info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Společná laboratoř tunelových systémů FD, Žilinské univerzity a Eltodo a. s.

Vedoucí pracoviště:
prof. Ing. Pavel PŘIBYL, CSc.
Pracovníci za FD:
Ing. Bc. Vladimír FALTUS, Ph.D.
Ing. Jan MICHEK, Ph.D.
Ing. Jan ŠILAR, Ph.D.
Další pracovníci:
prof. Ing. Aleš JANOTA, PhD.
Ing. Igor MIKLOŠÍK
Ing. Rastislav PIRNÍK, PhD.
doc. Ing. Tomáš TICHÝ, Ph.D., MBA
Ing. Tomáš ŠMERDA, MBA
Ing. Jiří ŠTEFAN

Charakteristika

foto z laboratoře

Pracoviště pro modelování technologií v tunelech pozemních komunikací

Společná laboratoř tunelových systémů (SLTS) byla založena v roce 2009 s cílem vytvoření kompetenčního centra systematicky spolupracujícího na optimalizaci a trvalém zvyšování bezpečnosti tunelových systémů v České a Slovenské republice a to zejména posunutím úrovně poznání v oblasti základního a aplikovaného výzkumu s následným propojením teorie a praxe. Za tím účelem laboratoř podává a řeší, cestou svých členů, výzkumné úkoly v rezortech příslušných státních orgánů. SLTS spojuje akademické prostředí reprezentované ČVUT v Praze Fakultou dopravní a Žilinskou Univerzitou v Žiline Fakultou elektrotechnickou s prostředím nejvýznamnějšího národního dodavatele tunelových technologických a řídicích systémů.

V roce 2013 byl řešen projekt technologické agentury ZET (2011 – 2013) zaměřený na výzkum simulátorů krizových situací v tunelu, na využití fyzikálních modelů pro optimalizaci řízení vzduchotechniky a na nový způsob informování osob uvězněných v tunelu. Projekt HADÉS (2013 – 2015) vytváří teoretické základy analýzy rizik využívající principy umělé inteligence.

SLTS funguje i jako znalostní báze o bezpečnosti a technologickém vybavování tunelů pozemních komunikací. Její zástupci pracují aktivně v mezinárodním výboru pro silniční tunely „Road Tunnel Operation“ PIARC.

SLTS se podílí na výchově mladých odborníků v magisterském i doktorském studiu. Cílem je i vzdělávání pracovníků obsluhy tunelů a systematická příprava na vykonávání bezpečnostních prověrek tunelů požadovaných Direktivou 54/2004/ES.

Webové stránky laboratoře
fotka budovy novodvorska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
143 01 Praha 4, Novodvorská 14

Tel: 261 343 704

Kudy k nám
mapa