Ing. Martin Jacura, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-428 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224355088
E-mail:
jacurmar@fd.cvut.cz
Funkce:
vedoucí / ústav dopravních systémů / FD
člen grémia / FD
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / FD

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní obslužnost
  12X1DO - bakalářský studijní program
  12X2DO - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Regionální železniční doprava v ČR - rozsah sítě a forma zadávání výkonu dopravcům
Jacura, M. - Javořík, T.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
2.Young Transportation Engineers Conference 2018
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Doležal, O. ed. - Drábek, M. ed. - Horažďovský, P. ed. - Kraus, J. ed. - Kumpošt, P. ed. - Mík, J. ed., - Růžička, J. ed.
Sborník (2018)
3.Železniční linka S6 Pražské integrované dopravy
Jacura, M. - Javořík, T.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
4.Analýza ekonomických přínosů nástupišť pro cestující
Jacura, M. - Purkart, P. - Javořík, T. - Vodák, D., - Týfa, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
5.Nabídková řízení v železniční dopravě - Plzeňský kraj
Jacura, M. - Javořík, T., - Týfa, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
6.Quantifying the effects of public transport priority based on the potential of time savings
Novotný, V. - Jacura, M., - Javořík, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
7.Kolejová doprava Leipzig a Halle – ukázky konkrétních řešení
Javořík, T. - Jacura, M., - Trešl, O.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
8.Kolejová doprava Leipzig a Halle – ukázky konkrétních řešení
Javořík, T. - Jacura, M., - Trešl, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
9.Rychlosti pěších proudů v železničních stanicích
Jacura, M. - Javořík, T.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
10.Detailed Analysis of Public Bus Vehicle Ride on Urban Roads
Novotný, V. - Kočárková, D. - Havlena, O., - Jacura, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
11.Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Vyčichl, J. ed. - Drábek, M. ed. - Mík, J. ed. - Kraus, J. ed., - Langr, M. ed.
Sborník (2016)
12.Quantifiable Benefits of Public Transport Priority Measures
Havlena, O. - Jacura, M., - Svetlík, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
13.Preference veřejné dopravy v ČR – pomalé kroky k legislativním změnám
Novotný, V. - Jacura, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
14.Preference VHD - Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu
Novotný, V. - Prousek, T., - Jacura, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2015)
15.Možnosti zvýšenia atraktivity regionálnej železničnej dopravy
Javořík, T. - Jacura, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
16.Preference VHD - Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu
Novotný, V. - Prousek, T., - Jacura, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
17.YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference
Mičunková, K. ed. - Nouzovský, L. ed. - Vyčichl, J. ed., - Jacura, M. ed.
Sborník (2015)
18.Přestupní terminály VHD - teorie a praxe
Havlena, O. - Jacura, M., - Novotný, I.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
19.Konference PhD studentů a mladých vědců ČVUT FD
Mičunková, K. org. - Jacura, M. org. - Vyčichl, J. org., - Nouzovský, L. org.
Pořádání konference (2015)
20.Poloostrovní nástupiště - kudy dál?
Jacura, M. - Týfa, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2015)
21.Detailed Analysis Of Public Bus Vehicle Ride On Urban Road
Novotný, V. - Kočárková, D. - Havlena, O., - Jacura, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
22.Přínos poloostrovních nástupišť ke zlepšení cestování vlaky osobní dopravy
Hlubuček, A. - Jacura, M., - Týfa, L.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
23.KATEGORIZACE ŽELEZNIČNÍCH TARIFNÍCH BODŮ A JEJÍ APLIKACE
Jacura, M. - Novotný, V. - Havlena, O., - Svetlík, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
24.Revitalizace a obnovení provozu na trati Hrušovany u Brna – Židlochovice a její zapojení do IDS JMK
Jacura, M. - Javořík, T. - Bartoš, V., - Landa, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
25.Výpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání II: Současné trendy v navrhování výpravních budov
Hájek, K. - Jacura, M., - Novotný, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2014)
26.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Závěrečná zpráva projektu
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Jacura, M. - Neubergová, K. - Vašica, D. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Biľová, M. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
27.Možnosti zvýšení atraktivity regionální železniční dopravy
Jacura, M. - Javořík, T.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
28.Rozvoj železnice v dopravní obsluze regionu Rokycan
Jacura, M. - Javořík, T. - Purkart, P., - Hoření, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
29.Rozvoj železnice v Praze v souvislostech udržitelné mobility a strategického plánu
Jacura, M. - Tittl, L. - Novotný, I., - Zděradička, ZM
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
30.Studie k budoucí organizaci jednotné integrované dopravy na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje
Kocourek, J. - Pušman, V. - Jacura, M., - Skolilová, P.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
31.Parameters of passenger facilities according to railway station characteristics
Havlena, O. - Jacura, M. - Týfa, L. - Javořík, T., - Svetlík, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2014)
32.Parameters of passenger facilities according to railway station characteristics
Havlena, O. - Jacura, M. - Javořík, T. - Svetlík, M., - Týfa, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
33.Area claims of the passengers at mass public transport hubs
Havlena, O. - Jacura, M. - Javořík, T., - Svetlík, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
34.Dispoziční uspořádání výpravních budov od historie po současnost
Jacura, M. - Hájek, K., - Svetlík, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
35.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2012
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Vašica, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
36.Rozsah zázemí pro cestující v železničních stanicích a zastávkách
Jacura, M. - Havlena, O. - Novotný, V., - Svetlík, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
37.Parameters of passenger facilities according to railway station characteristics
Havlena, O. - Jacura, M. - Javořík, T., - Svetlík, M.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
38.Decision Support System for Design of Transfer Node Conception
Jacura, M. - Týfa, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
39.Hluk ze železniční dopravy, porovnání účinku pasivních protihlukových opatření.
Neubergová, K. - Vašica, D. - Jacura, M., - Ládyš, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2013)
40.Layout Optimalization of Equipment for Personal Transport in Public Transport Change Nodes
Jacura, M. - Javořík, T. - Novotný, V., - Vaněk, M.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
41.Stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku v podmínkách České republiky.
Týfa, L. - Jacura, M. - Neubergová, K. - Javořík, T. - Ládyš, L. - Bilová, M. - Matoušek, A., - Vašica, D.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
42.Metodika stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku v podmínkách České republiky
Týfa, L. - Ládyš, L. - Jacura, M. - Javořík, T. - Vašica, D. - Matoušek, A. - Biľová, M., - Bartošová, L.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
43.Výpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání I. - Od koněspřežné dráhy po současnost
Hájek, K. - Jacura, M., - Novotný, V.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
44.Vliv opatření na infrastruktuře železniční dopravy na snížení vzniku a šíření hluku od jedoucích vlaků
Jacura, M. - Javořík, T. - Vašica, D., - Ládyš, L.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
45.Optimalizace objemu akustických informací v železničních stanicích
Týfa, L. - Havlena, O., - Jacura, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
46.Nové trendy v navrhování výpravních budov
Týfa, L. - Hájek, K., - Jacura, M.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2012)
47.Utilisation of Decision Tables for Proposal of Transfer Node Conception
Týfa, L. - Jacura, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
48.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2011
Týfa, L. - Přibyl, P. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Javořík, T. - Vašica, D. - Ládyš, L. - Bartošová, L. - Matoušek, A. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2012)
49.Optimální podoba přestupních uzlů veřejné hromadné dopravy
Jacura, M. - Týfa, L. - Javořík, T. - Havlena, O. - Vaněk, M. - Svetlík, M., - Pöschl, D.
Uplatněná certifikovaná metodika (2012)
50.Area Claims of the Passengers at Mass Public Transport Hubs
Jacura, M. - Havlena, O. - Javořík, T., - Svetlík, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
51.Layout Optimalization of Equipment for Personal Transport in Public Transport Change Nodes
Jacura, M. - Týfa, L. - Svetlík, M. - Havlena, O. - Vaněk, M. - Pöschl, D., - Javořík, T.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2011)
52.Variantní koncepty přestupních vazeb mezi železniční a navazující dopravou včetně aplikací
Týfa, L. - Jacura, M., - Hájek, K.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2011)
53.Koncepce vybavení železničních zastávek a terminálů
Hájek, K. - Týfa, L., - Jacura, M.
Nepublikovaná přednáška (2011)
54.Využití železnice pro vnitroměstské a příměstské přepravní vztahy v PID
Jacura, M. - Jareš, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
55.Klasifikace přestupních vazeb mezi železnicí a navazující dopravou
Týfa, L. - Jacura, M. - Javořík, T., - Havlena, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
56.Posudek k záměru společnosti České dráhy, a.s., nakoupit šestnáct kusů netrakčních jednotek typu Railjet
Jacura, M. - Týfa, L.
Technická zpráva (2011)
57.Železniční provoz, doplňkový učební text
Jacura, M. - Novotný, V.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2011)
58.Kategorizace přestupních uzlů se zapojením železniční dopravy
Týfa, L. - Jacura, M. - Javořík, T., - Havlena, O.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
59.Standardy zařízení pro osobní přepravu ve stanicích a zastávkách mimo vybranou železniční síť
Týfa, L. - Jacura, M., - Hájek, K.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
60.Závěrečná zpráva 2009-2010 - Projekt výzkumu a vývoje Ministerstva dopravy č. 1F82A/029/190 Návrh standardů uspořádání železničních stanic, zastávek a přestupních terminálů na tratích mimo evropský železniční systém
Týfa, L. - Jacura, M. - Kohutka, R., - Vachtl, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2010)
61.Moderní trendy v dispozičních a provozních úpravách regionálních dopravních uzlů - metodická příručka
Týfa, L. - Jacura, M. - Kohutka, R., - Vachtl, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2010)
62.Požadavky na zařízení pro osobní přepravu na železnici
Týfa, L. - Jacura, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
63.Návrhy moderních úprav regionálních uzlů veřejné hromadné dopravy s důrazem na jejich uživatelskou přívětivost
Týfa, L. - Jacura, M. - Vaněk, M., - Hájek, K.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
64.Shrnutí hlavních požadavků na úpravy uzlů veřejné hromadné dopravy
Týfa, L. - Jacura, M., - Hájek, K.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
65.Úloha nádraží v osobní železniční dopravě
Týfa, L. - Jacura, M., - Hájek, K.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2010)
66.Acceptance of train delays by passengers
Týfa, L. - Jacura, M. - Svetlík, M., - Vachtl, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2010)
67.Modernizace železniční sítě České republiky
Jacura, M. - Kubát, B.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2010)
68.Dílčí výstupy z rozboru nástupišť a železničních stanic v České republice
Týfa, L. - Jacura, M. - Vaněk, M., - Javořík, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
69.Městská a příměstská kolejová doprava
Kubát, B. - Jacura, M. - Trešl, O., - Pejša, J.
Vědecká kniha česky (2010)
70.Interakce parametru dveří drážních vozidel a nástupní plochy
Jacura, M. - Havlena, O. - Pöschl, D., - Javořík, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
71.Dopravní obslužnost území
Jacura, M.
Doktorská práce (Ph.D.) (2010)
72.Statistika nástupišť v železničních stanicích na území ČR
Vaněk, M. - Týfa, L. - Havlena, O. - Jacura, M. - Pöschl, D., - Javořík, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
73.Roční zpráva 2008 - Projekt výzkumu a vývoje Ministerstva dopravy č. 1F82A/029/190 "Návrh standardů uspořádání železničních stanic, zastávek a přestupních terminálů na tratích mimo evropský železniční systém"
Týfa, L. - Jacura, M. - Vachtl, M., - Kohutka, R.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2009)
74.Vliv dispozičního uspořádání uzlu veřejné hromadné dopravy na přestupní dobu
Týfa, L. - Jacura, M. - Havlena, O., - Vaněk, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
75.Projektová výuka se osvědčuje
Jacura, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
Článek (2009)
76.Nedostatky v úpravách přestupních uzlů
Týfa, L. - Jacura, M. - Havlena, O. - Vaněk, M., - Pöschl, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
77.Vyhodnocení ankety mezi cestujícími za rok 2008 o akceptaci zpoždění a rozvázání přípojových vazeb
Týfa, L. - Jacura, M., - Pöschl, D.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2009)
78.Příklady úprav železničních stanic, zastávek a přestupních uzlů veřejné hromadné dopravy
Jacura, M. - Havlena, O. - Vaněk, M., - Svetlík, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2009)
79.Znalecký posudek "Posouzení přepravních potřeb na vybraných tratích ČD, a.s. a návrh optimálního řešení ve vztahu k vozovému parku provozovatele"
Jacura, M. - Týfa, L., - Přibyl, P.
Technická zpráva (2009)
80.Hodnocení zpoždění a přípojových vazeb cestujícími v železniční dopravě
Týfa, L. - Jacura, M., - Pöschl, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
81.14th International Workshop City &Traffic - Documentation
Jacura, M. ed. - Kohutka, R. ed.
Sborník (2009)
82.Základy dopravního inženýrství
Kočárková, D. - Kocourek, J., - Jacura, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2009)
83.14th International Workshop City &Traffic
Jacura, M. org. - Kohutka, R. org.
Pořádání workshopu (2009)
84.Úloha regionálních železničních tratí v IDS
Jacura, M. - Jareš, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
85.Uspořádání železničních stanic na vedlejších tratích
Týfa, L. - Jacura, M. - Kohutka, R., - Vachtl, M.
Technické dílo (2008)
86.The Present and Future of Modern Transport
Kubát, B. ed. - Jírová, J. ed. - Jacura, M. ed., - Vyčichl, J. ed.
Sborník (2008)
87.Akceptace zpoždění a rozvázání přípojových vazeb cestujícími v železniční dopravě
Jacura, M. - Týfa, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
88.Vhodné příklady řešení železničních stanic a zastávek z pohledu cestujícího
Jacura, M. - Týfa, L., - Kohutka, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
89.Současnost a budoucnost dopravy
Kubát, B. ed. - Jírová, J. ed., - Jacura, M. ed.
Sborník (2008)
90.Četnost zastavování linek veřejné hromadné dopravy
Týfa, L. - Jacura, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
91.Možnosti řešení nástupišť při úpravách železničních stanic v České republice
Kubát, B. - Jacura, M. - Týfa, L., - Vachtl, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
92.Finite Element Modelling in Biomechanics and Mechanobiology
Kubát, B. ed. - Jírová, J. ed. - Jacura, M. ed., - Vyčichl, J. ed.
Sborník (2007)
93.Moderní trendy v obsluze území kolejovou dopravou
Kubát, B. - Vachtl, M., - Jacura, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
94.Problematika čekacích dob a zastavování ve veřejné hromadné dopravě
Jacura, M. - Týfa, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
95.Opatření k optimalizaci veřejné dopravy ve vybrané lokalitě České republiky
Jacura, M. - Týfa, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
96.Nástupiště stanic na regionálních tratích
Jacura, M. - Týfa, L.
Technické dílo (2006)
97.Uspořádání stanic na regionálních tratích
Jacura, M. - Týfa, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
98.Vyjádření k dokumentu "Nový provozní koncept regionální příměstské dopravy Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř" od firmy CONNEX Česká Železniční, s. r. o
Jacura, M. - Týfa, L.
Technická zpráva (2006)
99.Vyjádření k dokumentu "Nový provozní koncept regionální příměstské dopravy Praha - Rudná - Nučice - Beroun" od firmy CONNEX Česká Železniční, s. r. o
Jacura, M. - Týfa, L.
Technická zpráva (2006)
100.TramTrain a jeho uplatnění v regionální dopravě
Kubát, B. - Jacura, M., - Vachtl, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
101.Konference "Prezentace projektů"
Jacura, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
Článek (2006)
102.Analysis and Subsequent Optimalisation Disposition of the Railway Stations
Jacura, M.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2006)
103.Propojení regionálních center ČR veřejnou hromadnou dopravou
Jacura, M. - Kubát, B. - Týfa, L., - Vachtl, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
104.Železniční tratě a stanice - cvičení
Fliegel, T. - Jacura, M. - Kohoutek, P., - Týfa, L.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2005)
105.Metro a jeho úloha v pražské dopravní síti
Kubát, B. - Jacura, M. - Vachtl, M., - Týfa, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
106.Základy dopravního inženýrství
Kočárková, D. - Slabý, P. - Kocourek, J., - Jacura, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2004)
107.Souhrnný závěr "Studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru města Brna zapojeného do regionu" a jejich oponentních posudků
Kubát, B. - Jacura, M. - Týfa, L., - Vachtl, M.
Technická zpráva (2004)
108.Modernizace traťového úseku Praha Vysočany - Lysá nad Labem
Jacura, M.
Diplomová práce (2003)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Preferenční osy veřejné hromadné dopravy
Jacura, M.
2015 - 2016
SGS15/170/OHK2/2T/16
2.Parametry výpravních budov z hlediska dimenzování a rozvržení prostor pro cestující, struktura a umístění informací v těchto prostorách
Jacura, M.
2012 - 2013
SGS12/160/OHK2/2T/16
3.Optimalizace uspořádání zařízení pro přepravu osob v přestupních uzlech veřejné hromadné dopravy
Jacura, M.
2010 - 2011
SGS10/215/OHK2/2T/16
4.Provozní uspořádání stanic
Jacura, M.
2006 - 2006
745
5.Analýza a následná optimalizace uspořádání železničních stanic
Jacura, M.
2005 - 2005
CTU0510016