prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-428 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359892
E-mail:
pribypav@fd.cvut.cz
Funkce:
člen vědecké rady / FD
Člen:
Laboratoř řízení a modelování dopravy
Společná laboratoř tunelových systémů FD, Žilinské univerzity a Eltodo a. s.
Osobní email
pribylp@eltodo.cz

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
12TDP - Teorie dopravního proudu
12TEPR - Teorie provozu na pozemních komunikacích
20ARR - Analýza a řízení rizik
Cvičení:
20ARR - Analýza a řízení rizik

Garant předmětu v doktorském studiu:

12REX - Řízení dopravy a dopravní excesy
12TIR2 - Teorie dopravního proudu II

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Lukáš Hrdina

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.System for Deterministic Risk Assessment in Road Tunnels
Přibyl, O. - Přibyl, P., - Horák, T.
In: TRANSCOM 2017, 12th International Scientific Conference Of Young Scientists On Sustainable, Modern and Safe Transport. TRANSCOM 2017. Horný Smokovec, 31.05.2017 - 02.06.2017. Linz: Elsevier BV. 2017, s. 336-341. ISSN 1877-7058.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
2.Calibration of a fuzzy model estimating fire response time in a tunnel
Přibyl, P. - Přibyl, O.
Tunnelling and Underground Space Technology. 2017, 69s. 28-36. ISSN 0886-7798.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
3.System for Deterministic Risk Assessment in Road Tunnels
Přibyl, O. - Přibyl, P., - Horák, T.
Procedia Engineering. 2017, 192(0), s. 336-341. ISSN 1877-7058.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
4.Smart Charles Square: Modeling interconnections of basic building blocks in Smart Cities
Přibyl, O. - Lom, M., - Přibyl, P.
In: RŮŽIČKA, J., ed. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. New York: IEEE Press. 2017, ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku
5.Vliv plynulosti jízdy na ekonomické a ekologické aspekty dopravy
Hykš, O. - Neubergová, K., - Přibyl, P.
In: Dopravná infraštruktúra v mestách. Dopravná infraštruktúra v mestách. Žilina, 03.10.2017 - 04.10.2017. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. 2017, s. 1-238. ISBN 978-80-554-1370-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
6.Modelování kvality dopravy nad sítí strategických detektorů
Přibyl, P. - Faltus, V. - Hrdina, L. - Hykš, O., - Neubergová, K.
Mariánské náměstí 2: Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy, OSI. 2017
Výzkumná zpráva v češtině
7.Sustainability of Large Urban Transport Structures in Terms of Traffic and Environment
Faltus, V. - Přibyl, P. - Přibyl, O., - Hrdina, L.
In: TRANSCOM 2017, 12th International Scientific Conference Of Young Scientists On Sustainable, Modern and Safe Transport. TRANSCOM 2017. Horný Smokovec, 31.05.2017 - 02.06.2017. Linz: Elsevier BV. 2017, s. 154-159. ISSN 1877-7058.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
8.ITS Control of Highways Capacity
Přibyl, P. - Novikov, A. - Vasileva, V., - Katunin, A.
In: Transportation Research Procedia. 12th International Conference "Organization and Traffic Safety Management in large cities". St. Petersburg, 28.09.2016 - 30.09.2016. Amsterodam: Elsevier. 2017, s. 468-473. 20. ISSN 2352-1465.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
9.Development of Standards and Their Harmonization with International Standards as a Necessary Condition of Normative and Technical Support in Construction and Development of Intelligent Transport Systems in Russia
Přibyl, P. - Vlasov, V. - Konin, I., - Veniamin, B.
In: Transportation Research Procedia. 12th International Conference "Organization and Traffic Safety Management in large cities". St. Petersburg, 28.09.2016 - 30.09.2016. Amsterodam: Elsevier. 2017, s. 690-694. 20. ISSN 2352-1465.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
10.Hodnocení kvality dopravy plovoucími vozidly
Přibyl, P. - Hrdina, L. - Makarčuková, T. - Eminger, J. - Havlíček, M., - Smeták, J.
Mariánské náměstí 2: Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy, OSI. 2017
Výzkumná zpráva v češtině
11.On the estimation of pollutants in road tunnels based on traffic data
Přibyl, O. - Přibyl, P.
In: Proceedings of 11th international Conference ELEKTRO 2016. 11th international Conference ELEKTRO 2016. Strbske Pleso, 16.05.2016 - 18.05.2016. Praha: Československá sekce IEEE. 2016, s. 456-461. ISBN 978-1-4673-8697-5.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
12.Development of equipment and operation for road tunnels according to the PIARC
Přibyl, P.
In: HILAR, M., et al., eds. Underground construction Prague 2016. 13. mezinárodní konference Podzemní stavby 2016. Praha, 23.05.2016 - 25.05.2016. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES. 2016, s. 112. ISBN 978-80-906452-1-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
13.TP 229 - dodatek č. 1 "Bezpečnost v tunelech pozemních komunikací"
Přibyl, P.
Praha 4: Ředitelství silnic a dálnic, příspěvková organizace. 2016, TP229 - dodatek č. 1.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
14.Systémové modelování přínosů Městského okruhu
Přibyl, P.
Mariánské náměstí 2: Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy, OSI. 2016
Výzkumná zpráva v češtině
15.Komplexní posouzení alternativního návrhu SOKP
Přibyl, P. - Höfler, M. - Kočárková, D., - Neubergová, K.
Na Pankráci 56, Praha, 140 00: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2016, 01ST-000142.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
16.Aktualizace zásad pro rozvoj dopravní telematiky v Praze
Přibyl, P.
Praha 1: Technická správa komunikací hl. m. Prahy. 2016
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
17.Závěrečná zpráva předsedy TNK 136 "Dopravní telematika" za rok 2016
Přibyl, P.
Brno: SILMOS s. r. o.. 2016
Výzkumná zpráva v češtině
18.Effective Decision Support System Based on Statistical Tools
Přibyl, P. - Přibyl, O.
In: MIKULSKI, J, ed. Challenge of Transport Telematics: 16th International Conference on Transport Systems Telematics, TST 2016, Katowice-Ustrón, Poland, March 16–19, 2016, Selected Papers. 16th International Conference on Transport Systems Telematics, TST 2016. Katowice, 16.03.2016 - 19.03.2016. Basel: Springer. 2016, s. 378-387. sv. 1. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-319-49645-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
19.Systém vyhodnocení dob reakce zařízení pro indikaci požáru
Přibyl, P. - Přibyl, O.
České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní, Praha 1, CZ. 29095. 27.01.2016.
Tuzemský užitný vzor
20.Udržitelnost tunelových staveb - hodnocení kvality dopravy v souvislosti s otevřením další části městského okruhu
Přibyl, P.
Tunel. 2016, 25(2), s. 74-85. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
21.Hodnocení vlivu dopravních staveb na kvalitu dopravy
Přibyl, P.
Silniční obzor. 2016, 77(3), s. 59-63. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
22.Improving Safety in Road Tunnels Through Real-Time Communication with Users
Přibyl, P. - Almirall, J. - Drouard, Kristen - Modig, H. - Madsen, H.K - Goede, M., - Hoffman, N.
La Defense cedex: PIARC - Technical Committee C 3.3.. 2016, 2016R06EN. ISBN 978-2-84060-384-9. Dostupné z: http://www.piarc.org
Zahraniční výzkumná zpráva
23.Analysis of possibility to utilize road marking for the needs of autonomous vehicles
Matowicki, M. - Přibyl, O., - Přibyl, P.
In: KOUKOL, M., ed. 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE Press. 2016, ISBN 978-1-5090-1116-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
24.Projekt zabezpečení činností spojených s přejímáním technických předpisů Evropské unie do systému ČSN v oboru dopravní telematiky + standard
Přibyl, P.
Brno: SILMOS, s.r.o.. 2015
Výzkumná zpráva v češtině
25.Řízení silniční dopravy v rámci severozápadní části Městského okruhu v Praze
Přibyl, P.
Praha: Magistrát hl. m. Prahy Odbor strategických investic. 2015, 612/2015.
Technická zpráva
26.Associirovanyje sistěmy i transportnaja telematika
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Novikov, A.N
Mir transporta i technologičeskich mašin. 2015, 49(2), s. 96-102. ISSN 2073-7432. Dostupné z: http://www.gu-unpk.ru
Článek
27.Autonomní vozidla - Standardizace současný stav
Přibyl, P. - Šilar, J., - Plíhal, J.
Mladá Boleslav: ŠKODA, a.s. Mladá Boleslav. 2015, 102/612/2015.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
28.Organizacijonnaja architektura kak sredstvo povyšenija bezopasnosti v tonnelnych sistemach
Přibyl, P.
Avtotransportnoje predprijatie. 2015, 2015(5), s. 15-18. ISSN 2076-3050. Dostupné z: http://www.atp.transnavi.ru
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
29.Životní cyklus technologií v tunelech pozemních komunikací
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Spalej, J.
In: Zborník príspevkov Tunely a podzemné stavby 2015. Tunely a podzemné stavby 2015. Žilina, 11.11.2015 - 13.11.2015. Bratislava: Slovenská tunelárska asociácia. 2015, s. 72. ISBN 978-80-972154-4-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
30.Městský okruh v Praze: vklad pro nové tisíciletí
Přibyl, P. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Adámek, J. - Höfler, M. - Šourek, P., - Jareš, M.
Praha: IDS, a.s. Praha. 2015, ISBN 978-80-260-8623-9.
Vědecká kniha česky
31.Aplikovaná telematika
Janota, A. - Franeková, M. - Holečko, P. - Pirník, R. - Přibyl, O. - Přibyl, P. - Spalek, J. - Šimák, V. - Vestenický, P., - Hrbcek, J.
1. vyd. Žilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina. 2015, ISBN 978-80-554-1037-1.
Jiná kniha česky
32.Definition of a smart street as smart city's building element
Přibyl, P. - Přibyl, O.
In: JEŘÁBEK, M., ed. 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. New York: IEEE Press. 2015, ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
33.Společenské efekty výstavby tunelového komplexu Blanka
Přibyl, P. - Šourek, P., - Rákosník, L.
Silniční obzor. 2015, 76(3), s. 82-86. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
34.Autonomní vozidla - Vodorovné dopravní značení
Přibyl, P. - Soukup, P., - Matowicki, M.
Mladá Boleslav: ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav. 2015, 101/612/2015.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
35.Section speed control as effective tool to improve road safety
Přibyl, P.
Science Journal of Transportation. 2015, 2015(6), s. 59-66. ISSN 2410-9088.
Článek
36.Optimalizace technologického vybavení tunelů se zřetelem na bezpečnost a cenu
Přibyl, P.
In: BEBČÁK, P. a BEBČÁKOVÁ, K., eds. Požární bezpečnost tunelů 2015. Požární bezpečnost tunelů 2015. Rožnov pod Radhoštěm, 23.09.2015 - 24.09.2015. Ostrava: K.B.K. fire, s.r.o.. 2015
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
37.Kontrol skorosti na učastke dopog i v dorožnych tonneljach kak effektivnyj instrument povyšenija dopožnoj bezopasnosti
Přibyl, P.
In: NOVIKOV, A.N., ed. Informacionnyje těchnologii i innovacii na transportě. Informacionyje těchnologii i innovacii na transportě. OREL, 19.05.2015 - 20.05.2015. Orel: Gosudarstvěnyj universitet - učebno-naučno-proizvostvěnnyj kompleks. 2015, s. 1-11.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
38.Standardizace a role dopravní telematiky
Přibyl, P.
Praha 3: ÚNMZ. 2015
Technická zpráva
39.Městský okruh - vklad pro nové tisíciletí
Přibyl, P. - Höfler, M. - Jareš, M. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Adámek, J. - Šourek, P. - Kadlec, V. - Merta, A. - Lehovec, F., - Balcar, Z.
Praha: IDS, a.s. Praha. 2015, ISBN 978-80-260-8623-9.
Vědecká kniha česky
40.Projekt zajištění mezinárodní spolupráce s ISO/TC 204 a CEN/TC 278 + STANDARD
Večerka, I. - Svorová, L., - Přibyl, P.
Centrum technické normalizace. 2014
Výzkumná zpráva v češtině
41.Tool for analysis of extraordinary states in complex traffic networks
Přibyl, P. - Škodáček, M.
Science Journal of Transportation; Especial number No. 5 International cooperation Journals MADI-SWJTU-UTC. 2014, 5(6), s. 3-10. ISSN 1993-8543.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
42.Projekt výzkumu a vývoje ALFA TAČR č. TA03030491. Výzkumná zpráva "Fuzzy expertní systém a jeho kalibrace - metoda SAFECALC"
Přibyl, P. - Šilar, J. - Faltus, V., - Semkovič, TS
Evropská 1692/37, Praha 6: Technologická agentura České republiky. 2014
Výzkumná zpráva v češtině
43.Projekt výzkumu a vývoje ALFA TAČR č. TA03030491. Výzkumná zpráva "Programový nástroj pro analýzu rizik CAPITA"
Přibyl, P. - Koukol, M., - Apeltauer, T.
Evropská 1692/37, Praha 6: Technologická agentura České republiky. 2014, VZ380/14/EEG.
Výzkumná zpráva v češtině
44.Projekt výzkumu a vývoje ALFA TAČR č. TA03030491 - Odborná zpráva o postupu prací za rok 2014
Přibyl, P. - Koukol, M. - Šilar, J., - Michek, J.
Evropská 1692/37; Praha 6: Technologická agentura České republiky. 2014, 376-2014-6310-EAS.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
45.Mobile Highway Telematics System on D1 highway in the Czech Republic
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Apeltauer, T.
In: Transport Systems Telematics. 14th International Conference on Transport Systems Telematics. Katowice/Ustron, 22.10.2014 - 25.10.2014. Silesian University of Technology. 2014, s. 75. ISBN 978-83-927504-9-9.
Abstrakt ve sborníku
46.Mobile Highway Telematics System on D1 Highway in the Czech Republic
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Apeltauer, T.
In: Telematics - Support for Transport. 14th International Conference on Transport Systems Telematics. Katowice/Ustron, 22.10.2014 - 25.10.2014. Heidelberg: Springer. 2014, s. 386-395. Communications in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-662-45316-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
47.Zvýšení efektivity záchrany osob v tunelech diverzifikovaným akustickým systémem
Přibyl, P. - Přikryl, J., - Přibyl, O.
Tunel. 2014, 23(3), s. 4-14. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
48.Effect of tunnel technological systems on evacuation time
Přibyl, P. - Přibyl, O.
Tunnelling and Underground Space Technology. 2014, 44s. 88-96. ISSN 0886-7798.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
49.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Závěrečná zpráva projektu
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Jacura, M. - Neubergová, K. - Vašica, D. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Biľová, M. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Evropská 1692/37, Praha 6: Technologická agentura České republiky. 2014, TAČR-HLUVLA-ZZPR2013.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
50.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích v projektu HADES
Přibyl, P.
Evropská 1692/37, Praha 6: Technologická agentura ČR. 2013, 361-2013-1930-ELTODO.
Výzkumná zpráva v češtině
51.Tool for Analysis of Extraordinary States in Complex Traffic Networks
Škodáček, M. - Přibyl, P.
In: VOTRUBA, Z. a JEŘÁBEK, M., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 149-157. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
52.Opit goroda Praga po organizaciji dorožnogo dviženija
Přibyl, P. - Přibyl, O.
In: PŘIBYL, P., NOVIKOB, A.N., a GOLENKOV, V.A., eds. Aktualnyje voprosy innovacionnovo razvitija transportnovo kompleksa. Měždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Orel, 21.05.2013 - 23.05.2013. Orel: Gosudarstvěnyj universitet - učebno-naučno-proizvostvěnnyj kompleks. 2013, s. 220-231. ISBN 978-5-93932-619-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
53.Aktualnyje voprosy innovacionnovo razvitija transportnovo kompleksa
Golenkov, V.A. ed. - Novikob, A.N. ed., - Přibyl, P. ed.
Měždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Orel, 21.05.2013 - 23.05.2013. Orel: Gosudarstvěnyj universitet - učebno-naučno-proizvostvěnnyj kompleks. 2013, ISBN 978-5-93932-619-3.
Sborník
54.Kontrol skorosti na učastke kak efektivnyj instrument u uličšenija dorožnoj bezopasnosti
Přibyl, P.
Mir transporta i těchnologičeskych mašin. 2013, 43(4), s. 69-76.
Článek
55.Semantic web related to ITS systems
Přibyl, P. - Fábera, V. - Faltus, V., - Týfa, L.
Communications. 2013, 15(2), s. 89-95. ISSN 1335-4205. Dostupné z: http://www.uniza.sk/komunikacie/
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
56.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2012
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Vašica, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Evropská 2589/33c, 160 00 Praha 6: Technologická agentura České republiky. 2013, TAČR-HLUVLA-PZPR2012.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
57.Dopravní telematika při modernizaci D1
Přibyl, P. - Lehovec, F., - Höfler, M.
Silniční obzor. 2013, 74(3), s. 59-64. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
58.Decision Trees as a Tool for Real-time Travel Time Estimation on Hingways
Wosyka, J. - Přibyl, P.
Communications. 2013, 15(2A/2013), s. 11-16. ISSN 1335-4205.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
59.Metoda hodnocení varovných systémů z hlediska samo-evakuace z tunelu
Přibyl, P. - Spalek, J.
In: Podzemní stavby 2013 - Proceedings. Podzemní stavby Praha 2013. Praha, 22.04.2013 - 24.04.2013. Praha: Czech Tunnelling Association ITA-AITES. 2013, s. 1-7. ISBN 978-80-260-3868-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
60.Studie možností využití systému GALILEO v dopravních aplikacích na pozemních komunikacích v hl. m. Praze
Přibyl, P. - Faltus, V.
Řásnovka 8, Praha 1: TSK, hl. m Prahy. 2013, VZ 1/13.
Technická zpráva
61.Globální a mentální modely dopravy v městských aglomeracích
Přibyl, P. - Přibyl, O.
AT&P journal PLUS 2. 2013, 3(2), s. 17-22. ISSN 1336-5010.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
62.Studie možnosti využití vybraných prvků dopravní telematiky na pozemních komunikacích v hl. m. Praze
Přibyl, P. - Faltus, V., - Wosyka, J.
Řásnovka 8, Praha 1: TSK hl. m. Prahy. 2013, 2/2013.
Technická zpráva
63.Návrh metody pro hodnocení rizik vyplývající z technologického vybavení tunelů na pozemních komunikacích
Přibyl, P.
Evropská 1692/37, Praha 6: Technologická agentura ČR. 2013, VZ360/13.
Výzkumná zpráva v češtině
64.Analýza rizik variantních řešení zvýšení kvality dopravy na dálnici D1
Přibyl, P. - Lehovec, F. - Říha, J. - Vacín, O. - Mondschein, P. - Höfler, M., - Halama, F.
Čerčanská 12 Praha 4: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2013, 11/13.
Výzkumná zpráva v češtině
65.Evropská komise, inteligentní dálnice a plovoucí vozidla
Přibyl, P.
Inžinierske stavby. 2012, 2012(1), s. 56-59. ISSN 1335-0846.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
66.Vybavení silničních tunelů a přiměřená bezpečnost provozu
Přibyl, P.
Tunel. 2012, 21(4), s. 34-43. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
67.Optimizacia sistěm ventiljacii avtodorožnych tonnelej
Přibyl, P. - Borobjeva, V.T
Nauka i technika v dorožnoj otrasli. 2012, (3), s. 7-9.
Článek
68.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2011
Týfa, L. - Přibyl, P. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Javořík, T. - Vašica, D. - Ládyš, L. - Bartošová, L. - Matoušek, A. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Evropská 2589/33c, 160 00 Praha 6: Technologická agentura České republiky. 2012, TAČR-HLUVLA-PZPR2011.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
69.Real-Time Travel Time Estimation on Highways Using Loop Detector Data and License Plate Recognition
Přibyl, P. - Wosyka, J.
In: Proceedings of 9th International Conference Elektro 2012. Elektro. Rajecké Teplice, 21.05.2012 - 23.05.2012. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta. 2012, s. 391-394. ISBN 978-1-4673-1178-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
70.Domain-Oriented Ontology for ITS Systems
Přibyl, P. - Fábera, V. - Faltus, V., - Týfa, L.
In: Proceedings of 9th International Conference Elektro 2012. Elektro. Rajecké Teplice, 21.05.2012 - 23.05.2012. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta. 2012, s. 364-368. ISBN 978-1-4673-1178-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
71.Knowledge system ower ITS standards
Přibyl, P.
Křižíkova 70, Brno: SILMOS, a.s.. 2012, 4/2012.
Technická zpráva
72.Obezpečenije bezopasnosti dviženija v abtodorožnych tonneljach
Přibyl, P.
Věstnik graždanskich inženijerov. 2012, 33(4), s. 223-229. ISSN 1999-5571.
Článek
73.Knowledge system ower ITS standards
Přibyl, P.
Křižíkova 70, Brno: SILMOS, a.s.. 2012, 4/2012.
Technická zpráva
74.Optimizacija sistěm ventiljacij avtodorožnych tonelej
Přibyl, P.
Nauka i technika v dorožnoj otrasli. 2012, (3), s. 7-9.
Článek
75.Význam znalostí pro rozvoj dopravní telematiky
Přibyl, P. - Večerka, I. - Bárta, D., - Kňákal, M.
Silniční obzor. 2011, 72(3), s. 59-64. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
76.Význam znalostí pro rozvoj dopravní telematiky
Přibyl, P. - Večerka, I. - Bárta, D., - Kňákal, M.
Silniční obzor. 2011, 2011(3), s. 59-64. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
77.ELearning and Tunnel Simulator as Tool for Improving Safety in the Road Tunnels
Přibyl, P.
In: Proceddings of International Seminar on Construction, Operation and Management Technology of Road Tunnel. International Seminar on Construction, Operation and Management Technology of Road Tunnel. Xiamen, 25.03.2011 - 26.03.2011. Peking: Permanent International Association of Road Congresses. 2011, s. 220-229. ISBN 978-7-5624-5997-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
78.Modelování systému LRD a detekce excesu
Přibyl, P. - Kňákal, M. - Přibyl, O. - Wosyka, J., - Šůstek, M.
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1: Ministerstvo Dopravy ČR. 2011
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
79.Knowledge Based Decision Support System of ITS Standards Deployment
Přibyl, P. - Bárta, D.
In: MIKULSKI, J., ed. Modern Transport Telematics. 11th International Conference on Transport Systems, TST 2011. Katowice-Ustron, 19.10.2011 - 22.10.2011. Berlin: Springer. 2011, s. 392-402. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-642-24659-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
80.Inteligentní dopravní systémy v souvislosti s jejich realizacím na dálniční a silniční síti ČR
Přibyl, P.
In: Městské komunikace z pohledu investora, správce, zhotovitele s ohledem na složitou problematiku přípravy, realizace a údržby. XII. dopravně - inženýrské dny. Hustopeče, 01.06.2011 - 02.06.2011. Praha: Česká silniční společnost. 2011, s. 13-17. 1.. ISBN 978-80-02-02321-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
81.Tunely na pozemních komunikacích
Přibyl, P. - Barták, J.
1. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT. 2011, ISBN 978-80-01-04723-1.
Jiná kniha česky
82.Kooperativnyje systěmy v ITC
Přibyl, P.
In: KRAVČENKO, P.A., ed. Sbornik dokladov Organizacija i bezopasnosť dorožnovo dviženija v krupnych gorodach. 9. měždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencia. Petěrburg, 23.09.2010 - 24.09.2010. Sankt Peterburg: Institut bezopasnosti dorožnogo dviženija. 2010, s. 42-46. ISBN 5-9227-0026-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
83.Cesta ke zlepšení chování řidičů v tunelech
Přibyl, P.
Silnice železnice. 2010, 5(2), s. 26-29. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
84.Nové bezpečnostní kategorie krátkých tunelů
Přibyl, P.
Tunel. 2010, 19(1), s. 3-8. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
85.Moderní trendy v technologickém řešení tunelů
Pliška, Z. - Přibyl, P.
Tunel. 2010, 19(1), s. 16-20. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
86.PIARC určuje trendy v provozování tunelů
Přibyl, P.
Silniční obzor. 2010, 71(4), s. 105-109. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
87.Současnost a budoucnost dopravní telematiky
Přibyl, P.
27.04.2010.
Nepublikovaná přednáška
88.Cesta ke zlepšení chování řidičů v tunelech
Přibyl, P.
Silnice železnice. 2010, 5(2), s. 26-29. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
89.TP 229 Bezpečnost v tunelech pozemních komunikací
Přibyl, P. - Stárek, L.
1. vyd. Praha: Ministerstvo dopravy. 2010, sv. 1. ISBN 978-80-254-7953-7.
Jiná kniha česky
90.Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací: TP98 - Z1
Přibyl, P.
1. vyd. Praha: Ministerstvo dopravy - OPK. 2010
Norma (nejde do RIV)
91.Slovník dopravní terminologie
Přibyl, P. - Krejčiřík, M. - Večerka, I. - Zemánek, V. - Sýkora, J. - Bárta, D., - Vrtěnová, V.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2010, ISBN 978-80-01-04654-8.
Vědecká kniha česky
92.Projektovani Dopravne Telematickych Aplikaci - Metodicky Pokyn
Přibyl, P. - Moos, P. - Bureš, P. - Krajčír, D. - Galík, O. - Bárta, D., - Přibyl, O.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2010
Uplatněná certifikovaná metodika
93.Systém identifikace nehod a zvýšení propustností liniových komunikací
Přibyl, P. - Pliška, Z. - Přibyl, O., - Šůstek, M.
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1: Ministerstvo Dopravy ČR. 2010, 286-2009-1930-EEG.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
94.Analýza rizik variant vedení Městského okruhu a Libeňské spojky v úseku MO Pelc Tyrolka - Balabenka
Přibyl, P. - Čarská, Z., - Neubergová, K.
Mariánské nám. Praha 1: MHMP OMI. 2009, 11/2009.
Technická zpráva
95.Vznik, současnost a vize dopravní telematiky
Přibyl, P.
Silniční obzor. 2009, 70(7/8), s. 181-186. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
96.O umění projektovat ITS systémy
Přibyl, P.
In: Mezinárodní kongres o dopravní telematice. Mezinárodní kongres o dopravní telematice ITS Prague´09. Praha, 30.03.2009 - 01.04.2009. Praha: Wirelesscom. 2009, ISBN 978-80-87205-05-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
97.Školení obsluh tunelů - metodický pokyn
Menglerová, K. - Přibyl, P., - Dudáček, A.
1. vyd. Praha: MD ČR. 2009, sv. 1. ISBN 978-80-254-4520-4.
Jiná kniha česky
98.Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací - TP 154, 2. vydání
Přibyl, P. - Zobaník, P. - Kolátek, P. - Plišková, A. - Minařík, P. - Svoboda, J., - Heissiger, J.
2. vyd. Praha: MD ČR. 2009, ISBN 978-80-254-4193-0.
Jiná kniha česky
99.Inteligentní dálnice a její architektura
Přibyl, P.
Dopravní inženýrství. 2009, 1(2), s. 4-7. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
100.Historie, současnost a budoucnost dopravní telematiky
Přibyl, P.
In: Nové dopravně-inženýrské metody v projektování, inženýrské a realizační činnosti na pozemních komunikacích. X. dopravně-inženýrské dny. Mikulov, 03.06.2009 - 04.06.2009. Brno: Česká silniční společnost, pobočka při spol. Brněnské komunikace a.s.. 2009, s. 17-25. ISBN 978-80-02-02147-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
101.Kontrol skorosti na učastke kak effektivnyj instrument ulučšenija dorožnoj bezopasnoti
Přibyl, P. - Spalek, J.
Avtotransportnoje predprijatie. 2009, 7/2009(7), s. 30-34. ISSN 2076-3050.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
102.Aristotelův čtverec a standardy dopravní telematiky
Přibyl, P. - Večerka, I., - Bárta, D.
Doprava. 2009, 51(6), s. 13-16. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
103.Znalecký posudek "Posouzení přepravních potřeb na vybraných tratích ČD, a.s. a návrh optimálního řešení ve vztahu k vozovému parku provozovatele"
Jacura, M. - Týfa, L., - Přibyl, P.
Praha 1, nábř. Ludvíka Svobody 12: České dráhy, a.s., Odbor kolejových vozidel. 2009, 1.
Technická zpráva
104.Hybrid Solution of Interoperable European Toll Service
Jirovský, V. - Moos, P. - Přibyl, P. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Transactions on Transport Sciences. 2008, 1(4), s. 165-174. ISSN 1802-971X. Dostupné z: http://www.transportsciences.org
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
105.Inteligentní dálnice a její architektura
Přibyl, P.
Dopravní inženýrství. 2008, 2(2/2008), s. 31-34. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
106.Systémové začlenění elektronického mýta a telematických služeb do dopravní infrastruktury ČR
Přibyl, P. - Bína, L., - Votruba, Z.
In: Sborník přednášek 1. semináře o hybridních mýtných systémech. Seminář č. 1 o hybridních mýtných systémech. Praha, 03.02.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 65-67. ISBN 978-80-01-04108-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
107.The possibility to constitute an interoperability of EFC in the Central and Eastern Europe
Přibyl, P.
In: The 15th World Congress on ITS. 15th World Congress on Intelligent Transport Systems. New York, 16.11.2008 - 20.11.2008. Washington: ITS AMERICA. 2008, s. 1-4. Dostupné z: http://www.itsa.org
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
108.Mobilita lidstva a dopravní telematika
Přibyl, P.
16.09.2008.
Nepublikovaná přednáška
109.Standardizace dopravní telematiky
Přibyl, P.
TECHNOLOGIES&PROSPERITY. 2008, 13(zvláštní), s. 13-16.
Článek
110.Hybridní systém - nová šance pro interoperabilitu v CEEC
Přibyl, P.
In: ITS Bratislava´08. ITS Bratislava 2008. Bratislava, 10.09.2008 - 11.09.2008. Praha: Wirelesscom s.r.o.. 2008, s. 1-22. ISBN 978-80-87205-03-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
111.The posibility to constitute an interoperability of EFC in the Central and Eastern Europe
Přibyl, P. - Spalek, J.
Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2008, 2008(7), s. 215-218. ISSN 1336-1376.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
112.Stav a perspektivy evropské standardizace
Přibyl, P.
In: Sborník přednášek 1. semináře o hybridních mýtných systémech. Seminář č. 1 o hybridních mýtných systémech. Praha, 03.02.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 29-36. ISBN 978-80-01-04108-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
113.Standardizace EFC v zemích EU - stav ke květnu 2008
Přibyl, P.
In: JIROVSKÝ, V., ed. Sborník přednášek 2. semináře o hybridních mýtných systémech. 2. seminář o hybridních mýtných systémech. Praha, 09.06.2008 - 10.06.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 47-57. ISBN 978-80-01-04109-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
114.Technologičeskoje oborudovanie i bezopasnost v dorožnych tunneljach v češkoj respublike
Přibyl, P.
In: Organizacija i bezopasnost dorožnogo dviženija v krupnych gorodach. Traffic Safety Management for Large Cities. St. Petersburg, 18.09.2008 - 19.09.2008. Sankt-Peterburg: Sankt-Petersburg - Institut bezopasnosti dorožnogo dviženija. 2008, s. 221-227. ISBN 5-9227-0026-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
115.Metodika zkoušení požárů v tunelech pozemních komunikací
Přibyl, P. - Košťál, M.
Tunel. 2008, 17(1), s. 29-32. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
116.Analýza a řízení rizik v dopravě
Přibyl, P. - Janota, A., - Spalek, J.
1. vyd. Praha: BEN - technická literatura. 2008, ISBN 978-80-7300-214-5.
Vědecká kniha česky
117.Informační a řídící systém dálnic
Přibyl, P.
In: Sborník přednášek 1. semináře o hybridních mýtných systémech. Seminář č. 1 o hybridních mýtných systémech. Praha, 03.02.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 37-48. ISBN 978-80-01-04108-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
118.Knowledge mining of ITS standards
Přibyl, P. - Přibyl, O.
In: KUBÁT, B., et al., eds. The Present and Future of Modern Transport. The Present and Future of Modern Transport. Prague, 12.05.2008 - 13.05.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, s. 253-258. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
119.Dálniční a kooperativní systémy
Přibyl, P.
In: Přínos dopravně-inženýrských činností pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Dopravně-inženýrské dny IX.. Mikulov, 04.06.2008 - 05.06.2008. Brno: Česká silniční společnost pobočka při a.s. Brněnské komunikace. 2008, s. 14-20. ISBN 978-80-02-02024-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
120.Další rozvoj mýtného systému v České republice
Přibyl, P. - Jirovský, V.
Doprava. 2007, 49(6), s. 3-5. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
121.Mýtný systém v České republice v evropském kontextu
Přibyl, P.
07.06.2007.
Nepublikovaná přednáška
122.Projekty ministerstva dopravy zaměřené na silniční tunely
Přibyl, P.
01.02.2007.
Nepublikovaná přednáška
123.Analýza a řízení rizik v silničních tunelech
Přibyl, P.
01.02.2007.
Nepublikovaná přednáška
124.VIII. dopravně - inženýrské dny (Nové dopravně-inženýrské metody a nové trendy technologií pro zlepšování provozu na pozemních komunikacích České republiky
Přibyl, P. ed.
VIII. dopravně inženýrské dny - Nové dopravně-inženýrské metody a nové trendy technologií pro zlepšování provozu na pozemních komunikacích České republika. Brno, 06.06.2007 - 07.06.2007. Brno: Česká silniční společnost (pobočka při a. s. Brněnské komunikace. 2007, ISBN 978-80-02-01917-6.
Sborník
125.Česko-slovenský mýtný systém v evropském kontextu
Přibyl, P.
Technologies & Prosperity. 2007, XII(0), s. 8-10. ISSN 1213-7162.
Článek
126.Projekty zaměřené na silniční tunely
Přibyl, P.
22.10.2007.
Nepublikovaná přednáška
127.Mýtný systém v České republice v evropském kontextu
Přibyl, P.
In: PŘIBYL, P., ed. VIII. dopravně - inženýrské dny (Nové dopravně-inženýrské metody a nové trendy technologií pro zlepšování provozu na pozemních komunikacích České republiky. VIII. dopravně inženýrské dny - Nové dopravně-inženýrské metody a nové trendy technologií pro zlepšování provozu na pozemních komunikacích České republika. Brno, 06.06.2007 - 07.06.2007. Brno: Česká silniční společnost (pobočka při a. s. Brněnské komunikace. 2007, s. 5-11. ISBN 978-80-02-01917-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
128.Interoperabilita a európska spoplatňovacia služba
Přibyl, P. - Hrudkay, K.
In: ITS Bratislava 2007. ITS Bratislava 2007. Bratislava, 11.09.2007 - 12.09.2007. Praha: Wirelesscom. 2007, ISBN 978-80-254-0207-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
129.Standardizace dopravní telematiky v evropském a světovém kontextu
Přibyl, P.
In: ITS Bratislava 2007. ITS Bratislava 2007. Bratislava, 11.09.2007 - 12.09.2007. Praha: Wirelesscom. 2007, s. 1-11. ISBN 978-80-254-0207-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
130.Satelite Positioning System Galileo-Czech Republic Approach-Priority Systém for Public Transport
Přibyl, P. - Spalek, J.
In: 14th World Congress on Inteligent Transport Systems. 14th World Congress on Inteligent Transport Systems. Beijing, 09.10.2007 - 10.10.2007. Beijing: Research Institute of Highway Ministry of Communications. 2007, ISBN 978-7-900209-44-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
131.Problematika šíření standardů dopravní telematiky pro podporu podnikání
Přibyl, P.
30.11.2007.
Nepublikovaná přednáška
132.Satellite Positioning System GALILEO - Traffic Control in Congested Conditions Using FC
Přibyl, P.
14.09.2007.
Nepublikovaná přednáška
133.Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika II
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Machan, J.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, ISBN 978-80-01-04385-1.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV)
134.Optimization of tunel systém based on ITS architecture
Přibyl, P.
In: BARTÁK, J., et al., eds. Underground Space - 4 tf Dimension of Metropolises. 33rd World Tunnel Congress 2007 in Prague. Praha, 05.05.2007 - 10.05.2007. Leiden: Taylor & Francis/Balkema. 2007, s. 1733-1737. ISBN 978-0-415-40802-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
135.Informační systém pro monitorování cestovní rychlosti/dob jízdy na jižní části Městského okruhu
Přibyl, P. - Šóšová, M., - Možná, J.
Praha: Eltodo EG, a.s.. 2007, 242/07.
Výzkumná zpráva v češtině
136.Doby jízdy na Jižní spojce - Vyhodnocení naměřených dat a odhady dob jízdy
Přibyl, P. - Pavelka, M.
Praha: Eltodo EG, a.s.. 2007, 257/07.
Výzkumná zpráva v češtině
137.Návrh nových kategorií silničních tunelů a modelování dopravy
Přibyl, P. - Heissiger, J., - Hladký, L.
Praha: Eltodo EG, a.s.. 2007, 249/07.
Výzkumná zpráva v češtině
138.Analýza objíždění zpoplatněných úseků
Přibyl, P. - Brodský, M.
Praha: Eltodo EG, a.s.. 2007, 262/07.
Výzkumná zpráva v češtině
139.Návrh a ověření jednotné metodiky pro kvantitativní analýzu rizik v silničních tunelech
Přibyl, P. - Heissiger, J.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2007, 259/07.
Výzkumná zpráva v češtině
140.SATEL - Aplikační projekt
Přibyl, P. - Musílek, P.
Praha: 2007, 258/07.
Výzkumná zpráva v češtině
141.Palubní jednotka - uživatelské potřeby
Přibyl, P. - Hudeček, J., - Faltus, V.
Praha: 2007, 253/07.
Výzkumná zpráva v češtině
142.Optimalizace tunelů z hlediska bezpečnosti - SAFETUN 2007
Přibyl, P. - Heissiger, J.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2007, VZ268/07.
Výzkumná zpráva v češtině
143.Základní koncept III. etapy rozvoje elektronického mýta v ČR
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2007, 07122007.
Výzkumná zpráva v češtině
144.Standardizace dopravní telematiky pro podporu podnikání
Přibyl, P.
In: LÁNSKÁ, M., ed. University a ekonomický rozvoj. University a ekonomický rozvoj. praha, 30.11.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2007, ISBN 978-80-01-03954-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
145.Koncept certifikačního pracoviště zřízeného na FD ČVUT
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Praha: MD ČR. 2007, 07122007.
Výzkumná zpráva v češtině
146.Světová a evropská standardizace v oblasti telematiky
Přibyl, P.
03.03.2006.
Nepublikovaná přednáška
147.Česká Republika - Bezpečnost silničních tunelů
Přibyl, P.
11.04.2006.
Nepublikovaná přednáška
148.Metody hodnocení efektivity telematických systémů
Přibyl, P.
08.06.2006.
Nepublikovaná přednáška
149.Dopravní excesy ve městech a jejich management
Přibyl, P.
27.03.2006.
Nepublikovaná přednáška
150.Standardy, mandát EK pro interoperabilitu, architektura systému
Přibyl, P.
15.09.2006.
Nepublikovaná přednáška
151.Analýza jízdy řidiče v tuenlu a na volné komunikaci
Přibyl, P. - Vysoký, P., - Novák, M.
Tunel. 2006, 15(3), s. 48-52. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
152.Modelování škodlivin v tunelu Mrázovka
Pavrelka, M. - Přibyl, P.
Praha: Eltodo EG, a.s.. 2006, 227/06/EEG.
Výzkumná zpráva v češtině
153.Satelite Positioning System GALILEO Priority System for Public Transport
Přibyl, P.
21.09.2006.
Nepublikovaná přednáška
154.TP98 Technologické vybavení silničních tunelů
Přibyl, P. - Novák, M.
2. vyd. Praha: Ministerstvo dopravy - OPK. 2006, ISBN 80-239-0110-9.
Jiná kniha česky
155.Technologická vybavenost a bezpečnost provozu v silničních tunelech České republiky
Přibyl, P. - Šajtar, L.
Tunel. 2006, 15(1), s. 72-77. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
156.Satelitní systémy a jejich využití v silniční dopravě
Přibyl, P.
18.05.2006.
Nepublikovaná přednáška
157.Optimalizace provozu silničních tunelů - závěrečná zpráva 2006
Přibyl, P. - Heissiger, J.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2006, 1f4.
Výzkumná zpráva v češtině
158.Informační systém pro monitorování cestovní rychlosti
Přibyl, P. - Šóšová, M., - Možná, J.
Praha: ÚDI Praha. 2006, 242/06/EEG.
Výzkumná zpráva v češtině
159.Simulace pohybu vzduchu a škodlivin v tunelu
Pavelka, M. - Přibyl, P.
Praha: Eltodo EG, a.s.. 2006, 228/06/EEG.
Výzkumná zpráva v češtině
160.Predikce škodlivin v tunelu
Pavelka, M. - Přibyl, P.
Praha: Eltodo EG, a.s.. 2006, 233/06/EEG.
Výzkumná zpráva v češtině
161.Modely škodlivin v tunelu - Prohlížeč databází
Pavelka, M. - Přibyl, P.
Praha: Eltodo EG, a.s.. 2006, 232/06/EEG.
Výzkumná zpráva v češtině
162.Mining data from induct loops
Přibyl, O. - Přibyl, P.
In: 2005 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC). 8th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Wien, 13.09.2005 - 16.09.2005. New York: IEEE. 2005, s. 514-518. 1. ISBN 0-7803-9215-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
163.Rozhodovanie a riadenie s podporou umelej inteligencie
Spalek, J. - Janota, A. - Balažovičová, M., - Přibyl, P.
Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU. 2005, ISBN 80-8070-354-X.
Jiná kniha česky
164.Generický model elektronických plateb pro satelitní systém
Přibyl, P.
Telekomunikace. 2005, 42(4), s. 10-15. ISSN 0040-2591.
Článek
165.Dopravní informační centra - technické podmínky 172
Přibyl, P. - Svítek, M. - Svoboda, P. - Mach, R. - Drbohlav, J., - Votruba, Z.
1. vyd. Praha: Ministerstvo dopravy a spojů ČR. 2005, ISBN 80-239-4726-5.
Norma (nejde do RIV)
166.Evalution of benefits of ITS systems
Přibyl, P. - Svítek, M.
09.11.2005.
Nepublikovaná přednáška
167.Mýtné na dálnicích - zvýšená doprava v přilehlých městech
Přibyl, P.
18.05.2004.
Nepublikovaná přednáška
168.Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika
Přibyl, P.
Praha: Vydavatelství ČVUT. 2004, ISBN 80-01-03122-5.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV)
169.Telematika v dopravě (v ruštině)
Přibyl, P. - Svítek, M.
1. vyd. Moskva: Polygraf. 2004, ISBN 80-7300-100-4.
Jiná kniha česky
170.Kvalita dopravy v městských sítích
Přibyl, P.
In: SVOBODA, V. a MOCKOVÁ, D., eds. Věda o dopravě 2004. Věda o dopravě 2004. Praha, 25.10.2004 - 26.10.2004. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2004, s. 35-40. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
171.Hodnocení rizik v automobilových tunelech
Přibyl, P.
Tunel. 2004, 13(3), s. 29-33. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
172.Optimalizace propustnosti městské dopravní sítě využívající satelitní systém GALILEO
Přibyl, P.
Automatizace. 2004, 47(12), s. 741-744. ISSN 0005-125X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
173.Simulace objíždění nákladních vozidel po zavedení elektronického mýtného
Přibyl, P. - Plíhal, L.
Silniční obzor. 2004, 65(3), s. 67-71. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
174.Standardizace a inteligentní dopravní systémy
Přibyl, P.
Telekomunikace. 2004, 41(6), s. 6-10. ISSN 0040-2591.
Článek
175.Analysis of Human Behavior Aspects for Road Tunel Operation Reliability and Safety
Novák, M. - Přibyl, P. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Faber, J. - Bouchner, P., - Vysoký, P.
Praha: FD ČVUT. 2004, 207/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
176.Vybrané metody pro analýzu zavádění výkonového zpoplatnění
Přibyl, P.
09.12.2004.
Nepublikovaná přednáška
177.Risk Assessment in Tunnels at Prague City Ring Road
Přibyl, P.
Tunel. 2003, 12(3), s. 41-45. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
178.Electronic Library for Intelligent Transport System and Telematics
Vysoký, P. - Přibyl, P.
In: Workshop 2003. Elektronická knihovna pro inteligentní dopravní systémy a telematiku. Praha, 10.10.2003 - 11.10.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2003, s. 50-55.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
179.Definice dopravně-telematického systému
Přibyl, P.
In: WITZANY, J. a ŠIMONOVSKÝ, M., eds. Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Konference k 10. výročí založení fakulty. Praha, 26.05.2003 - 27.05.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2003, s. 243-250. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky
180.Safety in Road Tunnels - comaparison with Requiremtns of the European Parliament
Přibyl, P.
Tunel. 2003, 12(2), s. 46-50. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
181.Systemy bezopasnosti dorožnych tonnelov
Přibyl, P.
12.03.2002.
Nepublikovaná přednáška
182.Studie dopravní telematiky hl. m. Prahy
Přibyl, P.
1. vyd. Praha: ELTODO. 2002, ISBN 80-238-9114-6.
Jiná kniha česky
183.MGCH 5.03-02 Normy proektirovania gorodskych avtotransportnych tonnelej
Merkin, V.E. - Přibyl, P.
1. vyd. Moscow: Transstroj. 2002
Norma (nejde do RIV)
184.Inteligntní dálnice I - Řízení na úrovni dopravní infrastruktury
Přibyl, P.
Praha 1: ČVUT FD. 2002, K620-147/2002.
Výzkumná zpráva v češtině
185.Optimalizace řízení silniční dopravy využitím družicových systémů
Přibyl, P.
Praha 4: ELTODO. 2002, EG 1102-160.
Výzkumná zpráva v češtině
186.Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací
Přibyl, P.
1. vyd. Praha: ELTODO. 2002, ISBN 80-238-8361-5.
Jiná kniha česky
187.Zásady pro dopravní značení, bezpečnost a integraci tunelů do systému řízení dopravy v hl.m.Praze
Přibyl, P. - Mach, R.
1. vyd. Praha: Ústav dopravního inženýrství. 2002, ISBN 80-238-6543-9.
Jiná kniha česky
188.Aplikace dopravní telematiky pro pozemní komunikace
Přibyl, P.
In: Silniční konference 2002. Silniční konference 2002. Hradec Králové, 15.09.2002 - 16.09.2002. Praha: Silniční společnost. 2002, s. 79-83.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
189.Přínosy využití telematiky při řízení dopravy ve městě
Přibyl, P.
05.06.2002.
Nepublikovaná přednáška
190.Politika bezopasnosti v tonneljach nadzemnych dorog v Češskoj respublike
Přibyl, P.
Metro i toneli. 2002, 1(21), s. 10-11.
Článek
191.Elektronické platby v Oslu
Přibyl, P.
Tunel. 2002, 63(2), s. 41-44. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
192.Řídící ústředna nebo dopravní centrum
Přibyl, P.
Silniční obzor. 2002, 63(3), s. 12-16. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
193.Architektura městského dopravního systému
Přibyl, P.
In: 3. konference Městské informační systémy. 3. konference Městské informační systémy. Praha, 01.10.2002 - 04.10.2002. Praha: Magistrát hlavního města Prahy. 2002, s. 64.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
194.Lofortovský tunel v Moskvě
Přibyl, P.
Tunel. 2002, 10(3), s. 44-45. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
195.8. světový kongres Inteligentní dopravní systém
Přibyl, P.
Silniční obzor. 2002, 62(4), s. 279-283. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
196.Analysis and Management of Risks in Road Tunnels-Report on Solution of a MTC project in 2001
Přibyl, P.
Tunel. 2002, 11(2), s. 40-42. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
197.Oblast 3 Smíchov-Automatizované ovládání dopravně-informačního systému
Mach, R. - Šmerda, T., - Přibyl, P.
Významnější projekt. Zadavatel: ELTODO. Praha 4, 10.10.2002.
Studie (architektonická, urbanistická)
198.Metodické nástroje rozšiřující možnosti současných systémů řízení z akrizových situací
Novák, M. - Votruba, Z. - Wiedermann, J. - Jindrsa, V. - Svítek, M. - Přibyl, P., - Přenosil, V.
In: Krizový management. Krizový management 2002 - CM & ST. Brno, 24.10.2002. Brno: Vojenská akademie. 2002, s. 207-211.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
199.Czech Republic - Road safety country profile
Přibyl, P.
16.09.2002.
Nepublikovaná přednáška
200.Elektronický mýtný systém ve Švýcarsku
Přibyl, O. - Přibyl, P.
Doprava. 2001, 2(2), s. 24-26. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
201.Inteligentní dopravní systémy
Přibyl, P. - Svítek, M.
Praha: BEN - technická literatura. 2001, ISBN 80-7300-029-6.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV)
202.Adaptivní řízení automatické sítě ve městě
Přibyl, P.
In: AUTOS 2001. AUTOS2001. Praha, 26.04.2001 - 27.04.2001. Brno: neuveden. 2001, s. 317-324. ISSN 1212-5709.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
203.Tunel Ortsteil Britzu v Berlíně - Aplikace nových technických zařízení
Přibyl, P.
Tunel. 2001, 10(2), s. 53-54. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
204.Elektronické platby mýtného - Aplikace pro tunely
Přibyl, P.
Tunel. 2001, 10(1), s. 19-20. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
205.Inteligentní dopravní systém - revoluce v dopravě?
Přibyl, P.
In: Odborné sympozium doprava a přeprava na pozemních komunikacích před vstupem ČR do Evropské unie. Odborné sympozium doprava a přeprava na pozemních komunikacích před vstupem ČR do Evropské unie. Praha, 24.04.2001. Brno: neuveden. 2001, s. 65-70.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
206.Prezentace dopravní telematiky v České republice
Přibyl, P.
In: Neural Network World 2001. Dopravní telematika v ČR. Praha, 05.06.2001 - 06.06.2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2001, s. 191-200. ISSN 1210-0552.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
207.Progresivní řízení městské dopravy
Přibyl, P.
06.09.2001.
Nepublikovaná přednáška
208.Problematika řízení městských dopravních sítí
Přibyl, P.
In: AUTOS 2001. AUTOS2001. Praha, 26.04.2001 - 27.04.2001. Brno: neuveden. 2001, s. 317-323. ISSN 1212-5709.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
209.Telematics solutions for traffic control in Prague
Přibyl, P.
In: Neural Network World 2001. Dopravní telematika v ČR. Praha, 05.06.2001 - 06.06.2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2001, s. 1. ISSN 1210-0552.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
210.Aplikace dopravní telematiky na síti pozemních komunikací
Přibyl, P.
17.10.2000.
Nepublikovaná přednáška
211.Satelitní navigace v silniční dopravě
Přibyl, P. - Svítek, M.
20.12.2000.
Nepublikovaná přednáška
212.Evropské projekty telematiky a udržitelná mobilita
Přibyl, P.
19.04.2000.
Nepublikovaná přednáška
213.Možnosti analýzy a řízení krizí v tunelových stavbách
Přibyl, P.
Tunel. 2000, 9(1), s. 21-28. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
214.Zásady technologického vybavení tunelů; provozní řád
Přibyl, P.
28.11.2000.
Nepublikovaná přednáška
215.Poučení plynoucí z nehod v tunelech a principy krekového managementu
Přibyl, P.
In: Podzemní stavby Praha 2000. Poučení plynoucí z nehod v tunelech a principy krekového managementu. Praha, 09.10.2000 - 11.10.2000. Brno: neuveden. 2000, s. 210-214.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
216.Koncepce řízení dopravy oblasti 3 (Praha)
Přibyl, P. ed. - Chudada, K. ed., - Plešta, Z. ed.
Praha: ELTODO. 2000
Kniha - sborník (pro KAP)
217.Dopravní telematuika v České republice
Přibyl, P. - Svítek, M.
In: Dopravní telematika v České republice. 15th Annual Polis Conference. Praha, 30.11.2000 - 01.12.2000. Brno: neuveden. 2000, s. 78-82.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
218.Elektronické platby mýtného
Přibyl, P. ed.
Praha: ELTODO. 2000
Kniha - sborník (pro KAP)
219.Inteligentní doprava
Přibyl, P. - Volný, M.
In: Přínosy XXI. světového silničního kongresu. Přínosy XXI. světového silničního kongresu. Kroměříž, 13.04.2000 - 14.04.2000. Praha: Česká silniční společnost. 2000, s. 138-143.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
220.The possibilities of road dilematics implementation in the Czech Republic
Přibyl, P. - Palla, J., - Novák, M.
In: Traffic in Transitional Conditions. Traffic in Transitional Conditions. Dubrovník, 19.10.1999 - 21.10.1999. Brno: neuveden. 1999, s. 92-96.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
221.Potenciální možnosti dopravní telematiky v České republice
Přibyl, P.
In: Inteligentní dopravní systémy. Inteligentní dopravní systémy. Praha, 23.03.1999. Praha: ELTODO. 1999, s. 91-96.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
222.Kategorizace silniční telematiky
Přibyl, P.
In: Inteligentní dopravní systémy. Inteligentní dopravní systémy. Praha, 23.03.1999. Praha: ELTODO. 1999, s. 98-129.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
223.Advanced Traffic Management in Historical Cities
Přibyl, P. - Novák, M., - Michailopoulos, P.
Praha 1: Magistrát hl. m. Prahy. 1999, LSS 67/99.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
224.Inteligentní dopravní systémy
Lebeda, J. - Šépřiva, M., - Přibyl, P.
Sdělovací technika. 1999, 47(10), s. 3-6. ISSN 0036-9942.
Článek
225.Tunel Slivenec - Lahovice
Přibyl, P. - Kopřiva, M., - Lebeda, J.
Tunel. 1999, 8(2), s. 3-8. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
226.Stavba Husovického tunelu
Přibyl, P. - Kubíček, P.
Tunel. 1999, 8(2), s. 42-46. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
227.Požáry v silničních tunelech a jejich vliv na krizovou analýzu
Přibyl, P.
Tunel. 1999, 8(3), s. 10-17. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
228.Proměnné dopravní značky a inteligenmtní dopravní systémy
Přibyl, P.
Světelná technika. 1999, 2(2), s. 17-19. ISSN 0323-2409.
Článek
229.Krizový management v dopravě
Přibyl, P.
In: UHŘÍČEK, V., ed. Druhá vědecká konference. Druhá vědecká konference. Pardubice, 16.09.1999 - 17.09.1999. Pardubice: Univerzita Pardubice. 1999, s. 243-246.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
230.Krizový management v dopravě
Přibyl, P.
In: Současnost a budoucnost krizového managementu. Krizový management v dopravě. Praha, 02.12.1999. Brno: neuveden. 1999, s. 64-68.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
231.Bezpečnostní rizika v silničních tunelech
Přibyl, P.
12.11.1999.
Nepublikovaná přednáška
232.Inteligentní dopravní systémy
Přibyl, P.
Silniční obzor. 1999, 60(2), s. 60-62. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
233.Inteligentní dopravní systémy
Přibyl, P.
Silniční obzor. 1999, 60(2), s. 60-62. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
234.Proměnné dopravní značky a inteligentní dopravní systémy
Přibyl, P.
Světlo. 1999, 2(2), s. 17-19. ISSN 1212-0812.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
235.Potenciální možnosti dopravní telemanika v České republice
Přibyl, P.
In: Inteligentní dopravní systémy. Inteligentní dopravní systémy. Praha, 23.03.1999. Praha: ELTODO. 1999, s. 91-96.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
236.Kategorizace silniční telematiky
Přibyl, P.
In: Inteligentní dopravní systémy. Inteligentní dopravní systémy. Praha, 23.03.1999. Praha: ELTODO. 1999, s. 98-129.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
237.Inteligentní dopravní systémy - elektronické platby
Přibyl, P.
In: UHŘÍČEK, V., ed. Druhá vědecká konference. Druhá vědecká konference. Pardubice, 16.09.1999 - 17.09.1999. Pardubice: Univerzita Pardubice. 1999, s. 345-350.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
238.Požáry v silničních tunelech a jejich vliv na krekovou analýzu
Přibyl, P.
Tunel. 1999, 8(3), s. 10-17. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
239.Inteligentní dopravní systémy
Přibyl, P.
Silniční obzor. 1999, 60(2), s. 60-62. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
240.Rozvaha o možnostech uplatnění metod predikční diagnostiky při řešení dopravních situací
Novák, M. - Přibyl, P.
1998
Výzkumná zpráva v češtině
241.Prediction of Traffic Load for Transport Classification and Control
Pelikán, E. - Novák, M., - Přibyl, P.
In: 18th International Symposium on Forecasting. neuvedeno. Edinburgh: ISF. 1998, s. 9.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
242.Technologické vybavení tunelů na pozemních komunikacích
Přibyl, P.
???. 1997
Jiná kniha česky
243.Koncepce řízení dopravy v tunelech na pozemních komunikacích v Praze
Přibyl, P.
Praha: ELTODO. 1997
Jiná kniha česky
244.Telematika v silniční dopravě
Přibyl, P.
In: Roadware 1997 - Sborník. Roadware 1997. Praha, 04.06.1997 - 06.06.1997. Praha: VIACO Agency. 1997, s. 202-208.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
245.Multiparameter-Optimised Ventilation of City Tunnel
Přibyl, P. - Novák, V.
In: Tunnel Control and Communication. Tunnel Control and Communication. Amsterdam, 24.02.1997 - 28.02.1997. London: Independent Technical Conferences. 1997, s. 123-132. ISBN 0-9520083-7-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
246.Telematika v městské hromadné dopravě
Přibyl, P.
In: PRAGOTRAFFIC 97. PRAGOTRAFFIC 97. Praha, 08.04.1997 - 09.04.1997. 1997, s. 1-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
247.Kam kráčí technologické vybavení tunelů?
Přibyl, P.
Tunel. 1997, 6(2), s. 6-10. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
248.Predikční diagnostika dopravních systémů
Přibyl, P.
In: Predikční diagnostika III. Predikční diagnostika III. Praha, 12.02.1997 - 13.02.1997. Praha: ČSVTS. 1997, s. 9999.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
249.Technologické vybavení tunelů na pozemních komunikacích
Přibyl, P.
Tunel. 1997, 6(3), s. 6-10. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
250.Koncepce řešení dopravy v Hradci Králové
Přibyl, P. - Novák, M.
1996
Výzkumná zpráva v češtině
251.Návrh semidynamického řízení pro HDŘÚ
Přibyl, P. - Patera, P., - Sládek, B.
1996
Výzkumná zpráva v češtině
252.Metody identifikace nehody v tunelu, integrovaný bezpečnostní systém
Přibyl, P.
In: Tunely pre tretie tisícročie. Tunely pre tretie tisícročie. Prievidza, 14.11.1996 - 15.11.1996. 1996, s. 139-148.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
253.Structural Sensitivity as Tool for Marker Analysis in Transportation System Predictive Diagnostics
Moos, P. - Novák, M. - Kulle, K., - Přibyl, P.
In: International Symposium of Forecasting 96. International Symposium of Forecasting 96. Istambul, 1996
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
254.Úvod do problematiky řízení plošných útvarů
Přibyl, P.
In: Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Praha, 12.11.1996 - 13.11.1996. Praha: ELTODO. 1996, s. 81-107.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
255.Expertní systém pro řízení dopravy v centru Prahy
Patera, P. - Přibyl, P.
In: Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Praha, 12.11.1996 - 13.11.1996. Praha: ELTODO. 1996, s. 109-124.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
256.Koncepce řízení dopravy - příklad přístupu pro zpracování
Kraus, K. - Přibyl, P.
In: Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Praha, 12.11.1996 - 13.11.1996. Praha: ELTODO. 1996, s. 47-62.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
257.Problematika predikce kongescí v dopravě
Novák, M. - Patera, P., - Přibyl, P.
In: Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Praha, 12.11.1996 - 13.11.1996. Praha: ELTODO. 1996, s. 73-76.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
258.Vývoj řídících strategií pro dopravní systémy
Přibyl, P.
Silniční obzor. 1996, 57(10), s. 317-323. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
259.Nový přístup k bezpečnosti dopravy v tunelech
Přibyl, P.
In: Tunelové stavby ve městech. Tunelové stavby ve městech. Brno, 26.06.1996 - 27.06.1996. Brno: Brněnské komunikace. 1996, s. 81-92.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
260.Tunnel Management and Communication System
Přibyl, P.
In: Roadware Papers 95. neuvedeno. Praha: VIACO Agency. 1995
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
261.Strahovský tunel - řídící systém
Přibyl, P.
In: Tunelmi k zlepšeniuživotného prostredia. Tunelmi k zlepšeniu životného prostredia. Poprad, 23.10.1995 - 25.10.1995. 1995, s. 1-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
262.Line Traffic Flow Control
Přibyl, P.
In: Roadware Papers 95. neuvedeno. Praha: VIACO Agency. 1995, s. 1-11.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
263.Nový dispečink veřejného osvětlení v Praze
Přibyl, P.
Světelná technika. 1995, 28(3), s. 36-38. ISSN 0323-2409.
Článek
264.A new approach to road city traffic control
Přibyl, P. - Sládek, B., - Patera, P.
In: Workshop Proceedings. East-West Cooperation in Road Traffic Operations. Praha, 04.10.1995 - 06.10.1995. 1995, s. 50-58.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
265.Studie využití proměnných dopravních značek na pankrácké radiále pro řízení dopravy a dopravní informace
Přibyl, P.
Praha: ELTODO. 1994
Jiná kniha česky
266.Fuzzy logic for control of ventilatio in city tunnel
Přibyl, P.
In: TESE 94. Traffic Effects on Structures and Environment. High Tatras, 20.09.1994 - 23.09.1994. Žilina: VŠDS. 1994, s. 201-206. ISBN 80-85655-04-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
267.Impulse Measurement of Acoustic Impedance of Horns
Přibyl, P. - Holan, D., - Fila, V.
In: Preprint 2 SR1.05. AES 92th Convention. Vienna, 16.06.1992 - 18.06.1992. 1992, s. 1-27.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
268.The non-linear Distortion in Class D amplifier
Přibyl, P.
In: Preprint 3035 (E-8). AES 90th Convention. Paris, 09.04.1991 - 11.04.1991. 1991, s. 1-16.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
269.Spectral Representation of PCM-PWM Digital Audio Power Amplifier
Přibyl, P.
In: Preprint 2920 (H-8). AES 88th Convention. Montreux, 25.04.1990 - 27.04.1990. 1990, s. 1-19.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
270.Trojrozměrné projekce spekter šířkově modulovaných impulsů zesilovače třídy AD
Přibyl, P.
Slaboproudý obzor. 1990, 51(7), s. 296-301. ISSN 0037-668X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
271.Využití tepelných trubic v elektroakustice
Přibyl, P.
Sdělovací technika. 1989, 37(5), s. 169-172. ISSN 0036-9942.
Článek
272.Výpočet spekter jednočinného výkonového nízkofrekvenčního zesilovače s impulsovou šířkovou modulací metodou jednoduché Fournierovy řady
Přibyl, P.
Slaboproudý obzor. 1988, 49(9), s. 411-462. ISSN 0037-668X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
273.Možnosti zvyšování účinnosti výkonových zesilovačů
Přibyl, P.
Sdělovací technika. 1988, 36(12), s. 443-445. ISSN 0036-9942.
Článek
274.Kategorizace nízkofrekvenčních výkonových zesilovačů
Přibyl, P.
Sdělovací technika. 1988, 36(4), s. 123-126. ISSN 0036-9942.
Článek
275.The possibility to constitute an interoperability of EFC in the central and eastern Europe
Přibyl, P. - Spalek, J.
In: neuvedeno. neuvedeno. s. 215-218.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
276.The possibility to constitute an interoperability of EFC in the Central and Eastern Europe
Přibyl, P. - Spalek, J.
In: neuvedeno. neuvedeno. s. 215-218.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
277.Dálniční a kooperativní systémy
Přibyl, P.
In: neuvedeno. neuvedeno. s. 14-20.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
278.O umění projektovat ITS systémy
Přibyl, P.
In: neuvedeno. neuvedeno. s. 1-10. Dostupné z: http://www.itsprague.cz
Stať ve sborníku z lokální konference česky
279.O umění projektovat ITS systémy
Přibyl, P.
In: neuvedeno. neuvedeno.
Stať ve sborníku z lokální konference česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Optimalizace technologického vybavení tunelů pozemních komunikací se zřetelem na bezpečnost a cenu
Přibyl, P.
2013 - 2015
TA03030491
2.Systém analýzy a vizualizace hlukových polí
Přibyl, P.
2011 - 2013
FR-TI2/601
3.Dopravní informační systém RDS-TMC
Přibyl, P.
2001 - 2003
CE802110102