prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Calibration of a fuzzy model estimating fire response time in a tunnel
Přibyl, P. - Přibyl, O.
Tunnelling and Underground Space Technology. 2017, 69s. 28-36. ISSN 0886-7798.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
2.ITS Control of Highways Capacity
Přibyl, P. - Novikov, A. - Vasileva, V., - Katunin, A.
In: Transportation Research Procedia. 12th International Conference "Organization and Traffic Safety Management in large cities". St. Petersburg, 28.09.2016 - 30.09.2016. Amsterodam: Elsevier. 2017, s. 468-473. 20. ISSN 2352-1465.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
3.System for Deterministic Risk Assessment in Road Tunnels
Přibyl, O. - Přibyl, P., - Horák, T.
Procedia Engineering. 2017, 192(0), s. 336-341. ISSN 1877-7058.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
4.Smart Charles Square: Modeling interconnections of basic building blocks in Smart Cities
Přibyl, O. - Lom, M., - Přibyl, P.
In: RŮŽIČKA, J., ed. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague 1 – Old Town, 25.05.2017 - 26.05.2017. New York: IEEE Press. 2017, ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
5.Sustainability of Large Urban Transport Structures in Terms of Traffic and Environment
Faltus, V. - Přibyl, P. - Přibyl, O., - Hrdina, L.
Procedia Engineering. 2017, 2017(192), s. 154-159. ISSN 1877-7058.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
6.System for Deterministic Risk Assessment in Road Tunnels
Přibyl, O. - Přibyl, P., - Horák, T.
Procedia Engineering. 2017, 2017(192), s. 336-341. ISSN 1877-7058.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
7.Development of Standards and Their Harmonization with International Standards as a Necessary Condition of Normative and Technical Support in Construction and Development of Intelligent Transport Systems in Russia
Přibyl, P. - Vlasov, V. - Konin, I., - Veniamin, B.
In: Transportation Research Procedia. 12th International Conference "Organization and Traffic Safety Management in large cities". St. Petersburg, 28.09.2016 - 30.09.2016. Amsterodam: Elsevier. 2017, s. 690-694. 20. ISSN 2352-1465.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
8.Komplexní posouzení alternativního návrhu SOKP
Přibyl, P. - Höfler, M. - Kočárková, D., - Neubergová, K.
Na Pankráci 56, Praha, 140 00: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2016, 01ST-000142.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
9.Aktualizace zásad pro rozvoj dopravní telematiky v Praze
Přibyl, P.
Praha 1: Technická správa komunikací hl. m. Prahy. 2016
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
10.Závěrečná zpráva předsedy TNK 136 "Dopravní telematika" za rok 2016
Přibyl, P.
Brno: SILMOS s. r. o.. 2016
Výzkumná zpráva v češtině
11.Effective Decision Support System Based on Statistical Tools
Přibyl, P. - Přibyl, O.
In: MIKULSKI, J, ed. Challenge of Transport Telematics: 16th International Conference on Transport Systems Telematics, TST 2016, Katowice-Ustrón, Poland, March 16–19, 2016, Selected Papers. 16th International Conference on Transport Systems Telematics, TST 2016. Katowice, 16.03.2016 - 19.03.2016. Basel: Springer. 2016, s. 378-387. sv. 1. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-319-49645-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
12.Systém vyhodnocení dob reakce zařízení pro indikaci požáru
Přibyl, P. - Přibyl, O.
České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní, Praha 1, CZ. 29095. 27.01.2016.
Tuzemský užitný vzor
13.Analysis of possibility to utilize road marking for the needs of autonomous vehicles
Matowicki, M. - Přibyl, O., - Přibyl, P.
In: KOUKOL, M., ed. 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE Press. 2016, ISBN 978-1-5090-1116-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
14.Udržitelnost tunelových staveb - hodnocení kvality dopravy v souvislosti s otevřením další části městského okruhu
Přibyl, P.
Tunel. 2016, 25(2), s. 74-85. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
15.Hodnocení vlivu dopravních staveb na kvalitu dopravy
Přibyl, P.
Silniční obzor. 2016, 77(3), s. 59-63. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
16.Improving Safety in Road Tunnels Through Real-Time Communication with Users
Přibyl, P. - Almirall, J. - Drouard, Kristen - Modig, H. - Madsen, H.K - Goede, M., - Hoffman, N.
La Defense cedex: PIARC - Technical Committee C 3.3.. 2016, 2016R06EN. ISBN 978-2-84060-384-9. Dostupné z: http://www.piarc.org
Zahraniční výzkumná zpráva
17.Development of equipment and operation for road tunnels according to the PIARC
Přibyl, P.
In: ZLÁMAL, J., et al., eds. Underground construction Prague 2016. 13. mezinárodní konference Podzemní stavby 2016. Praha, 23.05.2016 - 25.05.2016. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES. 2016, s. 112. ISBN 978-80-906452-1-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
18.On the estimation of pollutants in road tunnels based on traffic data
Přibyl, O. - Přibyl, P.
In: Proceedings of 11th international Conference ELEKTRO 2016. 11th international Conference ELEKTRO 2016. Strbske Pleso, 16.05.2016 - 18.05.2016. Praha: Československá sekce IEEE. 2016, s. 456-461. ISBN 978-1-4673-8697-5.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
19.Systémové modelování přínosů Městského okruhu
Přibyl, P.
Mariánské náměstí 2: Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy, OSI. 2016
Výzkumná zpráva v češtině
20.TP 229 - dodatek č. 1 "Bezpečnost v tunelech pozemních komunikací"
Přibyl, P.
Praha 4: Ředitelství silnic a dálnic, příspěvková organizace. 2016, TP229 - dodatek č. 1.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
21.Section speed control as effective tool to improve road safety
Přibyl, P.
Science Journal of Transportation. 2015, 2015(6), s. 59-66. ISSN 2410-9088.
Článek
22.Associirovanyje sistěmy i transportnaja telematika
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Novikov, A.N
Mir transporta i technologičeskich mašin. 2015, 49(2), s. 96-102. ISSN 2073-7432. Dostupné z: http://www.gu-unpk.ru
Článek
23.Optimalizace technologického vybavení tunelů se zřetelem na bezpečnost a cenu
Přibyl, P.
In: BEBČÁK, P. a BEBČÁKOVÁ, K., eds. Požární bezpečnost tunelů 2015. Požární bezpečnost tunelů 2015. Rožnov pod Radhoštěm, 23.09.2015 - 24.09.2015. Ostrava: K.B.K. fire, s.r.o.. 2015
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
24.Řízení silniční dopravy v rámci severozápadní části Městského okruhu v Praze
Přibyl, P.
Praha: Magistrát hl. m. Prahy Odbor strategických investic. 2015, 612/2015.
Technická zpráva
25.Autonomní vozidla - Standardizace současný stav
Přibyl, P. - Šilar, J., - Plíhal, J.
Mladá Boleslav: ŠKODA, a.s. Mladá Boleslav. 2015, 102/612/2015.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
26.Městský okruh - vklad pro nové tisíciletí
Přibyl, P. - Höfler, M. - Jareš, M. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Adámek, J. - Šourek, P. - Kadlec, V. - Merta, A. - Lehovec, F., - Balcar, Z.
Praha: IDS, a.s. Praha. 2015, ISBN 978-80-260-8623-9.
Vědecká kniha česky
27.Autonomní vozidla - Vodorovné dopravní značení
Přibyl, P. - Soukup, P., - Matowicki, M.
Mladá Boleslav: ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav. 2015, 101/612/2015.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
28.Aplikovaná telematika
Janota, A. - Franeková, M. - Holečko, P. - Pirník, R. - Přibyl, O. - Přibyl, P. - Spalek, J. - Šimák, V. - Vestenický, P., - Hrbcek, J.
1. vyd. Žilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina. 2015, ISBN 978-80-554-1037-1.
Jiná kniha česky
29.Definition of a smart street as smart city's building element
Přibyl, P. - Přibyl, O.
In: JEŘÁBEK, M., ed. 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. New York: IEEE Press. 2015, ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
30.Společenské efekty výstavby tunelového komplexu Blanka
Přibyl, P. - Šourek, P., - Rákosník, L.
Silniční obzor. 2015, 76(3), s. 82-86. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
31.Životní cyklus technologií v tunelech pozemních komunikací
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Spalej, J.
In: Zborník príspevkov Tunely a podzemné stavby 2015. Tunely a podzemné stavby 2015. Žilina, 11.11.2015 - 13.11.2015. Bratislava: Slovenská tunelárska asociácia. 2015, s. 72. ISBN 978-80-972154-4-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
32.Městský okruh v Praze: vklad pro nové tisíciletí
Přibyl, P. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Adámek, J. - Höfler, M. - Šourek, P., - Jareš, M.
Praha: IDS, a.s. Praha. 2015, ISBN 978-80-260-8623-9.
Vědecká kniha česky
33.Organizacijonnaja architektura kak sredstvo povyšenija bezopasnosti v tonnelnych sistemach
Přibyl, P.
Avtotransportnoje predprijatie. 2015, 2015(5), s. 15-18. ISSN 2076-3050. Dostupné z: http://www.atp.transnavi.ru
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
34.Standardizace a role dopravní telematiky
Přibyl, P.
Praha 3: ÚNMZ. 2015
Technická zpráva
35.Kontrol skorosti na učastke dopog i v dorožnych tonneljach kak effektivnyj instrument povyšenija dopožnoj bezopasnosti
Přibyl, P.
In: NOVIKOV, A.N., ed. Informacionnyje těchnologii i innovacii na transportě. Informacionyje těchnologii i innovacii na transportě. OREL, 19.05.2015 - 20.05.2015. Orel: Gosudarstvěnyj universitet - učebno-naučno-proizvostvěnnyj kompleks. 2015, s. 1-11.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
36.Projekt zabezpečení činností spojených s přejímáním technických předpisů Evropské unie do systému ČSN v oboru dopravní telematiky + standard
Přibyl, P.
Brno: SILMOS, s.r.o.. 2015
Výzkumná zpráva v češtině
37.Projekt výzkumu a vývoje ALFA TAČR č. TA03030491. Výzkumná zpráva "Fuzzy expertní systém a jeho kalibrace - metoda SAFECALC"
Přibyl, P. - Šilar, J. - Faltus, V., - Semkovič, TS
Evropská 1692/37, Praha 6: Technologická agentura České republiky. 2014
Výzkumná zpráva v češtině
38.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Závěrečná zpráva projektu
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Jacura, M. - Neubergová, K. - Vašica, D. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Biľová, M. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Evropská 1692/37, Praha 6: Technologická agentura České republiky. 2014, TAČR-HLUVLA-ZZPR2013.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
39.Effect of tunnel technological systems on evacuation time
Přibyl, P. - Přibyl, O.
Tunnelling and Underground Space Technology. 2014, 44s. 88-96. ISSN 0886-7798.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
40.Zvýšení efektivity záchrany osob v tunelech diverzifikovaným akustickým systémem
Přibyl, P. - Přikryl, J., - Přibyl, O.
Tunel. 2014, 23(3), s. 4-14. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
41.Mobile Highway Telematics System on D1 Highway in the Czech Republic
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Apeltauer, T.
In: Telematics - Support for Transport. 14th International Conference on Transport Systems Telematics. Katowice/Ustron, 22.10.2014 - 25.10.2014. Heidelberg: Springer. 2014, s. 386-395. Communications in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-662-45316-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
42.Mobile Highway Telematics System on D1 highway in the Czech Republic
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Apeltauer, T.
In: Transport Systems Telematics. 14th International Conference on Transport Systems Telematics. Katowice/Ustron, 22.10.2014 - 25.10.2014. Silesian University of Technology. 2014, s. 75. ISBN 978-83-927504-9-9.
Abstrakt ve sborníku
43.Projekt výzkumu a vývoje ALFA TAČR č. TA03030491 - Odborná zpráva o postupu prací za rok 2014
Přibyl, P. - Koukol, M. - Šilar, J., - Michek, J.
Evropská 1692/37; Praha 6: Technologická agentura České republiky. 2014, 376-2014-6310-EAS.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
44.Projekt výzkumu a vývoje ALFA TAČR č. TA03030491. Výzkumná zpráva "Programový nástroj pro analýzu rizik CAPITA"
Přibyl, P. - Koukol, M., - Apeltauer, T.
Evropská 1692/37, Praha 6: Technologická agentura České republiky. 2014, VZ380/14/EEG.
Výzkumná zpráva v češtině
45.Projekt zajištění mezinárodní spolupráce s ISO/TC 204 a CEN/TC 278 + STANDARD
Večerka, I. - Svorová, L., - Přibyl, P.
Centrum technické normalizace. 2014
Výzkumná zpráva v češtině
46.Tool for analysis of extraordinary states in complex traffic networks
Přibyl, P. - Škodáček, M.
Science Journal of Transportation; Especial number No. 5 International cooperation Journals MADI-SWJTU-UTC. 2014, 5(6), s. 3-10. ISSN 1993-8543.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
47.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2012
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Vašica, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Evropská 2589/33c, 160 00 Praha 6: Technologická agentura České republiky. 2013, TAČR-HLUVLA-PZPR2012.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
48.Semantic web related to ITS systems
Přibyl, P. - Fábera, V. - Faltus, V., - Týfa, L.
Communications. 2013, 15(2), s. 89-95. ISSN 1335-4205. Dostupné z: http://www.uniza.sk/komunikacie/
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
49.Analýza rizik variantních řešení zvýšení kvality dopravy na dálnici D1
Přibyl, P. - Lehovec, F. - Říha, J. - Vacín, O. - Mondschein, P. - Höfler, M., - Halama, F.
Čerčanská 12 Praha 4: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2013, 11/13.
Výzkumná zpráva v češtině
50.Studie možnosti využití vybraných prvků dopravní telematiky na pozemních komunikacích v hl. m. Praze
Přibyl, P. - Faltus, V., - Wosyka, J.
Řásnovka 8, Praha 1: TSK hl. m. Prahy. 2013, 2/2013.
Technická zpráva
51.Studie možností využití systému GALILEO v dopravních aplikacích na pozemních komunikacích v hl. m. Praze
Přibyl, P. - Faltus, V.
Řásnovka 8, Praha 1: TSK, hl. m Prahy. 2013, VZ 1/13.
Technická zpráva
52.Globální a mentální modely dopravy v městských aglomeracích
Přibyl, P. - Přibyl, O.
AT&P journal PLUS 2. 2013, 3(2), s. 17-22. ISSN 1336-5010.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
53.Dopravní telematika při modernizaci D1
Přibyl, P. - Lehovec, F., - Höfler, M.
Silniční obzor. 2013, 74(3), s. 59-64. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
54.Opit goroda Praga po organizaciji dorožnogo dviženija
Přibyl, P. - Přibyl, O.
In: GOLENKOV, V.A., NOVIKOB, A.N., a PŘIBYL, P., eds. Aktualnyje voprosy innovacionnovo razvitija transportnovo kompleksa. Měždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Orel, 21.05.2013 - 23.05.2013. Orel: Gosudarstvěnyj universitet - učebno-naučno-proizvostvěnnyj kompleks. 2013, s. 220-231. ISBN 978-5-93932-619-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
55.Metoda hodnocení varovných systémů z hlediska samo-evakuace z tunelu
Přibyl, P. - Spalek, J.
In: Podzemní stavby 2013 - Proceedings. Podzemní stavby Praha 2013. Praha, 22.04.2013 - 24.04.2013. Praha: Czech Tunnelling Association ITA-AITES. 2013, s. 1-7. ISBN 978-80-260-3868-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
56.Kontrol skorosti na učastke kak efektivnyj instrument u uličšenija dorožnoj bezopasnosti
Přibyl, P.
Mir transporta i těchnologičeskych mašin. 2013, 43(4), s. 69-76.
Článek
57.Návrh metody pro hodnocení rizik vyplývající z technologického vybavení tunelů na pozemních komunikacích
Přibyl, P.
Evropská 1692/37, Praha 6: Technologická agentura ČR. 2013, VZ360/13.
Výzkumná zpráva v češtině
58.Aktualnyje voprosy innovacionnovo razvitija transportnovo kompleksa
Golenkov, V.A. ed. - Novikob, A.N. ed., - Přibyl, P. ed.
Měždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Orel, 21.05.2013 - 23.05.2013. Orel: Gosudarstvěnyj universitet - učebno-naučno-proizvostvěnnyj kompleks. 2013, ISBN 978-5-93932-619-3.
Sborník
59.Tool for Analysis of Extraordinary States in Complex Traffic Networks
Škodáček, M. - Přibyl, P.
In: JEŘÁBEK, M. a VOTRUBA, Z., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 149-157. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
60.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích v projektu HADES
Přibyl, P.
Evropská 1692/37, Praha 6: Technologická agentura ČR. 2013, 361-2013-1930-ELTODO.
Výzkumná zpráva v češtině
61.Decision Trees as a Tool for Real-time Travel Time Estimation on Hingways
Wosyka, J. - Přibyl, P.
Communications. 2013, 15(2A/2013), s. 11-16. ISSN 1335-4205.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
62.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2011
Týfa, L. - Přibyl, P. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Javořík, T. - Vašica, D. - Ládyš, L. - Bartošová, L. - Matoušek, A. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Evropská 2589/33c, 160 00 Praha 6: Technologická agentura České republiky. 2012, TAČR-HLUVLA-PZPR2011.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
63.Knowledge system ower ITS standards
Přibyl, P.
Křižíkova 70, Brno: SILMOS, a.s.. 2012, 4/2012.
Technická zpráva
64.Optimizacija sistěm ventiljacij avtodorožnych tonelej
Přibyl, P.
Nauka i technika v dorožnoj otrasli. 2012, (3), s. 7-9.
Článek
65.Vybavení silničních tunelů a přiměřená bezpečnost provozu
Přibyl, P.
Tunel. 2012, 21(4), s. 34-43. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
66.Optimizacia sistěm ventiljacii avtodorožnych tonnelej
Přibyl, P. - Borobjeva, V.T
Nauka i technika v dorožnoj otrasli. 2012, (3), s. 7-9.
Článek
67.Real-Time Travel Time Estimation on Highways Using Loop Detector Data and License Plate Recognition
Přibyl, P. - Wosyka, J.
In: Proceedings of 9th International Conference Elektro 2012. Elektro. Rajecké Teplice, 21.05.2012 - 23.05.2012. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta. 2012, s. 391-394. ISBN 978-1-4673-1178-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
68.Evropská komise, inteligentní dálnice a plovoucí vozidla
Přibyl, P.
Inžinierske stavby. 2012, 2012(1), s. 56-59. ISSN 1335-0846.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
69.Domain-Oriented Ontology for ITS Systems
Přibyl, P. - Fábera, V. - Faltus, V., - Týfa, L.
In: Proceedings of 9th International Conference Elektro 2012. Elektro. Rajecké Teplice, 21.05.2012 - 23.05.2012. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta. 2012, s. 364-368. ISBN 978-1-4673-1178-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
70.Knowledge system ower ITS standards
Přibyl, P.
Křižíkova 70, Brno: SILMOS, a.s.. 2012, 4/2012.
Technická zpráva
71.Obezpečenije bezopasnosti dviženija v abtodorožnych tonneljach
Přibyl, P.
Věstnik graždanskich inženijerov. 2012, 33(4), s. 223-229. ISSN 1999-5571.
Článek
72.Knowledge Based Decision Support System of ITS Standards Deployment
Přibyl, P. - Bárta, D.
In: MIKULSKI, J., ed. Modern Transport Telematics. 11th International Conference on Transport Systems, TST 2011. Katowice-Ustron, 19.10.2011 - 22.10.2011. Berlin: Springer. 2011, s. 392-402. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-642-24659-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
73.Význam znalostí pro rozvoj dopravní telematiky
Přibyl, P. - Večerka, I. - Bárta, D., - Kňákal, M.
Silniční obzor. 2011, 72(3), s. 59-64. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
74.Význam znalostí pro rozvoj dopravní telematiky
Přibyl, P. - Večerka, I. - Bárta, D., - Kňákal, M.
Silniční obzor. 2011, 2011(3), s. 59-64. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
75.ELearning and Tunnel Simulator as Tool for Improving Safety in the Road Tunnels
Přibyl, P.
In: Proceddings of International Seminar on Construction, Operation and Management Technology of Road Tunnel. International Seminar on Construction, Operation and Management Technology of Road Tunnel. Xiamen, 25.03.2011 - 26.03.2011. Peking: Permanent International Association of Road Congresses. 2011, s. 220-229. ISBN 978-7-5624-5997-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
76.Tunely na pozemních komunikacích
Přibyl, P. - Barták, J.
1. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT. 2011, ISBN 978-80-01-04723-1.
Jiná kniha česky
77.Inteligentní dopravní systémy v souvislosti s jejich realizacím na dálniční a silniční síti ČR
Přibyl, P.
In: Městské komunikace z pohledu investora, správce, zhotovitele s ohledem na složitou problematiku přípravy, realizace a údržby. XII. dopravně - inženýrské dny. Hustopeče, 01.06.2011 - 02.06.2011. Praha: Česká silniční společnost. 2011, s. 13-17. 1.. ISBN 978-80-02-02321-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
78.Modelování systému LRD a detekce excesu
Přibyl, P. - Kňákal, M. - Přibyl, O. - Wosyka, J., - Šůstek, M.
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1: Ministerstvo Dopravy ČR. 2011
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
79.Kooperativnyje systěmy v ITC
Přibyl, P.
In: KRAVČENKO, P.A., ed. Sbornik dokladov Organizacija i bezopasnosť dorožnovo dviženija v krupnych gorodach. 9. měždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencia. Petěrburg, 23.09.2010 - 24.09.2010. Sankt Peterburg: Institut bezopasnosti dorožnogo dviženija. 2010, s. 42-46. ISBN 5-9227-0026-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
80.Projektovani Dopravne Telematickych Aplikaci - Metodicky Pokyn
Přibyl, P. - Moos, P. - Bureš, P. - Krajčír, D. - Galík, O. - Bárta, D., - Přibyl, O.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2010
Uplatněná certifikovaná metodika
81.PIARC určuje trendy v provozování tunelů
Přibyl, P.
Silniční obzor. 2010, 71(4), s. 105-109. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
82.Současnost a budoucnost dopravní telematiky
Přibyl, P.
27.04.2010.
Nepublikovaná přednáška
83.Moderní trendy v technologickém řešení tunelů
Pliška, Z. - Přibyl, P.
Tunel. 2010, 19(1), s. 16-20. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
84.Nové bezpečnostní kategorie krátkých tunelů
Přibyl, P.
Tunel. 2010, 19(1), s. 3-8. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
85.Cesta ke zlepšení chování řidičů v tunelech
Přibyl, P.
Silnice železnice. 2010, 5(2), s. 26-29. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
86.Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací: TP98 - Z1
Přibyl, P.
1. vyd. Praha: Ministerstvo dopravy - OPK. 2010
Norma (nejde do RIV)
87.Slovník dopravní terminologie
Přibyl, P. - Krejčiřík, M. - Večerka, I. - Zemánek, V. - Sýkora, J. - Bárta, D., - Vrtěnová, V.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2010, ISBN 978-80-01-04654-8.
Vědecká kniha česky
88.Systém identifikace nehod a zvýšení propustností liniových komunikací
Přibyl, P. - Pliška, Z. - Přibyl, O., - Šůstek, M.
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1: Ministerstvo Dopravy ČR. 2010, 286-2009-1930-EEG.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
89.TP 229 Bezpečnost v tunelech pozemních komunikací
Přibyl, P. - Stárek, L.
1. vyd. Praha: Ministerstvo dopravy. 2010, sv. 1. ISBN 978-80-254-7953-7.
Jiná kniha česky
90.Cesta ke zlepšení chování řidičů v tunelech
Přibyl, P.
Silnice železnice. 2010, 5(2), s. 26-29. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
91.Vznik, současnost a vize dopravní telematiky
Přibyl, P.
Silniční obzor. 2009, 70(7/8), s. 181-186. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
92.O umění projektovat ITS systémy
Přibyl, P.
In: Mezinárodní kongres o dopravní telematice. Mezinárodní kongres o dopravní telematice ITS Prague´09. Praha, 30.03.2009 - 01.04.2009. Praha: Wirelesscom. 2009, ISBN 978-80-87205-05-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
93.Historie, současnost a budoucnost dopravní telematiky
Přibyl, P.
In: Nové dopravně-inženýrské metody v projektování, inženýrské a realizační činnosti na pozemních komunikacích. X. dopravně-inženýrské dny. Mikulov, 03.06.2009 - 04.06.2009. Brno: Česká silniční společnost, pobočka při spol. Brněnské komunikace a.s.. 2009, s. 17-25. ISBN 978-80-02-02147-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
94.Školení obsluh tunelů - metodický pokyn
Menglerová, K. - Přibyl, P., - Dudáček, A.
1. vyd. Praha: MD ČR. 2009, sv. 1. ISBN 978-80-254-4520-4.
Jiná kniha česky
95.Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací - TP 154, 2. vydání
Přibyl, P. - Zobaník, P. - Kolátek, P. - Plišková, A. - Minařík, P. - Svoboda, J., - Heissiger, J.
2. vyd. Praha: MD ČR. 2009, ISBN 978-80-254-4193-0.
Jiná kniha česky
96.Inteligentní dálnice a její architektura
Přibyl, P.
Dopravní inženýrství. 2009, 1(2), s. 4-7. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
97.Analýza rizik variant vedení Městského okruhu a Libeňské spojky v úseku MO Pelc Tyrolka - Balabenka
Přibyl, P. - Čarská, Z., - Neubergová, K.
Mariánské nám. Praha 1: MHMP OMI. 2009, 11/2009.
Technická zpráva
98.Kontrol skorosti na učastke kak effektivnyj instrument ulučšenija dorožnoj bezopasnoti
Přibyl, P. - Spalek, J.
Avtotransportnoje predprijatie. 2009, 7/2009(7), s. 30-34. ISSN 2076-3050.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
99.Aristotelův čtverec a standardy dopravní telematiky
Přibyl, P. - Večerka, I., - Bárta, D.
Doprava. 2009, 51(6), s. 13-16. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
100.Znalecký posudek "Posouzení přepravních potřeb na vybraných tratích ČD, a.s. a návrh optimálního řešení ve vztahu k vozovému parku provozovatele"
Jacura, M. - Týfa, L., - Přibyl, P.
Praha 1, nábř. Ludvíka Svobody 12: České dráhy, a.s., Odbor kolejových vozidel. 2009, 1.
Technická zpráva
101.The posibility to constitute an interoperability of EFC in the Central and Eastern Europe
Přibyl, P. - Spalek, J.
Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2008, 2008(7), s. 215-218. ISSN 1336-1376.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
102.Knowledge mining of ITS standards
Přibyl, P. - Přibyl, O.
In: KUBÁT, B., et al., eds. The Present and Future of Modern Transport. The Present and Future of Modern Transport. Prague, 12.05.2008 - 13.05.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, s. 253-258. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
103.Hybridní systém - nová šance pro interoperabilitu v CEEC
Přibyl, P.
In: ITS Bratislava´08. ITS Bratislava 2008. Bratislava, 10.09.2008 - 11.09.2008. Praha: Wirelesscom s.r.o.. 2008, s. 1-22. ISBN 978-80-87205-03-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
104.Mobilita lidstva a dopravní telematika
Přibyl, P.
16.09.2008.
Nepublikovaná přednáška
105.Standardizace dopravní telematiky
Přibyl, P.
TECHNOLOGIES&PROSPERITY. 2008, 13(zvláštní), s. 13-16.
Článek
106.The possibility to constitute an interoperability of EFC in the Central and Eastern Europe
Přibyl, P.
In: The 15th World Congress on ITS. 15th World Congress on Intelligent Transport Systems. New York, 16.11.2008 - 20.11.2008. Washington: ITS AMERICA. 2008, s. 1-4. Dostupné z: http://www.itsa.org
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
107.Technologičeskoje oborudovanie i bezopasnost v dorožnych tunneljach v češkoj respublike
Přibyl, P.
In: Organizacija i bezopasnost dorožnogo dviženija v krupnych gorodach. Traffic Safety Management for Large Cities. St. Petersburg, 18.09.2008 - 19.09.2008. Sankt-Peterburg: Sankt-Petersburg - Institut bezopasnosti dorožnogo dviženija. 2008, s. 221-227. ISBN 5-9227-0026-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
108.Stav a perspektivy evropské standardizace
Přibyl, P.
In: Sborník přednášek 1. semináře o hybridních mýtných systémech. Seminář č. 1 o hybridních mýtných systémech. Praha, 03.02.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 29-36. ISBN 978-80-01-04108-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
109.Standardizace EFC v zemích EU - stav ke květnu 2008
Přibyl, P.
In: JIROVSKÝ, V., ed. Sborník přednášek 2. semináře o hybridních mýtných systémech. 2. seminář o hybridních mýtných systémech. Praha, 09.06.2008 - 10.06.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 47-57. ISBN 978-80-01-04109-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
110.Dálniční a kooperativní systémy
Přibyl, P.
In: Přínos dopravně-inženýrských činností pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Dopravně-inženýrské dny IX.. Mikulov, 04.06.2008 - 05.06.2008. Brno: Česká silniční společnost pobočka při a.s. Brněnské komunikace. 2008, s. 14-20. ISBN 978-80-02-02024-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
111.Informační a řídící systém dálnic
Přibyl, P.
In: Sborník přednášek 1. semináře o hybridních mýtných systémech. Seminář č. 1 o hybridních mýtných systémech. Praha, 03.02.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 37-48. ISBN 978-80-01-04108-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
112.Inteligentní dálnice a její architektura
Přibyl, P.
Dopravní inženýrství. 2008, 2(2/2008), s. 31-34. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
113.Systémové začlenění elektronického mýta a telematických služeb do dopravní infrastruktury ČR
Přibyl, P. - Bína, L., - Votruba, Z.
In: Sborník přednášek 1. semináře o hybridních mýtných systémech. Seminář č. 1 o hybridních mýtných systémech. Praha, 03.02.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 65-67. ISBN 978-80-01-04108-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
114.Hybrid Solution of Interoperable European Toll Service
Jirovský, V. - Moos, P. - Přibyl, P. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Transactions on Transport Sciences. 2008, 1(4), s. 165-174. ISSN 1802-971X. Dostupné z: http://www.transportsciences.org
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
115.Metodika zkoušení požárů v tunelech pozemních komunikací
Přibyl, P. - Košťál, M.
Tunel. 2008, 17(1), s. 29-32. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
116.Analýza a řízení rizik v dopravě
Přibyl, P. - Janota, A., - Spalek, J.
1. vyd. Praha: BEN - technická literatura. 2008, ISBN 978-80-7300-214-5.
Vědecká kniha česky
117.Mýtný systém v České republice v evropském kontextu
Přibyl, P.
07.06.2007.
Nepublikovaná přednáška
118.Projekty ministerstva dopravy zaměřené na silniční tunely
Přibyl, P.
01.02.2007.
Nepublikovaná přednáška
119.Analýza a řízení rizik v silničních tunelech
Přibyl, P.
01.02.2007.
Nepublikovaná přednáška
120.Česko-slovenský mýtný systém v evropském kontextu
Přibyl, P.
Technologies & Prosperity. 2007, XII(0), s. 8-10. ISSN 1213-7162.
Článek
121.Další rozvoj mýtného systému v České republice
Přibyl, P. - Jirovský, V.
Doprava. 2007, 49(6), s. 3-5. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
122.Projekty zaměřené na silniční tunely
Přibyl, P.
22.10.2007.
Nepublikovaná přednáška
123.Satellite Positioning System GALILEO - Traffic Control in Congested Conditions Using FC
Přibyl, P.
14.09.2007.
Nepublikovaná přednáška
124.Satelite Positioning System Galileo-Czech Republic Approach-Priority Systém for Public Transport
Přibyl, P. - Spalek, J.
In: 14th World Congress on Inteligent Transport Systems. 14th World Congress on Inteligent Transport Systems. Beijing, 09.10.2007 - 10.10.2007. Beijing: Research Institute of Highway Ministry of Communications. 2007, ISBN 978-7-900209-44-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
125.Mýtný systém v České republice v evropském kontextu
Přibyl, P.
In: PŘIBYL, P., ed. VIII. dopravně - inženýrské dny (Nové dopravně-inženýrské metody a nové trendy technologií pro zlepšování provozu na pozemních komunikacích České republiky. VIII. dopravně inženýrské dny - Nové dopravně-inženýrské metody a nové trendy technologií pro zlepšování provozu na pozemních komunikacích České republika. Brno, 06.06.2007 - 07.06.2007. Brno: Česká silniční společnost (pobočka při a. s. Brněnské komunikace. 2007, s. 5-11. ISBN 978-80-02-01917-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
126.Interoperabilita a európska spoplatňovacia služba
Přibyl, P. - Hrudkay, K.
In: ITS Bratislava 2007. ITS Bratislava 2007. Bratislava, 11.09.2007 - 12.09.2007. Praha: Wirelesscom. 2007, ISBN 978-80-254-0207-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
127.Standardizace dopravní telematiky v evropském a světovém kontextu
Přibyl, P.
In: ITS Bratislava 2007. ITS Bratislava 2007. Bratislava, 11.09.2007 - 12.09.2007. Praha: Wirelesscom. 2007, s. 1-11. ISBN 978-80-254-0207-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
128.Doby jízdy na Jižní spojce - Vyhodnocení naměřených dat a odhady dob jízdy
Přibyl, P. - Pavelka, M.
Praha: Eltodo EG, a.s.. 2007, 257/07.
Výzkumná zpráva v češtině
129.Analýza objíždění zpoplatněných úseků
Přibyl, P. - Brodský, M.
Praha: Eltodo EG, a.s.. 2007, 262/07.
Výzkumná zpráva v češtině
130.Optimization of tunel systém based on ITS architecture
Přibyl, P.
In: ZLÁMAL, J., et al., eds. Underground Space - 4 tf Dimension of Metropolises. 33rd World Tunnel Congress 2007 in Prague. Praha, 05.05.2007 - 10.05.2007. Leiden: Taylor & Francis/Balkema. 2007, s. 1733-1737. ISBN 978-0-415-40802-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
131.Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika II
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Machan, J.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, ISBN 978-80-01-04385-1.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV)
132.Problematika šíření standardů dopravní telematiky pro podporu podnikání
Přibyl, P.
30.11.2007.
Nepublikovaná přednáška
133.Informační systém pro monitorování cestovní rychlosti/dob jízdy na jižní části Městského okruhu
Přibyl, P. - Šóšová, M., - Možná, J.
Praha: Eltodo EG, a.s.. 2007, 242/07.
Výzkumná zpráva v češtině
134.Optimalizace tunelů z hlediska bezpečnosti - SAFETUN 2007
Přibyl, P. - Heissiger, J.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2007, VZ268/07.
Výzkumná zpráva v češtině
135.Návrh nových kategorií silničních tunelů a modelování dopravy
Přibyl, P. - Heissiger, J., - Hladký, L.
Praha: Eltodo EG, a.s.. 2007, 249/07.
Výzkumná zpráva v češtině
136.Návrh a ověření jednotné metodiky pro kvantitativní analýzu rizik v silničních tunelech
Přibyl, P. - Heissiger, J.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2007, 259/07.
Výzkumná zpráva v češtině
137.Standardizace dopravní telematiky pro podporu podnikání
Přibyl, P.
In: LÁNSKÁ, M., ed. University a ekonomický rozvoj. University a ekonomický rozvoj. praha, 30.11.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2007, ISBN 978-80-01-03954-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
138.SATEL - Aplikační projekt
Přibyl, P. - Musílek, P.
Praha: 2007, 258/07.
Výzkumná zpráva v češtině
139.Palubní jednotka - uživatelské potřeby
Přibyl, P. - Hudeček, J., - Faltus, V.
Praha: 2007, 253/07.
Výzkumná zpráva v češtině
140.Základní koncept III. etapy rozvoje elektronického mýta v ČR
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2007, 07122007.
Výzkumná zpráva v češtině
141.Koncept certifikačního pracoviště zřízeného na FD ČVUT
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Praha: MD ČR. 2007, 07122007.
Výzkumná zpráva v češtině
142.VIII. dopravně - inženýrské dny (Nové dopravně-inženýrské metody a nové trendy technologií pro zlepšování provozu na pozemních komunikacích České republiky
Přibyl, P. ed.
VIII. dopravně inženýrské dny - Nové dopravně-inženýrské metody a nové trendy technologií pro zlepšování provozu na pozemních komunikacích České republika. Brno, 06.06.2007 - 07.06.2007. Brno: Česká silniční společnost (pobočka při a. s. Brněnské komunikace. 2007, ISBN 978-80-02-01917-6.
Sborník
143.Standardy, mandát EK pro interoperabilitu, architektura systému
Přibyl, P.
15.09.2006.
Nepublikovaná přednáška
144.Analýza jízdy řidiče v tuenlu a na volné komunikaci
Přibyl, P. - Vysoký, P., - Novák, M.
Tunel. 2006, 15(3), s. 48-52. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
145.Česká Republika - Bezpečnost silničních tunelů
Přibyl, P.
11.04.2006.
Nepublikovaná přednáška
146.Metody hodnocení efektivity telematických systémů
Přibyl, P.
08.06.2006.
Nepublikovaná přednáška
147.Dopravní excesy ve městech a jejich management
Přibyl, P.
27.03.2006.
Nepublikovaná přednáška
148.Světová a evropská standardizace v oblasti telematiky
Přibyl, P.
03.03.2006.
Nepublikovaná přednáška
149.Satelitní systémy a jejich využití v silniční dopravě
Přibyl, P.
18.05.2006.
Nepublikovaná přednáška
150.Satelite Positioning System GALILEO Priority System for Public Transport
Přibyl, P.
21.09.2006.
Nepublikovaná přednáška
151.TP98 Technologické vybavení silničních tunelů
Přibyl, P. - Novák, M.
2. vyd. Praha: Ministerstvo dopravy - OPK. 2006, ISBN 80-239-0110-9.
Jiná kniha česky
152.Technologická vybavenost a bezpečnost provozu v silničních tunelech České republiky
Přibyl, P. - Šajtar, L.
Tunel. 2006, 15(1), s. 72-77. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
153.Predikce škodlivin v tunelu
Pavelka, M. - Přibyl, P.
Praha: Eltodo EG, a.s.. 2006, 233/06/EEG.
Výzkumná zpráva v češtině
154.Modely škodlivin v tunelu - Prohlížeč databází
Pavelka, M. - Přibyl, P.
Praha: Eltodo EG, a.s.. 2006, 232/06/EEG.
Výzkumná zpráva v češtině
155.Optimalizace provozu silničních tunelů - závěrečná zpráva 2006
Přibyl, P. - Heissiger, J.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2006, 1f4.
Výzkumná zpráva v češtině
156.Modelování škodlivin v tunelu Mrázovka
Pavrelka, M. - Přibyl, P.
Praha: Eltodo EG, a.s.. 2006, 227/06/EEG.
Výzkumná zpráva v češtině
157.Informační systém pro monitorování cestovní rychlosti
Přibyl, P. - Šóšová, M., - Možná, J.
Praha: ÚDI Praha. 2006, 242/06/EEG.
Výzkumná zpráva v češtině
158.Simulace pohybu vzduchu a škodlivin v tunelu
Pavelka, M. - Přibyl, P.
Praha: Eltodo EG, a.s.. 2006, 228/06/EEG.
Výzkumná zpráva v češtině
159.Generický model elektronických plateb pro satelitní systém
Přibyl, P.
Telekomunikace. 2005, 42(4), s. 10-15. ISSN 0040-2591.
Článek
160.Evalution of benefits of ITS systems
Přibyl, P. - Svítek, M.
09.11.2005.
Nepublikovaná přednáška
161.Rozhodovanie a riadenie s podporou umelej inteligencie
Spalek, J. - Janota, A. - Balažovičová, M., - Přibyl, P.
Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU. 2005, ISBN 80-8070-354-X.
Jiná kniha česky
162.Mining data from induct loops
Přibyl, O. - Přibyl, P.
In: 2005 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC). 8th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Wien, 13.09.2005 - 16.09.2005. New York: IEEE. 2005, s. 514-518. 1. ISBN 0-7803-9215-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
163.Dopravní informační centra - technické podmínky 172
Přibyl, P. - Svítek, M. - Svoboda, P. - Mach, R. - Drbohlav, J., - Votruba, Z.
1. vyd. Praha: Ministerstvo dopravy a spojů ČR. 2005, ISBN 80-239-4726-5.
Norma (nejde do RIV)
164.Hodnocení rizik v automobilových tunelech
Přibyl, P.
Tunel. 2004, 13(3), s. 29-33. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
165.Kvalita dopravy v městských sítích
Přibyl, P.
In: SVOBODA, V. a MOCKOVÁ, D., eds. Věda o dopravě 2004. Věda o dopravě 2004. Praha, 25.10.2004 - 26.10.2004. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2004, s. 35-40. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
166.Optimalizace propustnosti městské dopravní sítě využívající satelitní systém GALILEO
Přibyl, P.
Automatizace. 2004, 47(12), s. 741-744. ISSN 0005-125X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
167.Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika
Přibyl, P.
Praha: Vydavatelství ČVUT. 2004, ISBN 80-01-03122-5.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV)
168.Telematika v dopravě (v ruštině)
Přibyl, P. - Svítek, M.
1. vyd. Moskva: Polygraf. 2004, ISBN 80-7300-100-4.
Jiná kniha česky
169.Standardizace a inteligentní dopravní systémy
Přibyl, P.
Telekomunikace. 2004, 41(6), s. 6-10. ISSN 0040-2591.
Článek
170.Vybrané metody pro analýzu zavádění výkonového zpoplatnění
Přibyl, P.
09.12.2004.
Nepublikovaná přednáška
171.Mýtné na dálnicích - zvýšená doprava v přilehlých městech
Přibyl, P.
18.05.2004.
Nepublikovaná přednáška
172.Analysis of Human Behavior Aspects for Road Tunel Operation Reliability and Safety
Novák, M. - Přibyl, P. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Faber, J. - Bouchner, P., - Vysoký, P.
Praha: FD ČVUT. 2004, 207/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
173.Simulace objíždění nákladních vozidel po zavedení elektronického mýtného
Přibyl, P. - Plíhal, L.
Silniční obzor. 2004, 65(3), s. 67-71. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
174.Definice dopravně-telematického systému
Přibyl, P.
In: WITZANY, J. a ŠIMONOVSKÝ, M., eds. Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Konference k 10. výročí založení fakulty. Praha, 26.05.2003 - 27.05.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2003, s. 243-250. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky
175.Electronic Library for Intelligent Transport System and Telematics
Vysoký, P. - Přibyl, P.
In: Workshop 2003. Elektronická knihovna pro inteligentní dopravní systémy a telematiku. Praha, 10.10.2003 - 11.10.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2003, s. 50-55.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
176.Safety in Road Tunnels - comaparison with Requiremtns of the European Parliament
Přibyl, P.
Tunel. 2003, 12(2), s. 46-50. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
177.Risk Assessment in Tunnels at Prague City Ring Road
Přibyl, P.
Tunel. 2003, 12(3), s. 41-45. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
178.Oblast 3 Smíchov-Automatizované ovládání dopravně-informačního systému
Mach, R. - Šmerda, T., - Přibyl, P.
Významnější projekt. Zadavatel: ELTODO. Praha 4, 10.10.2002.
Studie (architektonická, urbanistická)
179.8. světový kongres Inteligentní dopravní systém
Přibyl, P.
Silniční obzor. 2002, 62(4), s. 279-283. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
180.Zásady pro dopravní značení, bezpečnost a integraci tunelů do systému řízení dopravy v hl.m.Praze
Přibyl, P. - Mach, R.
1. vyd. Praha: Ústav dopravního inženýrství. 2002, ISBN 80-238-6543-9.
Jiná kniha česky
181.Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací
Přibyl, P.
1. vyd. Praha: ELTODO. 2002, ISBN 80-238-8361-5.
Jiná kniha česky
182.Optimalizace řízení silniční dopravy využitím družicových systémů
Přibyl, P.
Praha 4: ELTODO. 2002, EG 1102-160.
Výzkumná zpráva v češtině
183.Inteligntní dálnice I - Řízení na úrovni dopravní infrastruktury
Přibyl, P.
Praha 1: ČVUT FD. 2002, K620-147/2002.
Výzkumná zpráva v češtině
184.Studie dopravní telematiky hl. m. Prahy
Přibyl, P.
1. vyd. Praha: ELTODO. 2002, ISBN 80-238-9114-6.
Jiná kniha česky
185.MGCH 5.03-02 Normy proektirovania gorodskych avtotransportnych tonnelej
Merkin, V.E. - Přibyl, P.
1. vyd. Moscow: Transstroj. 2002
Norma (nejde do RIV)
186.Přínosy využití telematiky při řízení dopravy ve městě
Přibyl, P.
05.06.2002.
Nepublikovaná přednáška
187.Systemy bezopasnosti dorožnych tonnelov
Přibyl, P.
12.03.2002.
Nepublikovaná přednáška
188.Czech Republic - Road safety country profile
Přibyl, P.
16.09.2002.
Nepublikovaná přednáška
189.Aplikace dopravní telematiky pro pozemní komunikace
Přibyl, P.
In: Silniční konference 2002. Silniční konference 2002. Hradec Králové, 15.09.2002 - 16.09.2002. Praha: Silniční společnost. 2002, s. 79-83.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
190.Architektura městského dopravního systému
Přibyl, P.
In: 3. konference Městské informační systémy. 3. konference Městské informační systémy. Praha, 01.10.2002 - 04.10.2002. Praha: Magistrát hlavního města Prahy. 2002, s. 64.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
191.Řídící ústředna nebo dopravní centrum
Přibyl, P.
Silniční obzor. 2002, 63(3), s. 12-16. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
192.Elektronické platby v Oslu
Přibyl, P.
Tunel. 2002, 63(2), s. 41-44. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
193.Politika bezopasnosti v tonneljach nadzemnych dorog v Češskoj respublike
Přibyl, P.
Metro i toneli. 2002, 1(21), s. 10-11.
Článek
194.Lofortovský tunel v Moskvě
Přibyl, P.
Tunel. 2002, 10(3), s. 44-45. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
195.Analysis and Management of Risks in Road Tunnels-Report on Solution of a MTC project in 2001
Přibyl, P.
Tunel. 2002, 11(2), s. 40-42. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
196.Metodické nástroje rozšiřující možnosti současných systémů řízení z akrizových situací
Novák, M. - Votruba, Z. - Wiedermann, J. - Jindrsa, V. - Svítek, M. - Přibyl, P., - Přenosil, V.
In: Krizový management. Krizový management 2002 - CM & ST. Brno, 24.10.2002. Brno: Vojenská akademie. 2002, s. 207-211.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
197.Inteligentní dopravní systém - revoluce v dopravě?
Přibyl, P.
In: Odborné sympozium doprava a přeprava na pozemních komunikacích před vstupem ČR do Evropské unie. Odborné sympozium doprava a přeprava na pozemních komunikacích před vstupem ČR do Evropské unie. Praha, 24.04.2001. Brno: neuveden. 2001, s. 65-70.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
198.Adaptivní řízení automatické sítě ve městě
Přibyl, P.
In: AUTOS 2001. AUTOS2001. Praha, 26.04.2001 - 27.04.2001. Brno: neuveden. 2001, s. 317-324. ISSN 1212-5709.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
199.Prezentace dopravní telematiky v České republice
Přibyl, P.
In: Neural Network World 2001. Dopravní telematika v ČR. Praha, 05.06.2001 - 06.06.2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2001, s. 191-200. ISSN 1210-0552.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
200.Progresivní řízení městské dopravy
Přibyl, P.
06.09.2001.
Nepublikovaná přednáška
201.Telematics solutions for traffic control in Prague
Přibyl, P.
In: Neural Network World 2001. Dopravní telematika v ČR. Praha, 05.06.2001 - 06.06.2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2001, s. 1. ISSN 1210-0552.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
202.Tunel Ortsteil Britzu v Berlíně - Aplikace nových technických zařízení
Přibyl, P.
Tunel. 2001, 10(2), s. 53-54. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
203.Elektronické platby mýtného - Aplikace pro tunely
Přibyl, P.
Tunel. 2001, 10(1), s. 19-20. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
204.Inteligentní dopravní systémy
Přibyl, P. - Svítek, M.
Praha: BEN - technická literatura. 2001, ISBN 80-7300-029-6.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV)
205.Elektronický mýtný systém ve Švýcarsku
Přibyl, O. - Přibyl, P.
Doprava. 2001, 2(2), s. 24-26. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
206.Problematika řízení městských dopravních sítí
Přibyl, P.
In: AUTOS 2001. AUTOS2001. Praha, 26.04.2001 - 27.04.2001. Brno: neuveden. 2001, s. 317-323. ISSN 1212-5709.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
207.Koncepce řízení dopravy oblasti 3 (Praha)
Přibyl, P. ed. - Chudada, K. ed., - Plešta, Z. ed.
Praha: ELTODO. 2000
Kniha - sborník (pro KAP)
208.Možnosti analýzy a řízení krizí v tunelových stavbách
Přibyl, P.
Tunel. 2000, 9(1), s. 21-28. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
209.Zásady technologického vybavení tunelů; provozní řád
Přibyl, P.
28.11.2000.
Nepublikovaná přednáška
210.Elektronické platby mýtného
Přibyl, P. ed.
Praha: ELTODO. 2000
Kniha - sborník (pro KAP)
211.Aplikace dopravní telematiky na síti pozemních komunikací
Přibyl, P.
17.10.2000.
Nepublikovaná přednáška
212.Satelitní navigace v silniční dopravě
Přibyl, P. - Svítek, M.
20.12.2000.
Nepublikovaná přednáška
213.Inteligentní doprava
Přibyl, P. - Volný, M.
In: Přínosy XXI. světového silničního kongresu. Přínosy XXI. světového silničního kongresu. Kroměříž, 13.04.2000 - 14.04.2000. Praha: Česká silniční společnost. 2000, s. 138-143.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
214.Dopravní telematuika v České republice
Přibyl, P. - Svítek, M.
In: Dopravní telematika v České republice. 15th Annual Polis Conference. Praha, 30.11.2000 - 01.12.2000. Brno: neuveden. 2000, s. 78-82.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
215.Poučení plynoucí z nehod v tunelech a principy krekového managementu
Přibyl, P.
In: Podzemní stavby Praha 2000. Poučení plynoucí z nehod v tunelech a principy krekového managementu. Praha, 09.10.2000 - 11.10.2000. Brno: neuveden. 2000, s. 210-214.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
216.Evropské projekty telematiky a udržitelná mobilita
Přibyl, P.
19.04.2000.
Nepublikovaná přednáška
217.Advanced Traffic Management in Historical Cities
Přibyl, P. - Novák, M., - Michailopoulos, P.
Praha 1: Magistrát hl. m. Prahy. 1999, LSS 67/99.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
218.Tunel Slivenec - Lahovice
Přibyl, P. - Kopřiva, M., - Lebeda, J.
Tunel. 1999, 8(2), s. 3-8. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
219.Inteligentní dopravní systémy
Lebeda, J. - Šépřiva, M., - Přibyl, P.
Sdělovací technika. 1999, 47(10), s. 3-6. ISSN 0036-9942.
Článek
220.Inteligentní dopravní systémy
Přibyl, P.
Silniční obzor. 1999, 60(2), s. 60-62. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
221.Proměnné dopravní značky a inteligenmtní dopravní systémy
Přibyl, P.
Světelná technika. 1999, 2(2), s. 17-19. ISSN 0323-2409.
Článek
222.Krizový management v dopravě
Přibyl, P.
In: UHŘÍČEK, V., ed. Druhá vědecká konference. Druhá vědecká konference. Pardubice, 16.09.1999 - 17.09.1999. Pardubice: Univerzita Pardubice. 1999, s. 243-246.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
223.Stavba Husovického tunelu
Přibyl, P. - Kubíček, P.
Tunel. 1999, 8(2), s. 42-46. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
224.Požáry v silničních tunelech a jejich vliv na krizovou analýzu
Přibyl, P.
Tunel. 1999, 8(3), s. 10-17. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
225.Potenciální možnosti dopravní telemanika v České republice
Přibyl, P.
In: Inteligentní dopravní systémy. Inteligentní dopravní systémy. Praha, 23.03.1999. Praha: ELTODO. 1999, s. 91-96.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
226.Kategorizace silniční telematiky
Přibyl, P.
In: Inteligentní dopravní systémy. Inteligentní dopravní systémy. Praha, 23.03.1999. Praha: ELTODO. 1999, s. 98-129.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
227.Bezpečnostní rizika v silničních tunelech
Přibyl, P.
12.11.1999.
Nepublikovaná přednáška
228.Inteligentní dopravní systémy - elektronické platby
Přibyl, P.
In: UHŘÍČEK, V., ed. Druhá vědecká konference. Druhá vědecká konference. Pardubice, 16.09.1999 - 17.09.1999. Pardubice: Univerzita Pardubice. 1999, s. 345-350.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
229.Inteligentní dopravní systémy
Přibyl, P.
Silniční obzor. 1999, 60(2), s. 60-62. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
230.The possibilities of road dilematics implementation in the Czech Republic
Přibyl, P. - Palla, J., - Novák, M.
In: Traffic in Transitional Conditions. Traffic in Transitional Conditions. Dubrovník, 19.10.1999 - 21.10.1999. Brno: neuveden. 1999, s. 92-96.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
231.Kategorizace silniční telematiky
Přibyl, P.
In: Inteligentní dopravní systémy. Inteligentní dopravní systémy. Praha, 23.03.1999. Praha: ELTODO. 1999, s. 98-129.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
232.Proměnné dopravní značky a inteligentní dopravní systémy
Přibyl, P.
Světlo. 1999, 2(2), s. 17-19. ISSN 1212-0812.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
233.Potenciální možnosti dopravní telematiky v České republice
Přibyl, P.
In: Inteligentní dopravní systémy. Inteligentní dopravní systémy. Praha, 23.03.1999. Praha: ELTODO. 1999, s. 91-96.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
234.Požáry v silničních tunelech a jejich vliv na krekovou analýzu
Přibyl, P.
Tunel. 1999, 8(3), s. 10-17. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
235.Krizový management v dopravě
Přibyl, P.
In: Současnost a budoucnost krizového managementu. Krizový management v dopravě. Praha, 02.12.1999. Brno: neuveden. 1999, s. 64-68.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
236.Inteligentní dopravní systémy
Přibyl, P.
Silniční obzor. 1999, 60(2), s. 60-62. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
237.Rozvaha o možnostech uplatnění metod predikční diagnostiky při řešení dopravních situací
Novák, M. - Přibyl, P.
1998
Výzkumná zpráva v češtině
238.Prediction of Traffic Load for Transport Classification and Control
Pelikán, E. - Novák, M., - Přibyl, P.
In: 18th International Symposium on Forecasting. neuvedeno. Edinburgh: ISF. 1998, s. 9.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
239.Koncepce řízení dopravy v tunelech na pozemních komunikacích v Praze
Přibyl, P.
Praha: ELTODO. 1997
Jiná kniha česky
240.Technologické vybavení tunelů na pozemních komunikacích
Přibyl, P.
???. 1997
Jiná kniha česky
241.Telematika v silniční dopravě
Přibyl, P.
In: Roadware 1997 - Sborník. Roadware 1997. Praha, 04.06.1997 - 06.06.1997. Praha: VIACO Agency. 1997, s. 202-208.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
242.Multiparameter-Optimised Ventilation of City Tunnel
Přibyl, P. - Novák, V.
In: Tunnel Control and Communication. Tunnel Control and Communication. Amsterdam, 24.02.1997 - 28.02.1997. London: Independent Technical Conferences. 1997, s. 123-132. ISBN 0-9520083-7-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
243.Technologické vybavení tunelů na pozemních komunikacích
Přibyl, P.
Tunel. 1997, 6(3), s. 6-10. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
244.Kam kráčí technologické vybavení tunelů?
Přibyl, P.
Tunel. 1997, 6(2), s. 6-10. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
245.Predikční diagnostika dopravních systémů
Přibyl, P.
In: Predikční diagnostika III. Predikční diagnostika III. Praha, 12.02.1997 - 13.02.1997. Praha: ČSVTS. 1997, s. 9999.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
246.Telematika v městské hromadné dopravě
Přibyl, P.
In: PRAGOTRAFFIC 97. PRAGOTRAFFIC 97. Praha, 08.04.1997 - 09.04.1997. 1997, s. 1-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
247.Koncepce řešení dopravy v Hradci Králové
Přibyl, P. - Novák, M.
1996
Výzkumná zpráva v češtině
248.Návrh semidynamického řízení pro HDŘÚ
Přibyl, P. - Patera, P., - Sládek, B.
1996
Výzkumná zpráva v češtině
249.Metody identifikace nehody v tunelu, integrovaný bezpečnostní systém
Přibyl, P.
In: Tunely pre tretie tisícročie. Tunely pre tretie tisícročie. Prievidza, 14.11.1996 - 15.11.1996. 1996, s. 139-148.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
250.Structural Sensitivity as Tool for Marker Analysis in Transportation System Predictive Diagnostics
Moos, P. - Novák, M. - Kulle, K., - Přibyl, P.
In: International Symposium of Forecasting 96. International Symposium of Forecasting 96. Istambul, 1996
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
251.Úvod do problematiky řízení plošných útvarů
Přibyl, P.
In: Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Praha, 12.11.1996 - 13.11.1996. Praha: ELTODO. 1996, s. 81-107.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
252.Expertní systém pro řízení dopravy v centru Prahy
Patera, P. - Přibyl, P.
In: Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Praha, 12.11.1996 - 13.11.1996. Praha: ELTODO. 1996, s. 109-124.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
253.Problematika predikce kongescí v dopravě
Novák, M. - Patera, P., - Přibyl, P.
In: Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Praha, 12.11.1996 - 13.11.1996. Praha: ELTODO. 1996, s. 73-76.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
254.Koncepce řízení dopravy - příklad přístupu pro zpracování
Kraus, K. - Přibyl, P.
In: Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Praha, 12.11.1996 - 13.11.1996. Praha: ELTODO. 1996, s. 47-62.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
255.Vývoj řídících strategií pro dopravní systémy
Přibyl, P.
Silniční obzor. 1996, 57(10), s. 317-323. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
256.Nový přístup k bezpečnosti dopravy v tunelech
Přibyl, P.
In: Tunelové stavby ve městech. Tunelové stavby ve městech. Brno, 26.06.1996 - 27.06.1996. Brno: Brněnské komunikace. 1996, s. 81-92.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
257.Line Traffic Flow Control
Přibyl, P.
In: Roadware Papers 95. neuvedeno. Praha: VIACO Agency. 1995, s. 1-11.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
258.A new approach to road city traffic control
Přibyl, P. - Sládek, B., - Patera, P.
In: Workshop Proceedings. East-West Cooperation in Road Traffic Operations. Praha, 04.10.1995 - 06.10.1995. 1995, s. 50-58.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
259.Strahovský tunel - řídící systém
Přibyl, P.
In: Tunelmi k zlepšeniuživotného prostredia. Tunelmi k zlepšeniu životného prostredia. Poprad, 23.10.1995 - 25.10.1995. 1995, s. 1-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
260.Tunnel Management and Communication System
Přibyl, P.
In: Roadware Papers 95. neuvedeno. Praha: VIACO Agency. 1995
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
261.Nový dispečink veřejného osvětlení v Praze
Přibyl, P.
Světelná technika. 1995, 28(3), s. 36-38. ISSN 0323-2409.
Článek
262.Fuzzy logic for control of ventilatio in city tunnel
Přibyl, P.
In: TESE 94. Traffic Effects on Structures and Environment. High Tatras, 20.09.1994 - 23.09.1994. Žilina: VŠDS. 1994, s. 201-206. ISBN 80-85655-04-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
263.Studie využití proměnných dopravních značek na pankrácké radiále pro řízení dopravy a dopravní informace
Přibyl, P.
Praha: ELTODO. 1994
Jiná kniha česky
264.Impulse Measurement of Acoustic Impedance of Horns
Přibyl, P. - Holan, D., - Fila, V.
In: Preprint 2 SR1.05. AES 92th Convention. Vienna, 16.06.1992 - 18.06.1992. 1992, s. 1-27.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
265.The non-linear Distortion in Class D amplifier
Přibyl, P.
In: Preprint 3035 (E-8). AES 90th Convention. Paris, 09.04.1991 - 11.04.1991. 1991, s. 1-16.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
266.Spectral Representation of PCM-PWM Digital Audio Power Amplifier
Přibyl, P.
In: Preprint 2920 (H-8). AES 88th Convention. Montreux, 25.04.1990 - 27.04.1990. 1990, s. 1-19.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
267.Trojrozměrné projekce spekter šířkově modulovaných impulsů zesilovače třídy AD
Přibyl, P.
Slaboproudý obzor. 1990, 51(7), s. 296-301. ISSN 0037-668X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
268.Využití tepelných trubic v elektroakustice
Přibyl, P.
Sdělovací technika. 1989, 37(5), s. 169-172. ISSN 0036-9942.
Článek
269.Výpočet spekter jednočinného výkonového nízkofrekvenčního zesilovače s impulsovou šířkovou modulací metodou jednoduché Fournierovy řady
Přibyl, P.
Slaboproudý obzor. 1988, 49(9), s. 411-462. ISSN 0037-668X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
270.Kategorizace nízkofrekvenčních výkonových zesilovačů
Přibyl, P.
Sdělovací technika. 1988, 36(4), s. 123-126. ISSN 0036-9942.
Článek
271.Možnosti zvyšování účinnosti výkonových zesilovačů
Přibyl, P.
Sdělovací technika. 1988, 36(12), s. 443-445. ISSN 0036-9942.
Článek
272.The possibility to constitute an interoperability of EFC in the central and eastern Europe
Přibyl, P. - Spalek, J.
In: neuvedeno. neuvedeno. s. 215-218.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
273.O umění projektovat ITS systémy
Přibyl, P.
In: neuvedeno. neuvedeno. s. 1-10. Dostupné z: http://www.itsprague.cz
Stať ve sborníku z lokální konference česky
274.Dálniční a kooperativní systémy
Přibyl, P.
In: neuvedeno. neuvedeno. s. 14-20.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
275.O umění projektovat ITS systémy
Přibyl, P.
In: neuvedeno. neuvedeno.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
276.The possibility to constitute an interoperability of EFC in the Central and Eastern Europe
Přibyl, P. - Spalek, J.
In: neuvedeno. neuvedeno. s. 215-218.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Optimalizace technologického vybavení tunelů pozemních komunikací se zřetelem na bezpečnost a cenu
Přibyl, P.
2013 - 2015
TA03030491
2.Systém analýzy a vizualizace hlukových polí
Přibyl, P.
2011 - 2013
FR-TI2/601
3.Dopravní informační systém RDS-TMC
Přibyl, P.
2001 - 2003
CE802110102