info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

doc. Ing. Otakar Vacín, Ph.D.

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12NAPI - Návrhy a provozování dopravně inženýrských objektů
12TKVP - Teorie konstrukcí vozovek pozemních komunikací

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12NAP - Návrhy a provozování dopravně inženýrských objektů (přednášející)
12NAPI - Návrhy a provozování dopravně inženýrských objektů (přednášející, cvičící)
12TKVP - Teorie konstrukcí vozovek pozemních komunikací (přednášející, cvičící)
12Y1SU - Správa a údržba pozemních komunikací (přednášející, cvičící)
612X31 - Projekt 1 (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Marek Blaščík

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Po „dé jedničce” se jezdí už půl století
Vacín, O.
[Media appearance] Praha: Novinky.czHistoriePo „dé jedničce” se jezdí už půl století, Novinky. cz. 2021-07-12.
CLATOC (2021)
2.Možná bychom se měli vrátit k silnicím z asfaltu, reaguje expert na prasklou dálnici
Vacín, O.
[Media appearance] Praha: Možná bychom se měli vrátit k silnicím z asfaltu, reaguje expert na prasklou dálnici, Aktualně. cz. 2021-06-22.
CLATOC (2021)
3.Determination of Rutting Distresses on Hot Mix Asphalts by Advanced Techniques
Skronka, G. - Jasso, M., - Vacín, O.
In: International Conference on Advances in Civil and Environmental Engineering (ICAnCEE 2018). Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2019. vol. 276. ISSN 2261-236X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2019)
4.A BITUMEN COMPOSITION INCLUDING RECYCLED SYNTHETIC TURF, AND METHOD FOR MAKING SAME
Vacín, O. - Alvarez, E., - Lopez, D.
European Patent Office. Patent Application EP3838990.
Patentová přihláška (nejde do RIV) (2019)
5.Porovnání stárnutí u polymerem modifikovaných asfaltových pojiv
Skronka, G. - Vacín, O.
Silniční obzor. 2018, 79(2), 31-35. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
6.Změny smykového napětí asfaltových směsí a asfaltových pojiv při zkoušce opakovaného namáhání MSCR
Skronka, G. - Vacín, O., - Jasso, M.
Silniční obzor. 2018, 79(9), 253-260. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
7.The Effect of High Stress on Asphalt Binders and Hot Mix Asphalt
Skronka, G. - Vacín, O., - Jasso, M.
In: Canadian Technical Asphalt Association Proceedings 2018. West Kelowna: Canadian Technical Asphalt Association, 2018. p. 79-98. ISBN 978-0-9869141-7-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
8.Determination of Rutting Distresses on Hot Mix Asphalts by Advanced Techniques
Skronka, G. - Vacín, O., - Jasso, M.
In: Book of Abstracts of International Conference on Advances in Civil and Environmental Engineering. Bali: University of Udayana, 2018. p. 122.
Abstrakt ve sborníku (2018)
9.Modeling of tensile creep and recovery of polymer modified asphalt binders at low temperatures
Hampl, R. - Vacín, O. - Jasso, M. - Šťastna, J., - Zanzotto, L.
Applied Rheology. 2015, 2015(25), ISSN 1617-8106.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
10.Rheology of conventional asphalt modified with SBS, Elvaloy and polyphosphoric acid
Jasso, M. - Hampl, R. - Vacín, O. - Bakos, D. - Šťastna, J., - Zanzotto, L.
Fuel Processing Technology. 2015, 2015(140), 172-179. ISSN 1873-7188.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
11.Asphalt Binder Modification Technologies and Its Influence on Mixture Durability with Regard to Fatigue Resistance
Žák, J. - Suda, J. - Mondschein, P. - Vacín, O., - Stoklásek, S.
In: Proceedings of the 3rd Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering. Singapore: Global Science & Technology Forum (GSTF), 2015. p. 203-210. ISSN 2301-394X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
12.Vliv asfaltového pojiva na vysokoteplotní vlastnosti asfaltových směsí
Skronka, G. - Vacín, O.
Defense date 2014-06-18. Master Thesis. CTU FTS. Department of Transportation Systems.
Diplomová práce (2014)
13.Analýza rizik variantních řešení zvýšení kvality dopravy na dálnici D1
Přibyl, P. - Lehovec, F. - Říha, J. - Vacín, O. - Mondschein, P. - Höfler, M., - Halama, F.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2013. Report no. 11/13.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
14.Zkouška pojíždění kolem a numerická simulace výsledků
Žák, J. - Vacín, O. - Zanzotto, L., - Stastna, J.
Silniční obzor. 2011, 72(2), 31-36. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
15.Zkušební zařízení k měření smykových vlastností mezi dvěma materiály
Žák, J. - Vacín, O.
Czechia. Utility Model CZ 22626. 2011-08-29.
Tuzemský užitný vzor (2011)
16.STANOVENÍ MODULU TUHOSTI ASFALTOVÝCH SMĚSÍ A JEHO ODCHYLKY
Souček, V. - Vacín, O.
In: Pozemní komunikace 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 100-108. ISBN 978-80-01-04582-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
17.Comparison of stiffness moduli using 2-point and 4-point bending tests
Souček, V. - Vacín, O. - Hýzl, P., - Varaus, M.
In: Road and Rail Infrastructure. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, 2010. pp. 283-289. ISBN 978-953-6272-38-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
18.Vliv teploty na zkoušku pojíždění kolem
Žák, J. - Vacín, O.
Silniční obzor. 2009, 70(6), 135-138. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2009)
19.Vývoj specifikace pro zkoušení litých asfaltů
Ryneš, O. - Vacín, O., - Varaus, M.
Silnice železnice. 2009, 4(1), 21-22. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2009)
20.Polymer modified bitumen design of the selected Highway project
Vacín, O. - Márová, E. - Ryneš, O. - Kubinčanová, L., - Šmíd, J.
[Verified Technology] 2009.
Ověřená technologie (2009)
21.Optimalization of different asphalt binders
Vacín, O. - Souček, V., - Qasem, H.
[Pilot Plant] 2009.
Poloprovoz (2009)
22.Ložná vrstva ACL pro asfaltový koberec drenážní PA
Vacín, O.
[Verified Technology] 2008.
Ověřená technologie (2008)
23.Výrobně optimalizované modifikovaného asfaltového pojiva SILTECH
Luxemburk, F. - Mondschein, P. - Valentin, J., - Vacín, O.
[Verified Technology] 2008.
Ověřená technologie (2008)
24.New Characterization of Asphalt Binders
Vacín, O.
Praha: Defense date 2008-02-14. Associate Professor Lecture. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
Habilitační přednáška (2008)
25.Metakaolin - white clay aggregate for higher durability of concrete
Jandeková, D. - Kolář, K. - Konvalinka, P., - Vacín, O.
In: Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha: ČVUT v Praze, FSv, 2007, pp. 33-36. ISBN 978-80-01-03929-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
26.The Influence of Accelerated Curing on Cold In-Place Recycling
Vacín, O. - Fiedler, J. - Komínek, Z. - Carter, A. - Barberi, A., - Perraton, D.
In: The Influence of Accelerated Curing on Cold In-Place Recycling. Laval: Polyscience Publications Inc., 2007. pp. 215-235. ISBN 0-921317-61-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
27.Design Optimization of Foamed Asphalt - Czech Experience
Mondschein, P. - Vacín, O. - Valentin, J., - Neuvirt, V.
In: Advanced Characterisation of Pavement and Soil Engineering Materials. London: Tailor & Francis Group, 2007. pp. 843-851. ISBN 978-0-415-44882-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
28.Design Optimization of Foamed Asphalt - Czech Experience
Valentin, J. - Mondschein, P. - Vacín, O., - Neuvirt, V.
In: Advanced Characterization of Pavement and Soil Engineering Materials. London: Tailor & Francis Group, 2007. pp. 843-851. ISBN 978-0-415-44880-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
29.Vliv topného média v obalovně na vybrané vlastnosti asfaltové směsi
Valentin, J. - Vacín, O., - Mondschein, P.
In: Proceedings of the Fourth International Scientic Conference "Challenges in Transport and Communication". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. pp. 879-883. ISBN 80-7194-880-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
30.Asphalt Hot Mix Shear Test - Canadian Experience
Vacín, O. - Valentin, J.
In: The 10th East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering & Construction - Materials, Experimentation, Maintenance and Rehabilitation. Bangkok: Asian Institute of Technology, 2006. pp. 335-340. ISBN 974-8257-18-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
31.Dynamické vlastnosti asfaltových pojiv
Vacín, O.
In: Asfaltové vozovky 2005. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic, 2005. pp. 76-80. ISBN 80-903279-1-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
32.Metodika měření a základní reologické funkce asfaltů a asfaltových směsí
Vacín, O.
In: Asfaltové vozovky 2005. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic, 2005. pp. 215-219. ISBN 80-903279-1-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
33.Viscosity function in polymer-modified asphalts
Stastna, J. - Zanzotto, L., - Vacin, O.
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE. 2003, 259(1), 200-207. ISSN 0021-9797.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2003)
34.Creep Compliance of Polymer-Modified Asphalt, Asphalt Mastic, and Hot-Mix Asphalt
Vacin, O. J. - Stastna, J., - Zanzotto, L.
Transportation Research Record. 2003, 2003(1829), 33-38. ISSN 0361-1981.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2003)
35.Thermomechanical properties of several polymer modified asphalts
Zanzotto, L. - Stastna, J., - Vacin, O.
Applied Rheology. 2000, 10(4), 185-191. ISSN 1617-8106.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2000)
36.THERMOMECHANICAL PROPERTIES OF SEVERAL POLYMER MODIFIED ASPHALTS
Zanzotto, L. - Stastna, J., - Vacín, O.
Applied Rheology. 2000, 2000(10), 134-144. ISSN 1617-8106.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2000)
37.Damping of Shear Vibrations in Asphalt Modified with Styrene-Butadiene-Styrene Polymer
Stastna, J. - Zanzotto, L., - Vacín, O.
Transportation Research Record. 2000, 2000(1728), 15-20. ISSN 0361-1981.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2000)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Metodika měření komplexního modulu asfaltových směsí
Vacín, O.
2007 - 2009
GP103/07/P537