info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12TDP - Teorie dopravního proudu
12TDP-E - Traffic Flow Theory

Garant předmětů v doktorském studiu:

12REX - Řízení dopravy a dopravní excesy
12TIR2 - Teorie dopravního proudu II

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S