Ing. Milan Sliacky

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K507 - Konviktská 20, Praha
K514c - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359957
+420-224359631
E-mail:
sliacky@fd.cvut.cz
Funkce:
tajemník / Ústav dopravní telematiky / FD
manažer projektů / Ústav dopravní telematiky / FD
Člen:
Laboratoř navigačních a identifikačních systémů (E-IDENT)
Laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné osobní dopravě
Laboratoř telematiky chytrých měst
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, Dr. h. c.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Člen:
Laboratoř navigačních a identifikačních systémů (E-IDENT)
Laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné osobní dopravě
Laboratoř telematiky chytrých měst

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
20Y1OI - Odbavovací a informační systémy
Cvičení:
20SYSA - Systémová analýza

Vedoucí studentského projektu:

Technologie pro blízký vesmír
  16X1BS - bakalářský studijní program
Odbavovací a informační systémy
  20X1YD - bakalářský studijní program
  20X1YS - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Optimalizace metodik pro změnové procesy v odbavovacích systémech
Borka, JB - Sliacky, MS - Hrubeš, PH, - Urbaniec, KU
Zikova 1903/4, Praha 6, PSČ: 166 36: České vysoké učení technické v Praze. 2016, 50/2016.
Výzkumná zpráva v češtině
2.Posouzení technické dokumentace řešení EOC na bázi BČK v systému SID
Sliacky, M. - Jeřábek, M.
Praha: Středočeský kraj. 2016, 67/2016.
Výzkumná zpráva v češtině
3.Studie harmonizace elektronického odbavování cestujících v Královehradeckém a Pardubickém kraji včetně krajských měst: Etapa B – Návrh řešení varianty D
Sliacky, M. - Jeřábek, M., - Matějec, J.
Hradec Králové, Pardubice: Statutární město Hradec Králové a Statutární město Pardubice. 2016, 64/2016.
Výzkumná zpráva v češtině
4.Testování vzorku přenosné osobní pokladny dle technické specifikace
Sliacky, M. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P., - Kovaljov, M.
Praha: České dráhy, a.s.. 2016, 61/2016.
Výzkumná zpráva v češtině
5.Data Mining in Fare Collection Systems
Borka, J. - Sliacky, M., - Urbaniec, K.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE. 2016, s. 1-6. ISBN 9781509011162. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7501040/
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
6.Technické poradenství k přípravě studie proveditelnosti a projektové dokumentace inteligentního dopravního systému města Hradec Králové - Etapa 1 - Specifikace IDS
Sliacky, M. - Langr, M. - Růžička, J., - Faltus, V.
Hradec Králové: Statutární město Hradec Králové. 2016, 65/2016.
Výzkumná zpráva v češtině
7.Studie harmonizace elektronického odbavování cestujících v Královehradeckém a Pardubickém kraji včetně krajských měst: Etapa A – Komplexní analýza současného stavu Etapa B – Etapa návrhu řešení
Sliacky, M. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P., - Matějec, J.
Hradec Králové, Pardubice: Statutární město Hradec Králové a Statutární město Pardubice. 2016, 63/2016.
Výzkumná zpráva v češtině
8.Vybrané aspekty elektronického odbavení cestujících ve veřejné osobní dopravě
Sliacky, M.
České Budějovice: JIKORD, s.r.o.. 2015, 47/2015.
Výzkumná zpráva v češtině
9.Smart Cities Symposium Prague 2015
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Sliacky, M. org. - Jeřábek, M. org. - Krčál, J. org. - Poláček, I. org., - Horák, T. org.
[Pořádání konference]. 2015, Dostupné z: http://akce.fd.cvut.cz/en/scsp2015
Pořádání konference
10.Studie možnosti použití odbavovací techniky nového dodavatele ve stávajícím řešení elektronického odbavení cestujících ve společnosti Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o.
Sliacky, M. - Jeřábek, M.
Praha: Středočeský kraj. 2015, 59/2016.
Výzkumná zpráva v češtině
11.Process Analysis of Transport Ticketing and Information Systems for Czech Public Transport
Sliacky, M. - Jeřábek, M. - Borka, J., - Skuhra, R.
In: JEŘÁBEK, M. a KRČÁL, J., eds. Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, s. 30. ISBN 978-80-01-05742-1.
Abstrakt ve sborníku
12.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích VaV projektu TA02030435 za rok 2014
Svítek, M. - Sliacky, M. - Borka, J., - Jeřábek, M.
Konviktská 20: ČVUT FD. 2015, 44/2015.
Výzkumná zpráva v češtině
13.Simulátor centrálního prvku zařízení odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě (Terminal Management System)
Sliacky, M. - Svítek, M. - Borka, J. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P. - Mareš, J. - Orság, R. - Novotný, L. - Švédová, Z. - Pípa, M., - Ščerba, M.
[Funkční vzorek]. 2015, Dostupné z: http://ois.fd.cvut.cz/
Funkční vzorek
14.Poloprovoz certifikačního pracoviště OIS
Sliacky, M. - Svítek, M. - Borka, J. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P. - Nenka, P. - Mareš, J. - Orság, R. - Novotný, L. - Švédová, Z. - Pípa, M., - Ščerba, M.
2015
Poloprovoz
15.Metodika ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě
Svítek, M. - Borka, J. - Sliacky, M. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P. - Nenka, P. - Mareš, J. - Orság, R. - Novotný, L. - Švédová, Z. - Pípa, M., - Ščerba, M.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2015, Dostupné z: http://ois.fd.cvut.cz/
Uplatněná certifikovaná metodika
16.Oponentní posudek - Zavedení integrovaného dopravního systému v Jihočeském kraji
Janoš, V. - Sliacky, M. - Moos, P., - Kopecký, F.
České Budějovice: Jikord s.r.o., Okružní 517/10, České Budějovice. 2015
Výzkumná zpráva v češtině
17.Zkušební prostředí pro čipové technologie
Sliacky, M. - Svítek, M. - Borka, J. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P., - Nenka, P.
[Funkční vzorek]. 2015, Dostupné z: http://ois.fd.cvut.cz/
Funkční vzorek
18.Studie možností modernizace odbavovacích zařízení v regionálních autobusech IDS JMK
Sliacky, M. - Jeřábek, M.
Brno: KORDIS JMK, a.s.. 2015, 60/2016.
Výzkumná zpráva v češtině
19.Řešení MAP provozované PMDP
Sliacky, M. - Jeřábek, M.
Plzeň: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.. 2015, 54/2016.
Výzkumná zpráva v češtině
20.Bezkontaktní čipové karty - rozbor standardů a analýza poskytnutých dat
Sliacky, M. - Jeřábek, M.
Praha: Operátor OPENCARD, a.s.. 2015, 58/2016.
Výzkumná zpráva v češtině
21.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích VaV projektu TA02030435 za rok 2015
Svítek, M. - Borka, J. - Sliacky, M. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M., - Horažďovský, P.
Praha: TAČR. 2015, 57/2016.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
22.Zkušební stolice (HW a SW) pro simulaci vozidlového zařízení prostředků veřejné osobní dopravy
Sliacky, M. - Svítek, M. - Borka, J. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P. - Orság, R. - Novotný, L. - Švédová, Z. - Pípa, M., - Ščerba, M.
[Funkční vzorek]. 2015, Dostupné z: http://ois.fd.cvut.cz/
Funkční vzorek
23.Veřejná doprava v České republice
Tichý, J. - Baroch, V. - Faifrová, V. - Říha, Z., - Sliacky, M.
1. vyd. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích. 2015, ISBN 978-80-260-8734-2. Dostupné z: http://www.ioda.cz
Jiná kniha česky
24.Process Analysis of Transport Ticketing and Information Systems for Czech public transport
Sliacky, M. - Jeřábek, M. - Borka, J., - Skuhra, R.
In: JEŘÁBEK, M., ed. 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. New York: IEEE Press. 2015, ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
25.Posouzení nabídkové ceny společnosti ČSAD Slaný a.s. - oblast západ
Tichý, J. - Sliacky, M.
U Jezu 642/2a, Liberec, PSČ 461 80: Liberecký kraj, odbor dopravy; IČ: 70891508. 2014, 38/2014.
Výzkumná zpráva v češtině
26.Posouzení nabídkové ceny společnosti BuSline, a.s. - oblast východ
Tichý, J. - Sliacky, M.
U Jezu 642/2a, Liberec, PSČ 461 80: Liberecký kraj, odbor dopravy; IČ: 70891508. 2014, 37/2014.
Výzkumná zpráva v češtině
27.Posouzení nabídkové ceny společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. - oblast východ
Tichý, J. - Sliacky, M.
U Jezu 642/2a, Liberec, PSČ 461 80: Liberecký kraj, odbor dopravy; IČ: 70891508. 2014, 40/2014.
Výzkumná zpráva v češtině
28.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích VaV projektu TA02030435 za rok 2013
Sliacky, M. - Borka, J.
Konviktská 20: ČVUT FD. 2014, 22/2014.
Výzkumná zpráva v češtině
29.Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě - Liberecký kraj
Tichý, J. - Sliacky, M. - Říha, Z., - Němec, M.
U Jezu 642/2a, Liberec, PSČ 461 80: Liberecký kraj, odbor dopravy; IČ: 70891508. 2014, LSS432/14.
Výzkumná zpráva v češtině
30.Posouzení nabídkové ceny společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. - oblast sever
Tichý, J. - Sliacky, M.
U Jezu 642/2a, Liberec, PSČ 461 80: Liberecký kraj, odbor dopravy; IČ: 70891508. 2014, 39/2014.
Výzkumná zpráva v češtině
31.Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě
Borka, J. - Sliacky, M. - Srp, R., - Matějec, J.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2013, 36(36), s. 1-15. ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
32.Proceedings of the 11th European Transport Congress
Jeřábek, M. ed. - Sliacky, M. ed.
11th European Transport Congress. Prague, 19.09.2013 - 20.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, ISBN 978-80-01-05321-8.
Sborník
33.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích VaV projektu TA02030435 za rok 2012
Sliacky, M. - Borka, J.
Konviktská 20: ČVUT FD. 2013, 34/2014.
Výzkumná zpráva v češtině

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.