Ing. Jan Šilar

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravních systémů (16112)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Člen:
Společná laboratoř tunelových systémů FD, Žilinské univerzity a Eltodo a. s.

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
12TEPR - Teorie provozu na pozemních komunikacích

Vedoucí studentského projektu:

Rozvoj cyklistické dopravy
  12X1RC - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Implementace systémů řízení a senzorických sítí ve městě
Růžička, J. - Cikhardtová, K. - Tichý, T., - Šilar, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
2.Methods of traffic surveys in cities for comparison of traffic control systems – a case study
Růžička, J. - Bělinová, Z. - Langr, M., - Šilar, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
3.Smart parking in the Smart city application
Šilar, J. - Bělinová, Z. - Langr, M. - Růžička, J., - Hlubučková, K.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
4.Studie dopravního řešení ulice Třebízského v Táboře
Kocourek, J. - Šilar, J., - Jirků, J.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
5.Autonomní vozidla - Standardizace současný stav
Přibyl, P. - Šilar, J., - Plíhal, J.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
6.Tunelový trenažér TOMMS
Šilar, JŠ - Přikryl Jan, JP, - Šmerda Tomáš, TŠ
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
7.Příklad využití bezpečnostních inspekcí pozemních komunikací mimo síť TEN-T v intravilánu
Kocourek, J. - Šilar, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
8.Telematika a řízení dopravy v Tunelovém komplexu Blanka
Šilar, J. - Tichý, TT - Řehák, JŘ, - Štefan, JŠ
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
9.The estimation of travel times and identification of traffic excesses on roads
Šilar, J. - Tichý, TT, - Přikryl, JP
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
10.Projekt výzkumu a vývoje ALFA TAČR č. TA03030491 - Odborná zpráva o postupu prací za rok 2014
Přibyl, P. - Koukol, M. - Šilar, J., - Michek, J.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
11.Projekt výzkumu a vývoje ALFA TAČR č. TA03030491. Výzkumná zpráva "Fuzzy expertní systém a jeho kalibrace - metoda SAFECALC"
Přibyl, P. - Šilar, J. - Faltus, V., - Semkovič, TS
Výzkumná zpráva v češtině (2014)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.