info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Michal Kovaljov

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K514a - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359979
E-mail:
kovalmic@fd.cvut.cz
Funkce:
tajemník / katedra dopravní telematiky / FD
Člen:
Laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné osobní dopravě

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S