info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Matlab pro řešení projektů

Kód předmětu:
21MRP
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaPIL Profesionální pilot - 3708R030
5češtinaTUL Technologie údržby letadel - 3708R033
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
0
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet (z)
Vyučující předmětu:
Ing. Lenka Hanáková, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
matlab, zpracování signálu, grafické uživatelské prostředí, simulace, modelování
Anotace:
Sylabus předmětu je orientovaný zejména na řešení přidružených problémů v bakalářské práci a to na podnět studentů, přičemž jednotlivá cvičení budou stanovenou problematiku probírat právě na konkrétních příkladech podle potřeb a návrhů studentů. Předmět tedy bude mít flexibilní formu, díky níž by mělo dojít k prohloubení znalostí studentů při práci v prostředí Matlab.
Cíle:
Předmět je koncipovaný pro projektovou část výuky na Fakultě dopravní. Myšlenkou předmětu je zaměření na konkrétní řešení projektů studentů v rámci jejich bakalářských prací. Cílem předmětu je poskytnou oporu studentům při řešení konkrétních problémů v jejich bakalářských pracích s využitím programového prostředí Matlab.