info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Stanislav Metelka

fotografie osoby
Místnost:
A-262 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359174
E-mail:
metelsta@fd.cvut.cz
Funkce:
člen AS - student / FD
člen legislativní komise AS / FD
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
Školitel:
Ing. Vít Janoš, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Konkurenceschopná veřejná doprava
  17X1KC - bakalářský studijní program
  17X2KC - navazující magisterský studijní program
Podpora mobility v regionech
  17X2RG - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Sběr a analýza dat pro výzkum role drážního faktoru v procesu rozhodování cestujících při volbě dopravního módu
řešitel: Metelka, S.
spoluřešitelé: Fridrišek, P. - Janoš, V. - Juřík, D. - Kužel, V. - Medová, A. - Šafranko, V.
2020 - 2021
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS20/140/OHK2/2T/16