PhDr. Mgr. Jana Štikarová, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-307a - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359190
E-mail:
stikajan@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent
Funkce:
člen disciplinární komise - zaměstnanec / FD

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
15DPLG - Dopravní psychologie
15DPS - Dopravní psychologie
15Y2DN - Dopravní psychologie v německy mluvících zemích

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.K diagnostice osobnostních a výkonových charakteristik riskování
Štikar, J. - Šmolíková, J.
Abstrakt ve sborníku (2013)
2.Distraction of Drivers: Causes, Effects, Prevention
Šmolíková, J. - Hoskovec, J., - Štikar, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2012)
3.Psychologická intervence u problémových řidičů
Šmolíková, J.
Doktorská práce (Ph.D.) (2012)
4.Zdravé stárnutí a trendy v mobilitě, zejména dopravní
Šmolíková, J. - Štikar, J., - Hoskovec, J.
Kapitola v jiné knize česky (2011)
5.Bezpečnost při přecházení vozovky
Šmolíková, J. - Štikar, J., - Hoskovec, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
6.Nepozornost řidičů: příčiny, důsledky a prevence
Šmolíková, J. - Štikar, J., - Hoskovec, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
7.Dopravně-bezpečnostní kampaně, jejich teoretická východiska a efektivita
Šmolíková, J. - Štikar, J., - Hoskovec, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2009)
8.Agresivita řidičů
Šmolíková, J. - Štikar, J., - Hoskovec, J.
Kapitola v jiné knize česky (2009)
9.Analýza agresivních projevů řidičů
Šmolíková, J. - Štikar, J. - Hoskovec, J., - Černochová, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
10.Nebezpečná agresivita mladých řidičů
Šmolíková, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2008)
11.Potencionálně nehodoví agresivní řidiči
Šmolíková, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2008)
12.Bezpečná mobilita starších osob v dopravě
Šmolíková, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2008)
13.Old Age and Safe Traffic Mobility in Some European Countries
Šmolíková, J. - Štikar, J., - Hoskovec, J.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2008)
14.Mobilita a bezpečnost starších účastníků silničního provozu
Šmolíková, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
15.Traffic Accident Analysis and Prevention from the Psychological Standpoint
Šmolíková, J. - Štikar, J., - Hoskovec, J.
Článek (2008)
16.Bezpečná mobilita ve stáří
Šmolíková, J.
Jiná kniha česky (2007)
17.Analýza a prevence nehod z psychologického hlediska
Štikar, J. - Hoskovec, J., - Šmolíková, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
18.Řízení motorových vozidel ve stáří
Šmolíková, J. - Štikar, J., - Hoskovec, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2004)
19.Verkehrspsychologie in der Tschechischen Republik
Šmolíková, J.
Nepublikovaná přednáška (2004)
20.Vizuální orientace v silniční dopravě
Štikarová, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2003)
21.K vývoji dopravní psychologie v Československu do roku 1992
Štikarová, J. - Štikar, J., - Hoskovec, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2003)
22.Psychologie v dopravě
Štikarová, J. - Štikar, J., - Hoskovec, J.
Jiná kniha česky (2003)
23.Užití informačních prostředků a jejich vliv na řízení vozidla
Štikarová, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
24.Verkehrspsychologie in den deutschsprachigen Laendern
Štikarová, J.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2000)
25.Critical Incidents on the Junction - Critical Evaluation
Jirava, P. - Štikarová, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1998)
26.Critical Incidents on Non-Signalized Junctions
Jirava, P. - Štikarová, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1997)
27.Bundesanstalt fur Strassenwesen a dopravní psychologie
Štikarová, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1996)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.