Ing. Petr Fridrišek

fotografie osoby
Místnost:
A-262 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-702296188
E-mail:
fridrisek@fd.cvut.cz
Funkce:
člen grémia / FD
místopředseda AS - student / FD
člen AS - student / FD
člen pedagogické komise AS / FD
člen disciplinární komise - student / FD
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
Školitel:
Ing. Vít Janoš, Ph.D.
Školitel specialista:
doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Podpora mobility v regionech
  17X1RG - bakalářský studijní program