doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K514b - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359978
E-mail:
Tomas.Tichy@cvut.cz
Pozice:
vedoucí laboratoře řízení a modelování dopravy
Funkce:
člen vědecké rady / FD
Člen:
Laboratoř řízení a modelování dopravy
Laboratoř telematiky chytrých měst
Společná laboratoř spolehlivosti systémů FD ČVUT a Ústavu informatiky AV ČR

Vedoucí studentského projektu:

Řízení a modelování silniční dopravy
  20X1PD - bakalářský studijní program
  20X1PS - bakalářský studijní program
  20X2PS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Realizace průzkumů parkování v Uherském Hradišti
Navrátilová, K. - Růžička, J., - Tichý, T.
In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 185-194. ISBN 978-80-01-06793-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2020)
2.Predictive diagnostics usage for telematic systems maintenance
Tichý, T. - Brož, J. - Bělinová, Z., - Kouba, P.
In: 2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
3.Detection of the electric vehicle using thermal characteristics
Švorc, D. - Tichý, T., - Růžička, M.
In: 2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
4.Identification and monitoring of traffic operators' fatigue level
Kouba, P. - Šmotek, M., - Tichý, T.
In: 2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
5.Prediction of Traffic Accidents by Using Neural Network
Růžička, J. - Bělinová, Z. - Cikhardtová, K. - Tichý, T., - Korec, V.
Archieves of Transport System Telematics. 2019, 2019(4), 22-26. ISSN 1899-8208.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2019)
6.Implementace kooperativních systémů řízení v intravilánu a v extravilánu
Tichý, T. - Pixa, R. - Domácí, J., - Beneš, J.
In: Silniční konference 2019 - Sborník. Praha: Agentura Viaco, 2019. p. 94-98.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2019)
7.System for technology control, diagnostics and simulation in tunnels
Tichý, T. - Štefan, J. - Pixa, R., - Miklóšik, I.
In: Underground Construction Prague 2019. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2019. ISBN 978-80-906452-3-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2019)
8.Laboratoř řízení a modelovaní dopravy
Tichý, T. - Růžička, J., - Langr, M.
In: 2019 Konference - 25 let Fakulty dopravní. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 78-79. ISBN 978-80-01-06545-7.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
9.Respecting the parking rules in city centres
Růžička, J. - Navrátilová, K., - Tichý, T.
In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2019)
10.Application of dynamic regulation for public lighting
Tichý, T. - Neruda, M., - Pixa, R.
In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2019)
11.Crisis traffic management in the city using traffic lights
Růžička, J. - Navrátilová, K., - Tichý, T.
In: 2019 Modern Safety Technologies in Transportation (MOSATT). Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2019. p. 134-139. ISBN 978-1-7281-5083-3.
Stať ve sborníku (2019)
12.Dynamicka regulace verejneho osvetleni na pozemni komunikaci
Tichý, T. - Neruda, M., - Pixa, M.
Silniční obzor. 2018, 2018(79), 288-291. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
13.Implementace systémů řízení a senzorických sítí ve městě
Růžička, J. - Cikhardtová, K. - Tichý, T., - Šilar, J.
Silniční obzor. 2018, 2018(5), 138-141. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
14.Implementation of new adaptive control algorithms in the defined urban area
Tichý, T. - Bělinová, Z. - Cikhardtová, K., - Boyarkin, I.
In: 2018 19th International Carpathian Control Conference (ICCC). New York: IEEE, 2018. p. 608-612. ISBN 978-1-5386-4762-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
15.Vliv osvětlení pozemních komunikací na bezpečnost silniční dopravy
Tichý, T. - Striegler, R., - Vyskočilová, L.
Silniční obzor. 2017, 2017(10), 282-286. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
16.Mapování a analýza FCD dat
Tichý, T. - Růžička, J., - Boyarkin, I.
Silniční obzor. 2016, 77(7-8), 179-183. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
17.Smarter traffic control for middle-sized cities using adaptive algorithm
Bělinová, Z. - Tichý, T. - Přikryl, J., - Cikhardtová, K.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
18.Smarter traffic control for middle-sized cities
Bělinová, Z. - Tichý, T. - Přikryl, J., - Cikhardtová, K.
In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. p. 39. ISBN 978-80-01-05742-1.
Abstrakt ve sborníku (2015)
19.Začlenění tunelového komplexu Blanka do městského dopravního systému
Tichý, T. - Štefan, J.
Tunel. 2014, 23(3), 15-22. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
20.Suggestion of bus preference in the urban area of the Bialystok city
Tichý, T. - Matowicki, M.
Archives of Transport System Telematics. 2014, 7(4), 24-28. ISSN 1899-8208.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
21.Estimation of travel times and identification of traffic excesses on roads
Tichý, T. - Přikryl, J., - Šilar, J.
In: Telematics - Support for Transport. Heidelberg: Springer, 2014. pp. 166-173. Communications in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-662-45316-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
22.UNIR intersection controller simulator
Přikryl, J. - Tichý, T., - Langr, M.
[Software] 2013.
Software splňující podmínky RIV (2013)
23.Using the intelligent unit for traffic management of saturated urban road networks
Faltus, V. - Tichý, T., - Bělinová, Z.
Archives of Transport System Telematics. 2013, 6(2013(1)), 4-8. ISSN 1899-8208.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
24.Using the intelligent unit for traffic management of saturated urban road networks
Faltus, V. - Tichý, T., - Bělinová, Z.
In: Transport Systems Telematics. Silesian University of Technology, 2013. ISBN 978-83-927504-5-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
25.Mikrosimulační model SOKP, tvorba modelu
Přibyl, O. - Kňákal, M. - Krajčír, D. - Tichý, T., - Kapitán, J.
[Research Report] 2013. Report no. 345-2013-1930-EEG.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
26.Zelený tunel (ZET)
Tichý, T. - Derbek, P.
[Research Report] 2013. Report no. 15/2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
27.Comparison by Simulation of Different Approaches to Urban Traffic Control
Přikryl, J. - Tichý, T. - Bělinová, Z., - Kapitán, J.
Archives of Transport System Telematics. 2012, 5(4), 26-30. ISSN 1899-8208.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
28.Comparison by Simulation of Different Approaches to Urban Traffic Control
Přikryl, J. - Tichý, T. - Bělinová, Z., - Kapitán, J.
In: Transport Systems Telematics 12th International Conference. Silesian University of Technology, 2012. pp. 76. ISBN 978-83-927504-1-3.
Abstrakt ve sborníku (2012)
29.Simultaneous recording of electric and metabolic brain activity
Faber, J. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Tichý, T. - Bouchner, P. - Novák, M., - Faber, V.
Neural Network World. 2010, 20(4), 539-557. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
30.The Conception Approach to the Traffic Control in Czech Cities - Examples from Prague
Tichý, T. - Krajčíř, D.
In: Transport Systems Telematics. Berlin: Springer-Verlag, 2010. p. 410-417. Communication in Computer and Information Science. vol. 104. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-642-16471-2.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2010)
31.Road accident reduction
Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Matoušek, V. - Novák, M. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Přenosil, V. - Svoboda, P. - Sýkora, O. - Tichý, T., - Votruba, Z.
Roma: ARACNE editrice S.r.I., 2010. ISBN 978-88-548-3550-4.
Zahraniční jiná kniha (2010)
32.The Conception Approach to the Traffic Control in Czech Cities - Examples from Prague
Tichý, T. - Krajčíř, D.
In: Transport Systems Telematics. Berlin: Springer-Verlag, 2010, pp. 410-417. Communication in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-642-16471-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
33.The Conception Approach to the Traffic Control in Czech Cities - Examples from Prague
Tichý, T. - Krajčíř, D.
In: Transport Systems Telematics - Conference Proceedings. Silesian University of Technology, 2010, pp. 98. ISBN 978-83-927504-4-4.
Abstrakt ve sborníku (2010)
34.EEG a NIRS u zdravých a nemocných osob
Faber, J. - Novák, M. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Tichý, T., - Kovaljov, M.
In: XXIII. český a slovenský epileptologický sjezd. Olomouc: SOLEN, s.r.o., 2010, pp. 18. ISBN 978-80-87327-44-9.
Abstrakt ve sborníku (2010)
35.Driver's Attention Level Improvement with Use of Biofeedback Stimulation Incorporated into Driving Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Faber, J., - Tichý, T.
Neural Network World. 2009, 19(1), 109-118. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2009)
36.Vigilance and hypnagogium determination of drivers by EEG analysis
Faber, J. - Tichý, T.
Neural Network World. 2008, 18(2), 89-104. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2008)
37.Neurokybernetic analogies The results of their clinical applications and proposals for their further mutual simulation
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kolda, T. - Sýkora, O. - Tichý, T. - Svoboda, P. - Faber, V. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Fábera, V., - Leso, M.
Praha: TRITON, 2008. ISBN 978-80-7387-194-9.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2008)
38.Senioři za volantem
Novák, M. - Bouchner, P. - Faber, J. - Votruba, Z. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Tichý, T., - Kozumplík, M.
Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2008. ISBN 978-80-87136-02-7.
Vědecká kniha česky (2008)
39.Possibilities for Improving of Resistance to Attention Decrease and other Disturbing factors
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Bouchner, P., - Tichý, T.
In: Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky, 2008. pp. 83-89. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
40.Vyhodnocení funkčnosti systémů řízení dopravy v oblasti města
Tichý, T.
Silniční obzor. 2007, 68(5), 132-137. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
41.Metodika vyhodnocení systému řízení dopravy
Tichý, T.
In: ITS Prague 2007. Praha: Wirelesscom, 2007. ISBN 978-80-239-9311-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
42.Rozpoznání mikrospánku s využitím fuzzy metodiky
Tichý, T. - Faber, J.
In: ITS Prague 2007. Praha: Wirelesscom, 2007. ISBN 978-80-239-9311-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
43.Aplikace telematických systémů ve městě
Tichý, T.
In: ITS Bratislava 2007. Praha: Wirelesscom, 2007. ISBN 978-80-254-0207-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
44.Traffic control in a city area
Tichý, T.
In: Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 492-504. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
45.Testing of vigilance in driving persons by help of EEG analysis
Tichý, T. - Faber, J.
In: Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 275-289. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
46.Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) Controlled by EEG Analysis and Psychotests
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Pilařová, L. - Leso, M. - Faber, V., - Fábera, V.
In: 54. společný sjezd České a Slovenské společnosti klinické neurofyziologie. Praha: Česká společnost klinické neurofyziologie, 2007, pp. 24. ISBN 978-80-254-0420-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
47.The application of telematice city systeme
Tichý, T.
In: Proceedings of the 7-th International Conference Transport Systems Telematics TST´07. Silesian University of Technology, 2007. pp. 123-130. ISBN 978-83-917156-6-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
48.Stručný výkladový seznam analogických neuro-kybernetických pojmů a návrhy pro jejich další vzájemnou simulaci
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Tichý, T. - Sadil, J. - Bělinová, Z., - Faber, V.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2007. Report no. 318/2007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
49.Koncepce dopravního řízení v oblasti sever
Tichý, T.
[Another Project (SHP, POV etc.)] Zadavatel TSK, Praha 2007-09-05.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (2007)
50.Kopncepce dopravního řízení v centrální oblasti Prahy - C1
Tichý, T. - Musílek, P.
[Another Project (SHP, POV etc.)] Zadavatel TSK, Praha 2007-11-05.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (2007)
51.Dokumentace dopravního řešení nastavení systému TASS v Plzni pro oblast B6 - Lochotín
Tichý, T. - Němec, M.
[Another Project (SHP, POV etc.)] Zadavatel Město Plzeň, Plzeň 2007-12-05.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (2007)
52.Dokumentace nastavení systému TASS
Tichý, T. - Němec, M.
[Another Project (SHP, POV etc.)] Zadavatel VIS, a.s., Praha 2007-06-05.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (2007)
53.Driver psychic state analysis based on EEG signals
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
Neural Network World. 2006, 16(1), 25-39. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2006)
54.Detekce incidentů v dopravě
Tichý, T. - Řehák, J.
In: NavAge´06. Praha: Technology&Prosperity, 2006. pp. 62-68. ISBN 80-239-6685-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
55.Ověřování výsledků funkčnosti adaptivního řízení dopravy
Tichý, T.
In: Dopravní stavby a dopravní opatření pro zlepšení provozu a zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích České republiky. Brno: Česká silniční společnost (pobočka při a. s. Brněnské komunikace, 2006. pp. 79-88. ISBN 80-02-01820-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
56.Brain Activity and Behaviour Analysis of Pilot by Electroencephalogram
Krása, J. - Faber, J. - Tichý, T. - Sojka, J., - Bláha, J.
In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. ISBN 80-01-03439-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2006)
57.Komplexní vyhodnocení systému MOTION
Tichý, T. - Němec, M.
[Another Project (SHP, POV etc.)] Zadavatel VIS, a.s., Praha 2006-05-31.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (2006)
58.Komplexní vyhodnocení systému TASS
Tichý, T. - Němec, M.
[Another Project (SHP, POV etc.)] Zadavatel VIS, a.s., Praha 2006-05-22.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (2006)
59.Vyhodnocení systému MOTION v oblasti Smíchova
Tichý, T. - Němec, M.
[Another Project (SHP, POV etc.)] Zadavatel VIS, a.s., Praha 2006-11-23.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (2006)
60.Vyhodnocení systému MOTION - II
Tichý, T. - Němec, M.
[Another Project (SHP, POV etc.)] Zadavatel VIS, a.s., Praha 2006-11-29.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (2006)
61.Spánek za volantem?
Faber, J. - Novák, M. - Svoboda, P. - Tatarinov, V., - Tichý, T.
České pracovní lékařství. 2005, 6(4), 208-211. ISSN 1212-6721.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH česky (2005)
62.Optimalizace řízení dopravy měst
Tichý, T. - Nagy, I., - Homolová, J.
In: Sborník ITS 05 Praha. Praha: Wirelesscom, 2005. pp. 33-34. ISBN 80-239-4447-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
63.Estimating the driver´s psychic state by means of EEG analysis
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2005. Report no. LSS 248/05.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2005)
64.Fuzzy and expert approaches to detection of micro-sleep
Tichý, T.
Neural Network World. 2004, 14(1), 97-108. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
65.Fuzzy and Expert Approaches to Detection of Micro-sleep
Tichý, T.
In: SSGRR - 2004, NNW 14. Piacenta: ICS UNIDO, 2004. p. 97-108.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
66.Analysis of Human Behavior Aspects for Road Tunel Operation Reliability and Safety
Novák, M. - Přibyl, P. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Faber, J. - Bouchner, P., - Vysoký, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. 207/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
67.Možnosti testování chování řidiče
Novák, M. - Tichý, T.
[Unpublished Lecture] Roadware. 2004-05-19.
Nepublikovaná přednáška (2004)
68.Inteligentní systémy řízení dopravy v městské oblasti
Tichý, T. - Řehák, J.
In: Telematika a tvorba inteligentního dopravního systému města. Praha: ABF, 2003.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
69.Systém pro detekci a vyhodnocování mikrospánku
Tichý, T.
Praha: Defense date 2004-02-27. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Doktorská práce (Ph.D.) (2003)
70.Reliability of Human Subject - Artificial System Interactions
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Přenosil, V. - Tichý, T. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
Acta Polytechnica. 2002, 42(3), 31-40. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2002)
71.EEG Based Analysis of Human Subject Attention Decrease
Faber, J. - Novák, M., - Tichý, T.
[Unpublished Lecture] Global Science Forum OECD. 2001-10-10.
Nepublikovaná přednáška (2001)
72.Detekce snižování bdělosti lidského činitele
Tichý, T. - Leso, M. - Faber, J., - Novák, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2000. Report no. LSS 86/2000.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
73.Výběr signifikantních parametrů poklesu pozornosti u řidičů
Tichý, T.
Praha: Defense date 2000-06-28. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Diplomová práce (2000)
74.Problems of Human Operator Vigilance Decreas - Detection of Warning
Tichý, T.
[Unpublished Lecture] TU Dresden. 2000-05-07.
Nepublikovaná přednáška (2000)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Spolehlivostní diagnostika technologických zařízení
Tichý, T.
2019 - 2021
TH04010481
2.Zelený tunel
Tichý, T.
2011 - 2013
TA01030020