Ing. Martin Höfler

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-424 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-603828671
E-mail:
hoflemar@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
12Y1SU - Správa a údržba pozemních komunikací

Vedoucí studentského projektu:

Projektování silnic a dálnic
  12X1PS - bakalářský studijní program
  12X2PS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Komplexní posouzení alternativního návrhu SOKP
Přibyl, P. - Höfler, M. - Kočárková, D., - Neubergová, K.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
2.Městský okruh - vklad pro nové tisíciletí
Přibyl, P. - Höfler, M. - Jareš, M. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Adámek, J. - Šourek, P. - Kadlec, V. - Merta, A. - Lehovec, F., - Balcar, Z.
Vědecká kniha česky (2015)
3.Městský okruh v Praze: vklad pro nové tisíciletí
Přibyl, P. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Adámek, J. - Höfler, M. - Šourek, P., - Jareš, M.
Vědecká kniha česky (2015)
4.Dopravní telematika při modernizaci D1
Přibyl, P. - Lehovec, F., - Höfler, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
5.Analýza rizik variantních řešení zvýšení kvality dopravy na dálnici D1
Přibyl, P. - Lehovec, F. - Říha, J. - Vacín, O. - Mondschein, P. - Höfler, M., - Halama, F.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Prověření a návrh optimalizace metodiky výpočtu kapacity mimoúrovňové křižovatky
Höfler, M.
2006 - 2006
CTU0611816