info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Jazyk - němčina 4

Kód předmětu:
15JIN4
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Inteligentní dopravní systémy (N1041A040007)
semestrjazyk
4čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
0
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
volitelný
Zakončení:
zápočet (z)
Vyučující předmětu:
Ing. Mgr. Jan Feit (přednášející, cvičící)
Mgr. Ester Prokešová (přednášející, cvičící)
Mgr. Eva Rezlerová (přednášející, cvičící)
PhDr. Mgr. Jana Štikarová, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra jazyků a společenských věd (16115)
Klíčová slova:
gramatické struktury, komunikativní dovednosti, písemný a ústní projev, odborný text, lexikální jednotka, terminologie
Anotace:
Základní jazykové struktury, běžné komunikační situace, studium, práce, volný čas, sebeprezentace, fonetická stránka jazyka, písemný projev, v pokročilých skupinách odborné texty podle zaměření.
Cíle:
Cílem předmětu je seznámení se strukturou jazyka a jeho komunikativní využití, u pokročilých skupin rozšíření znalostí s ohledem na praktické použití a četbu odborných textů.