info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Aircraft Engines

Kód předmětu:
21LCM-E
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Profesionální pilot (B1041A040004)
semestrjazyk
6angličtina
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v letním semestru
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
letadlový motor, pístový spalovací motor, turbínový motor, proudový pohon, teorie, konstrukce
Anotace:
Letadlový pístový spalovací motor, teoretický základ, konstrukční uspořádání, pracovní charakteristiky. Vrtule, funkce, konstrukce a pracovní charakteristiky. Proudové turbínové motory, rozdělení, princip činnosti, tepelné oběhy a jejich vlastnosti. Konstrukční uspořádání a provozní charakteristiky turbínových motorů jedno a dvouproudových, motorů turbovrtulových a turbohřídelových. Pomocné energetické jednotky.
Cíle:
Vysvětlit princip činnosti a teoretický základ pro osvojení funkce a praktického ovládání letadlových pohonných jednotek s pístovými a turbínovými motory v minimálním rozsahu a obsahu odpovídajícím požadavkům Learning Objectives pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1.