Michal Kovaljov

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K514a - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359979
E-mail:
kovalmic@fd.cvut.cz
Funkce:
tajemník / ústav dopravní telematiky / FD
Člen:
Laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné osobní dopravě

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.DYNAMICS OF SINUSOIDAL ALPHA WAVES ASYMMETRY IN BRAIN ELECTRICAL FIELD
Faber, J. - Novák, M. - Kovaljov, M. - Bouchner, P., - Chalupová, R.
Neural Network World. 2019, 29(6), 427-445. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2019)
2.Cognitive functions of biological and artificial neuronal network
Faber, J. - Sadil, J., - Kovaljov, M.
Praha: Ioannes Marcus Marci, 2017. ISBN 978-80-270-1554-2.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2017)
3.Testování vzorku přenosné osobní pokladny dle technické specifikace
Sliacky, M. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P., - Kovaljov, M.
[Research Report] České dráhy, a.s., 2016. Report no. 61/2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
4.Metodika interpretace DI v systému RDS-TMC
Bureš, P. - Vlčinský, J. - Kovaljov, M., - Bělinová, Z.
[Technical Report] 2013. Report no. FTS DTT 27/2014.
Technická zpráva (2013)
5.Counter
Kovaljov, M. - Langr, M.
[Software] 2011.
Software splňující podmínky RIV (2011)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.