info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Martin Langr, Ph.D.

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

20TVHD - Telematika ve VHD
20TVHD-E - Telematics in Public Transport

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

20APLT - Aplikovaná telematika (přednášející, cvičící)
20BITS - Bezpečnost a spolehlivost ITS systémů (přednášející, cvičící)
20RISI - Řízení silniční dopravy (přednášející, cvičící)
20TSJ - Telematické systémy a jejich návrh (přednášející, cvičící)
20TVHD - Telematika ve VHD (přednášející, cvičící)
20UITS - Úvod do inteligentních dopravních systémů (přednášející, cvičící)
620SYSA - Systémová analýza (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Odbavovací a informační systémy ve veřejné hromadné dopravě
  20X1HD - bakalářský studijní program
  20X2HX - navazující magisterský studijní program
Řízení a modelování silniční dopravy
  20X1PD - bakalářský studijní program
  20X1PS - bakalářský studijní program
  20X2PS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S