covid-19 info

logo ČVUT

prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.

Garant předmětů v doktorském studiu:

12REX - Řízení dopravy a dopravní excesy
12TIR2 - Teorie dopravního proudu II

Není vyučujícím žádného předmětu.

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Lukáš Hrdina

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Smart City Design Based on an Ontological Knowledge System
Přibyl, P. - Přibyl, O. - Svítek, M., - Janota, A.
In: Research and the Future of Telematics. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2020. p. 152-164. Communications in Computer and Information Science. vol. 1289. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-030-59269-1.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2020)
2.Modeling of Smart Cities Based on ITS Architecture
Přibyl, O. - Přibyl, P. - Lom, M., - Svítek, M.
IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine. 2019, 11(4), 28-36. ISSN 1939-1390.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2019)
3.Influence of Driving Fluency on Economic and Ecological Aspects of Transport.
Hykš, O. - Neubergová, K., - Přibyl, P.
Communications. 2018, 20(3), 9-14. ISSN 1335-4205.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2018)
4.Computer modelling of fire consequences on road critical infrastructure – tunnels
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Michek, J.
Structural Monitoring and Maintenance. 2018, 5(3), 363-377. ISSN 2288-6605.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2018)
5.Technické poradenství k přípravě studie proveditelnosti a projektové dokumentace inteligentního dopravního systému města Hradec Králové - Etapa 4
Faltus, V. - Langr, M. - Přibyl, P. - Růžička, J. - Sliacky, M. - Svoboda, L., - Votruba, Z.
[Technical Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2018. Report no. 89/2018.
Technická zpráva (2018)
6.Calibration of a fuzzy model estimating fire response time in a tunnel
Přibyl, P. - Přibyl, O.
Tunnelling and Underground Space Technology. 2017, 69 28-36. ISSN 0886-7798.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
7.System for Deterministic Risk Assessment in Road Tunnels
Přibyl, O. - Přibyl, P., - Horák, T.
Procedia Engineering. 2017, 192 336-341. ISSN 1877-7058.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
8.Vliv plynulosti jízdy na ekonomické a ekologické aspekty dopravy
Hykš, O. - Neubergová, K., - Přibyl, P.
In: Dopravná infraštruktúra v mestách. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2017. p. 1-238. ISBN 978-80-554-1370-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
9.System for Deterministic Risk Assessment in Road Tunnels
Přibyl, O. - Přibyl, P., - Horák, T.
In: TRANSCOM 2017, 12th International Scientific Conference Of Young Scientists On Sustainable, Modern and Safe Transport. Linz: Elsevier BV, 2017. p. 336-341. ISSN 1877-7058.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
10.Sustainability of Large Urban Transport Structures in Terms of Traffic and Environment
Faltus, V. - Přibyl, P. - Přibyl, O., - Hrdina, L.
In: TRANSCOM 2017, 12th International Scientific Conference Of Young Scientists On Sustainable, Modern and Safe Transport. Linz: Elsevier BV, 2017. p. 154-159. ISSN 1877-7058.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
11.Smart Charles Square: Modeling interconnections of basic building blocks in Smart Cities
Přibyl, O. - Lom, M., - Přibyl, P.
In: 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
12.ITS Control of Highways Capacity
Přibyl, P. - Novikov, A. - Vasileva, V., - Katunin, A.
In: Transportation Research Procedia. Amsterodam: Elsevier, 2017. p. 468-473. 20. ISSN 2352-1465.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
13.Development of Standards and Their Harmonization with International Standards as a Necessary Condition of Normative and Technical Support in Construction and Development of Intelligent Transport Systems in Russia
Přibyl, P. - Vlasov, V. - Konin, I., - Veniamin, B.
In: Transportation Research Procedia. Amsterodam: Elsevier, 2017. p. 690-694. 20. ISSN 2352-1465.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
14.Hodnocení kvality dopravy plovoucími vozidly
Přibyl, P. - Hrdina, L. - Makarčuková, T. - Eminger, J. - Havlíček, M., - Smeták, J.
[Research Report] Praha 1: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
15.Modelování kvality dopravy nad sítí strategických detektorů
Přibyl, P. - Faltus, V. - Hrdina, L. - Hykš, O., - Neubergová, K.
[Research Report] Praha 1: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
16.Udržitelnost tunelových staveb - hodnocení kvality dopravy v souvislosti s otevřením další části městského okruhu
Přibyl, P.
Tunel. 2016, 25(2), 74-85. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
17.Hodnocení vlivu dopravních staveb na kvalitu dopravy
Přibyl, P.
Silniční obzor. 2016, 77(3), 59-63. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
18.On the estimation of pollutants in road tunnels based on traffic data
Přibyl, O. - Přibyl, P.
In: Proceedings of 11th international Conference ELEKTRO 2016. Praha: Československá sekce IEEE, 2016. pp. 456-461. ISBN 978-1-4673-8697-5.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
19.Development of equipment and operation for road tunnels according to the PIARC
Přibyl, P.
In: Underground construction Prague 2016. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2016. pp. 112. ISBN 978-80-906452-1-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
20.Analysis of possibility to utilize road marking for the needs of autonomous vehicles
Matowicki, M. - Přibyl, O., - Přibyl, P.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2016. ISBN 978-1-5090-1116-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
21.Effective Decision Support System Based on Statistical Tools
Přibyl, P. - Přibyl, O.
In: Challenge of Transport Telematics: 16th International Conference on Transport Systems Telematics, TST 2016, Katowice-Ustrón, Poland, March 16–19, 2016, Selected Papers. Basel: Springer, 2016. pp. 378-387. vol. 1. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-319-49645-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
22.Systém vyhodnocení dob reakce zařízení pro indikaci požáru
Přibyl, P. - Přibyl, O.
Czech Republic. Utility Model CZ 29095. 2016-01-27.
Tuzemský užitný vzor (2016)
23.Komplexní posouzení alternativního návrhu SOKP
Přibyl, P. - Höfler, M. - Kočárková, D., - Neubergová, K.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 01ST-000142.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
24.Aktualizace zásad pro rozvoj dopravní telematiky v Praze
Přibyl, P.
[Research Report] Technická správa komunikací hl.m.Prahy, 2016.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
25.TP 229 - dodatek č. 1 "Bezpečnost v tunelech pozemních komunikací"
Přibyl, P.
[Research Report] Praha 4: Ředitelství silnic a dálnicČR, 2016. Report no. TP229 - dodatek č. 1.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
26.Systémové modelování přínosů Městského okruhu
Přibyl, P.
[Research Report] Praha 1: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
27.Závěrečná zpráva předsedy TNK 136 "Dopravní telematika" za rok 2016
Přibyl, P.
[Research Report] Brno: SILMOS s. r. o., 2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
28.Improving Safety in Road Tunnels Through Real-Time Communication with Users
Přibyl, P. - Almirall, J. - Drouard, Kristen - Modig, H. - Madsen, H.K - Goede, M., - Hoffman, N.
[Research Report] Paris La Défense cedex: World Road Association (PIARC) Technical Committee C.3.3, 2016. Report no. 2016R06EN. ISBN 978-2-84060-384-9.
Zahraniční výzkumná zpráva (2016)
29.Společenské efekty výstavby tunelového komplexu Blanka
Přibyl, P. - Šourek, P., - Rákosník, L.
Silniční obzor. 2015, 76(3), 82-86. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
30.Organizacijonnaja architektura kak sredstvo povyšenija bezopasnosti v tonnelnych sistemach
Přibyl, P.
Avtotransportnoje predprijatie. 2015, 2015(5), 15-18. ISSN 2076-3050.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
31.Aplikovaná telematika
Janota, A. - Franeková, M. - Holečko, P. - Pirník, R. - Přibyl, O. - Přibyl, P. - Spalek, J. - Šimák, V. - Vestenický, P., - Hrbcek, J.
Žilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2015. ISBN 978-80-554-1037-1.
Jiná kniha česky (2015)
32.Městský okruh v Praze: vklad pro nové tisíciletí
Přibyl, P. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Adámek, J. - Höfler, M. - Šourek, P., - Jareš, M.
Praha: IDS, a.s. Praha, 2015. ISBN 978-80-260-8623-9.
Vědecká kniha česky (2015)
33.Městský okruh - vklad pro nové tisíciletí
Přibyl, P. - Höfler, M. - Jareš, M. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Adámek, J. - Šourek, P. - Kadlec, V. - Merta, A. - Lehovec, F., - Balcar, Z.
Praha: IDS, a.s. Praha, 2015. ISBN 978-80-260-8623-9.
Vědecká kniha česky (2015)
34.Optimalizace technologického vybavení tunelů se zřetelem na bezpečnost a cenu
Přibyl, P.
In: Požární bezpečnost tunelů 2015. Ostrava: K.B.K. fire, s.r.o., 2015.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
35.Životní cyklus technologií v tunelech pozemních komunikací
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Spalej, J.
In: Zborník príspevkov Tunely a podzemné stavby 2015. Bratislava: Slovenská tunelárska asociácia, 2015. pp. 72. ISBN 978-80-972154-4-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
36.Definition of a smart street as smart city's building element
Přibyl, P. - Přibyl, O.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
37.Kontrol skorosti na učastke dopog i v dorožnych tonneljach kak effektivnyj instrument povyšenija dopožnoj bezopasnosti
Přibyl, P.
In: Informacionnyje těchnologii i innovacii na transportě. Orel: Gosudarstvěnyj universitet - učebno-naučno-proizvostvěnnyj kompleks, 2015. pp. 1-11.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
38.Autonomní vozidla - Standardizace současný stav
Přibyl, P. - Šilar, J., - Plíhal, J.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2015. Report no. 102/612/2015.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
39.Autonomní vozidla - Vodorovné dopravní značení
Přibyl, P. - Soukup, P., - Matowicki, M.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2015. Report no. 101/612/2015.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
40.Projekt zabezpečení činností spojených s přejímáním technických předpisů Evropské unie do systému ČSN v oboru dopravní telematiky + standard
Přibyl, P.
[Research Report] Brno: SILMOS s.r.o., 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
41.Associirovanyje sistěmy i transportnaja telematika
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Novikov, A.N
Mir transporta i technologičeskich mašin. 2015, 49(2), 96-102. ISSN 2073-7432.
Článek (2015)
42.Řízení silniční dopravy v rámci severozápadní části Městského okruhu v Praze
Přibyl, P.
[Technical Report] 2015. Report no. 612/2015.
Technická zpráva (2015)
43.Section speed control as effective tool to improve road safety
Přibyl, P.
Science Journal of Transportation. 2015, 2015(6), 59-66. ISSN 2410-9088.
Článek (2015)
44.Standardizace a role dopravní telematiky
Přibyl, P.
[Technical Report] 2015.
Technická zpráva (2015)
45.Zvýšení efektivity záchrany osob v tunelech diverzifikovaným akustickým systémem
Přibyl, P. - Přikryl, J., - Přibyl, O.
Tunel. 2014, 23(3), 4-14. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
46.Effect of tunnel technological systems on evacuation time
Přibyl, P. - Přibyl, O.
Tunnelling and Underground Space Technology. 2014, 44 88-96. ISSN 0886-7798.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2014)
47.Tool for analysis of extraordinary states in complex traffic networks
Přibyl, P. - Škodáček, M.
Science Journal of Transportation; Especial number No. 5 International cooperation Journals MADI-SWJTU-UTC. 2014, 5(6), 3-10. ISSN 1993-8543.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
48.Mobile Highway Telematics System on D1 Highway in the Czech Republic
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Apeltauer, T.
In: Telematics - Support for Transport. Heidelberg: Springer, 2014, pp. 386-395. Communications in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-662-45316-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
49.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Závěrečná zpráva projektu
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Jacura, M. - Neubergová, K. - Vašica, D. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Biľová, M. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2014. Report no. TAČR-HLUVLA-ZZPR2013.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
50.Projekt výzkumu a vývoje ALFA TAČR č. TA03030491 - Odborná zpráva o postupu prací za rok 2014
Přibyl, P. - Koukol, M. - Šilar, J., - Michek, J.
[Research Report] 2014. Report no. 376-2014-6310-EAS.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
51.Projekt zajištění mezinárodní spolupráce s ISO/TC 204 a CEN/TC 278 + STANDARD
Večerka, I. - Svorová, L., - Přibyl, P.
[Research Report] Brno: SILMOS s.r.o., 2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
52.Projekt výzkumu a vývoje ALFA TAČR č. TA03030491. Výzkumná zpráva "Fuzzy expertní systém a jeho kalibrace - metoda SAFECALC"
Přibyl, P. - Šilar, J. - Faltus, V., - Semkovič, TS
[Research Report] 2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
53.Projekt výzkumu a vývoje ALFA TAČR č. TA03030491. Výzkumná zpráva "Programový nástroj pro analýzu rizik CAPITA"
Přibyl, P. - Koukol, M., - Apeltauer, T.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2014. Report no. VZ380/14/EEG.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
54.Mobile Highway Telematics System on D1 highway in the Czech Republic
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Apeltauer, T.
In: Transport Systems Telematics. Silesian University of Technology, 2014, pp. 75. ISBN 978-83-927504-9-9.
Abstrakt ve sborníku (2014)
55.Dopravní telematika při modernizaci D1
Přibyl, P. - Lehovec, F., - Höfler, M.
Silniční obzor. 2013, 74(3), 59-64. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
56.Globální a mentální modely dopravy v městských aglomeracích
Přibyl, P. - Přibyl, O.
AT&P journal PLUS 2. 2013, 3(2), 17-22. ISSN 1336-5010.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2013)
57.Semantic web related to ITS systems
Přibyl, P. - Fábera, V. - Faltus, V., - Týfa, L.
Communications. 2013, 15(2), 89-95. ISSN 1335-4205.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
58.Decision Trees as a Tool for Real-time Travel Time Estimation on Hingways
Wosyka, J. - Přibyl, P.
Communications. 2013, 15(2A/2013), 11-16. ISSN 1335-4205.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
59.Metoda hodnocení varovných systémů z hlediska samo-evakuace z tunelu
Přibyl, P. - Spalek, J.
In: Podzemní stavby 2013 - Proceedings. Praha: Czech Tunnelling Association ITA-AITES, 2013. pp. 1-7. ISBN 978-80-260-3868-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
60.Tool for Analysis of Extraordinary States in Complex Traffic Networks
Škodáček, M. - Přibyl, P.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 149-157. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
61.Opit goroda Praga po organizaciji dorožnogo dviženija
Přibyl, P. - Přibyl, O.
In: Aktualnyje voprosy innovacionnovo razvitija transportnovo kompleksa. Orel: Gosudarstvěnyj universitet - učebno-naučno-proizvostvěnnyj kompleks, 2013. pp. 220-231. ISBN 978-5-93932-619-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
62.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2012
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Vašica, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2013. Report no. TAČR-HLUVLA-PZPR2012.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
63.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích v projektu HADES
Přibyl, P.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2013. Report no. 361-2013-1930-ELTODO.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
64.Analýza rizik variantních řešení zvýšení kvality dopravy na dálnici D1
Přibyl, P. - Lehovec, F. - Říha, J. - Vacín, O. - Mondschein, P. - Höfler, M., - Halama, F.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2013. Report no. 11/13.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
65.Návrh metody pro hodnocení rizik vyplývající z technologického vybavení tunelů na pozemních komunikacích
Přibyl, P.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2013. Report no. VZ360/13.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
66.Studie možností využití systému GALILEO v dopravních aplikacích na pozemních komunikacích v hl. m. Praze
Přibyl, P. - Faltus, V.
[Technical Report] 2013. Report no. VZ 1/13.
Technická zpráva (2013)
67.Studie možnosti využití vybraných prvků dopravní telematiky na pozemních komunikacích v hl. m. Praze
Přibyl, P. - Faltus, V., - Wosyka, J.
[Technical Report] 2013. Report no. 2/2013.
Technická zpráva (2013)
68.Aktualnyje voprosy innovacionnovo razvitija transportnovo kompleksa
Golenkov, V.A. ed. - Novikob, A.N. ed., - Přibyl, P. ed.
Orel, 2013-05-21/2013-05-23. Orel: Gosudarstvěnyj universitet - učebno-naučno-proizvostvěnnyj kompleks, 2013. ISBN 978-5-93932-619-3.
Sborník (2013)
69.Kontrol skorosti na učastke kak efektivnyj instrument u uličšenija dorožnoj bezopasnosti
Přibyl, P.
Mir transporta i těchnologičeskych mašin. 2013, 43(4), 69-76.
Článek (2013)
70.Vybavení silničních tunelů a přiměřená bezpečnost provozu
Přibyl, P.
Tunel. 2012, 21(4), 34-43. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
71.Evropská komise, inteligentní dálnice a plovoucí vozidla
Přibyl, P.
Inžinierske stavby. 2012, 2012(1), 56-59. ISSN 1335-0846.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2012)
72.Real-Time Travel Time Estimation on Highways Using Loop Detector Data and License Plate Recognition
Přibyl, P. - Wosyka, J.
In: Proceedings of 9th International Conference Elektro 2012. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2012, pp. 391-394. ISBN 978-1-4673-1178-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
73.Domain-Oriented Ontology for ITS Systems
Přibyl, P. - Fábera, V. - Faltus, V., - Týfa, L.
In: Proceedings of 9th International Conference Elektro 2012. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2012, pp. 364-368. ISBN 978-1-4673-1178-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
74.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2011
Týfa, L. - Přibyl, P. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Javořík, T. - Vašica, D. - Ládyš, L. - Bartošová, L. - Matoušek, A. - Hrubý, P., - Křenová, R.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2012. Report no. TAČR-HLUVLA-PZPR2011.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2012)
75.Optimizacia sistěm ventiljacii avtodorožnych tonnelej
Přibyl, P. - Borobjeva, V.T
Nauka i technika v dorožnoj otrasli. 2012,(3), 7-9.
Článek (2012)
76.Optimizacija sistěm ventiljacij avtodorožnych tonelej
Přibyl, P.
Nauka i technika v dorožnoj otrasli. 2012,(3), 7-9.
Článek (2012)
77.Obezpečenije bezopasnosti dviženija v abtodorožnych tonneljach
Přibyl, P.
Věstnik graždanskich inženijerov. 2012, 33(4), 223-229. ISSN 1999-5571.
Článek (2012)
78.Knowledge system ower ITS standards
Přibyl, P.
[Technical Report] 2012. Report no. 4/2012.
Technická zpráva (2012)
79.Knowledge system ower ITS standards
Přibyl, P.
[Technical Report] 2012. Report no. 4/2012.
Technická zpráva (2012)
80.Význam znalostí pro rozvoj dopravní telematiky
Přibyl, P. - Večerka, I. - Bárta, D., - Kňákal, M.
Silniční obzor. 2011, 2011(3), 59-64. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
81.Význam znalostí pro rozvoj dopravní telematiky
Přibyl, P. - Večerka, I. - Bárta, D., - Kňákal, M.
Silniční obzor. 2011, 72(3), 59-64. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
82.Tunely na pozemních komunikacích
Přibyl, P. - Barták, J.
Praha: Nakladatelství ČVUT, 2011. ISBN 978-80-01-04723-1.
Jiná kniha česky (2011)
83.Inteligentní dopravní systémy v souvislosti s jejich realizacím na dálniční a silniční síti ČR
Přibyl, P.
In: Městské komunikace z pohledu investora, správce, zhotovitele s ohledem na složitou problematiku přípravy, realizace a údržby. Praha: Česká silniční společnost, 2011. pp. 13-17. 1.. ISBN 978-80-02-02321-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
84.ELearning and Tunnel Simulator as Tool for Improving Safety in the Road Tunnels
Přibyl, P.
In: Proceddings of International Seminar on Construction, Operation and Management Technology of Road Tunnel. Peking: Permanent International Association of Road Congresses, 2011, pp. 220-229. ISBN 978-7-5624-5997-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
85.Knowledge Based Decision Support System of ITS Standards Deployment
Přibyl, P. - Bárta, D.
In: Modern Transport Telematics. Berlin: Springer, 2011. pp. 392-402. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-642-24659-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
86.Modelování systému LRD a detekce excesu
Přibyl, P. - Kňákal, M. - Přibyl, O. - Wosyka, J., - Šůstek, M.
[Research Report] 2011.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2011)
87.Cesta ke zlepšení chování řidičů v tunelech
Přibyl, P.
Silnice železnice. 2010, 5(2), 26-29. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
88.Cesta ke zlepšení chování řidičů v tunelech
Přibyl, P.
Silnice železnice. 2010, 5(2), 26-29. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
89.Nové bezpečnostní kategorie krátkých tunelů
Přibyl, P.
Tunel. 2010, 19(1), 3-8. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
90.Moderní trendy v technologickém řešení tunelů
Pliška, Z. - Přibyl, P.
Tunel. 2010, 19(1), 16-20. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
91.PIARC určuje trendy v provozování tunelů
Přibyl, P.
Silniční obzor. 2010, 71(4), 105-109. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
92.TP 229 Bezpečnost v tunelech pozemních komunikací
Přibyl, P. - Stárek, L.
Praha: Ministerstvo dopravy, 2010. vol. 1. ISBN 978-80-254-7953-7.
Jiná kniha česky (2010)
93.Slovník dopravní terminologie
Přibyl, P. - Krejčiřík, M. - Večerka, I. - Zemánek, V. - Sýkora, J. - Bárta, D., - Vrtěnová, V.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. ISBN 978-80-01-04654-8.
Vědecká kniha česky (2010)
94.Kooperativnyje systěmy v ITC
Přibyl, P.
In: Sbornik dokladov Organizacija i bezopasnosť dorožnovo dviženija v krupnych gorodach. Sankt Peterburg: Institut bezopasnosti dorožnogo dviženija, 2010. pp. 42-46. ISBN 5-9227-0026-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
95.Projektovani Dopravne Telematickych Aplikaci - Metodicky Pokyn
Přibyl, P. - Moos, P. - Bureš, P. - Krajčír, D. - Galík, O. - Bárta, D., - Přibyl, O.
[Certified Methodology (for RIV)] 2010.
Uplatněná certifikovaná metodika (2010)
96.Systém identifikace nehod a zvýšení propustností liniových komunikací
Přibyl, P. - Pliška, Z. - Přibyl, O., - Šůstek, M.
[Research Report] 2010. Report no. 286-2009-1930-EEG.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2010)
97.Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací: TP98 - Z1
Přibyl, P.
Praha: Ministerstvo dopravy - OPK, 2010.
Norma (nejde do RIV) (2010)
98.Současnost a budoucnost dopravní telematiky
Přibyl, P.
[Unpublished Lecture] Žilinská univerzita - Centrum výskumu mechatronických systémov a Katedra riadiacich a informačných systémov. 2010-04-27.
Nepublikovaná přednáška (2010)
99.Aristotelův čtverec a standardy dopravní telematiky
Přibyl, P. - Večerka, I., - Bárta, D.
Doprava. 2009, 51(6), 13-16. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2009)
100.Vznik, současnost a vize dopravní telematiky
Přibyl, P.
Silniční obzor. 2009, 70(7/8), 181-186. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2009)
101.Inteligentní dálnice a její architektura
Přibyl, P.
Dopravní inženýrství. 2009, 1(2), 4-7. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2009)
102.Kontrol skorosti na učastke kak effektivnyj instrument ulučšenija dorožnoj bezopasnoti
Přibyl, P. - Spalek, J.
Avtotransportnoje predprijatie. 2009, 7/2009(7), 30-34. ISSN 2076-3050.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2009)
103.Školení obsluh tunelů - metodický pokyn
Menglerová, K. - Přibyl, P., - Dudáček, A.
Praha: MD ČR, 2009. vol. 1. ISBN 978-80-254-4520-4.
Jiná kniha česky (2009)
104.Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací - TP 154, 2. vydání
Přibyl, P. - Zobaník, P. - Kolátek, P. - Plišková, A. - Minařík, P. - Svoboda, J., - Heissiger, J.
2 ed. Praha: MD ČR, 2009. ISBN 978-80-254-4193-0.
Jiná kniha česky (2009)
105.O umění projektovat ITS systémy
Přibyl, P.
In: Mezinárodní kongres o dopravní telematice. Praha: Wirelesscom, 2009. ISBN 978-80-87205-05-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
106.Historie, současnost a budoucnost dopravní telematiky
Přibyl, P.
In: Nové dopravně-inženýrské metody v projektování, inženýrské a realizační činnosti na pozemních komunikacích. Brno: Česká silniční společnost, pobočka při spol. Brněnské komunikace a.s., 2009. pp. 17-25. ISBN 978-80-02-02147-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2009)
107.Znalecký posudek "Posouzení přepravních potřeb na vybraných tratích ČD, a.s. a návrh optimálního řešení ve vztahu k vozovému parku provozovatele"
Jacura, M. - Týfa, L., - Přibyl, P.
[Technical Report] 2009. Report no. 1.
Technická zpráva (2009)
108.Analýza rizik variant vedení Městského okruhu a Libeňské spojky v úseku MO Pelc Tyrolka - Balabenka
Přibyl, P. - Čarská, Z., - Neubergová, K.
[Technical Report] 2009. Report no. 11/2009.
Technická zpráva (2009)
109.Metodika zkoušení požárů v tunelech pozemních komunikací
Přibyl, P. - Košťál, M.
Tunel. 2008, 17(1), 29-32. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2008)
110.Inteligentní dálnice a její architektura
Přibyl, P.
Dopravní inženýrství. 2008, 2(2/2008), 31-34. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2008)
111.Hybrid Solution of Interoperable European Toll Service
Jirovský, V. - Moos, P. - Přibyl, P. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Transactions on Transport Sciences. 2008, 1(4), 165-174. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2008)
112.The posibility to constitute an interoperability of EFC in the Central and Eastern Europe
Přibyl, P. - Spalek, J.
Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2008, 2008(7), 215-218. ISSN 1336-1376.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
113.Analýza a řízení rizik v dopravě
Přibyl, P. - Janota, A., - Spalek, J.
Praha: BEN - technická literatura, 2008. ISBN 978-80-7300-214-5.
Vědecká kniha česky (2008)
114.Hybridní systém - nová šance pro interoperabilitu v CEEC
Přibyl, P.
In: ITS Bratislava´08. Praha: Wirelesscom s.r.o., 2008. pp. 1-22. ISBN 978-80-87205-03-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
115.Stav a perspektivy evropské standardizace
Přibyl, P.
In: Sborník přednášek 1. semináře o hybridních mýtných systémech. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. pp. 29-36. ISBN 978-80-01-04108-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
116.Standardizace EFC v zemích EU - stav ke květnu 2008
Přibyl, P.
In: Sborník přednášek 2. semináře o hybridních mýtných systémech. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. pp. 47-57. ISBN 978-80-01-04109-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
117.Dálniční a kooperativní systémy
Přibyl, P.
In: Přínos dopravně-inženýrských činností pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Brno: Česká silniční společnost pobočka při a.s. Brněnské komunikace, 2008. pp. 14-20. ISBN 978-80-02-02024-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
118.Informační a řídící systém dálnic
Přibyl, P.
In: Sborník přednášek 1. semináře o hybridních mýtných systémech. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. pp. 37-48. ISBN 978-80-01-04108-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
119.Systémové začlenění elektronického mýta a telematických služeb do dopravní infrastruktury ČR
Přibyl, P. - Bína, L., - Votruba, Z.
In: Sborník přednášek 1. semináře o hybridních mýtných systémech. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008, pp. 65-67. ISBN 978-80-01-04108-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
120.Knowledge mining of ITS standards
Přibyl, P. - Přibyl, O.
In: The Present and Future of Modern Transport. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 253-258. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
121.The possibility to constitute an interoperability of EFC in the Central and Eastern Europe
Přibyl, P.
In: The 15th World Congress on ITS. Washington: ITS AMERICA, 2008. p. 1-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
122.Technologičeskoje oborudovanie i bezopasnost v dorožnych tunneljach v češkoj respublike
Přibyl, P.
In: Organizacija i bezopasnost dorožnogo dviženija v krupnych gorodach. Sankt-Peterburg: Sankt-Petersburg - Institut bezopasnosti dorožnogo dviženija, 2008. pp. 221-227. ISBN 5-9227-0026-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
123.Standardizace dopravní telematiky
Přibyl, P.
TECHNOLOGIES&PROSPERITY. 2008, 13(zvláštní), 13-16.
Článek (2008)
124.Mobilita lidstva a dopravní telematika
Přibyl, P.
[Unpublished Lecture] Českomoravská elektrotechnická asociace, Veletrhy Brno a.s.. 2008-09-16.
Nepublikovaná přednáška (2008)
125.Další rozvoj mýtného systému v České republice
Přibyl, P. - Jirovský, V.
Doprava. 2007, 49(6), 3-5. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
126.Interoperabilita a európska spoplatňovacia služba
Přibyl, P. - Hrudkay, K.
In: ITS Bratislava 2007. Praha: Wirelesscom, 2007. ISBN 978-80-254-0207-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
127.Standardizace dopravní telematiky v evropském a světovém kontextu
Přibyl, P.
In: ITS Bratislava 2007. Praha: Wirelesscom, 2007. pp. 1-11. ISBN 978-80-254-0207-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
128.Mýtný systém v České republice v evropském kontextu
Přibyl, P.
In: VIII. dopravně - inženýrské dny (Nové dopravně-inženýrské metody a nové trendy technologií pro zlepšování provozu na pozemních komunikacích České republiky. Brno: Česká silniční společnost (pobočka při a. s. Brněnské komunikace, 2007. pp. 5-11. ISBN 978-80-02-01917-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
129.Standardizace dopravní telematiky pro podporu podnikání
Přibyl, P.
In: University a ekonomický rozvoj. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007. ISBN 978-80-01-03954-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
130.Optimization of tunel systém based on ITS architecture
Přibyl, P.
In: Underground Space - 4 tf Dimension of Metropolises. Leiden: Taylor & Francis/Balkema, 2007. pp. 1733-1737. ISBN 978-0-415-40802-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
131.Satelite Positioning System Galileo-Czech Republic Approach-Priority Systém for Public Transport
Přibyl, P. - Spalek, J.
In: 14th World Congress on Inteligent Transport Systems. Beijing: Research Institute of Highway Ministry of Communications, 2007. ISBN 978-7-900209-44-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
132.Informační systém pro monitorování cestovní rychlosti/dob jízdy na jižní části Městského okruhu
Přibyl, P. - Šóšová, M., - Možná, J.
[Research Report] Praha: ELTODO, 2007. Report no. 242/07.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
133.Doby jízdy na Jižní spojce - Vyhodnocení naměřených dat a odhady dob jízdy
Přibyl, P. - Pavelka, M.
[Research Report] Praha: ELTODO, 2007. Report no. 257/07.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
134.Analýza objíždění zpoplatněných úseků
Přibyl, P. - Brodský, M.
[Research Report] Praha: ELTODO, 2007. Report no. 262/07.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
135.Optimalizace tunelů z hlediska bezpečnosti - SAFETUN 2007
Přibyl, P. - Heissiger, J.
[Research Report] Praha: ELTODO, 2007. Report no. VZ268/07.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
136.Návrh nových kategorií silničních tunelů a modelování dopravy
Přibyl, P. - Heissiger, J., - Hladký, L.
[Research Report] Praha: ELTODO, 2007. Report no. 249/07.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
137.Návrh a ověření jednotné metodiky pro kvantitativní analýzu rizik v silničních tunelech
Přibyl, P. - Heissiger, J.
[Research Report] Praha: ELTODO, 2007. Report no. 259/07.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
138.Koncept certifikačního pracoviště zřízeného na FD ČVUT
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2007. Report no. 07122007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
139.Základní koncept III. etapy rozvoje elektronického mýta v ČR
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007. Report no. 07122007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
140.Palubní jednotka - uživatelské potřeby
Přibyl, P. - Hudeček, J., - Faltus, V.
[Research Report] Praha: ELTODO, 2007. Report no. 253/07.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
141.SATEL - Aplikační projekt
Přibyl, P. - Musílek, P.
[Research Report] Praha: ELTODO, 2007. Report no. 258/07.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
142.Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika II
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Machan, J.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. ISBN 978-80-01-04385-1.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2007)
143.Problematika šíření standardů dopravní telematiky pro podporu podnikání
Přibyl, P.
[Unpublished Lecture] ČVUT v Praze Fakulta dopravní. 2007-11-30.
Nepublikovaná přednáška (2007)
144.Satellite Positioning System GALILEO - Traffic Control in Congested Conditions Using FC
Přibyl, P.
[Unpublished Lecture] ČVUT v Praze Fakulta dopravní. 2007-09-14.
Nepublikovaná přednáška (2007)
145.Projekty zaměřené na silniční tunely
Přibyl, P.
[Unpublished Lecture] ELTODO dopravní systémy, s.r.o.. 2007-10-22.
Nepublikovaná přednáška (2007)
146.Česko-slovenský mýtný systém v evropském kontextu
Přibyl, P.
Technologies & Prosperity. 2007, XII 8-10. ISSN 1213-7162.
Článek (2007)
147.Projekty ministerstva dopravy zaměřené na silniční tunely
Přibyl, P.
[Unpublished Lecture] ELTODO dopravní systémy, s.r.o.. 2007-02-01.
Nepublikovaná přednáška (2007)
148.Mýtný systém v České republice v evropském kontextu
Přibyl, P.
[Unpublished Lecture] Česká silniční společnost, pobočka při a.s. Brněnské komunikace. 2007-06-07.
Nepublikovaná přednáška (2007)
149.VIII. dopravně - inženýrské dny (Nové dopravně-inženýrské metody a nové trendy technologií pro zlepšování provozu na pozemních komunikacích České republiky
Přibyl, P. ed.
Brno, 2007-06-06/2007-06-07. Brno: Česká silniční společnost (pobočka při a. s. Brněnské komunikace, 2007. ISBN 978-80-02-01917-6.
Sborník (2007)
150.Analýza a řízení rizik v silničních tunelech
Přibyl, P.
[Unpublished Lecture] ELTODO dopravní systémy, s.r.o.. 2007-02-01.
Nepublikovaná přednáška (2007)
151.Analýza jízdy řidiče v tuenlu a na volné komunikaci
Přibyl, P. - Vysoký, P., - Novák, M.
Tunel. 2006, 15(3), 48-52. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
152.Technologická vybavenost a bezpečnost provozu v silničních tunelech České republiky
Přibyl, P. - Šajtar, L.
Tunel. 2006, 15(1), 72-77. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
153.TP98 Technologické vybavení silničních tunelů
Přibyl, P. - Novák, M.
2 ed. Praha: Ministerstvo dopravy - OPK, 2006. ISBN 80-239-0110-9.
Jiná kniha česky (2006)
154.Modelování škodlivin v tunelu Mrázovka
Pavrelka, M. - Přibyl, P.
[Research Report] Praha: ELTODO, 2006. Report no. 227/06/EEG.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
155.Optimalizace provozu silničních tunelů - závěrečná zpráva 2006
Přibyl, P. - Heissiger, J.
[Research Report] Praha: ELTODO, 2006. Report no. 1f4.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
156.Predikce škodlivin v tunelu
Pavelka, M. - Přibyl, P.
[Research Report] Praha: ELTODO, 2006. Report no. 233/06/EEG.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
157.Modely škodlivin v tunelu - Prohlížeč databází
Pavelka, M. - Přibyl, P.
[Research Report] Praha: ELTODO, 2006. Report no. 232/06/EEG.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
158.Simulace pohybu vzduchu a škodlivin v tunelu
Pavelka, M. - Přibyl, P.
[Research Report] Praha: ELTODO, 2006. Report no. 228/06/EEG.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
159.Informační systém pro monitorování cestovní rychlosti
Přibyl, P. - Šóšová, M., - Možná, J.
[Research Report] Praha: ELTODO, 2006. Report no. 242/06/EEG.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
160.Satelite Positioning System GALILEO Priority System for Public Transport
Přibyl, P.
[Unpublished Lecture] Universitet St. Petersburg State Architectural and Civil Engineering University. 2006-09-21.
Nepublikovaná přednáška (2006)
161.Dopravní excesy ve městech a jejich management
Přibyl, P.
[Unpublished Lecture] Egovernment Praha. 2006-03-27.
Nepublikovaná přednáška (2006)
162.Standardy, mandát EK pro interoperabilitu, architektura systému
Přibyl, P.
[Unpublished Lecture] Technologie&Prosperity. 2006-09-15.
Nepublikovaná přednáška (2006)
163.Světová a evropská standardizace v oblasti telematiky
Přibyl, P.
[Unpublished Lecture] Ministerstvo dopravy ČR. 2006-03-03.
Nepublikovaná přednáška (2006)
164.Česká Republika - Bezpečnost silničních tunelů
Přibyl, P.
[Unpublished Lecture] SATRA, s.r.o.. 2006-04-11.
Nepublikovaná přednáška (2006)
165.Metody hodnocení efektivity telematických systémů
Přibyl, P.
[Unpublished Lecture] Česká silniční společnost, pobočka při a.s. Brněnské komunikace. 2006-06-08.
Nepublikovaná přednáška (2006)
166.Satelitní systémy a jejich využití v silniční dopravě
Přibyl, P.
[Unpublished Lecture] CITT Praha Akademie kosmických technologií oblast Galileo, GMES. 2006-05-18.
Nepublikovaná přednáška (2006)
167.Rozhodovanie a riadenie s podporou umelej inteligencie
Spalek, J. - Janota, A. - Balažovičová, M., - Přibyl, P.
Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2005. ISBN 80-8070-354-X.
Jiná kniha česky (2005)
168.Mining data from induct loops
Přibyl, O. - Přibyl, P.
In: 2005 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC). New York: IEEE, 2005. pp. 514-518. 1. ISBN 0-7803-9215-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
169.Evalution of benefits of ITS systems
Přibyl, P. - Svítek, M.
[Unpublished Lecture] 12th Congres of ITS, exe. ses. 16. 2005-11-09.
Nepublikovaná přednáška (2005)
170.Dopravní informační centra - technické podmínky 172
Přibyl, P. - Svítek, M. - Svoboda, P. - Mach, R. - Drbohlav, J., - Votruba, Z.
Praha: Ministerstvo dopravy a spojů ČR, 2005. ISBN 80-239-4726-5.
Norma (nejde do RIV) (2005)
171.Generický model elektronických plateb pro satelitní systém
Přibyl, P.
Telekomunikace. 2005, 42(4), 10-15. ISSN 0040-2591.
Článek (2005)
172.Simulace objíždění nákladních vozidel po zavedení elektronického mýtného
Přibyl, P. - Plíhal, L.
Silniční obzor. 2004, 65(3), 67-71. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2004)
173.Optimalizace propustnosti městské dopravní sítě využívající satelitní systém GALILEO
Přibyl, P.
Automatizace. 2004, 47(12), 741-744. ISSN 0005-125X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2004)
174.Hodnocení rizik v automobilových tunelech
Přibyl, P.
Tunel. 2004, 13(3), 29-33. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2004)
175.Telematika v dopravě (v ruštině)
Přibyl, P. - Svítek, M.
Moskva: Polygraf, 2004. ISBN 80-7300-100-4.
Jiná kniha česky (2004)
176.Kvalita dopravy v městských sítích
Přibyl, P.
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. pp. 35-40. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
177.Analysis of Human Behavior Aspects for Road Tunel Operation Reliability and Safety
Novák, M. - Přibyl, P. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Faber, J. - Bouchner, P., - Vysoký, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. 207/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
178.Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika
Přibyl, P.
Praha: CTU. Publishing House, 2004. ISBN 80-01-03122-5.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2004)
179.Standardizace a inteligentní dopravní systémy
Přibyl, P.
Telekomunikace. 2004, 41(6), 6-10. ISSN 0040-2591.
Článek (2004)
180.Vybrané metody pro analýzu zavádění výkonového zpoplatnění
Přibyl, P.
[Unpublished Lecture] Žilinská univerzita Žilina. 2004-12-09.
Nepublikovaná přednáška (2004)
181.Mýtné na dálnicích - zvýšená doprava v přilehlých městech
Přibyl, P.
[Unpublished Lecture] EGOVERNMENT. 2004-05-18.
Nepublikovaná přednáška (2004)
182.Safety in Road Tunnels - comaparison with Requiremtns of the European Parliament
Přibyl, P.
Tunel. 2003, 12(2), 46-50. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2003)
183.Risk Assessment in Tunnels at Prague City Ring Road
Přibyl, P.
Tunel. 2003, 12(3), 41-45. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2003)
184.Electronic Library for Intelligent Transport System and Telematics
Vysoký, P. - Přibyl, P.
In: Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003, pp. 50-55.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2003)
185.Definice dopravně-telematického systému
Přibyl, P.
In: Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003, pp. 243-250. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
186.Lofortovský tunel v Moskvě
Přibyl, P.
Tunel. 2002, 10(3), 44-45. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
187.Elektronické platby v Oslu
Přibyl, P.
Tunel. 2002, 63(2), 41-44. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
188.Řídící ústředna nebo dopravní centrum
Přibyl, P.
Silniční obzor. 2002, 63(3), 12-16. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
189.8. světový kongres Inteligentní dopravní systém
Přibyl, P.
Silniční obzor. 2002, 62(4), 279-283. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
190.Analysis and Management of Risks in Road Tunnels-Report on Solution of a MTC project in 2001
Přibyl, P.
Tunel. 2002, 11(2), 40-42. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2002)
191.Studie dopravní telematiky hl. m. Prahy
Přibyl, P.
Praha: ELTODO, 2002. ISBN 80-238-9114-6.
Jiná kniha česky (2002)
192.Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací
Přibyl, P.
Praha: ELTODO, 2002. ISBN 80-238-8361-5.
Jiná kniha česky (2002)
193.Zásady pro dopravní značení, bezpečnost a integraci tunelů do systému řízení dopravy v hl.m.Praze
Přibyl, P. - Mach, R.
Praha: Ústav dopravního inženýrství, 2002. ISBN 80-238-6543-9.
Jiná kniha česky (2002)
194.Architektura městského dopravního systému
Přibyl, P.
In: 3. konference Městské informační systémy. Praha: Magistrát hlavního města Prahy, 2002. pp. 64.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
195.Aplikace dopravní telematiky pro pozemní komunikace
Přibyl, P.
In: Silniční konference 2002. Praha: Silniční společnost, 2002. pp. 79-83.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
196.Metodické nástroje rozšiřující možnosti současných systémů řízení z akrizových situací
Novák, M. - Votruba, Z. - Wiedermann, J. - Jindrsa, V. - Svítek, M. - Přibyl, P., - Přenosil, V.
In: Krizový management. Brno: Vojenská akademie, 2002, pp. 207-211.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
197.Inteligntní dálnice I - Řízení na úrovni dopravní infrastruktury
Přibyl, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2002. Report no. K620-147/2002.
Výzkumná zpráva v češtině (2002)
198.Optimalizace řízení silniční dopravy využitím družicových systémů
Přibyl, P.
[Research Report] Praha: ELTODO, 2002. Report no. EG 1102-160.
Výzkumná zpráva v češtině (2002)
199.Politika bezopasnosti v tonneljach nadzemnych dorog v Češskoj respublike
Přibyl, P.
Metro i toneli. 2002, 1(21), 10-11.
Článek (2002)
200.Czech Republic - Road safety country profile
Přibyl, P.
[Unpublished Lecture] Ertico. 2002-09-16.
Nepublikovaná přednáška (2002)
201.Přínosy využití telematiky při řízení dopravy ve městě
Přibyl, P.
[Unpublished Lecture] 2002-06-05.
Nepublikovaná přednáška (2002)
202.Systemy bezopasnosti dorožnych tonnelov
Přibyl, P.
[Unpublished Lecture] Transstroj. 2002-03-12.
Nepublikovaná přednáška (2002)
203.MGCH 5.03-02 Normy proektirovania gorodskych avtotransportnych tonnelej
Merkin, V.E. - Přibyl, P.
Moscow: Transstroj, 2002.
Norma (nejde do RIV) (2002)
204.Oblast 3 Smíchov-Automatizované ovládání dopravně-informačního systému
Mach, R. - Šmerda, T., - Přibyl, P.
[Study (Architectual, Urbanistic)] Zadavatel ELTODO, Praha 4 2002-10-10.
Studie (architektonická, urbanistická) (2002)
205.Elektronické platby mýtného - Aplikace pro tunely
Přibyl, P.
Tunel. 2001, 10(1), 19-20. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
206.Tunel Ortsteil Britzu v Berlíně - Aplikace nových technických zařízení
Přibyl, P.
Tunel. 2001, 10(2), 53-54. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
207.Elektronický mýtný systém ve Švýcarsku
Přibyl, O. - Přibyl, P.
Doprava. 2001, 2(2), 24-26. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
208.Problematika řízení městských dopravních sítí
Přibyl, P.
In: AUTOS 2001. Brno: neuveden, 2001, pp. 317-323. ISSN 1212-5709.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
209.Inteligentní dopravní systém - revoluce v dopravě?
Přibyl, P.
In: Odborné sympozium doprava a přeprava na pozemních komunikacích před vstupem ČR do Evropské unie. Brno: neuveden, 2001, pp. 65-70.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
210.Adaptivní řízení automatické sítě ve městě
Přibyl, P.
In: AUTOS 2001. Brno: neuveden, 2001, pp. 317-324. ISSN 1212-5709.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
211.Prezentace dopravní telematiky v České republice
Přibyl, P.
In: Neural Network World 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2001, pp. 191-200. ISSN 1210-0552.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
212.Telematics solutions for traffic control in Prague
Přibyl, P.
In: Neural Network World 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2001, pp. 1. ISSN 1210-0552.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2001)
213.Progresivní řízení městské dopravy
Přibyl, P.
[Unpublished Lecture] Slovenská technická Universita Stavební fakulta. 2001-09-06.
Nepublikovaná přednáška (2001)
214.Inteligentní dopravní systémy
Přibyl, P. - Svítek, M.
Praha: BEN - technická literatura, 2001. ISBN 80-7300-029-6.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2001)
215.Možnosti analýzy a řízení krizí v tunelových stavbách
Přibyl, P.
Tunel. 2000, 9(1), 21-28. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
216.Inteligentní doprava
Přibyl, P. - Volný, M.
In: Přínosy XXI. světového silničního kongresu. Praha: Česká silniční společnost, 2000, pp. 138-143.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2000)
217.Poučení plynoucí z nehod v tunelech a principy krekového managementu
Přibyl, P.
In: Podzemní stavby Praha 2000. Brno: neuveden, 2000, pp. 210-214.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
218.Dopravní telematuika v České republice
Přibyl, P. - Svítek, M.
In: Dopravní telematika v České republice. Brno: neuveden, 2000, pp. 78-82.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
219.Evropské projekty telematiky a udržitelná mobilita
Přibyl, P.
[Unpublished Lecture] Centrum dopravního výzkumu. 2000-04-19.
Nepublikovaná přednáška (2000)
220.Koncepce řízení dopravy oblasti 3 (Praha)
Přibyl, P. ed. - Chudada, K. ed., - Plešta, Z. ed.
Praha: ELTODO, 2000.
Kniha - sborník (pro KAP) (2000)
221.Elektronické platby mýtného
Přibyl, P. ed.
Praha: ELTODO, 2000.
Kniha - sborník (pro KAP) (2000)
222.Zásady technologického vybavení tunelů; provozní řád
Přibyl, P.
[Unpublished Lecture] PRAGOPROJEKT,a.s.. 2000-11-28.
Nepublikovaná přednáška (2000)
223.Aplikace dopravní telematiky na síti pozemních komunikací
Přibyl, P.
[Unpublished Lecture] Silniční společnost ČR. 2000-10-17.
Nepublikovaná přednáška (2000)
224.Satelitní navigace v silniční dopravě
Přibyl, P. - Svítek, M.
[Unpublished Lecture] MDS ČR. 2000-12-20.
Nepublikovaná přednáška (2000)
225.Požáry v silničních tunelech a jejich vliv na krizovou analýzu
Přibyl, P.
Tunel. 1999, 8(3), 10-17. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
226.Stavba Husovického tunelu
Přibyl, P. - Kubíček, P.
Tunel. 1999, 8(2), 42-46. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
227.Tunel Slivenec - Lahovice
Přibyl, P. - Kopřiva, M., - Lebeda, J.
Tunel. 1999, 8(2), 3-8. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
228.Inteligentní dopravní systémy
Přibyl, P.
Silniční obzor. 1999, 60(2), 60-62. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
229.Požáry v silničních tunelech a jejich vliv na krekovou analýzu
Přibyl, P.
Tunel. 1999, 8(3), 10-17. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
230.Inteligentní dopravní systémy
Přibyl, P.
Silniční obzor. 1999, 60(2), 60-62. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
231.Proměnné dopravní značky a inteligentní dopravní systémy
Přibyl, P.
Světlo. 1999, 2(2), 17-19. ISSN 1212-0812.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
232.Inteligentní dopravní systémy
Přibyl, P.
Silniční obzor. 1999, 60(2), 60-62. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
233.Krizový management v dopravě
Přibyl, P.
In: Druhá vědecká konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999. pp. 243-246.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
234.Inteligentní dopravní systémy - elektronické platby
Přibyl, P.
In: Druhá vědecká konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999. pp. 345-350.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
235.Kategorizace silniční telematiky
Přibyl, P.
In: Inteligentní dopravní systémy. Praha: ELTODO, 1999. pp. 98-129.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1999)
236.Potenciální možnosti dopravní telemanika v České republice
Přibyl, P.
In: Inteligentní dopravní systémy. Praha: ELTODO, 1999. pp. 91-96.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1999)
237.Potenciální možnosti dopravní telematiky v České republice
Přibyl, P.
In: Inteligentní dopravní systémy. Praha: ELTODO, 1999. pp. 91-96.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1999)
238.Kategorizace silniční telematiky
Přibyl, P.
In: Inteligentní dopravní systémy. Praha: ELTODO, 1999. pp. 98-129.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1999)
239.Krizový management v dopravě
Přibyl, P.
In: Současnost a budoucnost krizového managementu. Brno: neuveden, 1999, pp. 64-68.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1999)
240.The possibilities of road dilematics implementation in the Czech Republic
Přibyl, P. - Palla, J., - Novák, M.
In: Traffic in Transitional Conditions. Brno: neuveden, 1999, pp. 92-96.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)
241.Advanced Traffic Management in Historical Cities
Přibyl, P. - Novák, M., - Michailopoulos, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999. Report no. LSS 67/99.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (1999)
242.Proměnné dopravní značky a inteligenmtní dopravní systémy
Přibyl, P.
Světelná technika. 1999, 2(2), 17-19. ISSN 0323-2409.
Článek (1999)
243.Inteligentní dopravní systémy
Lebeda, J. - Šépřiva, M., - Přibyl, P.
Sdělovací technika. 1999, 47(10), 3-6. ISSN 0036-9942.
Článek (1999)
244.Bezpečnostní rizika v silničních tunelech
Přibyl, P.
[Unpublished Lecture] Český tunelářský komitet. 1999-11-12.
Nepublikovaná přednáška (1999)
245.Prediction of Traffic Load for Transport Classification and Control
Pelikán, E. - Novák, M., - Přibyl, P.
In: 18th International Symposium on Forecasting. Edinburgh: ISF, 1998, pp. 9.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (1998)
246.Rozvaha o možnostech uplatnění metod predikční diagnostiky při řešení dopravních situací
Novák, M. - Přibyl, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1998.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
247.Technologické vybavení tunelů na pozemních komunikacích
Přibyl, P.
Tunel. 1997, 6(3), 6-10. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1997)
248.Kam kráčí technologické vybavení tunelů?
Přibyl, P.
Tunel. 1997, 6(2), 6-10. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1997)
249.Technologické vybavení tunelů na pozemních komunikacích
Přibyl, P.
???, 1997.
Jiná kniha česky (1997)
250.Koncepce řízení dopravy v tunelech na pozemních komunikacích v Praze
Přibyl, P.
Praha: ELTODO, 1997.
Jiná kniha česky (1997)
251.Telematika v městské hromadné dopravě
Přibyl, P.
In: PRAGOTRAFFIC 97. 1997, pp. 1-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1997)
252.Telematika v silniční dopravě
Přibyl, P.
In: Roadware 1997 - Sborník. Praha: VIACO Agency, 1997, pp. 202-208.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1997)
253.Predikční diagnostika dopravních systémů
Přibyl, P.
In: Predikční diagnostika III. Praha: ČSVTS, 1997, pp. 9999.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1997)
254.Multiparameter-Optimised Ventilation of City Tunnel
Přibyl, P. - Novák, V.
In: Tunnel Control and Communication. London: Independent Technical Conferences, 1997, pp. 123-132. ISBN 0-9520083-7-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (1997)
255.Vývoj řídících strategií pro dopravní systémy
Přibyl, P.
Silniční obzor. 1996, 57(10), 317-323. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1996)
256.Metody identifikace nehody v tunelu, integrovaný bezpečnostní systém
Přibyl, P.
In: Tunely pre tretie tisícročie. 1996, pp. 139-148.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1996)
257.Nový přístup k bezpečnosti dopravy v tunelech
Přibyl, P.
In: Tunelové stavby ve městech. Brno: Brněnské komunikace, 1996, pp. 81-92.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1996)
258.Structural Sensitivity as Tool for Marker Analysis in Transportation System Predictive Diagnostics
Moos, P. - Novák, M. - Kulle, K., - Přibyl, P.
In: International Symposium of Forecasting 96. 1996,
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1996)
259.Problematika predikce kongescí v dopravě
Novák, M. - Patera, P., - Přibyl, P.
In: Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Praha: ELTODO, 1996, pp. 73-76.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1996)
260.Koncepce řízení dopravy - příklad přístupu pro zpracování
Kraus, K. - Přibyl, P.
In: Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Praha: ELTODO, 1996, pp. 47-62.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1996)
261.Expertní systém pro řízení dopravy v centru Prahy
Patera, P. - Přibyl, P.
In: Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Praha: ELTODO, 1996, pp. 109-124.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1996)
262.Úvod do problematiky řízení plošných útvarů
Přibyl, P.
In: Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Praha: ELTODO, 1996, pp. 81-107.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1996)
263.Koncepce řešení dopravy v Hradci Králové
Přibyl, P. - Novák, M.
[Research Report] Praha: ELTODO, 1996.
Výzkumná zpráva v češtině (1996)
264.Návrh semidynamického řízení pro HDŘÚ
Přibyl, P. - Patera, P., - Sládek, B.
[Research Report] Praha: ELTODO, 1996.
Výzkumná zpráva v češtině (1996)
265.Strahovský tunel - řídící systém
Přibyl, P.
In: Tunelmi k zlepšeniuživotného prostredia. 1995. pp. 1-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1995)
266.A new approach to road city traffic control
Přibyl, P. - Sládek, B., - Patera, P.
In: Workshop Proceedings. 1995, pp. 50-58.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1995)
267.Line Traffic Flow Control
Přibyl, P.
In: Roadware Papers 95. Praha: VIACO Agency, 1995, pp. 1-11.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1995)
268.Tunnel Management and Communication System
Přibyl, P.
In: Roadware Papers 95. Praha: VIACO Agency, 1995,
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1995)
269.Nový dispečink veřejného osvětlení v Praze
Přibyl, P.
Světelná technika. 1995, 28(3), 36-38. ISSN 0323-2409.
Článek (1995)
270.Studie využití proměnných dopravních značek na pankrácké radiále pro řízení dopravy a dopravní informace
Přibyl, P.
Praha: ELTODO, 1994.
Jiná kniha česky (1994)
271.Fuzzy logic for control of ventilatio in city tunnel
Přibyl, P.
In: TESE 94. Žilina: VŠDS, 1994, pp. 201-206. ISBN 80-85655-04-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (1994)
272.Impulse Measurement of Acoustic Impedance of Horns
Přibyl, P. - Holan, D., - Fila, V.
In: Preprint 2 SR1.05. 1992, pp. 1-27.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1992)
273.The non-linear Distortion in Class D amplifier
Přibyl, P.
In: Preprint 3035 (E-8). 1991, pp. 1-16.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1991)
274.Trojrozměrné projekce spekter šířkově modulovaných impulsů zesilovače třídy AD
Přibyl, P.
Slaboproudý obzor. 1990, 51(7), 296-301. ISSN 0037-668X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1990)
275.Spectral Representation of PCM-PWM Digital Audio Power Amplifier
Přibyl, P.
In: Preprint 2920 (H-8). 1990, pp. 1-19.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1990)
276.Využití tepelných trubic v elektroakustice
Přibyl, P.
Sdělovací technika. 1989, 37(5), 169-172. ISSN 0036-9942.
Článek (1989)
277.Výpočet spekter jednočinného výkonového nízkofrekvenčního zesilovače s impulsovou šířkovou modulací metodou jednoduché Fournierovy řady
Přibyl, P.
Slaboproudý obzor. 1988, 49(9), 411-462. ISSN 0037-668X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1988)
278.Kategorizace nízkofrekvenčních výkonových zesilovačů
Přibyl, P.
Sdělovací technika. 1988, 36(4), 123-126. ISSN 0036-9942.
Článek (1988)
279.Možnosti zvyšování účinnosti výkonových zesilovačů
Přibyl, P.
Sdělovací technika. 1988, 36(12), 443-445. ISSN 0036-9942.
Článek (1988)
280.O umění projektovat ITS systémy
Přibyl, P.
In: neuvedeno.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
281.O umění projektovat ITS systémy
Přibyl, P.
In: neuvedeno. p. 1-10.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
282.Dálniční a kooperativní systémy
Přibyl, P.
In: neuvedeno. p. 14-20.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
283.The possibility to constitute an interoperability of EFC in the central and eastern Europe
Přibyl, P. - Spalek, J.
In: neuvedeno. p. 215-218.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
284.The possibility to constitute an interoperability of EFC in the Central and Eastern Europe
Přibyl, P. - Spalek, J.
In: neuvedeno. p. 215-218.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Globální model dopravy v hl. m. Praze
Přibyl, P.
2018 - 2020
UH0370
2.Optimalizace technologického vybavení tunelů pozemních komunikací se zřetelem na bezpečnost a cenu
Přibyl, P.
2013 - 2015
TA03030491
3.Systém analýzy a vizualizace hlukových polí
Přibyl, P.
2011 - 2013
FR-TI2/601
4.Dopravní informační systém RDS-TMC
Přibyl, P.
2001 - 2003
CE802110102