info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Vrtule

Kód předmětu:
21V
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
6češtinaTUL Technologie údržby letadel - 3708R033
Technologie údržby letadel (B0716A040001)
semestrjazyk
4čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
6
Rozsah výuky:
3 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Martin Novák, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
aerodynamika, zatížení, konstrukce, vrtule, údržba
Anotace:
Teorie vrtulového listu, zatížení vrtulových listů, konstrukce jednotlivých částí vrtule, řízení úhlu nastavení, ochrana proti námraze, údržba a opravy vrtule.
Cíle:
Předmět seznamuje posluchače s konstrukcí, zatížením, řízením a údržbou vrtulí. Příprava studentů na úspěšné složení testu M17 dle požadavků Part 66 nezbytného pro získání licence AMT.