doc. Ing. Otakar Vacín, Ph.D.

Vedoucí studentského projektu:

Bezpečnost dopravy a projekční návrhy úprav ke snížení nehodovosti
  12X1BN - bakalářský studijní program
  12X2BN - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Porovnání stárnutí u polymerem modifikovaných asfaltových pojiv
Skronka, G. - Vacín, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
2.Změny smykového napětí asfaltových směsí a asfaltových pojiv při zkoušce opakovaného namáhání MSCR
Skronka, G. - Vacín, O., - Jasso, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
3.The Effect of High Stress on Asphalt Binders and Hot Mix Asphalt
Skronka, G. - Vacín, O., - Jasso, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
4.Determination of Rutting Distresses on Hot Mix Asphalts by Advanced Techniques
Skronka, G. - Vacín, O., - Jasso, M.
Abstrakt ve sborníku (2018)
5.Modeling of tensile creep and recovery of polymer modified asphalt binders at low temperatures
Hampl, R. - Vacín, O. - Jasso, M. - Šťastna, J., - Zanzotto, L.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
6.Rheology of conventional asphalt modified with SBS, Elvaloy and polyphosphoric acid
Jasso, M. - Hampl, R. - Vacín, O. - Bakos, D. - Šťastna, J., - Zanzotto, L.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
7.Asphalt Binder Modification Technologies and Its Influence on Mixture Durability with Regard to Fatigue Resistance
Žák, J. - Suda, J. - Mondschein, P. - Vacín, O., - Stoklásek, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
8.Vliv asfaltového pojiva na vysokoteplotní vlastnosti asfaltových směsí
Skronka, G. - Vacín, O.
Diplomová práce (2014)
9.Analýza rizik variantních řešení zvýšení kvality dopravy na dálnici D1
Přibyl, P. - Lehovec, F. - Říha, J. - Vacín, O. - Mondschein, P. - Höfler, M., - Halama, F.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
10.Zkouška pojíždění kolem a numerická simulace výsledků
Žák, J. - Vacín, O. - Zanzotto, L., - Stastna, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
11.Zkušební zařízení k měření smykových vlastností mezi dvěma materiály
Žák, J. - Vacín, O.
Tuzemský užitný vzor (2011)
12.STANOVENÍ MODULU TUHOSTI ASFALTOVÝCH SMĚSÍ A JEHO ODCHYLKY
Souček, V. - Vacín, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
13.Comparison of stiffness moduli using 2-point and 4-point bending tests
Souček, V. - Vacín, O. - Hýzl, P., - Varaus, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
14.Vliv teploty na zkoušku pojíždění kolem
Žák, J. - Vacín, O.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2009)
15.Vývoj specifikace pro zkoušení litých asfaltů
Ryneš, O. - Vacín, O., - Varaus, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2009)
16.Polymer modified bitumen design of the selected Highway project
Vacín, O. - Márová, E. - Ryneš, O. - Kubinčanová, L., - Šmíd, J.
Ověřená technologie (2009)
17.Optimalization of different asphalt binders
Vacín, O. - Souček, V., - Qasem, H.
Poloprovoz (2009)
18.Ložná vrstva ACL pro asfaltový koberec drenážní PA
Vacín, O.
Ověřená technologie (2008)
19.Výrobně optimalizované modifikovaného asfaltového pojiva SILTECH
Luxemburk, F. - Mondschein, P. - Valentin, J., - Vacín, O.
Ověřená technologie (2008)
20.New Characterization of Asphalt Binders
Vacín, O.
Habilitační přednáška (2008)
21.Metakaolin - white clay aggregate for higher durability of concrete
Jandeková, D. - Kolář, K. - Konvalinka, P., - Vacín, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
22.The Influence of Accelerated Curing on Cold In-Place Recycling
Vacín, O. - Fiedler, J. - Komínek, Z. - Carter, A. - Barberi, A., - Perraton, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
23.Design Optimization of Foamed Asphalt - Czech Experience
Mondschein, P. - Vacín, O. - Valentin, J., - Neuvirt, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
24.Design Optimization of Foamed Asphalt - Czech Experience
Valentin, J. - Mondschein, P. - Vacín, O., - Neuvirt, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
25.Vliv topného média v obalovně na vybrané vlastnosti asfaltové směsi
Valentin, J. - Vacín, O., - Mondschein, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
26.Asphalt Hot Mix Shear Test - Canadian Experience
Vacín, O. - Valentin, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
27.Dynamické vlastnosti asfaltových pojiv
Vacín, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
28.Metodika měření a základní reologické funkce asfaltů a asfaltových směsí
Vacín, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
29.Viscosity function in polymer-modified asphalts
Stastna, J. - Zanzotto, L., - Vacin, O.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2003)
30.Creep Compliance of Polymer-Modified Asphalt, Asphalt Mastic, and Hot-Mix Asphalt
Vacin, O. J. - Stastna, J., - Zanzotto, L.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2003)
31.Thermomechanical properties of several polymer modified asphalts
Zanzotto, L. - Stastna, J., - Vacin, O.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2000)
32.THERMOMECHANICAL PROPERTIES OF SEVERAL POLYMER MODIFIED ASPHALTS
Zanzotto, L. - Stastna, J., - Vacín, O.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2000)
33.Damping of Shear Vibrations in Asphalt Modified with Styrene-Butadiene-Styrene Polymer
Stastna, J. - Zanzotto, L., - Vacín, O.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2000)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Metodika měření komplexního modulu asfaltových směsí
Vacín, O.
2007 - 2009
GP103/07/P537