info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Letecká angličtina 2 pro obor Technologie údržby letadel

Kód předmětu:
21ATL2
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
6češtinaTUL Technologie údržby letadel - 3708R033
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
0 + 4 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Slobodan Stojić, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Anotace:
Zkoušení materiálů, protokoly o zkouškách. Opravy součástí s defekty.
Cíle:
Samostatné překlady z oblasti technologie údržby letadel. Samostatná publikační činnost v oboru letectví a kosmonautiky.