info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K514b - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359978
E-mail:
tomas.tichy@cvut.cz
Pozice:
vedoucí laboratoře řízení a modelování dopravy
Funkce:
zástupce vedoucího / katedra dopravní telematiky / FD
člen vědecké rady / FD
Člen:
Laboratoř řízení a modelování dopravy
Laboratoř telematiky chytrých měst
Společná laboratoř spolehlivosti systémů FD ČVUT a Ústavu informatiky AV ČR

Vedoucí studentského projektu:

Řízení a modelování silniční dopravy
  20X1PD - bakalářský studijní program
  20X1PS - bakalářský studijní program
  20X2PS - navazující magisterský studijní program
Tunelové systémy a jejich bezpečnost
  20X1TY - bakalářský studijní program
Aplikované městské inženýrství
  20X2AI - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S