covid-19 info

logo ČVUT

Ing. Jan Šilar, Ph.D.

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Implementace systémů řízení a senzorických sítí ve městě
Růžička, J. - Cikhardtová, K. - Tichý, T., - Šilar, J.
Silniční obzor. 2018, 2018(5), 138-141. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
2.Smart parking in the Smart city application
Šilar, J. - Bělinová, Z. - Langr, M. - Růžička, J., - Hlubučková, K.
In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. ISBN 978-1-5386-5017-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
3.Methods of traffic surveys in cities for comparison of traffic control systems – a case study
Růžička, J. - Bělinová, Z. - Langr, M., - Šilar, J.
In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. ISBN 978-1-5386-5017-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
4.Autonomní vozidla - Standardizace současný stav
Přibyl, P. - Šilar, J., - Plíhal, J.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2015. Report no. 102/612/2015.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
5.Studie dopravního řešení ulice Třebízského v Táboře
Kocourek, J. - Šilar, J., - Jirků, J.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2015.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
6.Tunelový trenažér TOMMS
Šilar, JŠ - Přikryl Jan, JP, - Šmerda Tomáš, TŠ
Tunel. 2014, 23(3), 23-31. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
7.Příklad využití bezpečnostních inspekcí pozemních komunikací mimo síť TEN-T v intravilánu
Kocourek, J. - Šilar, J.
In: Mezinárodní seminář XV. dopravně - inženýrské dny - Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích. Praha: Česká silniční společnost, 2014.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
8.Telematika a řízení dopravy v Tunelovém komplexu Blanka
Šilar, J. - Tichý, TT - Řehák, JŘ, - Štefan, JŠ
In: Silniční konference 2014. Praha: VIACO Agency, 2014. pp. 86-91.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
9.The estimation of travel times and identification of traffic excesses on roads
Šilar, J. - Tichý, TT, - Přikryl, JP
In: Telematics - Support for Transport. Heidelberg: Springer, 2014. pp. 166-173. Communications in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-662-45316-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
10.Projekt výzkumu a vývoje ALFA TAČR č. TA03030491 - Odborná zpráva o postupu prací za rok 2014
Přibyl, P. - Koukol, M. - Šilar, J., - Michek, J.
[Research Report] 2014. Report no. 376-2014-6310-EAS.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
11.Projekt výzkumu a vývoje ALFA TAČR č. TA03030491. Výzkumná zpráva "Fuzzy expertní systém a jeho kalibrace - metoda SAFECALC"
Přibyl, P. - Šilar, J. - Faltus, V., - Semkovič, TS
[Research Report] 2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.