info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17GEDS - Geografie dopravních systémů (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S