info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Foreign Language - English 3

Kód předmětu:
15JIA3-E
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Inteligentní dopravní systémy (N1041A040006)
semestrjazyk
3angličtina
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
0
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
volitelný
Zakončení:
zápočet (z)
Vyučující předmětu:
Mgr. Dana Boušová (přednášející, cvičící)
Ing. Mgr. Jan Feit (přednášející, cvičící)
Mgr. Jitka Heřmanová (přednášející, cvičící)
PhDr. Marie Michlová, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Mgr. Lenka Monková (přednášející, cvičící)
Peter Morpuss (přednášející, cvičící)
Mgr. Markéta Musilová, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Mgr. Eva Rezlerová (přednášející, cvičící)
PhDr. Markéta Vojanová (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Klíčová slova:
komunikace, prezentace, odborný text, citace, zdroje, jazykový styl
Anotace:
Gramatické jevy a stylistika. Výběr konverzačních okruhů a odborných témat vycházejících z úrovně skupin a zaměření studia na Fakultě dopravní. Rozvoj percepčních a komunikačních dovedností, schopnost dávat zpětnou vazbu, sumarizace obsahu odborného textu, strukturování prezentace, strukturování zápisu obchodních jednání, základy praktické rétoriky anglického jazyka, odborný styl a jeho užití, jazyk managementu.
Cíle:
Rozvoj produktivních a receptivních dovedností na úrovni B2 a vyšší s důrazem na přesnost, psaní a prezentační dovednosti, strukturu textu, původnost a užívání zdrojů (eliminace plagiátorství). Reálie anglicky mluvících zemí s ohledem na obor a uplatnění absolventů.