info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Podpora mobility v regionech

Anotace:
Projekt je zaměřen na rozvoj dopravního systému v širokém spektru jeho dílčích součástí. Udržitelná mobilita je úzce spjata se systémy veřejné dopravy a na ně navazující řešení pro poslední míli. Klíčovým aspektem mobility jako služby je při synergickém využití silných stránek veřejných i individuálních dopravních módů nabídnout uživatelům řešení přizpůsobené jejich osobním potřebám. Studenti se v rámci projektové výuky blíže seznámí s vlastnostmi jednotlivých dopravních módů i konkrétními aplikacemi a trendy v oblasti návrhu dopravního systému, sestavy tarifu či přípravy provozních a organizačních opatření při objednávce veřejné dopravy a navazujících služeb. Důraz je kladen na vzájemnou provázanost dlouhodobých, krátkodobých a operativních opatření, jejichž projektová příprava je nezbytná pro spolehlivě se chovající a prosperující dopravní systém.
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Vedoucí:
Ing. Petr Fridrišek
Ing. Stanislav Metelka
www stránky projektu
https://takt.fd.cvut.cz/RG

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Logistika a řízení dopravních procesů - N1041A040005

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X2RG | čeština | LA
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.