info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Stanislav Metelka

fotografie osoby
Pracoviště:
Katedra chytrých měst a regionů (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
Školitel:
doc. Ing. Vít Janoš, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
metelsta@fd.cvut.cz
Místnost:
A-262 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359174
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Konkurenceschopná veřejná doprava
  17X1KC - bakalářský studijní program
  17X2KC - navazující magisterský studijní program
Podpora mobility v regionech
  17X1RG - bakalářský studijní program
  17X2RG - navazující magisterský studijní program