Ing. Martin Langr, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K514a - Konviktská 20, Praha
K307 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359979
+420-224359539
E-mail:
vyuka@fd.cvut.cz
langrmar@fd.cvut.cz
Funkce:
proděkan pro pedagogickou činnost / FD
zástupce vedoucího / ústav dopravní telematiky / FD
člen kolégia / FD
člen grémia / FD
Člen:
Laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné osobní dopravě
Laboratoř řízení a modelování dopravy
Laboratoř telematiky chytrých měst

Vedoucí studentského projektu:

Řízení a modelování silniční dopravy
  20X1PD - bakalářský studijní program
  20X1PS - bakalářský studijní program
  20X2PS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Bloková výuka v oboru Inteligentní dopravní systémy na FD ČVUT
Růžička, J. - Langr, M.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
2.Laboratoř řízení a modelovaní dopravy
Tichý, T. - Růžička, J., - Langr, M.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
3.Smart parking in the Smart city application
Šilar, J. - Bělinová, Z. - Langr, M. - Růžička, J., - Hlubučková, K.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
4.Methods of traffic surveys in cities for comparison of traffic control systems – a case study
Růžička, J. - Bělinová, Z. - Langr, M., - Šilar, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
5.Road Resurfacing Using Industry 4.0 Principles
Obr, V. - Přikryl, M. - Pokorný, P. - Hrubeš, P. - Langr, M. - Žák, J. - Šroubek, F., - Šorel, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
6.Implementation of Traffic Service Quality Measures in Czechia
Bureš, P. - Langr, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
7.Dopravní průzkumy realizované v Uherském Hradišti v rámci pilotního projektu testování vyvinutého systému adaptivního řízení.
Hlubučková, K. - Langr, M. - Růžička, J. - Bekárková, M. - Bil, M. - Hluska, P. - Ulanovský, A. - Smrž, V., - Vyoral, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2018)
8.Pasportizace světelně signalizačních zařízení v pražské metropolitní oblasti
Langr, M. - Růžička, J. - Horažďovský, P., - Hajčiarová, E.
Výzkumná zpráva v češtině (2018)
9.Vyhodnocení obrátkovosti, obsazenosti a respektovanosti parkování v Uherském Hradišti – I etapa
Růžička, J. - Navrátilová, K. - Langr, M., - Bekárková, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2018)
10.Dynamická obsluha území veřejnou hromadnou dopravou
Horažďovský, P. - Langr, M. - Heindl, M., - Svítek, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2018)
11.Technické poradenství k přípravě studie proveditelnosti a projektové dokumentace inteligentního dopravního systému města Hradec Králové - Etapa 4
Faltus, V. - Langr, M. - Přibyl, P. - Růžička, J. - Sliacky, M. - Svoboda, L., - Votruba, Z.
Technická zpráva (2018)
12.Dynamické jízdné v systémech veřejné hromadné dopravy
Horažďovský, P. - Langr, M. - Svítek, M., - Heindl, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
13.Návrh systému parkování ve vybraných lokalitách v Kolíně
Langr, M. - Růžička, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
14.Analýza vybraných dopravních systémů
Horažďovský, P. - Heindl, M. - Langr, M. - Svítek, M., - Heindl, D.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
15.International Conference on INDUSTRY 4.0 using Quality Function Deployment
Machan, J. org. - Bouchner, P. org. - Tobiška, J. org. - Chudjakova, I. org. - Prokopová, I org. - Hohn, T. org. - Langr, M. org., - Bečvařík, J. org.
Pořádání konference (2016)
16.Technické poradenství k přípravě studie proveditelnosti a projektové dokumentace inteligentního dopravního systému města Hradec Králové - Etapa 1 - Specifikace IDS
Sliacky, M. - Langr, M. - Růžička, J., - Faltus, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
17.Analýza parkování v ČR
Kekula, F. - Langr, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
18.Technické poradenství k přípravě studie proveditelnosti a projektové dokumentace inteligentního dopravního systému města Hradec Králové - Etapa 2
Faltus, V. - Koukol, M. - Sliacky, M. - Růžička, J., - Langr, M.
Technická zpráva (2016)
19.Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Vyčichl, J. ed. - Drábek, M. ed. - Mík, J. ed. - Kraus, J. ed., - Langr, M. ed.
Sborník (2016)
20.Fúze heterogenních dopravních dat pro odhadování směrových vztahů
Langr, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
21.Fúze heterogenních dopravních dat pro odhadování směrových vztahů
Langr, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
22.Analýza možností automatického parkování vozidel z produkce ŠA v prostředí ČR
Langr, M. - Brož, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
23.Fúze heterogenních dopravních dat pro odhadování směrových vazeb
Langr, M.
Doktorská práce (Ph.D.) (2015)
24.Pasportizace SSZ v Pražské metropolitní oblasti
Hrubeš, P. - Langr, M. - Boyarkin, I. - Davidík, V. - Pacík, R., - Růžička, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
25.UNIR intersection controller simulator
Přikryl, J. - Tichý, T., - Langr, M.
Software splňující podmínky RIV (2013)
26.Technologies of Road Traffic Surveys
Langr, M. - Hrubeš, P.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
27.Architektura sledovacího systému - metodika určení způsobu umístění prvků sledovacího systému pro vyhodnocení povahy chování řidiče
Bouchner, P. - Novotný, S. - Langr, M., - Svoboda, P.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
28.Posouzení kvality lokalizace vozidel přepravujících nebezpečné náklady
Hrubeš, P. - Langr, M., - Urbaniec, K.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
29.Logistické vizuální simulace četnosti dopravy v depu Plzeň
Hrubeš, P. - Langr, M., - Spěváček, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
30.Nová dopravní základna v Plzni - technické due diligince
Hrubeš, P. - Langr, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
31.Možnosti zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v ČR (především v Praze)
Hrubeš, P. - Langr, M. - Hnyk, P. - Pacík, R. - Pravda, J. - Růžička, J., - Urbaniec, K.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
32.Studie aplikací komunikace mezi vozidly a mezi vozidlem a infrastrukturou
Svítek, M. - Zelinka, T. - Lokaj, Z. - Bělinová, Z. - Faltus, V. - Šrotýř, M. - Langr, M., - Derbek, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
33.Návrh aliancí dopravních detektorů a jejich testování
Langr, M. - Hrubeš, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2013)
34.Využití videodetekce pro provádění dopravních průzkumů
Langr, M. - Kučera, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
35.Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání SPZ/RZ
Langr, M. - Hrubeš, P. - Kučera, T., - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
36.Studie parkovacích systémů a jejich technologií
Hrubeš, P. - Langr, M. - Hnyk, P., - Urbaniec, K.
Technická zpráva (2012)
37.Zajímavé projekty EOC v Evropě
Langr, M.
Nepublikovaná přednáška (2012)
38.Moderní technologie dopravních průzkumů
Langr, M.
Doktorandské minimum (2012)
39.Counter
Kovaljov, M. - Langr, M.
Software splňující podmínky RIV (2011)
40.Directional Traffic Surveys Using Licence Plate Recognising Software as a Source for Traffic Simulation
Langr, M. - Kučera, T., - Hrubeš, P.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2011)
41.Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání SPZ/RZ
Langr, M. - Kučera, T. - Hrubeš, P., - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2011)
42.Zajímavé projekty EOC v Evropě
Langr, M.
Nepublikovaná přednáška (2011)
43.Posouzení hustoty dopravy v oblasti ulice Borská v Plzni
Hrubeš, P. - Langr, M., - Spěváček, M.
Technická zpráva (2011)
44.Moderní nástroj pro realizaci směrových dopravních průzkumů
Langr, M. - Kučera, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
45.Zmapování služeb a dat v oblasti FCD (Floating Car Data) pro využití v rámci informačních systémů ŘSD
Hrubeš, P. - Langr, M. - Derbek, P. - Saiko, D., - Volný, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2010)
46.Používání elektronických jednotlivých jízdních dokladů
Langr, M. - Matějec, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2010)
47.Studie technologií v oblasti odbavení cestujících
Langr, M. - Hrubeš, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2010)
48.Elektronizace jednotlivých jízdních dokladů
Langr, M.
Nepublikovaná přednáška (2010)
49.Inteligentní automobil hlídá bezpečnost řidičů
Bureš, P. - Langr, M.
Článek (2010)
50.Technologické možnosti elektronizace jednorázových jízdních dokladů
Langr, M. - Matějec, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
51.Dopravní spojení čtvrtí Skalka, Nový Svět a Kramolna s ulicí Pražská v Náchodě
Langr, M.
Diplomová práce (2008)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Pokročilé RGB LED zobrazovací systémy pro dopravní aplikace
Langr, M.
2017 - 2019
TH02010771
2.Integrovaný systém sledování kvality poskytovaných dopravních informací
Langr, M.
2018 - 2018
TH03010503
3.Fúze heterogenních dopravních dat pro odhadování směrových vztahů
Langr, M.
2015 - 2015
SGS15/106/OHK2/1T/16
4.Návrh aliancí dopravních detektorů a jejich testování
Langr, M.
2013 - 2013
SGS13/089/OHK2/1T/16
5.Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání SPZ/RZ jako zdroj dat pro dopravní modelování
Langr, M.
2010 - 2011
SGS10/220/OHK2/2T/16