doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA

Vedoucí studentského projektu:

Řízení a modelování silniční dopravy
  20X1PD - bakalářský studijní program
  20X1PS - bakalářský studijní program
  20X2PS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Laboratoř řízení a modelovaní dopravy
Tichý, T. - Růžička, J., - Langr, M.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
2.Implementation of new adaptive control algorithms in the defined urban area
Tichý, T. - Bělinová, Z. - Cikhardtová, K., - Boyarkin, I.
Stať ve sborníku (2018)
3.Implementace systémů řízení a senzorických sítí ve městě
Růžička, J. - Cikhardtová, K. - Tichý, T., - Šilar, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
4.Dynamicka regulace verejneho osvetleni na pozemni komunikaci
Tichý, T. - Neruda, M., - Pixa, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
5.Vliv osvětlení pozemních komunikací na bezpečnost silniční dopravy
Tichý, T. - Striegler, R., - Vyskočilová, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
6.Mapování a analýza FCD dat
Tichý, T. - Růžička, J., - Boyarkin, I.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
7.Smarter traffic control for middle-sized cities
Bělinová, Z. - Tichý, T. - Přikryl, J., - Cikhardtová, K.
Abstrakt ve sborníku (2015)
8.Smarter traffic control for middle-sized cities using adaptive algorithm
Bělinová, Z. - Tichý, T. - Přikryl, J., - Cikhardtová, K.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
9.Suggestion of bus preference in the urban area of the Bialystok city
Tichý, T. - Matowicki, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
10.Estimation of travel times and identification of traffic excesses on roads
Tichý, T. - Přikryl, J., - Šilar, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
11.Začlenění tunelového komplexu Blanka do městského dopravního systému
Tichý, T. - Štefan, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
12.Mikrosimulační model SOKP, tvorba modelu
Přibyl, O. - Kňákal, M. - Krajčír, D. - Tichý, T., - Kapitán, J.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
13.Using the intelligent unit for traffic management of saturated urban road networks
Faltus, V. - Tichý, T., - Bělinová, Z.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
14.Using the intelligent unit for traffic management of saturated urban road networks
Faltus, V. - Tichý, T., - Bělinová, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
15.UNIR intersection controller simulator
Přikryl, J. - Tichý, T., - Langr, M.
Software splňující podmínky RIV (2013)
16.Zelený tunel (ZET)
Tichý, T. - Derbek, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
17.Comparison by Simulation of Different Approaches to Urban Traffic Control
Přikryl, J. - Tichý, T. - Bělinová, Z., - Kapitán, J.
Abstrakt ve sborníku (2012)
18.Comparison by Simulation of Different Approaches to Urban Traffic Control
Přikryl, J. - Tichý, T. - Bělinová, Z., - Kapitán, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
19.The Conception Approach to the Traffic Control in Czech Cities - Examples from Prague
Tichý, T. - Krajčíř, D.
Abstrakt ve sborníku (2010)
20.The Conception Approach to the Traffic Control in Czech Cities - Examples from Prague
Tichý, T. - Krajčíř, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
21.Road accident reduction
Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Matoušek, V. - Novák, M. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Přenosil, V. - Svoboda, P. - Sýkora, O. - Tichý, T., - Votruba, Z.
Zahraniční jiná kniha (2010)
22.The Conception Approach to the Traffic Control in Czech Cities - Examples from Prague
Tichý, T. - Krajčíř, D.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2010)
23.Simultaneous recording of electric and metabolic brain activity
Faber, J. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Tichý, T. - Bouchner, P. - Novák, M., - Faber, V.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
24.EEG a NIRS u zdravých a nemocných osob
Faber, J. - Novák, M. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Tichý, T., - Kovaljov, M.
Abstrakt ve sborníku (2010)
25.Driver's Attention Level Improvement with Use of Biofeedback Stimulation Incorporated into Driving Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Faber, J., - Tichý, T.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2009)
26.Vigilance and hypnagogium determination of drivers by EEG analysis
Faber, J. - Tichý, T.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2008)
27.Possibilities for Improving of Resistance to Attention Decrease and other Disturbing factors
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Bouchner, P., - Tichý, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
28.Neurokybernetic analogies The results of their clinical applications and proposals for their further mutual simulation
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kolda, T. - Sýkora, O. - Tichý, T. - Svoboda, P. - Faber, V. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Fábera, V., - Leso, M.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2008)
29.Senioři za volantem
Novák, M. - Bouchner, P. - Faber, J. - Votruba, Z. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Tichý, T., - Kozumplík, M.
Vědecká kniha česky (2008)
30.Vyhodnocení funkčnosti systémů řízení dopravy v oblasti města
Tichý, T.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
31.Koncepce dopravního řízení v oblasti sever
Tichý, T.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (2007)
32.Kopncepce dopravního řízení v centrální oblasti Prahy - C1
Tichý, T. - Musílek, P.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (2007)
33.Dokumentace nastavení systému TASS
Tichý, T. - Němec, M.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (2007)
34.Dokumentace dopravního řešení nastavení systému TASS v Plzni pro oblast B6 - Lochotín
Tichý, T. - Němec, M.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (2007)
35.Traffic control in a city area
Tichý, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
36.The application of telematice city systeme
Tichý, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
37.Testing of vigilance in driving persons by help of EEG analysis
Tichý, T. - Faber, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
38.Metodika vyhodnocení systému řízení dopravy
Tichý, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
39.Rozpoznání mikrospánku s využitím fuzzy metodiky
Tichý, T. - Faber, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
40.Stručný výkladový seznam analogických neuro-kybernetických pojmů a návrhy pro jejich další vzájemnou simulaci
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Tichý, T. - Sadil, J. - Bělinová, Z., - Faber, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
41.Aplikace telematických systémů ve městě
Tichý, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
42.Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) Controlled by EEG Analysis and Psychotests
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Pilařová, L. - Leso, M. - Faber, V., - Fábera, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
43.Vyhodnocení systému MOTION v oblasti Smíchova
Tichý, T. - Němec, M.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (2006)
44.Komplexní vyhodnocení systému TASS
Tichý, T. - Němec, M.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (2006)
45.Komplexní vyhodnocení systému MOTION
Tichý, T. - Němec, M.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (2006)
46.Detekce incidentů v dopravě
Tichý, T. - Řehák, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
47.Vyhodnocení systému MOTION - II
Tichý, T. - Němec, M.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (2006)
48.Ověřování výsledků funkčnosti adaptivního řízení dopravy
Tichý, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
49.Driver psychic state analysis based on EEG signals
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2006)
50.Brain Activity and Behaviour Analysis of Pilot by Electroencephalogram
Krása, J. - Faber, J. - Tichý, T. - Sojka, J., - Bláha, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2006)
51.Estimating the driver´s psychic state by means of EEG analysis
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2005)
52.Spánek za volantem?
Faber, J. - Novák, M. - Svoboda, P. - Tatarinov, V., - Tichý, T.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH česky (2005)
53.Optimalizace řízení dopravy měst
Tichý, T. - Nagy, I., - Homolová, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
54.Fuzzy and Expert Approaches to Detection of Micro-sleep
Tichý, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
55.Možnosti testování chování řidiče
Novák, M. - Tichý, T.
Nepublikovaná přednáška (2004)
56.Fuzzy and expert approaches to detection of micro-sleep
Tichý, T.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
57.Analysis of Human Behavior Aspects for Road Tunel Operation Reliability and Safety
Novák, M. - Přibyl, P. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Faber, J. - Bouchner, P., - Vysoký, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
58.Systém pro detekci a vyhodnocování mikrospánku
Tichý, T.
Doktorská práce (Ph.D.) (2003)
59.Inteligentní systémy řízení dopravy v městské oblasti
Tichý, T. - Řehák, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
60.Reliability of Human Subject - Artificial System Interactions
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Přenosil, V. - Tichý, T. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2002)
61.EEG Based Analysis of Human Subject Attention Decrease
Faber, J. - Novák, M., - Tichý, T.
Nepublikovaná přednáška (2001)
62.Detekce snižování bdělosti lidského činitele
Tichý, T. - Leso, M. - Faber, J., - Novák, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
63.Výběr signifikantních parametrů poklesu pozornosti u řidičů
Tichý, T.
Diplomová práce (2000)
64.Problems of Human Operator Vigilance Decreas - Detection of Warning
Tichý, T.
Nepublikovaná přednáška (2000)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Zelený tunel
Tichý, T.
2011 - 2013
TA01030020