info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Milan Kříž, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-262 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359174
E-mail:
krizmil1@fd.cvut.cz

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17DOCH - Dopravní chování

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

11DOPM - Dopravní plánování a modelování (přednášející, cvičící)
12MSD - Modelování silniční dopravy (přednášející, cvičící)
17DOCH - Dopravní chování (přednášející, cvičící)
17GEDS - Geografie dopravních systémů (přednášející, cvičící)
17TEDL - Technologie dopravy a logistika (přednášející, cvičící)
611DOPM - Dopravní plánování a modelování (přednášející, cvičící)
617DOCH - Dopravní chování (přednášející, cvičící)
617GEDS - Geografie dopravních systémů (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Konkurenceschopná veřejná doprava
  17X1KC - bakalářský studijní program
  17X2KC - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S