doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA

Vedoucí studentského projektu:

Řízení a modelování silniční dopravy
  20X1PD - bakalářský studijní program
  20X1PS - bakalářský studijní program
  20X2PS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Mapování a analýza FCD dat
Tichý, T. - Růžička, J., - Boyarkin, I.
Silniční obzor. 2016, 77(7-8), s. 179-183. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
2.Smarter traffic control for middle-sized cities
Bělinová, Z. - Tichý, T. - Přikryl, J., - Cikhardtová, K.
In: KRČÁL, J. a JEŘÁBEK, M., eds. Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, s. 39. ISBN 978-80-01-05742-1. Dostupné z: https://www.fd.cvut.cz/dokumenty/sborniky/SCSP2015_Proceedings_CTU.pdf
Abstrakt ve sborníku
3.Smarter traffic control for middle-sized cities using adaptive algorithm
Bělinová, Z. - Tichý, T. - Přikryl, J., - Cikhardtová, K.
In: JEŘÁBEK, M., ed. 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. New York: IEEE Press. 2015, ISBN 978-1-4673-6727-1. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=7172789
Stať ve sborníku
4.Začlenění tunelového komplexu Blanka do městského dopravního systému
Tichý, T. - Štefan, J.
Tunel. 2014, 23(3), s. 15-22. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
5.Estimation of travel times and identification of traffic excesses on roads
Tichý, T. - Přikryl, J., - Šilar, J.
In: Telematics - Support for Transport. 14th International Conference on Transport Systems Telematics. Katowice/Ustron, 22.10.2014 - 25.10.2014. Heidelberg: Springer. 2014, s. 166-173. Communications in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-662-45316-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
6.Suggestion of bus preference in the urban area of the Bialystok city
Tichý, T. - Matowicki, M.
Archives of Transport System Telematics. 2014, 7(4), s. 24-28. ISSN 1899-8208.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
7.Using the intelligent unit for traffic management of saturated urban road networks
Faltus, V. - Tichý, T., - Bělinová, Z.
Archives of Transport System Telematics. 2013, 6(2013(1)), s. 4-8. ISSN 1899-8208. Dostupné z: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1def52f3-860f-405a-bf8c-4ea560113695/c/Faltus.pdf
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
8.Using the intelligent unit for traffic management of saturated urban road networks
Faltus, V. - Tichý, T., - Bělinová, Z.
In: Transport Systems Telematics. 13th International Conference on Transport Systems Telematics. Katowice-Ustron, 23.10.2013 - 26.10.2013. Silesian University of Technology. 2013, ISBN 978-83-927504-5-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
9.Mikrosimulační model SOKP, tvorba modelu
Přibyl, O. - Kňákal, M. - Krajčír, D. - Tichý, T., - Kapitán, J.
Evropská 1692/37 160 00 Praha 6: Technologická agentura ČR. 2013, 345-2013-1930-EEG.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
10.Zelený tunel (ZET)
Tichý, T. - Derbek, P.
Konviktská 20, Praha1, 110 00: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní. 2013, 15/2013.
Výzkumná zpráva v češtině
11.UNIR intersection controller simulator
Přikryl, J. - Tichý, T., - Langr, M.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2013, Dostupné z: http://unir.eltodo.cz/
Software splňující podmínky RIV
12.Comparison by Simulation of Different Approaches to Urban Traffic Control
Přikryl, J. - Tichý, T. - Bělinová, Z., - Kapitán, J.
Archives of Transport System Telematics. 2012, 5(4), s. 26-30. ISSN 1899-8208.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
13.Comparison by Simulation of Different Approaches to Urban Traffic Control
Přikryl, J. - Tichý, T. - Bělinová, Z., - Kapitán, J.
In: Transport Systems Telematics 12th International Conference. Transport Systems Telematics. Katowice-Ustroń, 10.10.2013 - 13.10.2012. Silesian University of Technology. 2012, s. 76. ISBN 978-83-927504-1-3.
Abstrakt ve sborníku
14.Road accident reduction
Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Matoušek, V. - Novák, M. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Přenosil, V. - Svoboda, P. - Sýkora, O. - Tichý, T., - Votruba, Z.
Roma: ARACNE editrice S.r.I.. 2010, ISBN 978-88-548-3550-4.
Zahraniční jiná kniha
15.The Conception Approach to the Traffic Control in Czech Cities - Examples from Prague
Tichý, T. - Krajčíř, D.
In: MIKULSKY, J., ed. Transport Systems Telematics. Berlin: Springer-Verlag. 2010, s. 410-417. Communication in Computer and Information Science. sv. 104. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-642-16471-2.
Kapitola v zahraniční jiné knize
16.The Conception Approach to the Traffic Control in Czech Cities - Examples from Prague
Tichý, T. - Krajčíř, D.
In: Transport Systems Telematics - Conference Proceedings. Transport Systems Telematics. Katowice-Ustron, 20.10.2010 - 23.10.2010. Silesian University of Technology. 2010, s. 98. ISBN 978-83-927504-4-4.
Abstrakt ve sborníku
17.EEG a NIRS u zdravých a nemocných osob
Faber, J. - Novák, M. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Tichý, T., - Kovaljov, M.
In: BROŽOVÁ, K. a HADAČ, J., eds. XXIII. český a slovenský epileptologický sjezd. XXIII. český a slovenský epileptologický sjezd. Průhonice u Prahy, 30.09.2010 - 02.10.2010. Olomouc: SOLEN, s.r.o.. 2010, s. 18. ISBN 978-80-87327-44-9.
Abstrakt ve sborníku
18.Simultaneous recording of electric and metabolic brain activity
Faber, J. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Tichý, T. - Bouchner, P. - Novák, M., - Faber, V.
Neural Network World. 2010, 20(4), s. 539-557. ISSN 1210-0552. Dostupné z: http://www.lss.fd.cvut.cz
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
19.The Conception Approach to the Traffic Control in Czech Cities - Examples from Prague
Tichý, T. - Krajčíř, D.
In: MIKULSKY, J., ed. Transport Systems Telematics. Transport Systems Telematics. Katowice-Ustron, 20.10.2010 - 23.10.2010. Berlin: Springer-Verlag. 2010, s. 410-417. Communication in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-642-16471-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
20.Driver's Attention Level Improvement with Use of Biofeedback Stimulation Incorporated into Driving Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Faber, J., - Tichý, T.
Neural Network World. 2009, 19(1), s. 109-118. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
21.Vigilance and hypnagogium determination of drivers by EEG analysis
Faber, J. - Tichý, T.
Neural Network World. 2008, 18(2), s. 89-104. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
22.Possibilities for Improving of Resistance to Attention Decrease and other Disturbing factors
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Bouchner, P., - Tichý, T.
In: BOUCHNER, P. a NOVÁK, M., eds. Driver Car Interaction & Interface 2008. Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha, 17.12.2008 - 18.12.2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky. 2008, s. 83-89. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
23.Neurokybernetic analogies The results of their clinical applications and proposals for their further mutual simulation
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kolda, T. - Sýkora, O. - Tichý, T. - Svoboda, P. - Faber, V. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Fábera, V., - Leso, M.
1. vyd. Praha: TRITON. 2008, ISBN 978-80-7387-194-9.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně
24.Senioři za volantem
Novák, M. - Bouchner, P. - Faber, J. - Votruba, Z. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Tichý, T., - Kozumplík, M.
Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2008, ISBN 978-80-87136-02-7.
Vědecká kniha česky
25.Testing of vigilance in driving persons by help of EEG analysis
Tichý, T. - Faber, J.
In: GOULIAS, K. a NOVÁK, M., eds. Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Transport science & Technology Congress TRANSTEC. Praha, 13.09.2007 - 15.09.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 275-289. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
26.Traffic control in a city area
Tichý, T.
In: GOULIAS, K. a NOVÁK, M., eds. Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Transport science & Technology Congress TRANSTEC. Praha, 13.09.2007 - 15.09.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 492-504. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
27.Koncepce dopravního řízení v oblasti sever
Tichý, T.
Významnější projekt. Zadavatel: TSK. Praha, 05.09.2007.
Jiný projekt (SHP, POV apod.)
28.Vyhodnocení funkčnosti systémů řízení dopravy v oblasti města
Tichý, T.
Silniční obzor. 2007, 68(5), s. 132-137. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
29.Kopncepce dopravního řízení v centrální oblasti Prahy - C1
Tichý, T. - Musílek, P.
Významnější projekt. Zadavatel: TSK. Praha, 05.11.2007.
Jiný projekt (SHP, POV apod.)
30.Dokumentace dopravního řešení nastavení systému TASS v Plzni pro oblast B6 - Lochotín
Tichý, T. - Němec, M.
Významnější projekt. Zadavatel: Město Plzeň. Plzeň, 05.12.2007.
Jiný projekt (SHP, POV apod.)
31.Metodika vyhodnocení systému řízení dopravy
Tichý, T.
In: ITS Prague 2007. ITS Prague 2007. praha, 15.05.2007 - 16.05.2007. Praha: Wirelesscom. 2007, ISBN 978-80-239-9311-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
32.The application of telematice city systeme
Tichý, T.
In: Proceedings of the 7-th International Conference Transport Systems Telematics TST´07. Transport Systems Telematics. Katowice, 17.10.2007 - 19.10.2007. Silesian University of Technology. 2007, s. 123-130. ISBN 978-83-917156-6-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
33.Aplikace telematických systémů ve městě
Tichý, T.
In: ITS Bratislava 2007. ITS Bratislava 2007. Bratislava, 11.09.2007 - 12.09.2007. Praha: Wirelesscom. 2007, ISBN 978-80-254-0207-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
34.Rozpoznání mikrospánku s využitím fuzzy metodiky
Tichý, T. - Faber, J.
In: ITS Prague 2007. ITS Prague 2007. praha, 15.05.2007 - 16.05.2007. Praha: Wirelesscom. 2007, ISBN 978-80-239-9311-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
35.Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) Controlled by EEG Analysis and Psychotests
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Pilařová, L. - Leso, M. - Faber, V., - Fábera, V.
In: 54. společný sjezd České a Slovenské společnosti klinické neurofyziologie. 54.společný sjezd České a Slovenské společnosti klinické neurofyziologie. Brno, 25.10.2007 - 26.10.2007. Praha: Česká společnost klinické neurofyziologie. 2007, s. 24. ISBN 978-80-254-0420-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
36.Stručný výkladový seznam analogických neuro-kybernetických pojmů a návrhy pro jejich další vzájemnou simulaci
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Tichý, T. - Sadil, J. - Bělinová, Z., - Faber, V.
Praha: ČVUT FD Ústav řídicí techniky a telematiky. 2007, 318/2007.
Výzkumná zpráva v češtině
37.Dokumentace nastavení systému TASS
Tichý, T. - Němec, M.
Významnější projekt. Zadavatel: VIS, a.s.. Praha, 05.06.2007.
Jiný projekt (SHP, POV apod.)
38.Komplexní vyhodnocení systému TASS
Tichý, T. - Němec, M.
Významnější projekt. Zadavatel: VIS, a.s.. Praha, 22.05.2006.
Jiný projekt (SHP, POV apod.)
39.Komplexní vyhodnocení systému MOTION
Tichý, T. - Němec, M.
Významnější projekt. Zadavatel: VIS, a.s.. Praha, 31.05.2006.
Jiný projekt (SHP, POV apod.)
40.Driver psychic state analysis based on EEG signals
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
Neural Network World. 2006, 16(1), s. 25-39. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
41.Brain Activity and Behaviour Analysis of Pilot by Electroencephalogram
Krása, J. - Faber, J. - Tichý, T. - Sojka, J., - Bláha, J.
In: Proceedings of Workshop 2006. Workshop 2006. Praha, 20.02.2006 - 24.02.2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2006, ISBN 80-01-03439-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
42.Vyhodnocení systému MOTION v oblasti Smíchova
Tichý, T. - Němec, M.
Významnější projekt. Zadavatel: VIS, a.s.. Praha, 23.11.2006.
Jiný projekt (SHP, POV apod.)
43.Vyhodnocení systému MOTION - II
Tichý, T. - Němec, M.
Významnější projekt. Zadavatel: VIS, a.s.. Praha, 29.11.2006.
Jiný projekt (SHP, POV apod.)
44.Detekce incidentů v dopravě
Tichý, T. - Řehák, J.
In: NAVAGE, A.N., ed. NavAge´06. NavAge. Praha, 28.03.2006 - 29.03.2006. Praha: Technology&Prosperity. 2006, s. 62-68. ISBN 80-239-6685-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
45.Ověřování výsledků funkčnosti adaptivního řízení dopravy
Tichý, T.
In: Dopravní stavby a dopravní opatření pro zlepšení provozu a zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích České republiky. Celostátní seminář VII. dopravně - inženýrské dny. Mikulov, 07.06.2006 - 08.06.2006. Brno: Česká silniční společnost (pobočka při a. s. Brněnské komunikace. 2006, s. 79-88. ISBN 80-02-01820-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
46.Optimalizace řízení dopravy měst
Tichý, T. - Nagy, I., - Homolová, J.
In: Sborník ITS 05 Praha. ITS 2005. Praha, 22.03.2005 - 23.03.2005. Praha: Wirelesscom. 2005, s. 33-34. ISBN 80-239-4447-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
47.Spánek za volantem?
Faber, J. - Novák, M. - Svoboda, P. - Tatarinov, V., - Tichý, T.
České pracovní lékařství. 2005, 6(4), s. 208-211. ISSN 1212-6721.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH česky
48.Estimating the driver´s psychic state by means of EEG analysis
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
Praha: FD CVUT K620. 2005, LSS 248/05.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
49.Možnosti testování chování řidiče
Novák, M. - Tichý, T.
19.05.2004.
Nepublikovaná přednáška
50.Fuzzy and expert approaches to detection of micro-sleep
Tichý, T.
Neural Network World. 2004, 14(1), s. 97-108. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
51.Fuzzy and Expert Approaches to Detection of Micro-sleep
Tichý, T.
In: SSGRR - 2004, NNW 14. Conference SSGRR 2004. Roma, 10.03.2004 - 12.03.2004. Piacenta: ICS UNIDO. 2004, s. 97-108.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
52.Analysis of Human Behavior Aspects for Road Tunel Operation Reliability and Safety
Novák, M. - Přibyl, P. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Faber, J. - Bouchner, P., - Vysoký, P.
Praha: FD ČVUT. 2004, 207/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
53.Systém pro detekci a vyhodnocování mikrospánku
Tichý, T.
2003. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Doktorská práce (Ph.D.)
54.Inteligentní systémy řízení dopravy v městské oblasti
Tichý, T. - Řehák, J.
In: Telematika a tvorba inteligentního dopravního systému města. Telematika a tvorba inteligentního dopravního systému města. Praha, 23.04.2003. Praha: ABF. 2003
Stať ve sborníku z lokální konference česky
55.Reliability of Human Subject - Artificial System Interactions
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Přenosil, V. - Tichý, T. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
Acta Polytechnica. 2002, 42(3), s. 31-40. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
56.EEG Based Analysis of Human Subject Attention Decrease
Faber, J. - Novák, M., - Tichý, T.
10.10.2001.
Nepublikovaná přednáška
57.Problems of Human Operator Vigilance Decreas - Detection of Warning
Tichý, T.
07.05.2000.
Nepublikovaná přednáška
58.Detekce snižování bdělosti lidského činitele
Tichý, T. - Leso, M. - Faber, J., - Novák, M.
Praha 1: MŠMT ČR. 2000, LSS 86/2000.
Výzkumná zpráva v češtině
59.Výběr signifikantních parametrů poklesu pozornosti u řidičů
Tichý, T.
2000. Diplomová práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Diplomová práce

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Zelený tunel
Tichý, T.
2011 - 2013
TA01030020