Ing. Milan Kříž

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-262 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359174
E-mail:
krizmil1@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
Školitel:
Ing. Vít Janoš, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

Vedoucí studentského projektu:

Konkurenceschopná veřejná doprava
  17X1KC - bakalářský studijní program
  17X2KC - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Rychlá spojení metropolitních oblastí: dopady (nové) dostupnosti na pracovní trh
Marada, M. - Fráně, L. - Janoš, V. - Jaroš, V. - Kraft, S. - Kříž, M., - Kowalski, M.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2017
Uplatněná certifikovaná metodika
2.TECHNOLOGICAL ASPECTS OF EXTENSION OF TRANSPORT OPERATION ON RAIL-LINES IN RECONSTRUCTION
Janoš, V. - Kříž, M.
In: trans&MOTAUTO-2017 PROCEEDINGS. XXV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO-2017. Burgas, 28.06.2017 - 01.06.2017. Sofia: Scientific-technical union of mechanical engineering. 2017, ISSN 1313-5031.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
3.Urban Transport in Smaller Towns
Janoš, V. - Kříž, M.
In: Transport Problems 2017, Proceedings. IX International Scientific Conference Transport Problems 2017. Katowice, 28.06.2017 - 30.06.2017. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej. 2017, s. 244-250. ISBN 978-83-945717-4-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
4.TECHNOLOGICAL ASPECTS OF EXTENSION OF TRANSPORT OPERATION ON RAIL-LINES IN RECONSTRUCTION
Janoš, V. - Kříž, M.
international scientific journal tran&MOTAUTO WORLD. 2017, II(5/2017), s. 196-198. ISSN 2367-8399.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
5.VEHICLE- AND STAFF PRODUCTIVITY IN BUS URBAN TRANSPORT
Janoš, V. - Kříž, M.
In: trans´16 MOTAUTO PROCEEDINGS. trans´16 MOTAUTO. Burgas, 29.06.2016 - 01.07.2016. Sofia: Scientific-technical union of mechanical engineering. 2016, ISSN 1310-3946.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
6.Optimalizace rozvoje železničního systému v ČR z hlediska přepravních potřeb
Michl, Z. - Janoš, V. - Drábek, M. - Kříž, M. - Pospíšil, J. - Sojka, M., - Vašíček, R.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2016, 1.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
7.VEHICLE- AND STAFF PRODUCTIVITY IN BUS URBAN TRANSPORT
Janoš, V. - Kříž, M.
trans & MOTAUTO WORLD. 2016, I(4/2016), s. 24-26. ISSN 2367-8399.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
8.Optimalizace využití tratí s vyčerpanou kapacitou
Michl, Z. - Janoš, V. - Drábek, M. - Sojka, M. - Pospíšil, J. - Kříž, M., - Vašíček, R.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2016, Dostupné z: https://www.tacr.cz/index.php/cz/certifikovane-metodiky.html
Uplatněná certifikovaná metodika
9.Infrastructure Parameters Affecting Capacity of Railways in TEN-T
Janoš, V. - Kříž, M.
In: ŘEZNÍČKOVÁ, J., JÍROVÁ, J., a FÁBERA, V., eds. Proceedings of Abstracts. INTEROPERABILITY OF RAILWAY TRANSPORT – IRICoN 2016. Praha: Fakulta dopravní. 2016, s. 14-15. ISBN 978-80-01-05939-5.
Abstrakt ve sborníku
10.Použití potenciální dostupnosti pro hodnocení dopravních projektů
Kříž, M. - Janoš, V.
In: LANGR, M., et al., eds. Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, ISBN 978-80-01-06016-2. Dostupné z: http://ytec2016.fd.cvut.cz/cz/download/Kriz-Milan-Paper.pdf
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
11.Infrastructure Parameters Affecting Capacity of Railways in TEN-T
Janoš, V. - Kříž, M.
In: PROCHÁZKA, J., KERTIS, T., a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. Acta polytechnica CTU Proceedings. IRICoN. Praha, 04.05.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2016, s. 22-25. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
12.INFLUENCE OF THE UPCOMING HIGH-SPEED INFRASTRUCTURE ON TIME ACCESSIBLITY
Janoš, V. - Kříž, M.
In: Proceeding book from the international scientific conference. Horizons of Railway Transport 2016. Strečno, 29.09.2016 - 30.09.2016. Žilina: EDIS - vydavatelstvo Žilinské univerzity. 2016, s. 98-104. ISBN 978-80-554-1254-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
13.Hodnocení dopravní obsluhy území veřejnou dopravou pomocí makroskopických dopravních modelů
Kříž, M. - Michl, Z.
In: JACURA, M., et al., eds. YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Young Engineers Transportation Conference 2015. Praha, 30.09.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, s. 120-125. ISBN 978-80-01-05791-9. Dostupné z: http://www.ytec2015.fd.cvut.cz/cz/download/YTEC2015-Proceedings.pdf
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
14.Lokálky či VRT?
Pšenička, P. org. - Drábek, M. org. - Kříž, M. org., - Michl, Z. org.
[Pořádání workshopu]. 2015
Pořádání workshopu
15.Řízení železniční dopravy
Drábek, M. org. - Kříž, M. org.
[Pořádání workshopu]. 2015
Pořádání workshopu
16.Využití modelů v programu VISUM jako podkladu pro zjišťování dopadů cílených úprav železniční infrastruktury
Kříž, M. - Michl, Z., - Pospíšil, J.
18.03.2014.
Nepublikovaná přednáška
17.Ekonomické hodnocení projektů železničních staveb
Heinišová, A. org. - Drábek, M. org., - Kříž, M. org.
[Pořádání workshopu]. 2014, Dostupné z: http://drahy.fd.cvut.cz/
Pořádání workshopu
18.Zastávkový populismus
Drábek, M. org. - Kříž, M. org., - Michl, Z. org.
[Pořádání workshopu]. 2014, Dostupné z: http://drahy.fd.cvut.cz/archiv/Diskuze_zastavkovy_populismus.pdf
Pořádání workshopu
19.Targeted upgrading of railway infrastructure as a result of systematic public transport planning
Pospíšil, J. - Kříž, M., - Drábek, M.
In: Systemy Transportowe. Systemy Transportowe. Katowice, 22.09.2014 - 23.09.2014. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej. 2014, ISBN 978-83-935232-4-5.
Abstrakt ve sborníku
20.Posouzení technických a vozebních požadavků pro nabídkové řízení na linky IDS JMK R6+S6, S61, S91
Kříž, M. - Pospíšil, J., - Janoš, V.
Žerotínovo nám. 3/5, Brno, PSČ 601 82: Jihomoravský kraj. 2013
Výzkumná zpráva v češtině

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Rychlá spojení metropolitních oblastí: dopady (nové) dostupnosti na pracovní trh
Kříž, M.
2016 - 2016
TB0500MD005