doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA

Vedoucí studentského projektu:

Řízení a modelování silniční dopravy
  20X1PD - bakalářský studijní program
  20X1PS - bakalářský studijní program
  20X2PS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Implementace systémů řízení a senzorických sítí ve městě
Růžička, J. - Cikhardtová, K. - Tichý, T., - Šilar, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
2.Mapování a analýza FCD dat
Tichý, T. - Růžička, J., - Boyarkin, I.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
3.Smarter traffic control for middle-sized cities
Bělinová, Z. - Tichý, T. - Přikryl, J., - Cikhardtová, K.
Abstrakt ve sborníku (2015)
4.Smarter traffic control for middle-sized cities using adaptive algorithm
Bělinová, Z. - Tichý, T. - Přikryl, J., - Cikhardtová, K.
Stať ve sborníku (2015)
5.Estimation of travel times and identification of traffic excesses on roads
Tichý, T. - Přikryl, J., - Šilar, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
6.Začlenění tunelového komplexu Blanka do městského dopravního systému
Tichý, T. - Štefan, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
7.Suggestion of bus preference in the urban area of the Bialystok city
Tichý, T. - Matowicki, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
8.UNIR intersection controller simulator
Přikryl, J. - Tichý, T., - Langr, M.
Software splňující podmínky RIV (2013)
9.Mikrosimulační model SOKP, tvorba modelu
Přibyl, O. - Kňákal, M. - Krajčír, D. - Tichý, T., - Kapitán, J.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
10.Using the intelligent unit for traffic management of saturated urban road networks
Faltus, V. - Tichý, T., - Bělinová, Z.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
11.Zelený tunel (ZET)
Tichý, T. - Derbek, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
12.Using the intelligent unit for traffic management of saturated urban road networks
Faltus, V. - Tichý, T., - Bělinová, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
13.Comparison by Simulation of Different Approaches to Urban Traffic Control
Přikryl, J. - Tichý, T. - Bělinová, Z., - Kapitán, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
14.Comparison by Simulation of Different Approaches to Urban Traffic Control
Přikryl, J. - Tichý, T. - Bělinová, Z., - Kapitán, J.
Abstrakt ve sborníku (2012)
15.The Conception Approach to the Traffic Control in Czech Cities - Examples from Prague
Tichý, T. - Krajčíř, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
16.Road accident reduction
Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Matoušek, V. - Novák, M. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Přenosil, V. - Svoboda, P. - Sýkora, O. - Tichý, T., - Votruba, Z.
Zahraniční jiná kniha (2010)
17.The Conception Approach to the Traffic Control in Czech Cities - Examples from Prague
Tichý, T. - Krajčíř, D.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2010)
18.The Conception Approach to the Traffic Control in Czech Cities - Examples from Prague
Tichý, T. - Krajčíř, D.
Abstrakt ve sborníku (2010)
19.EEG a NIRS u zdravých a nemocných osob
Faber, J. - Novák, M. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Tichý, T., - Kovaljov, M.
Abstrakt ve sborníku (2010)
20.Simultaneous recording of electric and metabolic brain activity
Faber, J. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Tichý, T. - Bouchner, P. - Novák, M., - Faber, V.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
21.Driver's Attention Level Improvement with Use of Biofeedback Stimulation Incorporated into Driving Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Faber, J., - Tichý, T.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2009)
22.Senioři za volantem
Novák, M. - Bouchner, P. - Faber, J. - Votruba, Z. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Tichý, T., - Kozumplík, M.
Vědecká kniha česky (2008)
23.Vigilance and hypnagogium determination of drivers by EEG analysis
Faber, J. - Tichý, T.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2008)
24.Possibilities for Improving of Resistance to Attention Decrease and other Disturbing factors
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Bouchner, P., - Tichý, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
25.Neurokybernetic analogies The results of their clinical applications and proposals for their further mutual simulation
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kolda, T. - Sýkora, O. - Tichý, T. - Svoboda, P. - Faber, V. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Fábera, V., - Leso, M.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2008)
26.Dokumentace dopravního řešení nastavení systému TASS v Plzni pro oblast B6 - Lochotín
Tichý, T. - Němec, M.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (2007)
27.Koncepce dopravního řízení v oblasti sever
Tichý, T.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (2007)
28.Vyhodnocení funkčnosti systémů řízení dopravy v oblasti města
Tichý, T.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
29.Kopncepce dopravního řízení v centrální oblasti Prahy - C1
Tichý, T. - Musílek, P.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (2007)
30.Aplikace telematických systémů ve městě
Tichý, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
31.Rozpoznání mikrospánku s využitím fuzzy metodiky
Tichý, T. - Faber, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
32.Metodika vyhodnocení systému řízení dopravy
Tichý, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
33.The application of telematice city systeme
Tichý, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
34.Testing of vigilance in driving persons by help of EEG analysis
Tichý, T. - Faber, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
35.Traffic control in a city area
Tichý, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
36.Dokumentace nastavení systému TASS
Tichý, T. - Němec, M.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (2007)
37.Stručný výkladový seznam analogických neuro-kybernetických pojmů a návrhy pro jejich další vzájemnou simulaci
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Tichý, T. - Sadil, J. - Bělinová, Z., - Faber, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
38.Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) Controlled by EEG Analysis and Psychotests
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Pilařová, L. - Leso, M. - Faber, V., - Fábera, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
39.Komplexní vyhodnocení systému TASS
Tichý, T. - Němec, M.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (2006)
40.Komplexní vyhodnocení systému MOTION
Tichý, T. - Němec, M.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (2006)
41.Vyhodnocení systému MOTION - II
Tichý, T. - Němec, M.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (2006)
42.Vyhodnocení systému MOTION v oblasti Smíchova
Tichý, T. - Němec, M.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (2006)
43.Ověřování výsledků funkčnosti adaptivního řízení dopravy
Tichý, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
44.Detekce incidentů v dopravě
Tichý, T. - Řehák, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
45.Brain Activity and Behaviour Analysis of Pilot by Electroencephalogram
Krása, J. - Faber, J. - Tichý, T. - Sojka, J., - Bláha, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2006)
46.Driver psychic state analysis based on EEG signals
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2006)
47.Estimating the driver´s psychic state by means of EEG analysis
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2005)
48.Spánek za volantem?
Faber, J. - Novák, M. - Svoboda, P. - Tatarinov, V., - Tichý, T.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH česky (2005)
49.Optimalizace řízení dopravy měst
Tichý, T. - Nagy, I., - Homolová, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
50.Fuzzy and Expert Approaches to Detection of Micro-sleep
Tichý, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
51.Fuzzy and expert approaches to detection of micro-sleep
Tichý, T.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
52.Možnosti testování chování řidiče
Novák, M. - Tichý, T.
Nepublikovaná přednáška (2004)
53.Analysis of Human Behavior Aspects for Road Tunel Operation Reliability and Safety
Novák, M. - Přibyl, P. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Faber, J. - Bouchner, P., - Vysoký, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
54.Inteligentní systémy řízení dopravy v městské oblasti
Tichý, T. - Řehák, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
55.Systém pro detekci a vyhodnocování mikrospánku
Tichý, T.
Doktorská práce (Ph.D.) (2003)
56.Reliability of Human Subject - Artificial System Interactions
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Přenosil, V. - Tichý, T. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2002)
57.EEG Based Analysis of Human Subject Attention Decrease
Faber, J. - Novák, M., - Tichý, T.
Nepublikovaná přednáška (2001)
58.Výběr signifikantních parametrů poklesu pozornosti u řidičů
Tichý, T.
Diplomová práce (2000)
59.Problems of Human Operator Vigilance Decreas - Detection of Warning
Tichý, T.
Nepublikovaná přednáška (2000)
60.Detekce snižování bdělosti lidského činitele
Tichý, T. - Leso, M. - Faber, J., - Novák, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Zelený tunel
Tichý, T.
2011 - 2013
TA01030020