info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Digitální podpora projektování pozemních komunikací

Kód předmětu:
14DPK
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
3čeština, angličtinaspolečná část studia
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
3češtinaspolečná část studia
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
0
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
volitelný
Zakončení:
zápočet (z)
Vyučující předmětu:
Ing. Martin Brumovský (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Drahomír Schmidt, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
PC, CAD
Anotace:
Semináře k možnostem technického zpracování úloh z oblasti projektování pozemních komunikací.
Cíle:
Podpora PC zpracování pomocí CAD aplikací semestrálních prací z oblasti projektování pozemních komunikací.