Dějiny železniční dopravy

Kód předmětu:
15Y1DZ
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
4češtinavšechny obory
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Martin Jacura, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Klíčová slova:
Koněspřežné dráhy, parostrojní železnice, vývoj železniční sítě, vývoj odbavení, elektrická trakce, železniční spodek a svršek, vývoj železničních stanic a uzlů.
Anotace:
Koněspřežné dráhy, první parostrojní trati, rozvoj železnic ve druhé polovině 19. století, období místních drah, železnice za1. republiky, elektrická trakce, druhá světová válka a železnice, železnice a její vývoj ve druhé polovině 20. století, vznik vysokorychlostních tratí, rušení železničních tratí, vývoj vybraných dálkových spojení, vývoj v konstrukci železničních tratí, železniční nehody. Železniční uzly. Výklad doplněn exkurzemi a projekcí.
Cíle:
Předmět seznamuje studenty s vývojem železničních tratí a provozu na nich na území České republiky. Historické souvislosti pomáhají pochopit podobu současné železniční sítě (uzly, trasování) s jejími klady i nedostatky.