info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Martin Langr, Ph.D.

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

20TVHD - Telematika ve VHD
20TVHD-E - Telematics in Public Transport

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

20APLT - Aplikovaná telematika (přednášející, cvičící)
20BITS - Bezpečnost a spolehlivost ITS systémů (přednášející, cvičící)
20RISI - Řízení silniční dopravy (přednášející, cvičící)
20TSJ - Telematické systémy a jejich návrh (přednášející, cvičící)
20TVHD - Telematika ve VHD (přednášející, cvičící)
20UITS - Úvod do inteligentních dopravních systémů (přednášející, cvičící)
620SYSA - Systémová analýza (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Odbavovací a informační systémy ve veřejné hromadné dopravě
  20X1HD - bakalářský studijní program
Řízení a modelování silniční dopravy
  20X1PS - bakalářský studijní program
  20X2PS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.ZÁJMOVÝ KURZ SPECIALIZACE INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY PRO STŘEDOŠKOLÁKY
řešitel: Růžička, J.
spoluřešitelé: Hajčiarová, E. - Horažďovský, P. - Langr, M. - Navrátilová, K. - Purkrábková, Z.
-
Vnitřní soutěž PPSR
2.Rozhodovací modely pro popis dynamické obsluhy území veřejnou hromadnou dopravou
řešitel: Horažďovský, P.
spoluřešitelé: Hlubučková, K. - Langr, M. - Matoušek, J. - Svítek, M.
2018 - 2018
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS18/094/OHK2/1T/16
3.Integrovaný systém sledování kvality poskytovaných dopravních informací
řešitel: Langr, M.
2018 - 2019
EPSILON: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
4.Predikce dopravních excesů využívající neuronové sítě
řešitel: Bělinová, Z.
spoluřešitelé: Derbek, P. - Langr, M. - Růžička, J.
2018 - 2019
Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA
5.Dynamická obsluha území veřejnou hromadnou dopravou na základě požadavků cestujících
řešitel: Horažďovský, P.
spoluřešitelé: Heindl, M. - Langr, M. - Svítek, M.
2017 - 2017
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS17/107/OHK2/1T/16
6.Pokročilé RGB LED zobrazovací systémy pro dopravní aplikace
řešitel: Langr, M.
2017 - 2020
EPSILON: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
7.Young Transportation Engineers Conference
řešitel: Nouzovský, L.
spoluřešitelé: Drábek, M. - Jacura, M. - Langr, M. - Mík, J. - Vyčichl, J.
2016 - 2016
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 49/16/F6
8.Dynamické jízdné v systémech veřejné hromadné dopravy
řešitel: Horažďovský, P.
spoluřešitelé: Heindl, M. - Langr, M. - Svítek, M.
2016 - 2016
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS16/108/OHK2/1T/16
9.Fúze heterogenních dopravních dat pro odhadování směrových vztahů
řešitel: Langr, M.
spoluřešitel: Hrubeš, P.
2015 - 2015
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS15/106/OHK2/1T/16
10.Návrh aliancí dopravních detektorů a jejich testování
řešitel: Langr, M.
spoluřešitel: Hrubeš, P.
2013 - 2013
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS13/089/OHK2/1T/16
11.Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání SPZ/RZ jako zdroj dat pro dopravní modelování
řešitel: Langr, M.
spoluřešitelé: Hrubeš, P. - Kocourek, J. - Kučera, T.
2010 - 2011
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS10/220/OHK2/2T/16