Bc. Petr Fridrišek

Studijní program:
navazující magisterský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
N 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Ročník + Skupina:
2 65
Obor:
LA - Logistika a řízení dopravních procesů
Zapsán na projektu:
17X2IG - Integrální taktový grafikon v ČR

Zobrazit informace o studentovi mohou jen přihlášení uživatelé.

Přihlášení