PhDr. Mgr. Jana Štikarová, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-307a - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359190
E-mail:
stikajan@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent
Funkce:
člen disciplinární komise - zaměstnanec / FD

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
15DPLG - Dopravní psychologie
15DPS - Dopravní psychologie
15Y2DN - Dopravní psychologie v německy mluvících zemích
Kombinovaná forma studia:
15DPLG - Dopravní psychologie

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.K diagnostice osobnostních a výkonových charakteristik riskování
Štikar, J. - Šmolíková, J.
In: Psychologie práce a organizace 2013. Psychologie práce a organizace 2013. Olomouc, 22.05.2013 - 23.05.2013. 2013, s. 33. ISBN 978-80-244-3502-2.
Abstrakt ve sborníku
2.Distraction of Drivers: Causes, Effects, Prevention
Šmolíková, J. - Hoskovec, J., - Štikar, J.
Transactions on Transport Sciences. 2012, 5(2), s. 83-90. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
3.Psychologická intervence u problémových řidičů
Šmolíková, J.
2012. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: UK - Filozofická fakulta.
Doktorská práce (Ph.D.)
4.Zdravé stárnutí a trendy v mobilitě, zejména dopravní
Šmolíková, J. - Štikar, J., - Hoskovec, J.
In: Psychologické aspekty změn v životě české společnosti. Praha: Grada. 2011, s. 82-94. ISBN 978-80-247-2798-1.
Kapitola v jiné knize česky
5.Nepozornost řidičů: příčiny, důsledky a prevence
Šmolíková, J. - Štikar, J., - Hoskovec, J.
In: Sborník z mezinárodní konference Transport psychology Trends. Transport psychology Trends. Bratislava, 02.06.2010 - 04.06.2010. Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. 2010, s. 114-124. ISBN 978-80-89352-46-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
6.Bezpečnost při přecházení vozovky
Šmolíková, J. - Štikar, J., - Hoskovec, J.
Doprava. 2010, 52(5), s. 38. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
7.Analýza agresivních projevů řidičů
Šmolíková, J. - Štikar, J. - Hoskovec, J., - Černochová, D.
In: Sborník z mezinárodní konference Psychologie práce a organizace 2009. Psychologie práce a organizace 2009. Praha, 27.05.2009 - 29.05.2009. Praha: UK - Filozofická fakulta. 2009, s. 275-286. ISBN 978-80-7378-119-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
8.Agresivita řidičů
Šmolíková, J. - Štikar, J., - Hoskovec, J.
In: ŠUCHA, M., ed. Agresivita na cestách. Olomouc: Vydavatelství UP. 2009, s. 75-88. ISBN 978-80-244-2375-3.
Kapitola v jiné knize česky
9.Dopravně-bezpečnostní kampaně, jejich teoretická východiska a efektivita
Šmolíková, J. - Štikar, J., - Hoskovec, J.
Doprava. 2009, 51(3), s. 27-28. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
10.Bezpečná mobilita starších osob v dopravě
Šmolíková, J.
DP Kontakt. 2008, 10(1), s. 11-13. ISSN 1212-6349.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
11.Nebezpečná agresivita mladých řidičů
Šmolíková, J.
Doprava. 2008, 50(5), s. 20-23. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
12.Mobilita a bezpečnost starších účastníků silničního provozu
Šmolíková, J.
In: KUBÁT, B., JÍROVÁ, J., a JACURA, M., eds. Současnost a budoucnost dopravy. Současnost a budoucnost dopravy. Praha, 12.05.2008 - 13.05.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 295-298. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
13.Potencionálně nehodoví agresivní řidiči
Šmolíková, J.
Psychologie v ekonomické praxi. 2008, XLIII(3-4), s. 83-87. ISSN 0033-300X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
14.Traffic Accident Analysis and Prevention from the Psychological Standpoint
Šmolíková, J. - Štikar, J., - Hoskovec, J.
STUDIA PSYCHOLOGICA. 2008, 50(2), s. 217-226. ISSN 0039-3320.
Článek
15.Old Age and Safe Traffic Mobility in Some European Countries
Šmolíková, J. - Štikar, J., - Hoskovec, J.
In: KEBZA, V., ed. Psychosocial Aspects of Transformation of the Czech Society within the Context of European Integration. Praha: MATFYZPRESS. 2008, s. 93-104. ISBN 978-80-7378-064-7.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
16.Bezpečná mobilita ve stáří
Šmolíková, J.
Praha: Karolinum. 2007, ISBN 978-80-246-1339-0.
Jiná kniha česky
17.Analýza a prevence nehod z psychologického hlediska
Štikar, J. - Hoskovec, J., - Šmolíková, J.
In: VI. Česko-polská konference. VI. česko-polská konference. Praha, 26.09.2006 - 27.09.2006. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta. 2006, s. 90-100. ISBN 80-86732-95-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
18.Verkehrspsychologie in der Tschechischen Republik
Šmolíková, J.
25.08.2004.
Nepublikovaná přednáška
19.Řízení motorových vozidel ve stáří
Šmolíková, J. - Štikar, J., - Hoskovec, J.
Psychologie v ekonomické praxi. 2004, 39(1-2), s. 65-73. ISSN 0033-300X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
20.Psychologie v dopravě
Štikarová, J. - Štikar, J., - Hoskovec, J.
1. vyd. Praha: Univerzita Karlova. 2003, ISBN 80-246-0606-2.
Jiná kniha česky
21.Vizuální orientace v silniční dopravě
Štikarová, J.
Psychologie v ekonomické praxi. 2003, 38(3-4), s. 169-181. ISSN 0033-300X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
22.K vývoji dopravní psychologie v Československu do roku 1992
Štikarová, J. - Štikar, J., - Hoskovec, J.
Psychologie v ekonomické praxi. 2003, 38(1-2), s. 55-69. ISSN 0033-300X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
23.Užití informačních prostředků a jejich vliv na řízení vozidla
Štikarová, J.
Psychologie v ekonomické praxi. 2000, 35(1-2), s. 65-68. ISSN 0033-300X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
24.Verkehrspsychologie in den deutschsprachigen Laendern
Štikarová, J.
1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2000, ISBN 80-01-02132-7.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
25.Critical Incidents on the Junction - Critical Evaluation
Jirava, P. - Štikarová, J.
In: Workshop 98. Workshop 98. Praha, 03.02.1998 - 05.02.1998. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1998, s. 1061-1062.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
26.Critical Incidents on Non-Signalized Junctions
Jirava, P. - Štikarová, J.
In: Workshop 97. Workshop 97. Praha, 20.01.1997 - 22.01.1997. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1997, s. 1507-1508.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
27.Bundesanstalt fur Strassenwesen a dopravní psychologie
Štikarová, J.
Psychologie v ekonomické praxi. 1996, (1-2), s. 89-90. ISSN 0033-300X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.