doc. Ing. Otakar Vacín, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-424 - Horská 3, Praha
E-mail:
vacinota@fd.cvut.cz
Funkce:
vedoucí / Ústav dopravních systémů / FD
člen grémia děkana / FD
Člen:
Laboratoř bezpečnosti dopravních systémů
Mobilní měřící laboratoř

Vedoucí studentského projektu:

Bezpečnost dopravy a projekční návrhy úprav ke snížení nehodovosti
  12X1BN - bakalářský studijní program
  12X2BN - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Modeling of tensile creep and recovery of polymer modified asphalt binders at low temperatures
Hampl, R. - Vacín, O. - Jasso, M. - Šťastna, J., - Zanzotto, L.
Applied Rheology. 2015, 2015(25), Dostupné z: http://www.ar.ethz.ch/cgi-bin/AR/view?DOI=10.3933/ApplRheol-25-34675
Článek
2.Rheology of conventional asphalt modified with SBS, Elvaloy and polyphosphoric acid
Jasso, M. - Hampl, R. - Vacín, O. - Bakos, D. - Šťastna, J., - Zanzotto, L.
Fuel Processing Technology. 2015, 2015(140), s. 172-179. ISSN 0378-3820. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1016/j.fuproc2019.09.002
Článek
3.Asphalt Binder Modification Technologies and Its Influence on Mixture Durability with Regard to Fatigue Resistance
Žák, J. - Suda, J. - Mondschein, P. - Vacín, O., - Stoklásek, S.
In: Proceedings of the 3rd Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering. 3rd Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering. Singapur, 13.04.2015 - 14.04.2015. Singapore: Global Science & Technology Forum (GSTF). 2015, s. 203-210. ISSN 2301-394X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
4.Analýza rizik variantních řešení zvýšení kvality dopravy na dálnici D1
Přibyl, P. - Lehovec, F. - Říha, J. - Vacín, O. - Mondschein, P. - Höfler, M., - Halama, F.
Čerčanská 12 Praha 4: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2013, 11/13.
Výzkumná zpráva v češtině
5.Zkouška pojíždění kolem a numerická simulace výsledků
Žák, J. - Vacín, O. - Zanzotto, L., - Stastna, J.
Silniční obzor. 2011, 72(2), s. 31-36. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
6.Zkušební zařízení k měření smykových vlastností mezi dvěma materiály
Žák, J. - Vacín, O.
ČVUT. 22626. 29.08.2011.
Tuzemský užitný vzor
7.Comparison of stiffness moduli using 2-point and 4-point bending tests
Souček, V. - Vacín, O. - Hýzl, P., - Varaus, M.
In: LAKUŠIĆ, S., ed. Road and Rail Infrastructure. First International Conference on Road and Rail Infrastructure. Opatija, 17.05.2010 - 18.05.2010. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering. 2010, s. 283-289. ISBN 978-953-6272-38-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
8.STANOVENÍ MODULU TUHOSTI ASFALTOVÝCH SMĚSÍ A JEHO ODCHYLKY
Souček, V. - Vacín, O.
In: VÉBR, L. a PÁNEK, P., eds. Pozemní komunikace 2010. Pozemní komunikace 2010. Praha, 17.06.2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2010, s. 100-108. ISBN 978-80-01-04582-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
9.Vliv teploty na zkoušku pojíždění kolem
Žák, J. - Vacín, O.
Silniční obzor. 2009, 70(6), s. 135-138. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
10.Optimalization of different asphalt binders
Vacín, O. - Souček, V., - Qasem, H.
2009
Poloprovoz
11.Vývoj specifikace pro zkoušení litých asfaltů
Ryneš, O. - Vacín, O., - Varaus, M.
Silnice železnice. 2009, 4(1), s. 21-22. ISSN 1801-822X. Dostupné z: http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek/vyvoj-specifikace-pro-zkouseni-litych-asfaltu/
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
12.Polymer modified bitumen design of the selected Highway project
Vacín, O. - Márová, E. - Ryneš, O. - Kubinčanová, L., - Šmíd, J.
2009
Ověřená technologie
13.New Characterization of Asphalt Binders
Vacín, O.
2008. Habilitační přednáška. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. ISBN 978-80-01-04071-3.
Habilitační přednáška
14.Ložná vrstva ACL pro asfaltový koberec drenážní PA
Vacín, O.
2008
Ověřená technologie
15.Výrobně optimalizované modifikovaného asfaltového pojiva SILTECH
Luxemburk, F. - Mondschein, P. - Valentin, J., - Vacín, O.
2008
Ověřená technologie
16.Design Optimization of Foamed Asphalt - Czech Experience
Valentin, J. - Mondschein, P. - Vacín, O., - Neuvirt, V.
In: LOIZOS, A., AL-QADI, I., a SCARPAS, T., eds. Advanced Characterization of Pavement and Soil Engineering Materials. Advanced Characterisation of Pavement and Soil Engineering Materials. Athens, 20.06.2007 - 22.06.2007. London: Tailor & Francis Group. 2007, s. 843-851. ISBN 978-0-415-44880-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
17.Metakaolin - white clay aggregate for higher durability of concrete
Jandeková, D. - Kolář, K. - Konvalinka, P., - Vacín, O.
In: PAVLÍK, Z. a PAVLÍKOVÁ, M., eds. Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. 1ST CONFERENCE ON EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL METHODS FOR DIRECTED DESIGN AND ASSESSMENT OF FUNCTIONAL PROPERTIES OF BUILDING MATERIALS. Praha, 20.12.2007. Praha: ČVUT v Praze, FSv. 2007, s. 33-36. ISBN 978-80-01-03929-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
18.Design Optimization of Foamed Asphalt - Czech Experience
Mondschein, P. - Vacín, O. - Valentin, J., - Neuvirt, V.
In: AL-QADI, I., SCARPAS, T., a LOIZOS, A., eds. Advanced Characterisation of Pavement and Soil Engineering Materials. Advanced Characterisation of Pavement and Soil Engineering Materials. Athens, 20.06.2007 - 22.06.2007. London: Tailor & Francis Group. 2007, s. 843-851. ISBN 978-0-415-44882-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
19.The Influence of Accelerated Curing on Cold In-Place Recycling
Vacín, O. - Fiedler, J. - Komínek, Z. - Carter, A. - Barberi, A., - Perraton, D.
In: GOODMAN, S., DUNN, L., a THOMPSON, E., eds. The Influence of Accelerated Curing on Cold In-Place Recycling. 52nd- Canadian Technical Asphalt Association Conference. Niagara Falls, 18.11.2007 - 21.11.2007. Laval: Polyscience Publications Inc.. 2007, s. 215-235. ISBN 0-921317-61-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
20.Vliv topného média v obalovně na vybrané vlastnosti asfaltové směsi
Valentin, J. - Vacín, O., - Mondschein, P.
In: VÍZNER, F., ed. Proceedings of the Fourth International Scientic Conference "Challenges in Transport and Communication". Proceedings of the Fourth International Scientic Conference "Challenges in Transport and Communication". Pardubice, 14.09.2006 - 15.09.2006. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2006, s. 879-883. ISBN 80-7194-880-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
21.Asphalt Hot Mix Shear Test - Canadian Experience
Vacín, O. - Valentin, J.
In: The 10th East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering & Construction - Materials, Experimentation, Maintenance and Rehabilitation. The Tenth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction. Bangkok, 03.08.2006 - 05.08.2006. Bangkok: Asian Institute of Technology. 2006, s. 335-340. ISBN 974-8257-18-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
22.Dynamické vlastnosti asfaltových pojiv
Vacín, O.
In: Asfaltové vozovky 2005. Konference Asfaltové vozovky 2005. České Budějovice, 29.11.2005 - 30.11.2005. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic. 2005, s. 76-80. ISBN 80-903279-1-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
23.Metodika měření a základní reologické funkce asfaltů a asfaltových směsí
Vacín, O.
In: Asfaltové vozovky 2005. Konference Asfaltové vozovky 2005. České Budějovice, 29.11.2005 - 30.11.2005. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic. 2005, s. 215-219. ISBN 80-903279-1-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
24.Viscosity function in polymer-modified asphalts
Stastna, J. - Zanzotto, L., - Vacin, O.
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE. 2003, 259(1), s. 200-207. ISSN 0021-9797.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Metodika měření komplexního modulu asfaltových směsí
Vacín, O.
2007 - 2009
GP103/07/P537