info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K514b - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359978
E-mail:
tomas.tichy@cvut.cz
Pozice:
vedoucí laboratoře řízení a modelování dopravy
Funkce:
zástupce vedoucího / ústav dopravní telematiky / FD
člen vědecké rady / FD
Člen:
Laboratoř řízení a modelování dopravy
Laboratoř telematiky chytrých měst
Společná laboratoř spolehlivosti systémů FD ČVUT a Ústavu informatiky AV ČR

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

20AIMI - Aplikace ITS v městském inženýrství
20AIMI-E - Application of ITS in Urban Engineering
20BITS - Bezpečnost a spolehlivost ITS systémů
20BITS-E - Safety and reliability of ITS Systems

Garant předmětů v doktorském studiu:

20NES2 - Neuronové sítě II
20RDSY - Řízení dopravních systémů

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

20AIMI - Aplikace ITS v městském inženýrství (přednášející, cvičící)
20BITS - Bezpečnost a spolehlivost ITS systémů (přednášející, cvičící)
20RISI - Řízení silniční dopravy (přednášející, cvičící)
20Y1OK - Osvětlování pozemních komunikací (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Jiří Brož, MSc.
Ing. Petr Ivasienko
Ing. Kristýna Navrátilová

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Jana Jíšová

Vedoucí studentského projektu:

Řízení a modelování silniční dopravy
  20X1PS - bakalářský studijní program
  20X2PS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Analýza dopravního proudu v přetížené řízené dopravní síti
řešitel: Ivasienko, P.
spoluřešitelé: Tichý, T. - Vopalecký, P.
2022 - 2022
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS22/078/OHK2/1T/16
2.Dynamická regulace parkování na území hl. m. Prahy
řešitel: Navrátilová, K.
spoluřešitelé: Hajčiarová, E. - Tichý, T.
2022 - 2022
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS22/079/OHK2/1T/16
3.Využití BLE zařízení pro určování polohy a rychlosti vozidla v tunelu
řešitel: Brož, J.
spoluřešitelé: Lokaj, Z. - Tichý, T. - Šmerda, T.
2022 - 2023
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS22/121/OHK2/2T/16
4.Výzkum informačního modelování ve veřejném prostoru se zaměřením na infrastrukturu
řešitel: Tichý, T.
2022 - 2024
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
5.Vybavení pro předmět bezpečnost a spolehlivost ITS systémů
řešitel: Tichý, T.
2022 - 2022
Vnitřní soutěž PPSR
6.Možnosti využití prediktivní diagnostiky zařízení v tunelových stavbách
řešitel: Šmerda, T.
spoluřešitelé: Brož, J. - Lokaj, Z. - Tichý, T.
2022 - 2023
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS22/123/OHK2/2T/16
7.Návrh dynamické regulace parkování v uličním prostoru
řešitel: Navrátilová, K.
spoluřešitelé: Hajčiarová, E. - Rek, R. - Tichý, T.
2021 - 2021
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS21/079/OHK2/1T/16
8.Academic Development through bilateral peer-learning activities on mission-oriented innovation for Climate Neutral and Smart Cities
řešitel: Costa Jordao, T.
spoluřešitelé: Bouchner, P. - Horák, T. - Kočárková, D. - Kumpošt, P. - Neubergová, K. - Skolilová, P. - Svítek, M. - Tichý, T.
2021 - 2023
Projekty podpořené ze zahraničí (pracovní kód k dodatečnému upřesnění)
9.Building bilateral research network towards resilient, smart and sustainable cities and regions
řešitel: Costa Jordao, T.
spoluřešitelé: Horák, T. - Přibyl, O. - Tichý, T.
2020 - 2022
Norské fondy
10.Building resilience through education for Sustainable, Collaborative and Smart Cities
řešitel: Costa Jordao, T.
spoluřešitelé: Horák, T. - Jirovský, V. - Neubergová, K. - Přibyl, O. - Tichý, T.
2020 - 2023
Programy a fondy Evropské unie (nevědecké) - projekty podpořené ze zahraničí - KA203-2BDCB6E0
11.Spolehlivostní diagnostika technologických zařízení
řešitel: Tichý, T.
2019 - 2021
EPSILON: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
12.Identifikace a sledování aktuální míry únavy řídících letového provozu
řešitel: Kouba, P.
spoluřešitel: Tichý, T.
2019 - 2019
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/081/OHK2/1T/16
13.Integrace krizového řízení do modelu řízení dopravy
řešitel: Růžička, J.
spoluřešitelé: Navrátilová, K. - Smrž, V. - Tichý, T. - Čacký, L.
2019 - 2019
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/082/OHK3/1T/16
14.Zelený tunel
řešitel: Tichý, T.
2011 - 2013
ALFA: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
15.Objektivizace posuzování duševních činností, chování a výkonnosti pilota během letu
řešitel: Sojka, J.
spoluřešitelé: Tichý, T. - Vlček, M.
2006 - 2006
IGS ČVUT - CTU0612416