Ing. Martin Langr, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K514a - Konviktská 20, Praha
K307 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359979
+420-224359539
E-mail:
vyuka@fd.cvut.cz
langrmar@fd.cvut.cz
Funkce:
vedoucí / ústav dopravní telematiky / FD
proděkan pro pedagogickou činnost / FD
člen kolégia / FD
člen grémia / FD
Člen:
Laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné osobní dopravě
Laboratoř řízení a modelování dopravy
Laboratoř telematiky chytrých měst

Vedoucí studentského projektu:

Řízení a modelování silniční dopravy
  20X1PD - bakalářský studijní program
  20X1PS - bakalářský studijní program
  20X2PS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Methods of traffic surveys in cities for comparison of traffic control systems – a case study
Růžička, J. - Bělinová, Z. - Langr, M., - Šilar, J.
In: RŮŽIČKA, J., ed. 2018 Smart City Symposium Prague. 2018 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 24.05.2018 - 25.05.2018. New York: IEEE Press. 2018, ISBN 978-1-5386-5017-2. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/8402666/
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
2.Smart parking in the Smart city application
Šilar, J. - Bělinová, Z. - Langr, M. - Růžička, J., - Hlubučková, K.
In: RŮŽIČKA, J., ed. 2018 Smart City Symposium Prague. 2018 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 24.05.2018 - 25.05.2018. New York: IEEE Press. 2018, ISBN 978-1-5386-5017-2. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/8402667/
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
3.Dopravní průzkumy realizované v Uherském Hradišti v rámci pilotního projektu testování vyvinutého systému adaptivního řízení.
Hlubučková, K. - Langr, M. - Růžička, J. - Bekárková, M. - Bil, M. - Hluska, P. - Ulanovský, A. - Smrž, V., - Vyoral, J.
2018, 91/2018.
Výzkumná zpráva v češtině
4.Pasportizace světelně signalizačních zařízení v pražské metropolitní oblasti
Langr, M. - Růžička, J. - Horažďovský, P., - Hajčiarová, E.
2018, 90.
Výzkumná zpráva v češtině
5.Dynamická obsluha území veřejnou hromadnou dopravou
Horažďovský, P. - Langr, M. - Heindl, M., - Svítek, M.
2018, 2018/88.
Výzkumná zpráva v češtině
6.Dynamické jízdné v systémech veřejné hromadné dopravy
Horažďovský, P. - Langr, M. - Svítek, M., - Heindl, M.
2017, 69/2017.
Výzkumná zpráva v češtině
7.Analýza vybraných dopravních systémů
Horažďovský, P. - Heindl, M. - Langr, M. - Svítek, M., - Heindl, D.
2017, 70/2017.
Výzkumná zpráva v češtině
8.Návrh systému parkování ve vybraných lokalitách v Kolíně
Langr, M. - Růžička, J.
Kolín: Město Kolín. 2017, 71/2017.
Výzkumná zpráva v češtině
9.International Conference on INDUSTRY 4.0 using Quality Function Deployment
Machan, J. org. - Bouchner, P. org. - Tobiška, J. org. - Chudjakova, I. org. - Prokopová, I org. - Hohn, T. org. - Langr, M. org., - Bečvařík, J. org.
[Pořádání konference]. 2016, Dostupné z: http://www.qfd2016.fd.cvut.cz/
Pořádání konference
10.Technické poradenství k přípravě studie proveditelnosti a projektové dokumentace inteligentního dopravního systému města Hradec Králové - Etapa 1 - Specifikace IDS
Sliacky, M. - Langr, M. - Růžička, J., - Faltus, V.
Hradec Králové: Statutární město Hradec Králové. 2016, 65/2016.
Výzkumná zpráva v češtině
11.Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Vyčichl, J. ed. - Drábek, M. ed. - Mík, J. ed. - Kraus, J. ed., - Langr, M. ed.
Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, ISBN 978-80-01-06016-2.
Sborník
12.Fúze heterogenních dopravních dat pro odhadování směrových vazeb
Langr, M.
2015. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Doktorská práce (Ph.D.)
13.Fúze heterogenních dopravních dat pro odhadování směrových vztahů
Langr, M.
Praha: ČVUT FD. 2015, 51/2016.
Výzkumná zpráva v češtině
14.Fúze heterogenních dopravních dat pro odhadování směrových vztahů
Langr, M.
In: JACURA, M., et al., eds. YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Young Engineers Transportation Conference 2015. Praha, 30.09.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, ISBN 978-80-01-05791-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
15.Analýza možností automatického parkování vozidel z produkce ŠA v prostředí ČR
Langr, M. - Brož, J.
Mladá Boleslav: Škoda Auto a.s.. 2015, 562016.
Výzkumná zpráva v češtině
16.Pasportizace SSZ v Pražské metropolitní oblasti
Hrubeš, P. - Langr, M. - Boyarkin, I. - Davidík, V. - Pacík, R., - Růžička, J.
Praha: ROPID. 2014, 36/2014.
Výzkumná zpráva v češtině
17.Logistické vizuální simulace četnosti dopravy v depu Plzeň
Hrubeš, P. - Langr, M., - Spěváček, M.
Plzeň: Škoda Transportation a.s.. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
18.Nová dopravní základna v Plzni - technické due diligince
Hrubeš, P. - Langr, M.
Plzeň: MHD Servis Plzeň. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
19.Studie aplikací komunikace mezi vozidly a mezi vozidlem a infrastrukturou
Svítek, M. - Zelinka, T. - Lokaj, Z. - Bělinová, Z. - Faltus, V. - Šrotýř, M. - Langr, M., - Derbek, P.
ŠKODA AUTO a.s.. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
20.Možnosti zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v ČR (především v Praze)
Hrubeš, P. - Langr, M. - Hnyk, P. - Pacík, R. - Pravda, J. - Růžička, J., - Urbaniec, K.
Praha: ÚAMK a.s.. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
21.Technologies of Road Traffic Surveys
Langr, M. - Hrubeš, P.
In: JEŘÁBEK, M. a VOTRUBA, Z., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 341-346. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
22.UNIR intersection controller simulator
Přikryl, J. - Tichý, T., - Langr, M.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2013, Dostupné z: http://unir.eltodo.cz/
Software splňující podmínky RIV
23.Architektura sledovacího systému - metodika určení způsobu umístění prvků sledovacího systému pro vyhodnocení povahy chování řidiče
Bouchner, P. - Novotný, S. - Langr, M., - Svoboda, P.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2013, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Uplatněná certifikovaná metodika
24.Posouzení kvality lokalizace vozidel přepravujících nebezpečné náklady
Hrubeš, P. - Langr, M., - Urbaniec, K.
Telematix s.r.o.. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
25.Návrh aliancí dopravních detektorů a jejich testování
Langr, M. - Hrubeš, P.
Praha: ČVUT FD. 2013, 18/2014.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
26.Moderní technologie dopravních průzkumů
Langr, M.
2012. Doktorandské minimum. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky.
Doktorandské minimum
27.Zajímavé projekty EOC v Evropě
Langr, M.
21.05.2012.
Nepublikovaná přednáška
28.Studie parkovacích systémů a jejich technologií
Hrubeš, P. - Langr, M. - Hnyk, P., - Urbaniec, K.
Praha: Green Center s.r.o.. 2012
Technická zpráva
29.Využití videodetekce pro provádění dopravních průzkumů
Langr, M. - Kučera, T.
Dopravní inženýrství. 2012, 2012(2), s. 26-28. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
30.Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání SPZ/RZ
Langr, M. - Hrubeš, P. - Kučera, T., - Kocourek, J.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2012, LSS 416/12.
Výzkumná zpráva v češtině
31.Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání SPZ/RZ
Langr, M. - Kučera, T. - Hrubeš, P., - Kocourek, J.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2011, LSS 375/11.
Výzkumná zpráva v češtině
32.Directional Traffic Surveys Using Licence Plate Recognising Software as a Source for Traffic Simulation
Langr, M. - Kučera, T., - Hrubeš, P.
In: Workshop 2011. Workshop 2011. Praha, 01.02.2011 - 04.02.2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2011
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
33.Posouzení hustoty dopravy v oblasti ulice Borská v Plzni
Hrubeš, P. - Langr, M., - Spěváček, M.
Plzeň: Škoda Transportation a.s.. 2011
Technická zpráva
34.Zajímavé projekty EOC v Evropě
Langr, M.
03.11.2011.
Nepublikovaná přednáška
35.Counter
Kovaljov, M. - Langr, M.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2011
Software splňující podmínky RIV
36.Elektronizace jednotlivých jízdních dokladů
Langr, M.
09.03.2010.
Nepublikovaná přednáška
37.Používání elektronických jednotlivých jízdních dokladů
Langr, M. - Matějec, J.
Praha: Ropid. 2010, 2.
Výzkumná zpráva v češtině
38.Moderní nástroj pro realizaci směrových dopravních průzkumů
Langr, M. - Kučera, T.
Dopravní inženýrství. 2010, 0(2), s. 30-32. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
39.Inteligentní automobil hlídá bezpečnost řidičů
Bureš, P. - Langr, M.
TecniCall. 2010, 0(0), s. 28-30.
Článek
40.Zmapování služeb a dat v oblasti FCD (Floating Car Data) pro využití v rámci informačních systémů ŘSD
Hrubeš, P. - Langr, M. - Derbek, P. - Saiko, D., - Volný, M.
Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2010, LSS 384/10.
Výzkumná zpráva v češtině
41.Studie technologií v oblasti odbavení cestujících
Langr, M. - Hrubeš, P.
Praha: ČD Telematika. 2010
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
42.Technologické možnosti elektronizace jednorázových jízdních dokladů
Langr, M. - Matějec, J.
Praha: ROPID. 2009, 1.
Výzkumná zpráva v češtině
43.Dopravní spojení čtvrtí Skalka, Nový Svět a Kramolna s ulicí Pražská v Náchodě
Langr, M.
2008. Diplomová práce. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů.
Diplomová práce

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Pokročilé RGB LED zobrazovací systémy pro dopravní aplikace
Langr, M.
2017 - 2019
TH02010771
2.Integrovaný systém sledování kvality poskytovaných dopravních informací
Langr, M.
2018 - 2018
TH03010503
3.Fúze heterogenních dopravních dat pro odhadování směrových vztahů
Langr, M.
2015 - 2015
SGS15/106/OHK2/1T/16
4.Návrh aliancí dopravních detektorů a jejich testování
Langr, M.
2013 - 2013
SGS13/089/OHK2/1T/16
5.Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání SPZ/RZ jako zdroj dat pro dopravní modelování
Langr, M.
2010 - 2011
SGS10/220/OHK2/2T/16