info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Mgr. Jitka Heřmanová

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-310 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359223
E-mail:
hermaji3@fd.cvut.cz
Funkce:
tajemník / katedra jazyků a společenských věd / FD
manažer projektů / katedra jazyků a společenských věd / FD

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

15JL3A - Cizí jazyk – angličtina 3 (pro LED)

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

15JBA2 - Jazyk - angličtina 2 (přednášející, cvičící)
15JBA3 - Jazyk - angličtina 3 (přednášející, cvičící)
15JBA4 - Jazyk - angličtina 4 (přednášející, cvičící)
15JIA1 - Jazyk - angličtina 1 (přednášející, cvičící)
15JIA2 - Jazyk - angličtina 2 (přednášející, cvičící)
15JIA3 - Jazyk - angličtina 3 (přednášející, cvičící)
15JIA4 - Jazyk - angličtina 4 (přednášející, cvičící)
15JZ1A - Cizí jazyk - angličtina 1 (přednášející, cvičící)
15JZ2A - Cizí jazyk - angličtina 2 (přednášející, cvičící)
15J2A1 - Jazyk - angličtina 1 (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S