info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Geografie dopravních systémů

Kód předmětu:
17GEDS
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
6češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - B-LOG
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
Ing. Milan Kříž, Ph.D. (přednášející, cvičící)
doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Klíčová slova:
doprava, regionalizace, lokální a regionální rozvoj, prostorové interakce, mobilita, územní diferenciace, dopravně geografická analýza
Anotace:
Územní diferenciace dopravního systému. Sociogeografická regionalizace a její vztah k dopravě. Souvislosti sociogeografické a dopravní regionalizace ČR. Doprava a lokální / regionální rozvoj. Prostorové interakce – teoretický a metodologický rámec. Výzkum mobility – dopravní chování, volba dopravního prostředku a vliv na „modal-split“. Konkurenceschopnost dopravních módů. Praktické využití dopravně-geografické analýzy v dopravním plánování.
Cíle:
Cílem předmětu je seznámit posluchače s problémy, kterými se zabývá geografie dopravy především ve vazbě na dopravní plánování. Kromě získání teoretických znalostí je součástí kursu rovněž představení základních metod dopravně geografického výzkumu (např. regionalizace, měření dopravní dostupnosti, hodnocení úrovně dopravní obslužnosti, apod.).