info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Konkurenceschopná veřejná doprava

Anotace:
Teoretické principy makroskopického dopravního modelování: čtyřstupňový dopravní model, teorie diskrétní volby; navrhování nabídky ve veřejné dopravě: analýza poptávky po veřejné dopravě, analýza konkurenceschopnosti veřejné dopravy vůči IAD a dalším módům, navrhování nabídky veřejné dopravy s ohledem na její konkurenceschopnost vůči ostatním módům, variantní návrhy nabídky veřejné dopravy s ohledem na ekonomiku provozu.
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Vedoucí:
Ing. Milan Kříž, Ph.D.
Ing. Stanislav Metelka
Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
www stránky projektu
https://takt.fd.cvut.cz/KC

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X1KC | čeština | LOG (Logistika a řízení dopravních procesů)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Logistika a řízení dopravních procesů - N1041A040005

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X2KC | čeština | LA
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.