Ing. Stanislav Metelka

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-262 - Horská 3, Praha
E-mail:
metelsta@fd.cvut.cz
Funkce:
člen AS - student / FD
člen legislativní komise AS / FD
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
Školitel:
Ing. Vít Janoš, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Konkurenceschopná veřejná doprava
  17X1KC - bakalářský studijní program
  17X2KC - navazující magisterský studijní program
Podpora mobility v regionech
  17X1RG - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Public perception of the railway factor – railway line no. 113 Lovosice – Most case study
Metelka, S. - Janoš, V.
In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 58-64. ISBN 978-80-01-06793-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)
2.Expertní posudek na Studii APC "Komercionalizace provozu SC Pendolino"
Janoš, V. - Fridrišek, P. - Metelka, S. - Vávra, R. - Jacura, M., - Teichmann, D.
[Research Report] 2020.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2020)
3.Přepravní průzkum na autobusových a železničních linkách DÚK vedených v oblasti trati Lovosice - Most (tzv. Švestkové dráhy)
Metelka, S. - Janoš, V.
[Research Report] 2020.
Výzkumná zpráva v češtině (2020)
4.Souhrnný síťový návrh integrovaného taktového provozního konceptu na železniční síti ČR
Drábek, M. - Janoš, V. - Pospíšil, J. - Michl, Z. - Kříž, M. - Metelka, S. - Růžička, J. - Karkošiaková, N., - Vašíček, R.
[Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2019. Report no. TJ01000162_V3.
Technická zpráva (2019)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Sběr a analýza dat pro výzkum role drážního faktoru v procesu rozhodování cestujících při volbě dopravního módu
Metelka, S.
2020 - 2021
SGS20/140/OHK2/2T/16