info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné osobní dopravě

Vedoucí pracoviště:
Ing. Milan SLIACKY, Ph.D.
Pracovníci za FD:
Ing. Patrik HORAŽĎOVSKÝ, Ph.D.
Ing. Mgr. Michal JEŘÁBEK, Ph.D.
Michal KOVALJOV
Ing. Martin LANGR, Ph.D.

Charakteristika

foto y laboratoře

Laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné osobní dopravě (dále jen laboratoř OIS) vznikla v rámci VaV projektu spolufinancovaného Technologickou agenturou ČR (projekt č. TA02030435) za spolupráce naší fakulty s výzkumnou organizací a 4 komerčními subjekty - výrobci odbavovací techniky a subsystémů OIS v ČR.

Laboratoř je umístěna v prostorách Ústavu dopravní telematiky (K620). Její základ tvoří 3 pracoviště – pracoviště bezkontaktních čipových karet, pracoviště vozidlové techniky a pracoviště backoffice. Prvně uvedené pracoviště mj. umožňuje výrobu personalizovaného média pro elektronické odbavení cestujícího. Pracoviště vozidlové techniky poskytuje platformu nejen k ověření funkčnosti odbavovací techniky, ale také informačních systémů umístěných ve vozidle hromadné dopravy. Tzv. pracoviště backoffice (dopravce nebo koordinátora) v sobě zahrnuje stěžejní subsystémy OIS, jako jsou clearing, dispečink, příprava dat do zařízení vozidlové odbavovací a informační techniky a další.

Tento unikátní koncept laboratoře umožňuje simulovat a ověřovat vybrané procesy z reálného OIS bez rizika narušení jeho provozu, velmi efektivně, protože všechna měření lze provádět v jedné místnosti, a při zajištění jejich opakovatelnosti, protože měření probíhají při laboratorních podmínkách. Ty rovněž umožňují provádět různé simulace při specifických podmínkách.

Mezi další připravované nebo již poskytované služby laboratoře patří ověřování technické způsobilosti HW, ověřování předepsaných funkcí testovaných komponent OIS (tzv. funkční testy), testování komunikace na vybraných rozhraních a ověřování datového formátu (XML) na vybraných vazbách OIS. K tomuto účelu je laboratoř vybavena specifickými nástroji, které byly k tomuto účelu vyvinuty v rámci výše uvedeného VaV projektu.

Zařazena mezi exceletní laboratoře FD

Webové stránky laboratoře
fotka budovy konviktska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
110 00 Praha 1, Konviktská 20

Tel: 224 359 547

Kudy k nám
mapa + street view