info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Milan Sliacky, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K507 - Konviktská 20, Praha
K514c - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359957
+420-603842727
+420-224359631
E-mail:
sliacky@fd.cvut.cz
Funkce:
tajemník / katedra dopravní telematiky / FD
manažer projektů / katedra dopravní telematiky / FD
Člen:
Laboratoř navigačních a identifikačních systémů (E-IDENT)
Laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné osobní dopravě
Laboratoř telematiky chytrých měst

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

20SYSA - Systémová analýza (cvičící)
20TVHD - Telematika ve VHD (přednášející, cvičící)
20Y1OI - Odbavovací a informační systémy (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Technologie pro blízký vesmír
  16X1BS - bakalářský studijní program
Odbavovací a informační systémy ve veřejné hromadné dopravě
  20X1HD - bakalářský studijní program
  20X2HX - navazující magisterský studijní program