Správa a údržba pozemních komunikací

Kód předmětu:
12Y1SU
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Martin Höfler
doc. Ing. Otakar Vacín, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Klíčová slova:
správa pozemních komunikací, investor, správce, provádění údržby a oprav na pozemních komunikacích, zimní údržba, zpoplatnění komunikací
Anotace:
Seznámení se s vlastnictvím jednotlivých komunikací v ČR a správou na pozemních komunikacích na státní a krajské úrovni. Je předkládána problematika rozvoje páteřní sítě, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé strategie Ministerstva dopravy. Údržba pozemních komunikací zimní a letní, její požadavky, specifika, možnosti a způsoby oprav jsou diskutovány během vyučování stejně tak jako investorská činnost v oblasti pozemních komunikací.
Cíle:
Cílem předmětu je přiblížit studentům legislativní rovinu silničního hospodářství v ČR, a to jak v oblasti investic (příprava novostaveb), tak i v provozování a údržbě. Přiblížení obsahu a požadavků zákona 13/1997 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek, přiblížení územního plánování, územního a stavebního řízení, vyvlastnění.