info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Computer aided railway traffic control

Kód předmětu:
20PRZP-E
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Inteligentní dopravní systémy (N1041A040006)
semestrjazyk
3angličtina
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
Ing. Bc. Dušan Kamenický, Ph.D. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
Automatizace řízení železniční dopravy
Anotace:
Úvod je věnován objasnění důvodů a základních principů automatizace řízení a plánování železniční dopravy. Je vysvětlena struktura řízení železničního provozu včetně hlavních zásad aplikovaných při řízení železničního provozu. Podstatná část je věnována detailnímu popisu jednotlivých složek systému, které je nutné zahrnout do systémů pro automatizaci řízení železničního provozu s využitím výpočetní techniky.
Cíle:
Student se bude orientovat v problematice automatizace řízení železniční dopravy s využitím výpočetní techniky. Student bude mít přehled o požadavcích na automatizaci řízení železničního provozu, bude schopen definovat architekturu i základní parametry modelu železniční dopravy a jejich aplikaci prostřednictvím výpočetní techniky.