná metodika
31.Výpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání I. - Od koněspřežné dráhy po současnost
Hájek, K. - Jacura, M., - Novotný, V.
Silnice železnice. 2013, 8(5/2013), s. 70-77. ISSN 1801-822X. Dostupné z: http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek/vypravni-budovy-a-jejich-dispozicni-usporadani-i-od-konesprezne-drahy-po-soucasnost/
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
32.Area claims of the passengers at mass public transport hubs
Havlena, O. - Jacura, M. - Javořík, T., - Svetlík, M.
Problemy Transportu - Transport Problems. 2013, 8(2), s. 83-88. ISSN 1896-0596.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
33.Dispoziční uspořádání výpravních budov od historie po současnost
Jacura, M. - Hájek, K., - Svetlík, M.
In: 9. Fórum koľajovej dopravy - Zborník príspevkov. 9. Fórum koľajovej dopravy. Bratislava, 19.03.2013 - 20.03.2013. Bratislava: FO ART s.r.o.. 2013, s. 83-86. ISBN 978-80-88973-96-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
34.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2012
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Vašica, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Evropská 2589/33c, 160 00 Praha 6: Technologická agentura České republiky. 2013, TAČR-HLUVLA-PZPR2012.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
35.Vliv opatření na infrastruktuře železniční dopravy na snížení vzniku a šíření hluku od jedoucích vlaků
Jacura, M. - Javořík, T. - Vašica, D., - Ládyš, L.
Vědeckotechnický sborník Českých drah. 2013, 2013(36), s. 1-16. ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
36.Stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku v podmínkách České republiky.
Týfa, L. - Jacura, M. - Neubergová, K. - Javořík, T. - Ládyš, L. - Bilová, M. - Matoušek, A., - Vašica, D.
Silnice železnice. 2013, 8(5), s. 92-96. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
37.Hluk ze železniční dopravy, porovnání účinku pasivních protihlukových opatření.
Neubergová, K. - Vašica, D. - Jacura, M., - Ládyš, L.
Silnice a železnice. 2013, 8(5), s. 84-86. ISSN 1803-8441.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
38.Layout Optimalization of Equipment for Personal Transport in Public Transport Change Nodes
Jacura, M. - Javořík, T. - Novotný, V., - Vaněk, M.
In: VOTRUBA, Z. a JEŘÁBEK, M., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 76-81. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
39.Parameters of passenger facilities according to railway station characteristics
Havlena, O. - Jacura, M. - Javořík, T., - Svetlík, M.
In: JEŘÁBEK, M. a VOTRUBA, Z., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 64-69. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
40.Decision Support System for Design of Transfer Node Conception
Jacura, M. - Týfa, L.
In: JEŘÁBEK, M. a SLIACKY, M., eds. Proceedings of the 11th European Transport Congress. 11th European Transport Congress. Prague, 19.09.2013 - 20.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 96-102. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
41.Rozsah zázemí pro cestující v železničních stanicích a zastávkách
Jacura, M. - Havlena, O. - Novotný, V., - Svetlík, M.
In: Verejná osobná doprava 2013 - Zborník prednášok. Verejná osobná doprava 2013. Bratislava, 24.10.2013 - 25.10.2013. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o.. 2013, s. 115-120. ISBN 978-80-89565-10-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
42.Parameters of passenger facilities according to railway station characteristics
Havlena, O. - Jacura, M. - Javořík, T. - Svetlík, M., - Týfa, L.
In: Transport Problems 2013 - Conference proceedings. Transport Problems 2013 - II INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF YOUNG RESEARCHERS. Katowice, 24.06.2013 - 25.06.2013. Silesian University of Technology. 2013, s. 541-548. ISBN 978-83-935232-1-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
43.Optimální podoba přestupních uzlů veřejné hromadné dopravy
Jacura, M. - Týfa, L. - Javořík, T. - Havlena, O. - Vaněk, M. - Svetlík, M., - Pöschl, D.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2012, Dostupné z: http://vlaky-sgs.fd.cvut.cz/index.php?file=vystupy&action=show
Uplatněná certifikovaná metodika
44.Utilisation of Decision Tables for Proposal of Transfer Node Conception
Týfa, L. - Jacura, M.
PROMET - Traffic&Transportation. 2012, 24(5), s. 425-431. ISSN 0353-5320. Dostupné z: http://www.fpz.unizg.hr/traffic/index.php/PROMTT/article/view/1178/1016
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
45.Optimalizace objemu akustických informací v železničních stanicích
Týfa, L. - Havlena, O., - Jacura, M.
In: Verejná osobná doprava 2012 - Zborník. Verejná osobná doprava 2012. Bratislava, 18.10.2012 - 19.10.2012. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o.. 2012, s. 62-65. ISBN 978-80-89565-05-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
46.Nové trendy v navrhování výpravních budov
Týfa, L. - Hájek, K., - Jacura, M.
In: 8. Fórum koľajovej dopravy - Zborník príspevkov. 8. Fórum koľajovej dopravy. Bratislava, 13.03.2012 - 14.03.2012. Bratislava: Spoločnosť PSKD - Prevádzka a stavby koľajovej dopravy. 2012, s. 21-25. ISBN 978-80-88973-85-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
47.Area Claims of the Passengers at Mass Public Transport Hubs
Jacura, M. - Havlena, O. - Javořík, T., - Svetlík, M.
In: Conference Proceedings IVth International Scientific Conference Transport Problems 2012. IVth International Scientific Conference Transport Problems 2012. Katowice, 27.06.2012 - 29.06.2012. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej. 2012, s. 210-215. ISBN 978-83-935232-0-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
48.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2011
Týfa, L. - Přibyl, P. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Javořík, T. - Vašica, D. - Ládyš, L. - Bartošová, L. - Matoušek, A. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Evropská 2589/33c, 160 00 Praha 6: Technologická agentura České republiky. 2012, TAČR-HLUVLA-PZPR2011.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
49.Využití železnice pro vnitroměstské a příměstské přepravní vztahy v PID
Jacura, M. - Jareš, M.
In: Verejná osobná doprava 2011 - zborník. Verejná osobná doprava 2011. Bratislava, 20.10.2011 - 21.10.2011. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o.. 2011, s. 28-31. ISBN 978-80-970356-9-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
50.Koncepce vybavení železničních zastávek a terminálů
Hájek, K. - Týfa, L., - Jacura, M.
15.06.2011.
Nepublikovaná přednáška
51.Variantní koncepty přestupních vazeb mezi železniční a navazující dopravou včetně aplikací
Týfa, L. - Jacura, M., - Hájek, K.
In: 7. Fórum koľajovej dopravy - Zborník príspevkov. 7. Fórum koľajovej dopravy. Bratislava, 15.03.2011 - 16.03.2011. Bratislava: Spoločnosť PSKD - Prevádzka a stavby koľajovej dopravy. 2011, s. 21-24. ISBN 978-80-88973-68-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
52.Layout Optimalization of Equipment for Personal Transport in Public Transport Change Nodes
Jacura, M. - Týfa, L. - Svetlík, M. - Havlena, O. - Vaněk, M. - Pöschl, D., - Javořík, T.
In: Workshop 2011. Workshop 2011. Praha, 01.02.2011 - 04.02.2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2011, s. 1-13. Dostupné z: https://www.sgs.cvut.cz/index.php?action=workshop_2011
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
53.Posudek k záměru společnosti České dráhy, a.s., nakoupit šestnáct kusů netrakčních jednotek typu Railjet
Jacura, M. - Týfa, L.
Plzeň, Tylova 1/57: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.. 2011, 2011-POS_ŠKODATR.
Technická zpráva
54.Železniční provoz, doplňkový učební text
Jacura, M. - Novotný, V.
1. vyd. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů. 2011, ISBN 978-80-01-04973-0.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
55.Klasifikace přestupních vazeb mezi železnicí a navazující dopravou
Týfa, L. - Jacura, M. - Javořík, T., - Havlena, O.
In: Verejná osobná doprava 2011 - zborník. Verejná osobná doprava 2011. Bratislava, 20.10.2011 - 21.10.2011. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o.. 2011, s. 52-57. ISBN 978-80-970356-9-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
56.Kategorizace přestupních uzlů se zapojením železniční dopravy
Týfa, L. - Jacura, M. - Javořík, T., - Havlena, O.
Silnice železnice. 2011, 6(5), s. P1-IX-P1-XI. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
57.Návrhy moderních úprav regionálních uzlů veřejné hromadné dopravy s důrazem na jejich uživatelskou přívětivost
Týfa, L. - Jacura, M. - Vaněk, M., - Hájek, K.
In: Verejná osobná doprava 2010 - zborník. Verejná osobná doprava 2010. Bratislava, 07.09.2010 - 08.09.2010. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o.. 2010, s. 151-154. ISBN 978-80-970356-1-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
58.Moderní trendy v dispozičních a provozních úpravách regionálních dopravních uzlů - metodická příručka
Týfa, L. - Jacura, M. - Kohutka, R., - Vachtl, M.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2010, Dostupné z: http://stanice.fd.cvut.cz/data/bm_zz/bm-kompr2.pdf
Uplatněná certifikovaná metodika
59.Požadavky na zařízení pro osobní přepravu na železnici
Týfa, L. - Jacura, M.
Silnice a železnice. 2010, 5(1), s. XXIII-XXIV. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
60.Standardy zařízení pro osobní přepravu ve stanicích a zastávkách mimo vybranou železniční síť
Týfa, L. - Jacura, M., - Hájek, K.
In: 6. Fórum koľajovej dopravy - Zborník príspevkov. 6. Fórum koľajovej dopravy. Bratislava, 16.03.2010 - 17.03.2010. Bratislava: Spoločnosť PSKD - Prevádzka a stavby koľajovej dopravy. 2010, s. 63-66. ISBN 978-80-88973-59-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
61.Závěrečná zpráva 2009-2010 - Projekt výzkumu a vývoje Ministerstva dopravy č. 1F82A/029/190 Návrh standardů uspořádání železničních stanic, zastávek a přestupních terminálů na tratích mimo evropský železniční systém
Týfa, L. - Jacura, M. - Kohutka, R., - Vachtl, M.
nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1: ČR, Ministerstvo dopravy. 2010, Grant VaV MD 2008-2009_ZZ. Dostupné z: http://stanice.fd.cvut.cz/data/bm_zz/zz-kompr2.pdf
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
62.Modernizace železniční sítě České republiky
Jacura, M. - Kubát, B.
Inžinierske stavby. 2010, 58(3), s. 28-29. ISSN 1335-0846.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
63.Acceptance of train delays by passengers
Týfa, L. - Jacura, M. - Svetlík, M., - Vachtl, M.
Transactions on Transport Sciences. 2010, 3(2), s. 83-92. ISSN 1802-9876. Dostupné z: http://www.transportsciences.org/number-2-volume-3-number.aspx
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
64.Úloha nádraží v osobní železniční dopravě
Týfa, L. - Jacura, M., - Hájek, K.
In: Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR. Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR. Ostrava, 15.06.2010 - 16.06.2010. Praha: M-presse. 2010
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
65.Shrnutí hlavních požadavků na úpravy uzlů veřejné hromadné dopravy
Týfa, L. - Jacura, M., - Hájek, K.
Doprava. 2010, 52(2), s. 29-31. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
66.Dílčí výstupy z rozboru nástupišť a železničních stanic v České republice
Týfa, L. - Jacura, M. - Vaněk, M., - Javořík, T.
Doprava. 2010, 52(5), s. 21-23. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
67.Dopravní obslužnost území
Jacura, M.
2010. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů.
Doktorská práce (Ph.D.)
68.Statistika nástupišť v železničních stanicích na území ČR
Vaněk, M. - Týfa, L. - Havlena, O. - Jacura, M. - Pöschl, D., - Javořík, T.
In: Konference Železnice 2010 - sborník příspěvků. Železnice 2010. Praha, 01.12.2010. Praha: SUDOP Praha, a.s.. 2010, s. 103-108.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
69.Městská a příměstská kolejová doprava
Kubát, B. - Jacura, M. - Trešl, O., - Pejša, J.
1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s.. 2010, ISBN 978-80-7357-539-7.
Vědecká kniha česky
70.Interakce parametru dveří drážních vozidel a nástupní plochy
Jacura, M. - Havlena, O. - Pöschl, D., - Javořík, T.
In: Verejná osobná doprava 2010 - zborník. Verejná osobná doprava 2010. Bratislava, 07.09.2010 - 08.09.2010. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o.. 2010, s. 142-145. ISBN 978-80-970356-1-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
71.Vyhodnocení ankety mezi cestujícími za rok 2008 o akceptaci zpoždění a rozvázání přípojových vazeb
Týfa, L. - Jacura, M., - Pöschl, D.
Vědeckotechnický sborník Českých drah. 2009, 0(27), ISSN 1214-9047. Dostupné z: http://www.cdrail.cz/vts/CLANKY/vts27/2707.pdf
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
72.Nedostatky v úpravách přestupních uzlů
Týfa, L. - Jacura, M. - Havlena, O. - Vaněk, M., - Pöschl, D.
In: Železnice 2009 - sborník příspěvků. Železnice 2009. Praha, 11.11.2009 - 12.11.2009. Praha: SUDOP Praha, a.s.. 2009, s. 147-151.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
73.Hodnocení zpoždění a přípojových vazeb cestujícími v železniční dopravě
Týfa, L. - Jacura, M., - Pöschl, D.
In: Verejná osobná doprava 2009 - zborník konferencie. Verejná osobná doprava 2009. Bratislava, 10.09.2009 - 11.09.2009. Bratislava: KONGRES management s. r. o.. 2009, s. 97-100. ISBN 978-80-89275-18-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
74.Vliv dispozičního uspořádání uzlu veřejné hromadné dopravy na přestupní dobu
Týfa, L. - Jacura, M. - Havlena, O., - Vaněk, M.
In: Verejná osobná doprava 2009 - zborník konferencie. Verejná osobná doprava 2009. Bratislava, 10.09.2009 - 11.09.2009. Bratislava: KONGRES management s. r. o.. 2009, s. 83-86. ISBN 978-80-89275-18-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
75.Projektová výuka se osvědčuje
Jacura, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
Pražská technika. 2009, 2009(3), s. 20. ISSN 1213-5348.
Článek
76.Znalecký posudek "Posouzení přepravních potřeb na vybraných tratích ČD, a.s. a návrh optimálního řešení ve vztahu k vozovému parku provozovatele"
Jacura, M. - Týfa, L., - Přibyl, P.
Praha 1, nábř. Ludvíka Svobody 12: České dráhy, a.s., Odbor kolejových vozidel. 2009, 1.
Technická zpráva
77.Roční zpráva 2008 - Projekt výzkumu a vývoje Ministerstva dopravy č. 1F82A/029/190 "Návrh standardů uspořádání železničních stanic, zastávek a přestupních terminálů na tratích mimo evropský železniční systém"
Týfa, L. - Jacura, M. - Vachtl, M., - Kohutka, R.
nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1: ČR, MInisterstvo dopravy. 2009, Grant VaV MD 2008-2009_RZ. Dostupné z: http://stanice.fd.cvut.cz/data/rocni_zprava2008/rocni_zprava2008-kompr.pdf
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
78.Příklady úprav železničních stanic, zastávek a přestupních uzlů veřejné hromadné dopravy
Jacura, M. - Havlena, O. - Vaněk, M., - Svetlík, M.
Silnice a železnice. 2009, 4(2), s. 60-63. ISSN 1801-822X. Dostupné z: http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek/priklady-uprav-zeleznicnich-stanic-zastavek-a-prestupnich-uzlu-verejne-hromadne-dopravy/
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
79.14th International Workshop City &Traffic - Documentation
Jacura, M. ed. - Kohutka, R. ed.
14th International Workshop City & Traffic. Děčín, 10.07.2009 - 17.07.2009. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů. 2009, ISBN 978-80-01-04496-4.
Sborník
80.14th International Workshop City &Traffic
Jacura, M. org. - Kohutka, R. org.
[Pořádání workshopu]. 2009
Pořádání workshopu
81.Základy dopravního inženýrství
Kočárková, D. - Kocourek, J., - Jacura, M.
2. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2009, ISBN 978-80-01-04233-5.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
82.The Present and Future of Modern Transport
Kubát, B. ed. - Jírová, J. ed. - Jacura, M. ed., - Vyčichl, J. ed.
The Present and Future of Modern Transport. Prague, 12.05.2008 - 13.05.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, ISBN 978-80-01-04056-0. Dostupné z: http://www.15let.fd.cvut.cz/
Sborník
83.Vhodné příklady řešení železničních stanic a zastávek z pohledu cestujícího
Jacura, M. - Týfa, L., - Kohutka, R.
In: Verejná osobná doprava 2008 - zborník konferencie. Verejná osobná doprava 2008. Bratislava, 18.09.2008 - 19.09.2008. Bratislava: KONGRES management s. r. o.. 2008, s. 127-132. ISBN 978-80-89275-12-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
84.Akceptace zpoždění a rozvázání přípojových vazeb cestujícími v železniční dopravě
Jacura, M. - Týfa, L.
In: Verejná osobná doprava 2008 - zborník konferencie. Verejná osobná doprava 2008. Bratislava, 18.09.2008 - 19.09.2008. Bratislava: KONGRES management s. r. o.. 2008, s. 143-148. ISBN 978-80-89275-12-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
85.Uspořádání železničních stanic na vedlejších tratích
Týfa, L. - Jacura, M. - Kohutka, R., - Vachtl, M.
Realizace. Prov. org.: SUDOP PRAHA a.s.. Olšanská 1a, 18.11.2008 - 19.11.2008.
Technické dílo
86.Úloha regionálních železničních tratí v IDS
Jacura, M. - Jareš, M.
In: JACURA, M., JÍROVÁ, J., a KUBÁT, B., eds. Současnost a budoucnost dopravy. Současnost a budoucnost dopravy. Praha, 12.05.2008 - 13.05.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 79-82. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
87.Současnost a budoucnost dopravy
Kubát, B. ed. - Jírová, J. ed., - Jacura, M. ed.
Současnost a budoucnost dopravy. Praha, 12.05.2008 - 13.05.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, ISBN 978-80-01-04056-0.
Sborník
88.Četnost zastavování linek veřejné hromadné dopravy
Týfa, L. - Jacura, M.
In: KUBÁT, B., JACURA, M., a JÍROVÁ, J., eds. Současnost a budoucnost dopravy. Současnost a budoucnost dopravy. Praha, 12.05.2008 - 13.05.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 83-86. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
89.Finite Element Modelling in Biomechanics and Mechanobiology
Kubát, B. ed. - Jírová, J. ed. - Jacura, M. ed., - Vyčichl, J. ed.
Summer Workshop of ESB: Finite Element Modelling in Biomechanics and Mechanobiology. Dublin, 26.08.2007 - 28.08.2007. Dublin: Trinity Centre for Bioengineering. 2007
Sborník
90.Možnosti řešení nástupišť při úpravách železničních stanic v České republice
Kubát, B. - Jacura, M. - Týfa, L., - Vachtl, M.
In: Modernizácia železničných tratí. XV. mednizárodná konferencia "VRT" - Modernizácia železničných tratí. Žilina, 18.09.2007 - 19.09.2007. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU. 2007, s. 1-8. ISBN 978-80-8070-736-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
91.Problematika čekacích dob a zastavování ve veřejné hromadné dopravě
Jacura, M. - Týfa, L.
In: Verejná osobná doprava 2007. Verejná osobná doprava 2007. Bratislava, 04.12.2007 - 05.12.2007. Bratislava: KONGRES management s. r. o.. 2007, s. 125-130. ISBN 978-80-89275-09-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
92.Moderní trendy v obsluze území kolejovou dopravou
Kubát, B. - Vachtl, M., - Jacura, M.
In: KUBÁT, B., ed. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Prague, 17.04.2007 - 19.04.2007. Praha: Czech Technical University in Prague. 2007, s. 139-142. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
93.Uspořádání stanic na regionálních tratích
Jacura, M. - Týfa, L.
In: Verejná osobná doprava 2006. Verejná osobná doprava 2006. Bratislava, 26.09.2006 - 27.09.2006. Bratislava: KONGRES management s. r. o.. 2006, s. 150. ISBN 80-969365-9-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
94.Opatření k optimalizaci veřejné dopravy ve vybrané lokalitě České republiky
Jacura, M. - Týfa, L.
In: Verejná osobná doprava 2006. Verejná osobná doprava 2006. Bratislava, 26.09.2006 - 27.09.2006. Bratislava: KONGRES management s. r. o.. 2006, s. 62-70. ISBN 80-969365-9-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
95.Nástupiště stanic na regionálních tratích
Jacura, M. - Týfa, L.
Realizace. Prov. org.: ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systémů. Konviktská 20, 110 00 Praha, 11.09.2006 - 22.09.2006.
Technické dílo
96.Analysis and Subsequent Optimalisation Disposition of the Railway Stations
Jacura, M.
In: Proceedings of Workshop 2006. Workshop 2006. Praha, 20.02.2006 - 24.02.2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2006, s. 800-801. ISBN 80-01-03439-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
97.Konference "Prezentace projektů"
Jacura, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
Pražská technika. 2006, -(3), s. 17. ISSN 1213-5348.
Článek
98.TramTrain a jeho uplatnění v regionální dopravě
Kubát, B. - Jacura, M., - Vachtl, M.
In: Verejná osobná doprava 2006. Verejná osobná doprava 2006. Bratislava, 26.09.2006 - 27.09.2006. Bratislava: KONGRES management s. r. o.. 2006, s. 83-88. ISBN 80-969365-9-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
99.Vyjádření k dokumentu "Nový provozní koncept regionální příměstské dopravy Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř" od firmy CONNEX Česká Železniční, s. r. o
Jacura, M. - Týfa, L.
Chrudim, Na Ostrově 177: CONNEX Česká Železniční, s. r. o.. 2006, 2.
Technická zpráva
100.Vyjádření k dokumentu "Nový provozní koncept regionální příměstské dopravy Praha - Rudná - Nučice - Beroun" od firmy CONNEX Česká Železniční, s. r. o
Jacura, M. - Týfa, L.
Chrudim, Na Ostrově 177: CONNEX Česká Železniční, s. r. o.. 2006, 1.
Technická zpráva
101.Železniční tratě a stanice - cvičení
Fliegel, T. - Jacura, M. - Kohoutek, P., - Týfa, L.
1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2005, ISBN 80-01-03353-8.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
102.Propojení regionálních center ČR veřejnou hromadnou dopravou
Jacura, M. - Kubát, B. - Týfa, L., - Vachtl, M.
In: KLUBAL, M., VAJCÍK, S., a HABARDA, D., eds. 8. medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave. 8. medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave. Bratislava, 12.09.2005 - 13.09.2005. Bratislava: KONGRES management s. r. o.. 2005, s. 27-32. ISBN 80-969365-0-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
103.Metro a jeho úloha v pražské dopravní síti
Kubát, B. - Jacura, M. - Vachtl, M., - Týfa, L.
In: 7. medzinárodná konferenci o verejnej osobnej doprave. 7. medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave. Bratislava, 26.10.2004 - 27.10.2004. Bratislava: Dom techniky ZSVTS. 2004, s. 157-162. ISBN 80-233-0498-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
104.Základy dopravního inženýrství
Kočárková, D. - Slabý, P. - Kocourek, J., - Jacura, M.
1. vyd. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Katedra dopravních sytémů v území. 2004, ISBN 80-01-03022-9.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
105.Souhrnný závěr "Studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru města Brna zapojeného do regionu" a jejich oponentních posudků
Kubát, B. - Jacura, M. - Týfa, L., - Vachtl, M.
Brno: Jihomoravský kraj, odbor dopravy. 2004, 1.
Technická zpráva
106.Modernizace traťového úseku Praha Vysočany - Lysá nad Labem
Jacura, M.
2003. Diplomová práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Diplomová práce

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Preferenční osy veřejné hromadné dopravy
Jacura, M.
2015 - 2016
SGS15/170/OHK2/2T/16
2.Parametry výpravních budov z hlediska dimenzování a rozvržení prostor pro cestující, struktura a umístění informací v těchto prostorách
Jacura, M.
2012 - 2013
SGS12/160/OHK2/2T/16
3.Optimalizace uspořádání zařízení pro přepravu osob v přestupních uzlech veřejné hromadné dopravy
Jacura, M.
2010 - 2011
SGS10/215/OHK2/2T/16
4.Provozní uspořádání stanic
Jacura, M.
2006 - 2006
745
5.Analýza a následná optimalizace uspořádání železničních stanic
Jacura, M.
2005 - 2005
CTU0510016