prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
12TDP - Teorie dopravního proudu
12TEPR - Teorie provozu na pozemních komunikacích
20ARR - Analýza a řízení rizik
Cvičení:
20ARR - Analýza a řízení rizik

Garant předmětu v doktorském studiu:

12REX - Řízení dopravy a dopravní excesy
12TIR2 - Teorie dopravního proudu II

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Lukáš Hrdina

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Technické poradenství k přípravě studie proveditelnosti a projektové dokumentace inteligentního dopravního systému města Hradec Králové - Etapa 4
Faltus, V. - Langr, M. - Přibyl, P. - Růžička, J. - Sliacky, M. - Svoboda, L., - Votruba, Z.
Technická zpráva (2018)
2.Influence of Driving Fluency on Economic and Ecological Aspects of Transport.
Hykš, O. - Neubergová, K., - Přibyl, P.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2018)
3.Computer modelling of fire consequences on road critical infrastructure – tunnels
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Michek, J.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2018)
4.Modeling of Smart Cities Based on ITS Architecture
Přibyl, O. - Lom, M. - Přibyl, P., - Svítek, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
5.Sustainability of Large Urban Transport Structures in Terms of Traffic and Environment
Faltus, V. - Přibyl, P. - Přibyl, O., - Hrdina, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
6.System for Deterministic Risk Assessment in Road Tunnels
Přibyl, O. - Přibyl, P., - Horák, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
7.Calibration of a fuzzy model estimating fire response time in a tunnel
Přibyl, P. - Přibyl, O.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
8.System for Deterministic Risk Assessment in Road Tunnels
Přibyl, O. - Přibyl, P., - Horák, T.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
9.Smart Charles Square: Modeling interconnections of basic building blocks in Smart Cities
Přibyl, O. - Lom, M., - Přibyl, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
10.Hodnocení kvality dopravy plovoucími vozidly
Přibyl, P. - Hrdina, L. - Makarčuková, T. - Eminger, J. - Havlíček, M., - Smeták, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
11.Modelování kvality dopravy nad sítí strategických detektorů
Přibyl, P. - Faltus, V. - Hrdina, L. - Hykš, O., - Neubergová, K.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
12.Development of Standards and Their Harmonization with International Standards as a Necessary Condition of Normative and Technical Support in Construction and Development of Intelligent Transport Systems in Russia
Přibyl, P. - Vlasov, V. - Konin, I., - Veniamin, B.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
13.ITS Control of Highways Capacity
Přibyl, P. - Novikov, A. - Vasileva, V., - Katunin, A.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
14.Vliv plynulosti jízdy na ekonomické a ekologické aspekty dopravy
Hykš, O. - Neubergová, K., - Přibyl, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
15.Effective Decision Support System Based on Statistical Tools
Přibyl, P. - Přibyl, O.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
16.Analysis of possibility to utilize road marking for the needs of autonomous vehicles
Matowicki, M. - Přibyl, O., - Přibyl, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
17.On the estimation of pollutants in road tunnels based on traffic data
Přibyl, O. - Přibyl, P.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
18.Udržitelnost tunelových staveb - hodnocení kvality dopravy v souvislosti s otevřením další části městského okruhu
Přibyl, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
19.Hodnocení vlivu dopravních staveb na kvalitu dopravy
Přibyl, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
20.Systém vyhodnocení dob reakce zařízení pro indikaci požáru
Přibyl, P. - Přibyl, O.
Tuzemský užitný vzor (2016)
21.Improving Safety in Road Tunnels Through Real-Time Communication with Users
Přibyl, P. - Almirall, J. - Drouard, Kristen - Modig, H. - Madsen, H.K - Goede, M., - Hoffman, N.
Zahraniční výzkumná zpráva (2016)
22.Aktualizace zásad pro rozvoj dopravní telematiky v Praze
Přibyl, P.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
23.Development of equipment and operation for road tunnels according to the PIARC
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
24.TP 229 - dodatek č. 1 "Bezpečnost v tunelech pozemních komunikací"
Přibyl, P.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
25.Systémové modelování přínosů Městského okruhu
Přibyl, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
26.Komplexní posouzení alternativního návrhu SOKP
Přibyl, P. - Höfler, M. - Kočárková, D., - Neubergová, K.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
27.Závěrečná zpráva předsedy TNK 136 "Dopravní telematika" za rok 2016
Přibyl, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
28.Společenské efekty výstavby tunelového komplexu Blanka
Přibyl, P. - Šourek, P., - Rákosník, L.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
29.Řízení silniční dopravy v rámci severozápadní části Městského okruhu v Praze
Přibyl, P.
Technická zpráva (2015)
30.Autonomní vozidla - Standardizace současný stav
Přibyl, P. - Šilar, J., - Plíhal, J.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
31.Městský okruh - vklad pro nové tisíciletí
Přibyl, P. - Höfler, M. - Jareš, M. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Adámek, J. - Šourek, P. - Kadlec, V. - Merta, A. - Lehovec, F., - Balcar, Z.
Vědecká kniha česky (2015)
32.Autonomní vozidla - Vodorovné dopravní značení
Přibyl, P. - Soukup, P., - Matowicki, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
33.Section speed control as effective tool to improve road safety
Přibyl, P.
Článek (2015)
34.Standardizace a role dopravní telematiky
Přibyl, P.
Technická zpráva (2015)
35.Kontrol skorosti na učastke dopog i v dorožnych tonneljach kak effektivnyj instrument povyšenija dopožnoj bezopasnosti
Přibyl, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
36.Associirovanyje sistěmy i transportnaja telematika
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Novikov, A.N
Článek (2015)
37.Optimalizace technologického vybavení tunelů se zřetelem na bezpečnost a cenu
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
38.Projekt zabezpečení činností spojených s přejímáním technických předpisů Evropské unie do systému ČSN v oboru dopravní telematiky + standard
Přibyl, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
39.Definition of a smart street as smart city's building element
Přibyl, P. - Přibyl, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
40.Městský okruh v Praze: vklad pro nové tisíciletí
Přibyl, P. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Adámek, J. - Höfler, M. - Šourek, P., - Jareš, M.
Vědecká kniha česky (2015)
41.Aplikovaná telematika
Janota, A. - Franeková, M. - Holečko, P. - Pirník, R. - Přibyl, O. - Přibyl, P. - Spalek, J. - Šimák, V. - Vestenický, P., - Hrbcek, J.
Jiná kniha česky (2015)
42.Životní cyklus technologií v tunelech pozemních komunikací
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Spalej, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
43.Organizacijonnaja architektura kak sredstvo povyšenija bezopasnosti v tonnelnych sistemach
Přibyl, P.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
44.Zvýšení efektivity záchrany osob v tunelech diverzifikovaným akustickým systémem
Přibyl, P. - Přikryl, J., - Přibyl, O.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
45.Effect of tunnel technological systems on evacuation time
Přibyl, P. - Přibyl, O.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2014)
46.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Závěrečná zpráva projektu
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Jacura, M. - Neubergová, K. - Vašica, D. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Biľová, M. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
47.Mobile Highway Telematics System on D1 highway in the Czech Republic
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Apeltauer, T.
Abstrakt ve sborníku (2014)
48.Mobile Highway Telematics System on D1 Highway in the Czech Republic
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Apeltauer, T.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
49.Projekt výzkumu a vývoje ALFA TAČR č. TA03030491 - Odborná zpráva o postupu prací za rok 2014
Přibyl, P. - Koukol, M. - Šilar, J., - Michek, J.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
50.Projekt výzkumu a vývoje ALFA TAČR č. TA03030491. Výzkumná zpráva "Fuzzy expertní systém a jeho kalibrace - metoda SAFECALC"
Přibyl, P. - Šilar, J. - Faltus, V., - Semkovič, TS
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
51.Projekt výzkumu a vývoje ALFA TAČR č. TA03030491. Výzkumná zpráva "Programový nástroj pro analýzu rizik CAPITA"
Přibyl, P. - Koukol, M., - Apeltauer, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
52.Projekt zajištění mezinárodní spolupráce s ISO/TC 204 a CEN/TC 278 + STANDARD
Večerka, I. - Svorová, L., - Přibyl, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
53.Tool for analysis of extraordinary states in complex traffic networks
Přibyl, P. - Škodáček, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
54.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích v projektu HADES
Přibyl, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
55.Tool for Analysis of Extraordinary States in Complex Traffic Networks
Škodáček, M. - Přibyl, P.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
56.Opit goroda Praga po organizaciji dorožnogo dviženija
Přibyl, P. - Přibyl, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
57.Aktualnyje voprosy innovacionnovo razvitija transportnovo kompleksa
Golenkov, V.A. ed. - Novikob, A.N. ed., - Přibyl, P. ed.
Sborník (2013)
58.Kontrol skorosti na učastke kak efektivnyj instrument u uličšenija dorožnoj bezopasnosti
Přibyl, P.
Článek (2013)
59.Návrh metody pro hodnocení rizik vyplývající z technologického vybavení tunelů na pozemních komunikacích
Přibyl, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
60.Metoda hodnocení varovných systémů z hlediska samo-evakuace z tunelu
Přibyl, P. - Spalek, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
61.Semantic web related to ITS systems
Přibyl, P. - Fábera, V. - Faltus, V., - Týfa, L.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
62.Dopravní telematika při modernizaci D1
Přibyl, P. - Lehovec, F., - Höfler, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
63.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2012
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Vašica, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
64.Globální a mentální modely dopravy v městských aglomeracích
Přibyl, P. - Přibyl, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2013)
65.Studie možností využití systému GALILEO v dopravních aplikacích na pozemních komunikacích v hl. m. Praze
Přibyl, P. - Faltus, V.
Technická zpráva (2013)
66.Studie možnosti využití vybraných prvků dopravní telematiky na pozemních komunikacích v hl. m. Praze
Přibyl, P. - Faltus, V., - Wosyka, J.
Technická zpráva (2013)
67.Decision Trees as a Tool for Real-time Travel Time Estimation on Hingways
Wosyka, J. - Přibyl, P.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
68.Analýza rizik variantních řešení zvýšení kvality dopravy na dálnici D1
Přibyl, P. - Lehovec, F. - Říha, J. - Vacín, O. - Mondschein, P. - Höfler, M., - Halama, F.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
69.Evropská komise, inteligentní dálnice a plovoucí vozidla
Přibyl, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2012)
70.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2011
Týfa, L. - Přibyl, P. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Javořík, T. - Vašica, D. - Ládyš, L. - Bartošová, L. - Matoušek, A. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2012)
71.Real-Time Travel Time Estimation on Highways Using Loop Detector Data and License Plate Recognition
Přibyl, P. - Wosyka, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
72.Domain-Oriented Ontology for ITS Systems
Přibyl, P. - Fábera, V. - Faltus, V., - Týfa, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
73.Knowledge system ower ITS standards
Přibyl, P.
Technická zpráva (2012)
74.Optimizacija sistěm ventiljacij avtodorožnych tonelej
Přibyl, P.
Článek (2012)
75.Vybavení silničních tunelů a přiměřená bezpečnost provozu
Přibyl, P.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
76.Optimizacia sistěm ventiljacii avtodorožnych tonnelej
Přibyl, P. - Borobjeva, V.T
Článek (2012)
77.Obezpečenije bezopasnosti dviženija v abtodorožnych tonneljach
Přibyl, P.
Článek (2012)
78.Knowledge system ower ITS standards
Přibyl, P.
Technická zpráva (2012)
79.ELearning and Tunnel Simulator as Tool for Improving Safety in the Road Tunnels
Přibyl, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
80.Význam znalostí pro rozvoj dopravní telematiky
Přibyl, P. - Večerka, I. - Bárta, D., - Kňákal, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
81.Význam znalostí pro rozvoj dopravní telematiky
Přibyl, P. - Večerka, I. - Bárta, D., - Kňákal, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
82.Tunely na pozemních komunikacích
Přibyl, P. - Barták, J.
Jiná kniha česky (2011)
83.Inteligentní dopravní systémy v souvislosti s jejich realizacím na dálniční a silniční síti ČR
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
84.Knowledge Based Decision Support System of ITS Standards Deployment
Přibyl, P. - Bárta, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
85.Modelování systému LRD a detekce excesu
Přibyl, P. - Kňákal, M. - Přibyl, O. - Wosyka, J., - Šůstek, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2011)
86.Současnost a budoucnost dopravní telematiky
Přibyl, P.
Nepublikovaná přednáška (2010)
87.Moderní trendy v technologickém řešení tunelů
Pliška, Z. - Přibyl, P.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
88.Nové bezpečnostní kategorie krátkých tunelů
Přibyl, P.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
89.Slovník dopravní terminologie
Přibyl, P. - Krejčiřík, M. - Večerka, I. - Zemánek, V. - Sýkora, J. - Bárta, D., - Vrtěnová, V.
Vědecká kniha česky (2010)
90.TP 229 Bezpečnost v tunelech pozemních komunikací
Přibyl, P. - Stárek, L.
Jiná kniha česky (2010)
91.Cesta ke zlepšení chování řidičů v tunelech
Přibyl, P.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
92.PIARC určuje trendy v provozování tunelů
Přibyl, P.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
93.Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací: TP98 - Z1
Přibyl, P.
Norma (nejde do RIV) (2010)
94.Kooperativnyje systěmy v ITC
Přibyl, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
95.Cesta ke zlepšení chování řidičů v tunelech
Přibyl, P.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
96.Projektovani Dopravne Telematickych Aplikaci - Metodicky Pokyn
Přibyl, P. - Moos, P. - Bureš, P. - Krajčír, D. - Galík, O. - Bárta, D., - Přibyl, O.
Uplatněná certifikovaná metodika (2010)
97.Systém identifikace nehod a zvýšení propustností liniových komunikací
Přibyl, P. - Pliška, Z. - Přibyl, O., - Šůstek, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2010)
98.Historie, současnost a budoucnost dopravní telematiky
Přibyl, P.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2009)
99.Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací - TP 154, 2. vydání
Přibyl, P. - Zobaník, P. - Kolátek, P. - Plišková, A. - Minařík, P. - Svoboda, J., - Heissiger, J.
Jiná kniha česky (2009)
100.Inteligentní dálnice a její architektura
Přibyl, P.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2009)
101.Znalecký posudek "Posouzení přepravních potřeb na vybraných tratích ČD, a.s. a návrh optimálního řešení ve vztahu k vozovému parku provozovatele"
Jacura, M. - Týfa, L., - Přibyl, P.
Technická zpráva (2009)
102.O umění projektovat ITS systémy
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
103.Školení obsluh tunelů - metodický pokyn
Menglerová, K. - Přibyl, P., - Dudáček, A.
Jiná kniha česky (2009)
104.Vznik, současnost a vize dopravní telematiky
Přibyl, P.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2009)
105.Analýza rizik variant vedení Městského okruhu a Libeňské spojky v úseku MO Pelc Tyrolka - Balabenka
Přibyl, P. - Čarská, Z., - Neubergová, K.
Technická zpráva (2009)
106.Kontrol skorosti na učastke kak effektivnyj instrument ulučšenija dorožnoj bezopasnoti
Přibyl, P. - Spalek, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2009)
107.Aristotelův čtverec a standardy dopravní telematiky
Přibyl, P. - Večerka, I., - Bárta, D.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2009)
108.Hybridní systém - nová šance pro interoperabilitu v CEEC
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
109.The posibility to constitute an interoperability of EFC in the Central and Eastern Europe
Přibyl, P. - Spalek, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
110.Knowledge mining of ITS standards
Přibyl, P. - Přibyl, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
111.Metodika zkoušení požárů v tunelech pozemních komunikací
Přibyl, P. - Košťál, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2008)
112.Analýza a řízení rizik v dopravě
Přibyl, P. - Janota, A., - Spalek, J.
Vědecká kniha česky (2008)
113.Standardizace dopravní telematiky
Přibyl, P.
Článek (2008)
114.Mobilita lidstva a dopravní telematika
Přibyl, P.
Nepublikovaná přednáška (2008)
115.The possibility to constitute an interoperability of EFC in the Central and Eastern Europe
Přibyl, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
116.Dálniční a kooperativní systémy
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
117.Informační a řídící systém dálnic
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
118.Stav a perspektivy evropské standardizace
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
119.Standardizace EFC v zemích EU - stav ke květnu 2008
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
120.Technologičeskoje oborudovanie i bezopasnost v dorožnych tunneljach v češkoj respublike
Přibyl, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
121.Systémové začlenění elektronického mýta a telematických služeb do dopravní infrastruktury ČR
Přibyl, P. - Bína, L., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
122.Inteligentní dálnice a její architektura
Přibyl, P.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2008)
123.Hybrid Solution of Interoperable European Toll Service
Jirovský, V. - Moos, P. - Přibyl, P. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2008)
124.Další rozvoj mýtného systému v České republice
Přibyl, P. - Jirovský, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
125.Základní koncept III. etapy rozvoje elektronického mýta v ČR
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
126.Projekty zaměřené na silniční tunely
Přibyl, P.
Nepublikovaná přednáška (2007)
127.Mýtný systém v České republice v evropském kontextu
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
128.Česko-slovenský mýtný systém v evropském kontextu
Přibyl, P.
Článek (2007)
129.Projekty ministerstva dopravy zaměřené na silniční tunely
Přibyl, P.
Nepublikovaná přednáška (2007)
130.Analýza a řízení rizik v silničních tunelech
Přibyl, P.
Nepublikovaná přednáška (2007)
131.Mýtný systém v České republice v evropském kontextu
Přibyl, P.
Nepublikovaná přednáška (2007)
132.VIII. dopravně - inženýrské dny (Nové dopravně-inženýrské metody a nové trendy technologií pro zlepšování provozu na pozemních komunikacích České republiky
Přibyl, P. ed.
Sborník (2007)
133.Standardizace dopravní telematiky v evropském a světovém kontextu
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
134.Interoperabilita a európska spoplatňovacia služba
Přibyl, P. - Hrudkay, K.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
135.Satelite Positioning System Galileo-Czech Republic Approach-Priority Systém for Public Transport
Přibyl, P. - Spalek, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
136.Satellite Positioning System GALILEO - Traffic Control in Congested Conditions Using FC
Přibyl, P.
Nepublikovaná přednáška (2007)
137.Problematika šíření standardů dopravní telematiky pro podporu podnikání
Přibyl, P.
Nepublikovaná přednáška (2007)
138.Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika II
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Machan, J.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2007)
139.Optimization of tunel systém based on ITS architecture
Přibyl, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
140.Analýza objíždění zpoplatněných úseků
Přibyl, P. - Brodský, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
141.Doby jízdy na Jižní spojce - Vyhodnocení naměřených dat a odhady dob jízdy
Přibyl, P. - Pavelka, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
142.Informační systém pro monitorování cestovní rychlosti/dob jízdy na jižní části Městského okruhu
Přibyl, P. - Šóšová, M., - Možná, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
143.Návrh a ověření jednotné metodiky pro kvantitativní analýzu rizik v silničních tunelech
Přibyl, P. - Heissiger, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
144.Návrh nových kategorií silničních tunelů a modelování dopravy
Přibyl, P. - Heissiger, J., - Hladký, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
145.Standardizace dopravní telematiky pro podporu podnikání
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
146.SATEL - Aplikační projekt
Přibyl, P. - Musílek, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
147.Palubní jednotka - uživatelské potřeby
Přibyl, P. - Hudeček, J., - Faltus, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
148.Optimalizace tunelů z hlediska bezpečnosti - SAFETUN 2007
Přibyl, P. - Heissiger, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
149.Koncept certifikačního pracoviště zřízeného na FD ČVUT
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
150.Informační systém pro monitorování cestovní rychlosti
Přibyl, P. - Šóšová, M., - Možná, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
151.Simulace pohybu vzduchu a škodlivin v tunelu
Pavelka, M. - Přibyl, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
152.Predikce škodlivin v tunelu
Pavelka, M. - Přibyl, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
153.Analýza jízdy řidiče v tuenlu a na volné komunikaci
Přibyl, P. - Vysoký, P., - Novák, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
154.Standardy, mandát EK pro interoperabilitu, architektura systému
Přibyl, P.
Nepublikovaná přednáška (2006)
155.Dopravní excesy ve městech a jejich management
Přibyl, P.
Nepublikovaná přednáška (2006)
156.Metody hodnocení efektivity telematických systémů
Přibyl, P.
Nepublikovaná přednáška (2006)
157.Česká Republika - Bezpečnost silničních tunelů
Přibyl, P.
Nepublikovaná přednáška (2006)
158.Satelitní systémy a jejich využití v silniční dopravě
Přibyl, P.
Nepublikovaná přednáška (2006)
159.Světová a evropská standardizace v oblasti telematiky
Přibyl, P.
Nepublikovaná přednáška (2006)
160.TP98 Technologické vybavení silničních tunelů
Přibyl, P. - Novák, M.
Jiná kniha česky (2006)
161.Technologická vybavenost a bezpečnost provozu v silničních tunelech České republiky
Přibyl, P. - Šajtar, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
162.Satelite Positioning System GALILEO Priority System for Public Transport
Přibyl, P.
Nepublikovaná přednáška (2006)
163.Modelování škodlivin v tunelu Mrázovka
Pavrelka, M. - Přibyl, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
164.Optimalizace provozu silničních tunelů - závěrečná zpráva 2006
Přibyl, P. - Heissiger, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
165.Modely škodlivin v tunelu - Prohlížeč databází
Pavelka, M. - Přibyl, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
166.Evalution of benefits of ITS systems
Přibyl, P. - Svítek, M.
Nepublikovaná přednáška (2005)
167.Mining data from induct loops
Přibyl, O. - Přibyl, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
168.Rozhodovanie a riadenie s podporou umelej inteligencie
Spalek, J. - Janota, A. - Balažovičová, M., - Přibyl, P.
Jiná kniha česky (2005)
169.Generický model elektronických plateb pro satelitní systém
Přibyl, P.
Článek (2005)
170.Dopravní informační centra - technické podmínky 172
Přibyl, P. - Svítek, M. - Svoboda, P. - Mach, R. - Drbohlav, J., - Votruba, Z.
Norma (nejde do RIV) (2005)
171.Simulace objíždění nákladních vozidel po zavedení elektronického mýtného
Přibyl, P. - Plíhal, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2004)
172.Kvalita dopravy v městských sítích
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
173.Hodnocení rizik v automobilových tunelech
Přibyl, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2004)
174.Optimalizace propustnosti městské dopravní sítě využívající satelitní systém GALILEO
Přibyl, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2004)
175.Standardizace a inteligentní dopravní systémy
Přibyl, P.
Článek (2004)
176.Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika
Přibyl, P.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2004)
177.Telematika v dopravě (v ruštině)
Přibyl, P. - Svítek, M.
Jiná kniha česky (2004)
178.Vybrané metody pro analýzu zavádění výkonového zpoplatnění
Přibyl, P.
Nepublikovaná přednáška (2004)
179.Mýtné na dálnicích - zvýšená doprava v přilehlých městech
Přibyl, P.
Nepublikovaná přednáška (2004)
180.Analysis of Human Behavior Aspects for Road Tunel Operation Reliability and Safety
Novák, M. - Přibyl, P. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Faber, J. - Bouchner, P., - Vysoký, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
181.Electronic Library for Intelligent Transport System and Telematics
Vysoký, P. - Přibyl, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2003)
182.Definice dopravně-telematického systému
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
183.Risk Assessment in Tunnels at Prague City Ring Road
Přibyl, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2003)
184.Safety in Road Tunnels - comaparison with Requiremtns of the European Parliament
Přibyl, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2003)
185.Zásady pro dopravní značení, bezpečnost a integraci tunelů do systému řízení dopravy v hl.m.Praze
Přibyl, P. - Mach, R.
Jiná kniha česky (2002)
186.Optimalizace řízení silniční dopravy využitím družicových systémů
Přibyl, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2002)
187.Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací
Přibyl, P.
Jiná kniha česky (2002)
188.MGCH 5.03-02 Normy proektirovania gorodskych avtotransportnych tonnelej
Merkin, V.E. - Přibyl, P.
Norma (nejde do RIV) (2002)
189.Inteligntní dálnice I - Řízení na úrovni dopravní infrastruktury
Přibyl, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2002)
190.Studie dopravní telematiky hl. m. Prahy
Přibyl, P.
Jiná kniha česky (2002)
191.Přínosy využití telematiky při řízení dopravy ve městě
Přibyl, P.
Nepublikovaná přednáška (2002)
192.Systemy bezopasnosti dorožnych tonnelov
Přibyl, P.
Nepublikovaná přednáška (2002)
193.Czech Republic - Road safety country profile
Přibyl, P.
Nepublikovaná přednáška (2002)
194.Architektura městského dopravního systému
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
195.Aplikace dopravní telematiky pro pozemní komunikace
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
196.Řídící ústředna nebo dopravní centrum
Přibyl, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
197.Elektronické platby v Oslu
Přibyl, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
198.Politika bezopasnosti v tonneljach nadzemnych dorog v Češskoj respublike
Přibyl, P.
Článek (2002)
199.Lofortovský tunel v Moskvě
Přibyl, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
200.Analysis and Management of Risks in Road Tunnels-Report on Solution of a MTC project in 2001
Přibyl, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2002)
201.Oblast 3 Smíchov-Automatizované ovládání dopravně-informačního systému
Mach, R. - Šmerda, T., - Přibyl, P.
Studie (architektonická, urbanistická) (2002)
202.8. světový kongres Inteligentní dopravní systém
Přibyl, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
203.Metodické nástroje rozšiřující možnosti současných systémů řízení z akrizových situací
Novák, M. - Votruba, Z. - Wiedermann, J. - Jindrsa, V. - Svítek, M. - Přibyl, P., - Přenosil, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
204.Problematika řízení městských dopravních sítí
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
205.Inteligentní dopravní systém - revoluce v dopravě?
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
206.Prezentace dopravní telematiky v České republice
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
207.Adaptivní řízení automatické sítě ve městě
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
208.Tunel Ortsteil Britzu v Berlíně - Aplikace nových technických zařízení
Přibyl, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
209.Elektronické platby mýtného - Aplikace pro tunely
Přibyl, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
210.Progresivní řízení městské dopravy
Přibyl, P.
Nepublikovaná přednáška (2001)
211.Telematics solutions for traffic control in Prague
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2001)
212.Inteligentní dopravní systémy
Přibyl, P. - Svítek, M.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2001)
213.Elektronický mýtný systém ve Švýcarsku
Přibyl, O. - Přibyl, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
214.Dopravní telematuika v České republice
Přibyl, P. - Svítek, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
215.Poučení plynoucí z nehod v tunelech a principy krekového managementu
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
216.Inteligentní doprava
Přibyl, P. - Volný, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2000)
217.Aplikace dopravní telematiky na síti pozemních komunikací
Přibyl, P.
Nepublikovaná přednáška (2000)
218.Satelitní navigace v silniční dopravě
Přibyl, P. - Svítek, M.
Nepublikovaná přednáška (2000)
219.Evropské projekty telematiky a udržitelná mobilita
Přibyl, P.
Nepublikovaná přednáška (2000)
220.Možnosti analýzy a řízení krizí v tunelových stavbách
Přibyl, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
221.Zásady technologického vybavení tunelů; provozní řád
Přibyl, P.
Nepublikovaná přednáška (2000)
222.Elektronické platby mýtného
Přibyl, P. ed.
Kniha - sborník (pro KAP) (2000)
223.Koncepce řízení dopravy oblasti 3 (Praha)
Přibyl, P. ed. - Chudada, K. ed., - Plešta, Z. ed.
Kniha - sborník (pro KAP) (2000)
224.Advanced Traffic Management in Historical Cities
Přibyl, P. - Novák, M., - Michailopoulos, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (1999)
225.Inteligentní dopravní systémy
Lebeda, J. - Šépřiva, M., - Přibyl, P.
Článek (1999)
226.Tunel Slivenec - Lahovice
Přibyl, P. - Kopřiva, M., - Lebeda, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
227.Stavba Husovického tunelu
Přibyl, P. - Kubíček, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
228.Inteligentní dopravní systémy
Přibyl, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
229.Proměnné dopravní značky a inteligenmtní dopravní systémy
Přibyl, P.
Článek (1999)
230.Požáry v silničních tunelech a jejich vliv na krizovou analýzu
Přibyl, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
231.Potenciální možnosti dopravní telemanika v České republice
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1999)
232.Krizový management v dopravě
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
233.Kategorizace silniční telematiky
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1999)
234.Inteligentní dopravní systémy - elektronické platby
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
235.Bezpečnostní rizika v silničních tunelech
Přibyl, P.
Nepublikovaná přednáška (1999)
236.Inteligentní dopravní systémy
Přibyl, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
237.Kategorizace silniční telematiky
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1999)
238.Potenciální možnosti dopravní telematiky v České republice
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1999)
239.Proměnné dopravní značky a inteligentní dopravní systémy
Přibyl, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
240.Inteligentní dopravní systémy
Přibyl, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
241.Krizový management v dopravě
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1999)
242.The possibilities of road dilematics implementation in the Czech Republic
Přibyl, P. - Palla, J., - Novák, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)
243.Požáry v silničních tunelech a jejich vliv na krekovou analýzu
Přibyl, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
244.Prediction of Traffic Load for Transport Classification and Control
Pelikán, E. - Novák, M., - Přibyl, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (1998)
245.Rozvaha o možnostech uplatnění metod predikční diagnostiky při řešení dopravních situací
Novák, M. - Přibyl, P.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
246.Technologické vybavení tunelů na pozemních komunikacích
Přibyl, P.
Jiná kniha česky (1997)
247.Koncepce řízení dopravy v tunelech na pozemních komunikacích v Praze
Přibyl, P.
Jiná kniha česky (1997)
248.Telematika v městské hromadné dopravě
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1997)
249.Telematika v silniční dopravě
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1997)
250.Multiparameter-Optimised Ventilation of City Tunnel
Přibyl, P. - Novák, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (1997)
251.Kam kráčí technologické vybavení tunelů?
Přibyl, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1997)
252.Predikční diagnostika dopravních systémů
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1997)
253.Technologické vybavení tunelů na pozemních komunikacích
Přibyl, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1997)
254.Koncepce řešení dopravy v Hradci Králové
Přibyl, P. - Novák, M.
Výzkumná zpráva v češtině (1996)
255.Návrh semidynamického řízení pro HDŘÚ
Přibyl, P. - Patera, P., - Sládek, B.
Výzkumná zpráva v češtině (1996)
256.Metody identifikace nehody v tunelu, integrovaný bezpečnostní systém
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1996)
257.Structural Sensitivity as Tool for Marker Analysis in Transportation System Predictive Diagnostics
Moos, P. - Novák, M. - Kulle, K., - Přibyl, P.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1996)
258.Úvod do problematiky řízení plošných útvarů
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1996)
259.Expertní systém pro řízení dopravy v centru Prahy
Patera, P. - Přibyl, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1996)
260.Koncepce řízení dopravy - příklad přístupu pro zpracování
Kraus, K. - Přibyl, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1996)
261.Problematika predikce kongescí v dopravě
Novák, M. - Patera, P., - Přibyl, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1996)
262.Nový přístup k bezpečnosti dopravy v tunelech
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1996)
263.Vývoj řídících strategií pro dopravní systémy
Přibyl, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1996)
264.Strahovský tunel - řídící systém
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1995)
265.A new approach to road city traffic control
Přibyl, P. - Sládek, B., - Patera, P.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1995)
266.Tunnel Management and Communication System
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1995)
267.Line Traffic Flow Control
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1995)
268.Nový dispečink veřejného osvětlení v Praze
Přibyl, P.
Článek (1995)
269.Studie využití proměnných dopravních značek na pankrácké radiále pro řízení dopravy a dopravní informace
Přibyl, P.
Jiná kniha česky (1994)
270.Fuzzy logic for control of ventilatio in city tunnel
Přibyl, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (1994)
271.Impulse Measurement of Acoustic Impedance of Horns
Přibyl, P. - Holan, D., - Fila, V.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1992)
272.The non-linear Distortion in Class D amplifier
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1991)
273.Spectral Representation of PCM-PWM Digital Audio Power Amplifier
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1990)
274.Trojrozměrné projekce spekter šířkově modulovaných impulsů zesilovače třídy AD
Přibyl, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1990)
275.Využití tepelných trubic v elektroakustice
Přibyl, P.
Článek (1989)
276.Možnosti zvyšování účinnosti výkonových zesilovačů
Přibyl, P.
Článek (1988)
277.Výpočet spekter jednočinného výkonového nízkofrekvenčního zesilovače s impulsovou šířkovou modulací metodou jednoduché Fournierovy řady
Přibyl, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1988)
278.Kategorizace nízkofrekvenčních výkonových zesilovačů
Přibyl, P.
Článek (1988)
279.The possibility to constitute an interoperability of EFC in the central and eastern Europe
Přibyl, P. - Spalek, J.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
280.The possibility to constitute an interoperability of EFC in the Central and Eastern Europe
Přibyl, P. - Spalek, J.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
281.Dálniční a kooperativní systémy
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
282.O umění projektovat ITS systémy
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
283.O umění projektovat ITS systémy
Přibyl, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Globální model dopravy v hl. m. Praze
Přibyl, P.
2018 - 2020
UH0370
2.Optimalizace technologického vybavení tunelů pozemních komunikací se zřetelem na bezpečnost a cenu
Přibyl, P.
2013 - 2015
TA03030491
3.Systém analýzy a vizualizace hlukových polí
Přibyl, P.
2011 - 2013
FR-TI2/601
4.Dopravní informační systém RDS-TMC
Přibyl, P.
2001 - 2003
CE802110102