covid-19 info

logo ČVUT

PhDr. Mgr. Jana Štikarová, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-306a - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359190
E-mail:
stikajan@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent
Funkce:
člen disciplinární komise - zaměstnanec / FD

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.K diagnostice osobnostních a výkonových charakteristik riskování
Štikar, J. - Šmolíková, J.
In: Psychologie práce a organizace 2013. 2013, pp. 33. ISBN 978-80-244-3502-2.
Abstrakt ve sborníku (2013)
2.Distraction of Drivers: Causes, Effects, Prevention
Šmolíková, J. - Hoskovec, J., - Štikar, J.
Transactions on Transport Sciences. 2012, 5(2), 83-90. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2012)
3.Psychologická intervence u problémových řidičů
Šmolíková, J.
Praha: Defense date 2012-09-24. PhD Thesis. UK - Filozofická fakulta.
Doktorská práce (Ph.D.) (2012)
4.Zdravé stárnutí a trendy v mobilitě, zejména dopravní
Šmolíková, J. - Štikar, J., - Hoskovec, J.
In: Psychologické aspekty změn v životě české společnosti. Praha: Grada, 2011. p. 82-94. ISBN 978-80-247-2798-1.
Kapitola v jiné knize česky (2011)
5.Bezpečnost při přecházení vozovky
Šmolíková, J. - Štikar, J., - Hoskovec, J.
Doprava. 2010, 52(5), 38. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
6.Nepozornost řidičů: příčiny, důsledky a prevence
Šmolíková, J. - Štikar, J., - Hoskovec, J.
In: Sborník z mezinárodní konference Transport psychology Trends. Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2010, pp. 114-124. ISBN 978-80-89352-46-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
7.Dopravně-bezpečnostní kampaně, jejich teoretická východiska a efektivita
Šmolíková, J. - Štikar, J., - Hoskovec, J.
Doprava. 2009, 51(3), 27-28. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2009)
8.Agresivita řidičů
Šmolíková, J. - Štikar, J., - Hoskovec, J.
In: Agresivita na cestách. Olomouc: Vydavatelství UP, 2009. p. 75-88. ISBN 978-80-244-2375-3.
Kapitola v jiné knize česky (2009)
9.Analýza agresivních projevů řidičů
Šmolíková, J. - Štikar, J. - Hoskovec, J., - Černochová, D.
In: Sborník z mezinárodní konference Psychologie práce a organizace 2009. Praha: UK - Filozofická fakulta, 2009, pp. 275-286. ISBN 978-80-7378-119-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
10.Nebezpečná agresivita mladých řidičů
Šmolíková, J.
Doprava. 2008, 50(5), 20-23. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2008)
11.Potencionálně nehodoví agresivní řidiči
Šmolíková, J.
Psychologie v ekonomické praxi. 2008, XLIII(3-4), 83-87. ISSN 0033-300X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2008)
12.Bezpečná mobilita starších osob v dopravě
Šmolíková, J.
DP Kontakt. 2008, 10(1), 11-13. ISSN 1212-6349.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2008)
13.Old Age and Safe Traffic Mobility in Some European Countries
Šmolíková, J. - Štikar, J., - Hoskovec, J.
In: Psychosocial Aspects of Transformation of the Czech Society within the Context of European Integration. Praha: MATFYZPRESS, 2008. p. 93-104. ISBN 978-80-7378-064-7.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2008)
14.Mobilita a bezpečnost starších účastníků silničního provozu
Šmolíková, J.
In: Současnost a budoucnost dopravy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008, pp. 295-298. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
15.Traffic Accident Analysis and Prevention from the Psychological Standpoint
Šmolíková, J. - Štikar, J., - Hoskovec, J.
STUDIA PSYCHOLOGICA. 2008, 50(2), 217-226. ISSN 0039-3320.
Článek (2008)
16.Bezpečná mobilita ve stáří
Šmolíková, J.
Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1339-0.
Jiná kniha česky (2007)
17.Analýza a prevence nehod z psychologického hlediska
Štikar, J. - Hoskovec, J., - Šmolíková, J.
In: VI. Česko-polská konference. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta, 2006. p. 90-100. ISBN 80-86732-95-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
18.Řízení motorových vozidel ve stáří
Šmolíková, J. - Štikar, J., - Hoskovec, J.
Psychologie v ekonomické praxi. 2004, 39(1-2), 65-73. ISSN 0033-300X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2004)
19.Verkehrspsychologie in der Tschechischen Republik
Šmolíková, J.
[Unpublished Lecture] Bundesanstalt für Straßenwesen. 2004-08-25.
Nepublikovaná přednáška (2004)
20.K vývoji dopravní psychologie v Československu do roku 1992
Štikarová, J. - Štikar, J., - Hoskovec, J.
Psychologie v ekonomické praxi. 2003, 38(1-2), 55-69. ISSN 0033-300X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2003)
21.Vizuální orientace v silniční dopravě
Štikarová, J.
Psychologie v ekonomické praxi. 2003, 38(3-4), 169-181. ISSN 0033-300X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2003)
22.Psychologie v dopravě
Štikarová, J. - Štikar, J., - Hoskovec, J.
Praha: Univerzita Karlova, 2003. ISBN 80-246-0606-2.
Jiná kniha česky (2003)
23.Užití informačních prostředků a jejich vliv na řízení vozidla
Štikarová, J.
Psychologie v ekonomické praxi. 2000, 35(1-2), 65-68. ISSN 0033-300X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
24.Verkehrspsychologie in den deutschsprachigen Laendern
Štikarová, J.
Praha: CTU. Publishing House, 2000. ISBN 80-01-02132-7.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2000)
25.Critical Incidents on the Junction - Critical Evaluation
Jirava, P. - Štikarová, J.
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 1061-1062.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1998)
26.Critical Incidents on Non-Signalized Junctions
Jirava, P. - Štikarová, J.
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 1507-1508.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1997)
27.Bundesanstalt fur Strassenwesen a dopravní psychologie
Štikarová, J.
Psychologie v ekonomické praxi. 1996,(1-2), 89-90. ISSN 0033-300X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1996)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.